претходна
наредна
1261
ЛЕРО, Грујо
        То исто, али мало друкчије / Грујо Леро ; [илустрације Југослав Влаховић]. - Београд : Ошишани јеж, 2001 (Игало : Биро Конто). - 80 стр. : илустр. ; 19 cm. - (Едиција Страдија)

Тираж 500. - Рашчлањивање бесмисла / Милован Вржина: стр. 73-75. - Биљешка о писцу: стр. 77.


821.163.4-84
COBISS.CG-ID 94486540

1262
МИРАНОВИЋ, Мијо
        Романи у праху / Мијо Мирановић-Гроф ; [илустрације Лука Лагатор]. - Подгорица [т.ј.] Даниловград : Културно-информативни центар Бијели Павле, 2001 (Подгорица : Побједа). - 117 стр. : карикатуре ; 21 cm

Слика аутора. - Тираж 1000. - Гроф de Montenegro сатире / Радомир Јовановић: стр. [121-122]. - Биљешке о писцу: стр. [123].

(Брош.)


821.163.4-84
COBISS.CG-ID 3394064

1263
МУГОША, Предраг В.
        Iznuđene misli ; Zađevice / Predrag V. Mugoša. - Podgorica : P.V. Mugoša, 2001 (Podgorica : Roto Slog). - 112 str. : ilustr. ; 21 cm

Tiraž 1000.

(Broš.)

821.163.4-84
COBISS.CG-ID 3393808

1264
ПАВИЋЕВИЋ, Ратко М.
        Мислим, дакле гријешим : афоризми / Ратко М. Павићевић. - Подгорица : Studio Mouse, 2001 (Подгорица : Studio Mouse). - 112 стр. ; 22 cm

Тираж 800.

(Брош.)


821.163.4-84
COBISS.CG-ID 4503056

1265
ПАВИЋЕВИЋ, Ратко М.
        Пуцам, дакле постојим : овај наслов је изабран на Референдуму грађана Црне Горе и околине 31. априла 1994. / Ратко М. Павићевић. - [1. изд.]. - Подгорица : Плава птица, 2001 ([б.м. : б. и.]). - 127 стр. ; 21 cm

Тираж 800.

(Брош.)


821.163.4-84
COBISS.CG-ID 4511504

1266
РАДОВИЋ, Душан
        Београде, добро јутро / Душан Радовић. - Подгорица : Октоих, 2001 (Нови Сад : Артпринт). - Књ.<1-> ; 18 cm

Досадашњи садржај: Књ. 1. - 2001 (Нови Сад : Артпринт). - 132 стр. - Тираж 1000. - Белешка о писцу: стр. 131.

ISBN 86-7659-256-X (Брош.)


821.163.4-84
COBISS.CG-ID 6381840

1267
РАДОВИЋ, Стеван
        И моје: бело на црном --- / Стеван Радовић - Орјенски. - [Земун] : Библиотека-Галерија Икар, [2001?] (Земун : Кућа штампе). - [10] листова с таблама ; 20 cm. - (Библиотека Галерија Икар ; књ. 6)

Кор. насл.


821.163.4-84
COBISS.CG-ID 5741840

1268
РАЦКОВИЋ, Радомир
        Pretežno vedro : aforizmi / Radomir Racković ; [karikature Darko Drljević]. - [1. izd.]. - Podgorica : "Berner Racković", 2001 (Podgorica : Pobjeda). - 95 str. : ilustr. ; 21 cm

Autorova slika i bilješka o njemu: str. 95. - Podatak o izdanju preuzet iz CIP-a. - Tiraž 1000. - Otrgnuto od etra / Radovan J. Miljanić: str. 92-93.

821.163.4-84
COBISS.CG-ID 4452368

1269
        СВАКА народна је света / [сакупио] Перо Вујотић. - Подгорица : Покрет, 2001 (Подгорица : Покрет). - 118 стр. ; 23 cm. - (Библиотека Из народног стваралаштва)

Тираж 500. - Говор од говора већи / Перо Вујотић:[ стр. 2. - Говорни бисери народне мудрости / Милија Лалевић: стр. 3.

(Брош)


821.163.4-84:398
COBISS.CG-ID 1024018650

1270
ЧОВИЋ, Радојица М.
        Осмех горчине / Радојица М. Човић. - Пријепоље : [б. и.], 2001 (Лозница : Младост). - 157 стр. ; 20 cm

Тираж 1000.

(Брош.)


821.163.4-84
COBISS.CG-ID 3593488

1271
        DŽABA ste krečili : grafiti / [priredio Nebojša Bogavac]. - [2. rašireno izd.]. - Beograd : Neven : Liberto : Gramatik, 1999 (Beograd : Kolor-pres). - 141 str., [1] presavijen list s tablama : ilustr. ; 20 cm. - (Biblioteka Knjiga u džepu)

Tiraž 1000.

(Broš.)

821.163.4-84(082)
COBISS.CG-ID 7021584


821.163.4-9 ОСТАЛЕ ВРСТЕ КЊИЖЕВНОСТИ


1272
МРКИЋ, Миодраг
        Prilozi za biografiju đavola / Miodrag Mrkić. - Beograd : Modus, 2001 ([b. m. : b. i.]). - 328 str. ; 25 cm. - (Biblioteka Savremeni esej / Modus, Beograd)

Tekst lat. i ćir. - Tiraž 300. - Bilješka o M. Mrkiću: str. [329]. - Bilješke uz tekst.

(Broš.)

821.163.4-994
COBISS.CG-ID 5726992

1273
МУГОША, Предраг В.
        Ukradoše domovinu : pisma štampi / Predrag V. Mugoša. - [Podgorica] : P. V. Mugoša, 2001 (Podgorica : Roto Slog). - 127 str. : ilustr. ; 20 cm

Tiraž 1000.

(Broš.)

821.163.4-9
323(497.1)"19"
323(497.16)"19"
COBISS.CG-ID 13870608


821.163.4-92 ПЕРИОДИЧНА ЛИТЕРАТУРА. ПОЛЕМИКЕ. ПОЛИТИЧКИ СПИСИ


1274
ВУКОВИЋ, Миодраг
        У пролазу : 1993 - 2000 / Миодраг Вуковић. - Подгорица : Обућа Ella : Кафана 33 : Галерија Мост : Интернет књижара Октоих, 2001 (Подгорица : Побједа). - 277 стр. ; 24 cm. - (Публика)

Тираж 500.

ISBN 86-7659-241-1 (Брош.)


821.163.4-92
COBISS.CG-ID 4202768

1275
КАРИШИК, Жарко
        Обрати се, душо изгубљена! : отворено писмо Радовану Караџићу / Жарко Каришик-Дурмитара. - 2. изд. - Жабљак ; Сарајево : аутор, 2001 (Сарајево : ДЕС). - 96 стр. ; 21 cm

Тираж 1000.

ISBN 86-902029-6-X (Брош.)


821.163.4-92
COBISS.CG-ID 4725776


821.163.4-93 КЊИЖЕВНОСТ ЗА ДЈЕЦУ И ОМЛАДИНУ


1276
        АНТОЛОГИЈА српске поезије за децу / [приредио] Данило Јокановић. - Подгорица : Граматик, 2001 (Бор : Бакар). - 160 стр. ; 21 cm. - (Библиотека Антологије / Граматик, Подгорица)

Тираж 1000.


821.163.4-93-1(082.2)
COBISS.CG-ID 5710352

1277
БОЈОВИЋ, Игор
        Шаргор / Игор Бојовић. - Београд : Позориште Бошко Буха, 2001 (Београд : Чигоја штампа). - 94 стр. ; 20 cm. - (Библиотека Буха ; 16)

"Јубиларно изд. поводом 50-годишњице оснивања Позоришта Бошко Буха" ---> прелим. стр. - Тираж 1000.

ISBN 86-83779-05-X (Брош.)


821.163.4-93-2
COBISS.CG-ID 6155024

1278
БРАЈКОВИЋ, Драгомир
        Два детињства / Драгомир Брајковић ; илустровала Босиљка Кићевац. - Београд : ВЕРЗАЛпрес, 2001 (Београд : Чигоја). - 77 стр. : цртежи ; 21 cm

Тираж 1000. - Био-библиографски подаци о аутору: стр. 75.

ISBN 86-7388-249-4 (Брош.)


821.163.4-93-1
COBISS.CG-ID 7392016

1279
ВЛАХОВИЋ, Веселина
        Непослушни пилићи : прича за други сан / [Веселина Влаховић ; илустрације Веско Пејак]. - Никшић : Позориште "Доктор Мачак", 2001 (Београд : Војна штампарија). - [34] стр. : илустр. ; 30 cm. - (Едиција Доктор Мачак ; 2)

Податак о аутору преузет из колофона. - Тираж 300.


821.163.4-93-32
COBISS.CG-ID 3895312

1280
        ВРТЕШКА у глави / Драгољуб Луне Симоновић ... [и др.]. - [1. изд.]. - Ниш : Књижевна заједница "Вељко Видаковић", 2001 (Ниш : Црвени крст). - 104 стр. : слике аутора ; 22 cm. - (Библиотека Цврчак ; књ. 3)

Тираж 500. - Чаробни мозаик / Славољуб [Обрадовић]: стр. 5-7. - Био-библиографске биљешке о пјесницима.

(Брош.)


821.163.4-93-1(082)
COBISS.CG-ID 168970759

1281
ВУЛАНОВИЋ, Никола
        Sunčana zemlja / Nikola Nino Vulanović. - Podgorica : Književni list za djecu "Osmijeh", 2001 (Podgorica : Pokret). - 45 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Biblioteka Sokolić : savremena crnogorska književnost za djecu i mlade ; kolo 20)

Tiraž 500. - Bilješka o piscu: str. 45.

(Broš.)

821.163.4-93-1
COBISS.CG-ID 4095504

1282
ГОЛУБОВИЋ, Иван М.
        Приче из дјетињства / Иван М. Голубовић. - Земун : Гносос, 2001 (Земун : Гносос). - 43 стр. : илустр. ; 21 cm. - (Библиотека "Савремена књижевност" ; књ. 4)

Тираж 400.


821.163.4-93-32
COBISS.CG-ID 7303184

1283
ДАШИЋ, Љиљана
        Ана и Зан на крају свијета / Љиљана Дашић ; [илустрације Здравко Мићановић]. - Београд : Књиготека, 2001 (Београд : Мидим принт). - 99 стр. : илустр. ; 21 cm

Тираж 500. - На кор. ауторова слика и биљешка о њему.


821.163.41-93-31
COBISS.CG-ID 91197964

1284
ДОШЉАК, Слободан
        Баш ме брига / Слободан Дошљак Бећо. - Подгорица : Бас, 2001 (Подгорица : Графо Црна Гора). - 48 стр. : илустр. ; 21 cm. - (Библиотека Младост)

Кор. насл. - Тираж 2000. - Предговор / Данијела Живковић: стр. 3.

(Брош.)


821.163.4-93-1
COBISS.CG-ID 5353488

1285
ДОШЉАК, Слободан
        Складиште жеља / Слободан Дошљак Бећо. - Подгорица : Бас, 2001 (Подгорица : Графо Црна Гора). - 48 стр. : илустр. ; 20 cm. - (Библиотека Младост / Бас, Подгорица)

Кор. насл. - Тираж 2000.

(Брош.)


821.163.4-93-1
COBISS.CG-ID 5361424

1286
ДОШЉАК, Слободан
        Шашави снови : питалице / Слободан Дошљак-Бећо. - Беране : ОШ "Вукашин Радуновић", 2001 (Подгорица : Графо Црна Гора). - 46 стр. : цртежи ; 20 cm. - (Библиотека Радост)

Тираж 1000.

(Брош.)


821.163.4-93-98
COBISS.CG-ID 5122320

1287
ЂУРОВИЋ, Драгиша
        Šta šapuće gora / Dragiša Đurović ; [ilustracije Danka Krkeljić Pejanović]. - Podgorica : Oktoih, 2001 (Užice : Lapčević). - 56 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Biblioteka Princ)

Tiraž 1000. - Bilješka o piscu: str. 55-56.

ISBN 86-7659-257-8

821.163.4-93-1
COBISS.CG-ID 4879888

1288
ЈОВОВИЋ, Драгиша Л.
        Плес са вјетром : (изабране и нове пјесме за дјецу) / Драгиша Л. Јововић. - Подгорица : Дјечји савез, 2001 (Подгорица : САРС). - 107 стр. : ауторова слика ; 20 cm

Тираж 1000. - О писцу: стр. 107.


821.163.4-93-1
COBISS.CG-ID 4374288

1289
ЈОЈИЋ, Будимир
        Љепота живота / Будимир Јојић ; [илустрације Мирослав Поповић]. - Теслић : Српско просвјетно и културно друштво Просвјета, 2001 (Теслић : "Чоки"). - 48 стр. : илустр. ; 21 cm

Тираж 500. - "Љепота живота" Будимира Јојића / Момчило Спасојевић: стр. 45-47.

ISBN 86-7506-007-6

821.163.4-93-1
COBISS.CG-ID 176463367

1290
КАРАЏИЋ, Вук Стефановић
        Краљичина врата : приче, обичаји, веровања / Вук [Стефановић] Караџић ; изабрао Веселин Чајкановић ; приредио Драган Лакићевић. - Београд : Bookland, 2001 (Београд : "Филип Вишњић"). - 146 стр. ; 21 cm. - (Српска књижевност за децу ; коло 7)

Тираж 1000. - Срби приповиједају / Драган Лакићевић: стр. 125-129. - Мање познате речи: 131-136.

ISBN 86-7182-084-X

821.163.4-93-32
821.163.4-36:398
398.3(=163.41)
COBISS.CG-ID 5721616

претходна
наредна