претходна
наредна
2521
        MANIČNA epizoda bipolarnog afektivnog poremećaja - prikaz slučaja / Danijela Miladinović, Milka Bulatović, Sanda Vlahović, Vesna Blagojević.

U: Medicinski zapisi. - ISSN 0419-7747. - Vol. 64, br. 1 (2015), str. 253.

616.895.1

COBISS.CG-ID 29976336

2522
МУЈЕВИЋ, Фикрет
        Anoreksia nervosa / Fikret Mujević.

U: Medicinski zapisi. - ISSN 0419-7747. - Vol. 64, br. 1 (2015), str. 275.

616.89-008.441.42

COBISS.CG-ID 30001424

2523
МУСИЋ, Дамир
        Usamljenost - bolest savremenog doba / Damir Musić, Ana Golubović-Popović, Rajko Raičević.

U: Medicinski zapisi. - ISSN 0419-7747. - Vol. 64, br. 1 (2015), str. 257-258.

616.89-008

COBISS.CG-ID 29979664

2524
НИКАЧ, Станка
        Tentamen suicidii kod heroinskih zavisnika / Nikač Stanka.

U: Medicinski zapisi. - ISSN 0419-7747. - Vol. 64, br. 1 (2015), str. 247-248.

616.89-008.441.44

COBISS.CG-ID 29971472

2525
        OPIJATSKI zavisnici liječeni supstitucionom terapijom u Centru za mentalno zdravlje Doma zdravlja u Beranama / R. Raičević, D. Musić, A. Golubović-Popović, M. Čantrić.

U: Medicinski zapisi. - ISSN 0419-7747. - Vol. 64, br. 1 (2015), str. 255.

616.893

COBISS.CG-ID 29978128

2526
ПЕЈОВИЋ, Мирко
        Specifičnosti mentalnih poremećaja u savremenim okolnostima / Mirko Pejović.

U: Zbornik radova / XXXV Sabor ljekara sjeverne Crne Gore i jugozapadne Srbije, Pljevlja, 26-27 septembar 2014. godine. - Pljevlja : Dom zdravlja : Opšta bolnica, 2014. - ISBN 978-9940-9611-0-7. - Str. 9-11.

616.89-008

COBISS.CG-ID 31118096

2527
ПЕКОВИЋ, Мирко
        Alkoholičarski karakter / Mirko Peković.

U: MEDICAL cg. - ISSN 1800-7708. - God. 7, br. 73 (5. maj 2015), str. 46-47.

616.89-008

COBISS.CG-ID 30588688

2528
ПЕКОВИЋ, Мирко
        Neke sociopsihijatrijske varijable (karakteristike) ličnosti delinkventa / Mirko Peković.

U: Medicinski zapisi. - ISSN 0419-7747. - Vol. 64, br. 1 (2015), str. 244-245.

616.89-008

COBISS.CG-ID 29970192

2529
ПЕПИЋ, Јахо
        Disfagija ili anoreksija / Jaho Pepić, Edita Bašović.

U: Zbornik radova / XXXV Sabor ljekara sjeverne Crne Gore i jugozapadne Srbije, Pljevlja, 26-27 septembar 2014. godine. - Pljevlja : Dom zdravlja : Opšta bolnica, 2014. - ISBN 978-9940-9611-0-7. - Str. 233-234.

616.89-008.441.42

COBISS.CG-ID 31369232

2530
        POTENCIJALNI negativni aspekti deinstitucionalizacije pacijenata sa teškim duševnim oboljenjima / Jovo Đedović, Radmila Perišić, Milica Vukotić, Marija Kopitović, Ivana Mihajlović.

U: Medicinski zapisi. - ISSN 0419-7747. - Vol. 64, br. 1 (2015), str. 258.

616.89:316.4

COBISS.CG-ID 29980176

2531
РАШКОВИЋ, Катица
        Zastupljenost mentalnih poremećaja u ordinaciji izabranog doktora u Petrovcu na moru / Katica Rašković, Nives Nedović-Gračanin, Vesna Kostić.

U: Medicinski zapisi. - ISSN 0419-7747. - Vol. 64, br. 1 (2015), str. 250.

616.89-008(497.16)

COBISS.CG-ID 29972496

2532
РОСАНДИЋ, Хелена
        Mogućnost rane detekcije psihoza: koncept, perspektiva i nada / Helena Rosandić, Lidija Injac Stevović, Marina Bojović.

U: Medicinski zapisi. - ISSN 0419-7747. - Vol. 64, br. 1 (2015), str. 248.

616.892-07

COBISS.CG-ID 29971728

2533
СВОРЦАН Јоксимовић, Весна
        Alchajmerova demencija (demencija Alchajmerovog tipa ili Alchajmerova bolest) - prikaz slučaja / Vesna Svorcan Joksimović, Veselinka Milović, Dragica Minić.

U: Medicinski zapisi. - ISSN 0419-7747. - Vol. 64, br. 1 (2015), str. 246-247.

616.892.3

COBISS.CG-ID 29970960

2534
СПАЈИЋ, Наталија
        Laforina bolest / Natalija Spajić, Vladimir Spajić, Ivana Kezić.

U: Medicinski zapisi. - ISSN 0419-7747. - Vol. 64, br. 1 (2015), str. 282.

616.89-008.43

COBISS.CG-ID 30003728

2535
        SUICID kao javno-zdravstveni problem - ocjenjivanje rizika / Lidija Injac Stevović, Helena Rosandić, Tatijana Perunović Jovanović, Aleksandra Ražnatović, Sanja Vodopić, Slavica Vujisić.

U: Medicinski zapisi. - ISSN 0419-7747. - Vol. 64, br. 1 (2015), str. 245-246.

616.89-008.441.44

COBISS.CG-ID 29970448

2536
        UTICAJ stresogene situacije na nastanak velike farmakorezistentne depresije - prikaz slučaja / Aleksandra Ražnatović, Ana Đuranović, Tatijana Perunović-Jovanović, Lidija Injac-Stevović.

U: Medicinski zapisi. - ISSN 0419-7747. - Vol. 64, br. 1 (2015), str. 259.

616.89-008.454

COBISS.CG-ID 29984272

2537
        UTICAJI antipsihotične terapije na kognitivna oštećenja kod poremećaja shizofrenog spektra / Jovo Đedović, Milka Bulatović, Danijela Miladinović, Vesna Blagojević.

U: Medicinski zapisi. - ISSN 0419-7747. - Vol. 64, br. 1 (2015), str. 258-259.

616.895.8

COBISS.CG-ID 29984016

2538
ХАЏИОСМАНОВИЋ, Сабрина И.
        Akutno konfuzno stanje- delirijum / Sabrina I. Hadžiosmanović, Ilhan Tursumović, Azra Deljković.

У: Zbornik radova / XXXV Sabor ljekara sjeverne Crne Gore i jugozapadne Srbije, Pljevlja, 26-27 septembar 2014. godine. - Pljevlja : Dom zdravlja : Opšta bolnica, 2014. - ISBN 978-9940-9611-0-7. - Str. 244.

616.893

COBISS.CG-ID 31388944

2539
ЧАБАРКАПА, Драган
        Dvodnevna radionica "Grupna analiza u Evropi: trening i primjena" / Dragan Čabarkapa.

U: MEDICAL cg. - ISSN 1800-7708. - God. 7, br. 78 (5. oktobar 2015), str. 66.

616.89(497.16)

COBISS.CG-ID 30629648


617 ХИРУРГИЈА


2540
АДРОВИЋ, Оливер
        Tuberkuloza kuka odraslih - prikaz slučaja / Oliver Adrović.

U: Medicinski zapisi. - ISSN 0419-7747. - Vol. 64, br. 1 (2015), str. 216.

617.581

COBISS.CG-ID 29931536

2541
        AKUTNI abdomen-tumorska hemoragija - prikaz slučaja / Valentina Božović, D. Stevanović, M. Kerić, N. Đurišić, S. Vučetić, M. Knežević.

U: Medicinski zapisi. - ISSN 0419-7747. - Vol. 64, br. 1 (2015), str. 208-209.

617.55

COBISS.CG-ID 29920016

2542
        ANESTEZIOLOŠKI aspekt u endoskopskoj hirurgiji u OB Bar / Svetlana Vučetić, Zoran Srzentić, Dragoslav Tomanović, Nataša Đurišić, Jovan Ivović, Miodrag Karanikić, Biljana Popović, Sonja Srzentić, Valentina Božović.

U: Medicinski zapisi. - ISSN 0419-7747. - Vol. 64, br. 1 (2015), str. 224-225.

617-072.1:616-089.5

COBISS.CG-ID 29949712

2543
ВУЧКОВИЋ, Љиљана
        Uloga iglene aspiracione citologije u dijagnostici palpabilnih lezija vrata / Ljiljana Vučković, Elvir Zvrko.

U: Medicinski zapisi. - ISSN 0419-7747. - Vol. 64, br. 1 (2015), str. 225-226.

617.53-07

COBISS.CG-ID 29949968

2544
ГОРУПИЋ, П.
        Kako spriječiti šepanje nakon ugradnje totalne endoproteze kuka = How to prevent limping after total hip arthroplasty / Gorupić P., Čičak N.

U: Kongresni zbornik i program kongresa / Prvi kongres fizioterapeuta Crne Gore sa međunarodnim učešćem, Igalo, 08-11. 10. 2014. - Igalo : Udruženje fizioterapeuta Crne Gore, 2014. - ISBN 978-9940-9620-0-5. - Str. 79-81.

617.581:615.8

COBISS.CG-ID 31190032

2545
ЂЕРИЋ, Душан
        Prikaz slučaja rehabilitacije percijalne repture Ahilove tetive primenom kvantne medicine u pribojskoj banji / Đerić Dušan.

U: Zbornik radova / XXXV Sabor ljekara sjeverne Crne Gore i jugozapadne Srbije, Pljevlja, 26-27 septembar 2014. godine. - Pljevlja : Dom zdravlja : Opšta bolnica, 2014. - ISBN 978-9940-9611-0-7. - Str. 129 -132.

617.586

COBISS.CG-ID 31213072

2546
ЗВРКО, Елвир
        Estetska analiza lica / Elvir Zvrko.

U: Zbornik radova / XXXV Sabor ljekara sjeverne Crne Gore i jugozapadne Srbije, Pljevlja, 26-27 septembar 2014. godine. - Pljevlja : Dom zdravlja : Opšta bolnica, 2014. - ISBN 978-9940-9611-0-7. - Str. 163.

617.52

COBISS.CG-ID 31329296

2547
КАВАРИЋ, Сандра
        Estetika lica u fokusu : u amfiteatru Instituta za bolesti djece održan stručni skup / Sandra Kavarić.

U: MEDICAL cg. - ISSN 1800-7708. - God. 6, br. 72 (5. april 2015), str. 20-21.

617.5-089.844

COBISS.CG-ID 30567952

2548
        KLINIČKI aspekti rekonstrukcije zadnje strane potkoljenice fasciokutanim režnjem baziranim na arteriji Suralis superfacialis mediani / Z. Terzić, B. Đorđević, Ž. Borović, M. Đurović. - Bibliografija: str.39. - Summary.

U: Medicinski zapisi. - ISSN 0419-7747. - Vol. 63, br. 2 (2014), str. 33-39.

617.3:617.583

COBISS.CG-ID 29518096

2549
        KOMPARATIVNA analiza rezultata liječenja transtrohaternih preloma femura starijih osoba endoprotezom kuka i osteosintezom / Dašić Ž., Jušković A., Bulatović N., Bokan V., Milinković V.

U: Zbornik radova / XXXV Sabor ljekara sjeverne Crne Gore i jugozapadne Srbije, Pljevlja, 26-27 septembar 2014. godine. - Pljevlja : Dom zdravlja : Opšta bolnica, 2014. - ISBN 978-9940-9611-0-7. - Str. 28-29.

617.3

COBISS.CG-ID 6493965

2550
        LCA reconstruction-biomechanics, reconstructive procedures and rehabilitation / Latković O., Kezunović M., Vuković D., Abdić N. - Bibliografija: str. 102-104. - Abstract.

U: Zbornik radova / Četvrti kongres fizijatara Crne Gore sa međunarodnim učešćem, Cetinje, 10-13. septembar 2015. godine. - Igalo : Udruženje fizijatara Crne Gore, 2015. - ISBN 978-9940-9062-3-8. - Str. 98-104.

617.3

COBISS.CG-ID 31747344

претходна
наредна