претходна
наредна
391
ЧАЛУКОВИЋ, Наташа
        Приручник из физике : са збирком задатака и лабораторијским вежбама : за III разред гимназије друштвено-језичког смера / Наташа Чалуковић, Милан Распоповић, Бранко Радивојевић ; [цртежи Наташа Чалуковић]. - 6. изд. - Београд : Завод за уџбенике и наставна средства, 2001 (Бор : Бакар). - 140 стр. : граф. прикази ; 24 cm

Тираж 2500.

ISBN 86-17-08883-4 (Брош.)


37.016:53(075.3)(076.5)
COBISS.CG-ID 5730832

392
ЧАЛУКОВИЋ, Наташа
        Физика 1М : збирка решених задатака за I разред Математичке гимназије и припреме за такмичења / Наташа Чалуковић, Милан Распоповић. - Београд : Круг, 2001 (Бор : Графомед). - 276 стр. : граф. прикази ; 24 cm

Тираж 500. - Библиографија: стр. [277].

ISBN 86-7136-073-3 (Брош.)


37.016:53(075.3)(076)
COBISS.CG-ID 5737744

393
ЧАЛУКОВИЋ, Наташа
        Физика 3М : збирка задатака за III разред Математичке гимназије / Наташа Чалуковић, Милан Распоповић. - Београд : Клуб НТ, 2001 (Београд : МСТ "Гајић"). - 282 стр. : граф. прикази ; 25 cm

"Ова збирка је трећи део целине од четири збирке задатака које обухватају целокупан садржај предвиђен програмом физике из гимназије" ... ---> Предговор. - Тираж 300.

(Брош.)


37.016:53(075.3)(076)
COBISS.CG-ID 5794832

394
ЧАЛУКОВИЋ, Наташа
        Физика 4М : збирка решених задатака за IV разред Математичке гимназије и припреме за такмичења / Наташа Чалуковић, Милан Распоповић. - Београд : Клуб НТ, 2001 (Београд : МСТ "Гајић"). - 305 стр. : граф. прикази ; 24 cm

"Ова збирка представља измењено и допуњено издање Збирке задатака из физике, IV део, истих аутора, која је штампана 1991. године" ---> Предговор. - Тираж 300. - Табеле: стр. 301-305. - Библиографија: стр. [306].

(Брош.)


37.016:53(075.3)(076)
COBISS.CG-ID 5795856


37.016:57/59(075.2/.3) УЏБЕНИЦИ БИОЛОГИЈЕ


395
        БИОЛОГИЈА : за III разред гимназије : (природно-математички смер и општа гимназија) / Војислав Петровић, Љубинка Ћулафић, Мира Пешић, Гордана Цвијић ; [цртежи Милош Ристић]. - 10. изд. - Београд : Завод за уџбенике и наставна средста, 2001 (Крагујевац : "Никола Николић"). - VIII, 269 стр. : илустр. ; 24 cm

Тираж 6500.

ISBN 86-17-08835-4 (Брош.)


37.016:57(075.3)
COBISS.CG-ID 7345424

396
КРУНИЋ, Милоје
        Biologija : za II razred srednje škole : (za gimnazije prirodno-matematičkog smera i za područje rada: poljoprivreda, proizvodnja i prerada hrane-obrazovni profil poljoprivredni tehničar) / Miloje Krunić, Ivo Savić ; [crteži Miloš Ristić, Tatjana Milić]. - 9. izd. - Beograd : Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 2001 (Beograd : BIGZ). - 241 str. : ilustr. ; 24 cm

Tiraž 5500.

ISBN 86-17-08640-8 (Broš.)

37.016:57(075.3)
COBISS.CG-ID 6062864


37.016:61(075.2/.3) УЏБЕНИЦИ МЕДИЦИНЕ


397
БУКЕЛИЋ, Јован
        Neuropsihijatrija : za III razred medicinske škole / Jovan Bukelić. - 10. izd. - Beograd : Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 2001 (Kragujevac : "Nikola Nikolić"). - 249 str. : ilustr. ; 24 cm

Tiraž 3000. - Rečnik pojmova: str. 229-239. - Bibliografija: str. 241-243.

ISBN 86-17-08655-6 (Broš.)

37.016:616.89(075.3)
COBISS.CG-ID 7355664


37.016:621.3(075.3) УЏБЕНИЦИ ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ


398
МАРТИНОВИЋ, Драгољуб
        Енергетска електроника : за III разред електротехничке школе / Драгољуб Мартиновић, Зоран Пендић, Јасна Менарт. - 4., прерађено изд. - Београд : Завод за уџбенике и наставна средства, 2001 (Краљево : Слово). - 206 стр. : илустр. ; 24 cm

Тираж 1700.

ISBN 86-17-07660-7 (Брош.)


37.016:621.3(075.3)
COBISS.CG-ID 168488967


37.016:73/76(075.2/.3) УЏБЕНИЦИ ЛИКОВНИХ УМЈЕТНОСТИ


399
КАРЛАВАРИС, Богомил
        Ликовно васпитање : за I и II разред основне школе / Богомил Карлаварис, Драгољуб Брајовић. - 19. изд. - Подгорица : Завод за уџбенике и наставна средства, 2001 (Цетиње : Обод). - 88 стр. : илустр. ; 24 cm

Тираж 7500.

ISBN 86-303-0434-0

37.016:73/76(075.2)
COBISS.CG-ID 3883792

400
КАРЛАВАРИС, Богомил
        Ликовно васпитање : заIII и IV разред основне школе / Богомил Карлаварис, Драгољуб Брајовић. - 19. изд. - Подгорица : Завод за уџбенике и наставна средства, 2001 (Цетиње : Обод). - 86 стр. : илустр. ; 24 cm

Тираж 7000.

ISBN 86-303-0479-0 (Брош.)


37.016:73/77(075.2)
COBISS.CG-ID 3525136


37.016:8(075.2/.3) УЏБЕНИЦИ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ


401
ВУЧКОВИЋ Ћинћур, Радинка
        Радна свеска : из српског језика за V разред основне школе / Радинка Вучковић-Ћинћур ; [илустрације Пеђа Божовић]. - [Б. м] : Моусе студио, [2001] (Подгорица : Побједа). - 126 стр. : илустр. ; 30 cm

Тираж 1 000.


37.016:811.163.4(075.2)(076)
COBISS.CG-ID 89388812

402
ВУЧКОВИЋ Ћинћур, Радинка
        Радна свеска : из српског језика за VI разред основне школе / Радинка Вучковић Ћинћур, Јасмина Вукашевић ; [илустрације Пеђа Божовић]. - [Б. м.] : Моусе студио, [2001] (Подгорица : Побједа). - 114 стр. : илустр. ; 30 cm

Тираж 1 000.


37.016:811.163.4(075.2)(076)
COBISS.CG-ID 89392908

403
ВУЧО, Јулијана
        Il mio italiano : italijanski jezik : prva godina učenja / Julijana Vučo, Saša Moderc ; [ilustrator Bosiljka Kićevac-Popović]. - 4. izd. - Podgorica : Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 2001 (Cetinje : Obod). - 149 str. : ilustr. ; 24 cm

Tiraž 5000. - Rječnik: str. 141-149.

ISBN 86-303-0495-2 (Broš.)

37.016:811.131.1(075.2)
COBISS.CG-ID 3882000

404
ВУЧО, Јулијана
        Il mio italiano : radna sveska : italijanski jezik : prva godina učenja / Julijana Vučo, Saša Moderc ; [ilustrator Bosiljka Kićevac-Popović]. - 4. izd. - Podgorica : Zavod za udžbenike i nastavna sredsva, 2001 (Cetinje : Obod). - 54 str. : ilustr. ; 24 cm

Tiraž 4500.

ISBN 86-303-0500-2 (Broš.)

37.016:811.131.1(075.2)(076.1)
COBISS.CG-ID 3882512

405
ИВАНОВИЋ, Петко
        Српски језик : радна свеска : први разред / Петко Ивановић ; [илустратор Данило-Дашо Отовић]. - 7. изд. - Подгорица : Завод за уџбенике и наставна средства, 2001 (Подгорица : Побједа). - 49 стр. : илустр. ; 30 cm

Тираж 8000. - Рјечник: стр. 47-48.

ISBN 86-303-0439-1 (Брош.)


37.016:811.163.4(075.2)(076.1)
COBISS.CG-ID 3422224

406
ИВКОВИЋ, Анастасија
        Наставни листови уз Буквар : за први разред основне школе / Анастасија Ивковић, Вук Милатовић ; [илустрације Тамара Поповић-Новаковић, Ленка Кнежевић-Жуборски]. - 14. изд. - Београд : Завод за уџбенике и наставна средства, 2001 (Ниш : Просвета). - 67 стр. : илустр. ; 25 cm

Тираж 55000.

ISBN 86-17-08700-5 (Брош.)


37.016:003-028.31(075.2)(076)
COBISS.CG-ID 5751568

407
ЈОВАНОВИЋ, Славица
        Од речи до реченице : српски језик за 2. разред основне школе / Славица Јовановић, Вук Милатовић ; илустрације Михаило Писањук. - 6. изд. - Београд : Завод за уџбенике и наставна средства, 2001 (Београд : Култура). - 95 стр. : илустр. ; 24 cm

Тираж 56000.

ISBN 86-17-08714-5 (Брош.)


37.016:811.163.41(075.2)
COBISS.CG-ID 5732624

408
МИЛАТОВИЋ, Вук
        Буквар : за први разред основне школе / Вук Милатовић, Анастасија Ивковић ; [илустрације Михаило Писањук]. - 14. изд. - Београд : Завод за уџбенике и наставна средства, 2001 (Београд : БИГЗ). - 108 стр. : илустр. ; 25 cm

Тираж 74000.

ISBN 86-17-08695-5

37.016:003-028.31(075.2)
COBISS.CG-ID 5746192

409
ПЕЦО, Асим
        Граматика српског језика за VIII разред основне школе / Асим Пецо, Милија Николић ; [илустратор Перица Мартиновић]. - 5. изд. - Подгорица : Завод за уџбенике и наставна средства, 2001 (Цетиње : Обод). - 86 стр. : илустр. ; 24 cm

Тираж 4000.

ISBN 86-303-0545-2 (Брош.)


37.016:811.163.4'36(075.2)
COBISS.CG-ID 3862032

410
ПИПЕР, Предраг
        Davajte družit´! 1 : руски језик за 5. разред основне школе / Предраг Пипер, Марина Петковић, Светлана Мирковић ; [илустровао Михаило Писањук]. - 8. изд. - Београд : Завод за уђжбенике и наставна средства, 2001 (Ниш : Просвета). - 171 стр. : илустр. ; 24 cm

Тираж 12000. - Rusko-serbskij slovar´: str. 161-170.

ISBN 86-17-08601-7 (Брош.)


37.016:811.161.1(075.2)
COBISS.CG-ID 5751312

411
ПИПЕР, Предраг
        Руски језик : за IV разред гимназије и угоститељско-туристичке школе : други страни језик - четврта година учења / Предраг Пипер, Вучина Раичевић, Андреј Тарасјев ; [илустратор Александар Хецл]. - 5., прерађено изд. - Београд : Завод за уџбенике и наставна средства, 2001 (Бор : Бакар). - 168 стр. : илустр. ; 24 cm

Тираж 2000.

ISBN 86-17-09060-X (Брош.)


37.016:811.161.1(075.3)
COBISS.CG-ID 6097680

412
ПИПЕР, Предраг
        Руски језик : за III разред гимназије и угоститељско-туристичке школе : други страни језик - трећа година учења / Предраг Пипер, Вучина Раичевић, Андреј Тарасјев ; [илустратор Александар Хецл]. - 6. прерађено изд. - Београд : Завод за уџбенике и наставна средства, 2001 (Краљево : Слово). - 192 стр. : илустр. ; 24 cm

Тираж 3 000.

ISBN 86-17-09055-3

37.016:8(075.3)
COBISS.CG-ID 174813703

413
ПИПЕР, Предраг
        Руски језик : за III разред гимназије и угоститељско-туристичке школе : други страни језик - трећа година учења / Предраг Пипер, Вучина Раичевић, Андреј Тарасјев ; [илустратор Александар Хецл]. - 6., прерађено изд. - Београд : Завод за уџбенике и наставна средства, 2001 (Краљево : Слово). - 192 стр. : илустр. ; 24 cm.

Тираж 3000.

ISBN 86-17-09055-3 (Брош.)


37.016:811.161.1(075.3)
COBISS.CG-ID 5727760

414
РАТКОВИЋ, Десанка
        Српски језик : радна свеска : други разред / Десанка Ратковић ; [ илустратор Сабахета - Бека Масличић]. - 7. изд. - Подгорица : Завод за уџбенике и наставна средства, 2001 (Подгорица : Побједа). - 60 стр. : илустр. ; 29 cm

Тираж 8500.

ISBN 86-303-0454-5 (Брош.)


37.016:811.163.4(075.2)(076.1)
COBISS.CG-ID 3871504

415
РАТКОВИЋ, Миленко
        Поуке о језику : за III разред основне школе / Миленко Ратковић, Милија Николић ; [илустратор Михаило Писањук]. - 8. изд. - Подгорица : Завод за уџбенике и наставна средства, 2001 (Цетиње : Обод). - 71 стр. : илустр. ; 24 cm

Тираж 8000.

ISBN 86-303-0469-3 (Брош.)


37.016:811.163.4(075.2)
COBISS.CG-ID 3857936

416
СЕКУЛИЋ, Момир С.
        Граматика српског језика за V разред основне школе / Момир С. Секулић, Милија Николић ; [илустратор Перица Мартиновић]. - 7. изд. - Подгорица : Завод за уџбенике и наставна средства, 2001 (Цетиње : Обод). - 103 стр. : илустр. ; 24 cm

Тираж 6500.

ISBN 86-303-0490-1 (Брош.)


37.016:811.163.41(075.2)
COBISS.CG-ID 3895568

417
ФИЛА, Весна
        Bonjour la France! 3 : француски језик за 7. разред основне школе / Весна Фила ; [илустрације Татјана Милић]. - 6. изд. - Београд : Завод за уџбенике и наставна средства, 2001 (Крагујевац : "Никола Николић"). - 78 стр. : илустр. ; 24 cm

Тираж 10000.

ISBN 86-17-08792-7

37.016:8(075.2)
COBISS.CG-ID 169172487

418
        ЧИТАНКА : за 4. разред основне школе / [приредио] Миленко Ратковић ; [илустратор Михаило Писањук]. - 14. изд. - Београд : Завод за уџбенике и наставна средства, 2001 (Београд : Нови дани). - 111 стр. : илустр. ; 25 cm

Тираж 55000. - Белешке о писцима: стр. 109-111.

ISBN 86-17-08734-X (Брош.)


37.016:821.163.4-82(075.2)
COBISS.CG-ID 5750032

419
        ЧИТАНКА : за V разред основне школе / [приредио] Миленко Ратковић ; [илустратор Витомир Лекић]. - 6. изд. - Подгорица : Завод за уџбенике и наставна средства, 2001 (Подгорица : Побједа). - 180 стр. : илустр. ; 24 cm

Тираж 6500.

ISBN 86-303-0485-5 (Брош.)


37.016:821-82(075.2)
COBISS.CG-ID 3392528

420
        ЧИТАНКА : за VI разред основне школе / [приредио] Момир С. Секулић ; [илустратор Велибор Буцко Радоњић]. - 5. изд. - Подгорица : Завод за уџбенике и наставна средства, 2001 (Подгорица : Побједа). - 175 стр. : илустр. ; 24 cm

Тираж 6500. - Рјечник мање познатихријечи и израза: 167-170. - Регистар.

ISBN 86-303-0510-X (Брош.)


37.016:821-82(075.2)
COBISS.CG-ID 3392784

претходна
наредна