претходна
наредна
2551
МАРИЈАНОВИЋ, Горан
        Respiratorne komplikacije nakon elektivnih abdominalnih operacija - prevencija primjenom CPAP-a - naša iskustva / Goran Marijanović, Ljubica Radunović.

U: Medicinski zapisi. - ISSN 0419-7747. - Vol. 64, br. 1 (2015), str. 331.

617.55:616.2

COBISS.CG-ID 30073104

2552
МИХАЈЛОВИЋ, В.
        Necpecifični bol u ruci / Mihajlović V. - Bibliografija: str. 76.

U: Zbornik radova / Četvrti kongres fizijatara Crne Gore sa međunarodnim učešćem, Cetinje, 10-13. septembar 2015. godine. - Igalo : Udruženje fizijatara Crne Gore, 2015. - ISBN 978-9940-9062-3-8. - Str. 73-76.

617.572

COBISS.CG-ID 31736848

2553
РАДОЊИЋ, Слободан В.
        Hirurzi od jeretika do nobelovaca / Slobodan V. Radonjić.

U: MEDICAL cg. - ISSN 1800-7708. - God. 6, br. 72 (5. april 2015), str. 50-52.

617(091)

COBISS.CG-ID 30578192

2554
        SPECIFIČNOSTI protetisanja pacijenata sa obostranim amputacijama donjih ekstremiteta / Gavrilović B., Grujačić B., Blagojević T., Stojanović S., Ralević S., Simanić I., Savić B.

U: Zbornik radova / Četvrti kongres fizijatara Crne Gore sa međunarodnim učešćem, Cetinje, 10-13. septembar 2015. godine. - Igalo : Udruženje fizijatara Crne Gore, 2015. - ISBN 978-9940-9062-3-8. - Str. 183-185.

617.58-001

COBISS.CG-ID 32071440

2555
СТАНИЋ, Анка
        Osteomyelitis kod novorođenčeta - prikaz slučaja / Anka Stanić, Dragica Gačević, Natalija Spajić.

U: Zbornik radova / XXXV Sabor ljekara sjeverne Crne Gore i jugozapadne Srbije, Pljevlja, 26-27 septembar 2014. godine. - Pljevlja : Dom zdravlja : Opšta bolnica, 2014. - ISBN 978-9940-9611-0-7. - Str. 33-34.

617.3-053.31

COBISS.CG-ID 31126032


617.7 ОФТАЛМОЛОГИЈА


2556
ЂУРЂЕВАЦ Сворцан, Вера
        Tumorska promjena orbitalne regije - prikaz slučaja / Đurđevac Svorcan Vera, Bajović Zorica.

U: Medicinski zapisi. - ISSN 0419-7747. - Vol. 64, br. 1 (2015), str. 214-215.

617.7-006

COBISS.CG-ID 29930512

2557
ЂУРЕТИЋ Гузина, Марина
        Značaj ranog otkrivanja glaukoma / Marina Đuretić Guzina.

U: Medicinski zapisi. - ISSN 0419-7747. - Vol. 64, br. 1 (2015), str. 329-330.

617.7-007.681-07

COBISS.CG-ID 30071568

2558
ЂУРЕТИЋ Гузина, Марина
        Promjene na očima kod akna rozacee / Marina Đuretić Guzina, Marija Mališić Korać.

U: Medicinski zapisi. - ISSN 0419-7747. - Vol. 64, br. 1 (2015), str. 330.

617.7-006

COBISS.CG-ID 30072080

2559
МИЛОЈКО-Шћеповић, Б.
        Savremeni tretman keratokonusa u Crnoj Gori / B. Milojko-Šćepović.

U: Medicinski zapisi. - ISSN 0419-7747. - Vol. 64, br. 1 (2015), str. 217-218.

617.713-002

COBISS.CG-ID 29932304

2560
        PROMJENE i bolesti oka kod starih osoba / Saimir Markišić, Sead Nurković, Mirza Markišić, Cena Kajević, Husko Bajrović, Senad H. Kalač.

U: Medicinski zapisi. - ISSN 0419-7747. - Vol. 64, br. 1 (2015), str. 294-295.

617.7-053.9

COBISS.CG-ID 30019856

2561
РЕПАЦ, Винка
        Vidna oštrina i kvalitet života starih osoba / Repac Vinka, Lukić Ivan, Repac Marina.

U: Medicinski zapisi. - ISSN 0419-7747. - Vol. 64, br. 1 (2015), str. 298-299.

617.754-053.9

COBISS.CG-ID 30022160


618 ГИНЕКОЛОГИЈА. ПОРОДИЉСТВО. АКУШЕРСТВО


2562
        ANESTEZIJA za carski rez u JZU Opšta bolnica Berane / Violeta Manović, Milosav Miladinović, Dragan Labudović, Tanja Cimbaljević.

U: Medicinski zapisi. - ISSN 0419-7747. - Vol. 64, br. 1 (2015), str. 234-235.

618.5-089.888.61:616-089.5

COBISS.CG-ID 29956624

2563
        ANESTEZIJA za carski rez u JZU Opšta bolnica Berane / Violeta Manović, Milosav Miladinović, Mirsad Markišić, Sanela Adrović.

U: Medicinski zapisi. - ISSN 0419-7747. - Vol. 64, br. 1 (2015), str. 212-213.

618.5-089.888.61:616-089.5

COBISS.CG-ID 29929488

2564
БАЛАЋ, Светлана
        Granuloza sel tumor u dečijem dobu / Svetlana Balać.

U: Zbornik radova / XXXV Sabor ljekara sjeverne Crne Gore i jugozapadne Srbije, Pljevlja, 26-27 septembar 2014. godine. - Pljevlja : Dom zdravlja : Opšta bolnica, 2014. - ISBN 978-9940-9611-0-7. - Str. 53 - 54.

618.11-006.4-055.25

COBISS.CG-ID 31153936

2565
БАЛАЋ, Светлана
        Korelacija ultrazvučnih i histeroskopskih nalaza u Beranama / Svetlana Balać, Radovan Asanović.

U: Medicinski zapisi. - ISSN 0419-7747. - Vol. 64, br. 1 (2015), str. 234.

618.14-089.85

COBISS.CG-ID 29956112

2566
БАЛАЋ, Светлана
        Mogućnosti ofis histeroskopije u Domu zdravlja u Beranama / Svetlana Balać, Jugoslav Račić, Zorica Babić.

U: Medicinski zapisi. - ISSN 0419-7747. - Vol. 64, br. 1 (2015), str. 238-239.

618.14-089.85

COBISS.CG-ID 29961488

2567
БАЛАЋ, Светлана
        Histeroskopski nalazi kod infertilnih žena u Beranama / Svetlana Balać.

U: Zbornik radova / XXXV Sabor ljekara sjeverne Crne Gore i jugozapadne Srbije, Pljevlja, 26-27 septembar 2014. godine. - Pljevlja : Dom zdravlja : Opšta bolnica, 2014. - ISBN 978-9940-9611-0-7. - Str. 56 - 57.

618.14-089.85

COBISS.CG-ID 31154960

2568
        BOLEST štitaste žlezde majke i antropometrijske karakteristike novoronđečeta / Milorada Nešović, Dragan Nešović, Sonja Babović, Miljana Jovanović, Saveta Stanišić.

U: Medicinski zapisi. - ISSN 0419-7747. - Vol. 64, br. 1 (2015), str. 128-129.

618.33

COBISS.CG-ID 29665808

2569
БОШКОВИЋ, Јулија
        Eklampsija - opasnost po novorođenče - prikaz slučaja / Julija Bošković, Vesna Cvijović, Adrijana Vojinović Kočović.

U: Zbornik radova / XXXV Sabor ljekara sjeverne Crne Gore i jugozapadne Srbije, Pljevlja, 26-27 septembar 2014. godine. - Pljevlja : Dom zdravlja : Opšta bolnica, 2014. - ISBN 978-9940-9611-0-7. - Str. 38 - 39.

618.3-053.31

COBISS.CG-ID 31128080

2570
БРАНКОВИЋ-Магић, Мирјана
        Detekcija mutacija u BRCA1/2 genima: prepoznavanje osoba pod rizikom i prevencija naslednog karcinoma dojke / Branković-Magić Mirjana, Krivokuća Ana, Rakobradović Jelena. - Bibliografija: str.42-43. - Abstract.

U: Medicinski zapisi. - ISSN 0419-7747. - Vol. 64, br. 1 (2015), str. 37-43.

618.19-006:577.218

COBISS.CG-ID 29520400

2571
ВУКЧЕВИЋ, Гордана
        Infertilitet i asistirana reproduktivna tehnologija / Gordana Vukčević.

U: Medicinski zapisi. - ISSN 0419-7747. - Vol. 64, br. 1 (2015), str. 357-358.

618.177

COBISS.CG-ID 30091536

2572
ВУКЧЕВИЋ, Јасминка
        Drugi trimestar trudnoće / Jasminka Vukčević.

U: Gracija. - ISSN 2336-9256. - Br. 71 (22.01.2016), str. 58-59.

618.3

COBISS.CG-ID 30687760

2573
ВУКЧЕВИЋ, Јасминка
        Laser u ginekologiji - terapija stres inkontinencije / Jasminka Vukčević.

U: Gracija. - ISSN 2336-9256. - Br. 58 (24.07.2015), str. 62-63.

618:615.849.19

COBISS.CG-ID 28650768

2574
ВУКЧЕВИЋ, Јасминка
        Prvi trimestar trudnoće / Jasminka Vukčević.

U: Gracija. - ISSN 2336-9256.
Br. 69/70 (25.12.2015), str. 78-79.
Br. 72 (05.02.2016), str. 62-63.

618.3

COBISS.CG-ID 30670352

2575
ВУКЧЕВИЋ, Јасминка
        Premaligne promjene na grliću materice / Jasminka Vukčević.

U: Gracija. - ISSN 2336-9256. - Br. 61 (04.09.2015), str. 60-61.

618.146

COBISS.CG-ID 28660496

2576
        GESTACIJSKA starost novorođenčeta iz trudnoća komplikovanih bolestima štitaste žlezde / Milorada Nešović, Sonja Babović, Mirjana Marković, Saveta Stanišić, Dragan Nešović.

U: Medicinski zapisi. - ISSN 0419-7747. - Vol. 64, br. 1 (2015), str. 109-110.

618.3-06:612.44

COBISS.CG-ID 29627152

2577
ГРБОВИЋ-Секулић, С.
        Porođaji kod trudnoća nakon IVF - iskustvo našeg porodilišta / S. Grbović-Sekulić, A. Šahmanović.

U: Medicinski zapisi. - ISSN 0419-7747. - Vol. 64, br. 1 (2015), str. 239-240.

618.5

COBISS.CG-ID 29962000

2578
        DIFERENCIJALNA dijagnoza ikterusa kod trudnica u Beranama / S. Balać, M. Živković, R. Asanović, J. Račić.

U: Medicinski zapisi. - ISSN 0419-7747. - Vol. 64, br. 1 (2015), str. 238.

618.2-082:616.36-008.5

COBISS.CG-ID 29960976

2579
ЂОГО, Александар
        Menopauza / Aleksandar Đogo.

U: MEDICAL cg. - ISSN 1800-7708. - God. 7, br. 80 (5. decembar 2015), str. 16-17.

618.173

COBISS.CG-ID 30651408

2580
ЗОГОВИЋ Вуковић, Љиљана
        Maligna neoplazma dojke - iskustvo iz ambulante izabranog doktora / Ljiljana Zogović Vuković, Jovana Vuković-Leković.

U: Medicinski zapisi. - ISSN 0419-7747. - Vol. 64, br. 1 (2015), str. 289-290.

618.19-006.04

COBISS.CG-ID 30006800

претходна
наредна