претходна
наредна
2491
        RANA rehabilitacija bolesnika sa akutnim moždanim udarom / Vesna Bokan-Mirković, Željana Škarić-Karanikić, Sonja Nejkov, Marina Vuković. - Tabele. - Bibliografija: str. 226.

U: Zbornik radova / XXXV Sabor ljekara sjeverne Crne Gore i jugozapadne Srbije, Pljevlja, 26-27 septembar 2014. godine. - Pljevlja : Dom zdravlja : Opšta bolnica, 2014. - ISBN 978-9940-9611-0-7. - Str. 222-226.

616.831-005.1

COBISS.CG-ID 6537229

2492
        REKREACIJA kod osoba s oštećenjem središnjeg živčanog sustava = Recreation in people with central nervous system damage / Telebuh M., Grozdek Čovčić G., Maček Z., Matić H.

U: Kongresni zbornik i program kongresa / Prvi kongres fizioterapeuta Crne Gore sa međunarodnim učešćem, Igalo, 08-11. 10. 2014. - Igalo : Udruženje fizioterapeuta Crne Gore, 2014. - ISBN 978-9940-9620-0-5. - Str. 45-47.

616.839:613.74

COBISS.CG-ID 31187472

2493
        REHABILITACIJA nakon moždanog udara / Konstantinović Lj., Dragin A., Đorđević O., Ilić N., Milovanović A. - Bibliografija: str. 135. - Abstract.

U: Zbornik radova / Četvrti kongres fizijatara Crne Gore sa međunarodnim učešćem, Cetinje, 10-13. septembar 2015. godine. - Igalo : Udruženje fizijatara Crne Gore, 2015. - ISBN 978-9940-9062-3-8. - Str. 129-136.

616.831-005.4

COBISS.CG-ID 31759120

2494
        REHABILITACIJA pacijenta sa kompresivnom neuropatijom N. Peroneusa i N. Tibialisa / Savić A., Adžić M., Stolić I., Eraković J., Bulatović.

U: Zbornik radova / Četvrti kongres fizijatara Crne Gore sa međunarodnim učešćem, Cetinje, 10-13. septembar 2015. godine. - Igalo : Udruženje fizijatara Crne Gore, 2015. - ISBN 978-9940-9062-3-8. - Str. 186-187.

616.8

COBISS.CG-ID 32079120

2495
РОВЧАНИН, Исидора
        Narkolepsija tip 1 - prikaz slučaja / Rovčanin Isidora, Debeljević Mladen, Vujisić Slavica.

U: Medicinski zapisi. - ISSN 0419-7747. - Vol. 64, br. 1 (2015), str. 189-190.

616.8-009.834.12

COBISS.CG-ID 29883920

2496
РОВЧАНИН, Исидора
        Neurofibromatoza tip 1: prikaz slučaja / Isidora Rovčanin, Mladen Debeljević, Slavica Vujisić.

U: Medicinski zapisi. - ISSN 0419-7747. - Vol. 64, br. 1 (2015), str. 190.

616.8-006.38

COBISS.CG-ID 29884688

2497
РОГАЧ, Ж.
        Epileptični i psihogeni neepileptični napadi - diferencijalna dijagnoza / Ž. Rogač, Lj. Globarević.

U: Medicinski zapisi. - ISSN 0419-7747. - Vol. 64, br. 1 (2015), str. 134-135.

616.853-053.2

COBISS.CG-ID 29674512

2498
СТЕФАНОВСКИ, Саша
        Potreba ponovnog registrovanja herpes zostera / Saša Stefanovski, Goran Čukić.

U: Medicinski zapisi. - ISSN 0419-7747. - Vol. 64, br. 1 (2015), str. 327.

616.834-002.152

COBISS.CG-ID 30057744

2499
СТОЈАНОВИЋ, С.
        Rehabilitacija osoba sa amputacijom i hemiplegijom / Stojanović S., Ralević s., Blagojević T.

U: Zbornik radova / Četvrti kongres fizijatara Crne Gore sa međunarodnim učešćem, Cetinje, 10-13. septembar 2015. godine. - Igalo : Udruženje fizijatara Crne Gore, 2015. - ISBN 978-9940-9062-3-8. - Str. 196-197.

616.8-009.11

COBISS.CG-ID 32084240

2500
ТОМЧУК, Каћа
        Naša iskustva sa ESWT - ekstrkorporalnom šok terapijom / Tomčuk K., Bergam Grandis R.

U: Zbornik radova / Četvrti kongres fizijatara Crne Gore sa međunarodnim učešćem, Cetinje, 10-13. septembar 2015. godine. - Igalo : Udruženje fizijatara Crne Gore, 2015. - ISBN 978-9940-9062-3-8. - Str. 113-114.

616.8

COBISS.CG-ID 31750928

2501
        FIZIKALNA terapija prije i poslije primjene PRP-a / Renata Bergam Grandis, Paganacco Dino, Tomčuk Kaća, Dabović Predtag, Marić Savo.

U: Zbornik radova / XXXV Sabor ljekara sjeverne Crne Gore i jugozapadne Srbije, Pljevlja, 26-27 septembar 2014. godine. - Pljevlja : Dom zdravlja : Opšta bolnica, 2014. - ISBN 978-9940-9611-0-7. - Str. 118-119.

615.83

COBISS.CG-ID 31207184

2502
        FIZIKALNI tretman kod djece sa cerebralnom paralizom atetoznog oblika u dnevnom centru Pljevlja = Physical treatment in children with athetotic cerebral palsy in day care center Pljevlja / Sanja Vučinić, Svetlana Dujović, Slobodanka Roganović, Azra Talić, Dubravka Damjanović.

U: Kongresni zbornik i program kongresa / Prvi kongres fizioterapeuta Crne Gore sa međunarodnim učešćem, Igalo, 08-11. 10. 2014. - Igalo : Udruženje fizioterapeuta Crne Gore, 2014. - ISBN 978-9940-9620-0-5. - Str. 35-37.

616.8-009.1-053.2:615.8

COBISS.CG-ID 31179280

2503
ХАЈДУКОВИЋ, Срећко
        Učestalost febrilnih konvulzija - naša iskustva / Srećko Hajduković.

U: Zbornik radova / XXXV Sabor ljekara sjeverne Crne Gore i jugozapadne Srbije, Pljevlja, 26-27 septembar 2014. godine. - Pljevlja : Dom zdravlja : Opšta bolnica, 2014. - ISBN 978-9940-9611-0-7. - Str. 40.

616.8-009.24-053.2

COBISS.CG-ID 31128848

2504
ХАЏИОСМАНОВИЋ, Сабрина И.
        Atrijalni miksom kao uzrok ishemijskog moždanog udara / Sabrina I. Hadžiosmanović, Azra Deljković, Ilhan Tursumović.

U: Medicinski zapisi. - ISSN 0419-7747. - Vol. 64, br. 1 (2015), str. 160-161.

616.831

COBISS.CG-ID 29711632

2505
ХАЏИОСМАНОВИЋ, Сабрина И.
        Trombolitička terapija ishemijskog moždanog udara / Sabrina I. Hadžiosmanović, Ilhan Tursumović, Azra Deljković.

У: Zbornik radova / XXXV Sabor ljekara sjeverne Crne Gore i jugozapadne Srbije, Pljevlja, 26-27 septembar 2014. godine. - Pljevlja : Dom zdravlja : Opšta bolnica, 2014. - ISBN 978-9940-9611-0-7. - Str. 243.

616.831-005.1:615

COBISS.CG-ID 31388688

2506
ЦИМБАЉЕВИЋ, М.
        Liječenje bolesnika sa hemiplegijom koristeći savremenu medicinu / M. Cimbaljević, M. Muratović.

U: Medicinski zapisi. - ISSN 0419-7747. - Vol. 64, br. 1 (2015), str. 279-280.

616.8-009.11-031

COBISS.CG-ID 30002704

2507
        WILLIAMSOV sindrom - prikaz slučaja / Banjac Lidija, Banjac Goran, Dragaš Ljubinka, Dakić Danojla, Janković Marijana.

U: Medicinski zapisi. - ISSN 0419-7747. - Vol. 64, br. 1 (2015), str. 119-120.

616.8-053.31

COBISS.CG-ID 29634832


616.89 ПСИХИЈАТРИЈА. ПСИХОПАТОЛОГИЈА


2508
        VEKSLEROV individualni test inteligencije kod pacijentkinja sa generalizovanim anksioznim poremećajem / Ilhan Tursumović, Azra Deljković, Danilo Milikić, Berina Selmanović, Sabrina Hadžiosmanović.

U: Medicinski zapisi. - ISSN 0419-7747. - Vol. 64, br. 1 (2015), str. 256.

616.891.6

COBISS.CG-ID 29978640

2509
ВЕЉОВИЋ, Маријана
        Somatizacijski poremećaj / Marijana Veljović, Baković Sanja.

U: Medicinski zapisi. - ISSN 0419-7747. - Vol. 64, br. 1 (2015), str. 254-255.

616.89-008.42

COBISS.CG-ID 29977872

2510
ГОЛУБОВИЋ Поповић, Ана
        Zastupljenost straha kod djece iz potpunih i nepotpunih porodica / Ana Golubović Popović, Tamara Sekulić, Zorica Babić.

U: Zbornik radova / XXXV Sabor ljekara sjeverne Crne Gore i jugozapadne Srbije, Pljevlja, 26-27 septembar 2014. godine. - Pljevlja : Dom zdravlja : Opšta bolnica, 2014. - ISBN 978-9940-9611-0-7. - Str. 137-138.

616.89-008.441:316.356.2-053.2

COBISS.CG-ID 31221008

2511
ГОЛУБОВИЋ Поповић, Ана
        Relaksacioni trening / Ana Golubović-Popović, Rajko Raičević, Damir Musić.

U: Medicinski zapisi. - ISSN 0419-7747. - Vol. 64, br. 1 (2015), str. 256-257.

616.89-008

COBISS.CG-ID 29979152

2512
ГОЛУБОВИЋ Поповић, Ана
        Sistemski pristup porodici / Ana Golubović-Popović, Rajko Raičević, Damir Musić.

U: Medicinski zapisi. - ISSN 0419-7747. - Vol. 64, br. 1 (2015), str. 257.

616.89-008

COBISS.CG-ID 29979408

2513
ДАШИЋ, С.
        Smetnje iz autističnog spektra - ima li razloga za strah / S. Dašić, T. Jovanović.

U: Medicinski zapisi. - ISSN 0419-7747. - Vol. 64, br. 1 (2015), str. 106.

616.89-008

COBISS.CG-ID 29609488

2514
        DELIRIJUM tremens - prikaz slučaja / Milka Bulatović, Danijela Miladinović, Sanda Vlahović, Vesna Blagojević.

U: Medicinski zapisi. - ISSN 0419-7747. - Vol. 64, br. 1 (2015), str. 251-252.

616.893

COBISS.CG-ID 29973264

2515
ЂЕДОВИЋ, Јово
        Specifičnosti organizacije službe mentalnog zdravlja na sekundarnom nivou u Crnoj Gori / Jovo Đedović, Dragan Čabarkapa.

U: Zbornik radova / XXXV Sabor ljekara sjeverne Crne Gore i jugozapadne Srbije, Pljevlja, 26-27 septembar 2014. godine. - Pljevlja : Dom zdravlja : Opšta bolnica, 2014. - ISBN 978-9940-9611-0-7. - Str. 141.

616.89(497.16)

COBISS.CG-ID 31222032

2516
ЂУРАНОВИЋ, Ана
        Nepodobnost roditelja oboljelog od neli-ječene paranoidne psihoze - prikaz slučaja / Ana Đuranović, Aleksandra Ražnatović, Mladen Perišić.

U: Medicinski zapisi. - ISSN 0419-7747. - Vol. 64, br. 1 (2015), str. 251.

616.89-008.441.1

COBISS.CG-ID 29973008

2517
ЂУРАНОВИЋ, Ана
        Neprepoznati panični poremećaj liječen fraxiparinom - prikaz slučaja / Ana Đuranović, Aleksandra Ražnatović, Mladen Perišić.

U: Medicinski zapisi. - ISSN 0419-7747. - Vol. 64, br. 1 (2015), str. 250-251.

616.89-008.441.1

COBISS.CG-ID 29972752

2518
        ZAVISNOST, zavisnik kroz vremenski period od 20 godina / Vesna Svorcan Joksimović, Dragica Minić, Veselinka Milović, Spasoje Vujanović.

U: Medicinski zapisi. - ISSN 0419-7747. - Vol. 64, br. 1 (2015), str. 247.

616.89

COBISS.CG-ID 29971216

2519
        KRIVIČNA dela psihijatrijskih bolesnika / Vlahović S., Bulatović M., Miladinović D., Blagojević V.

U: Medicinski zapisi. - ISSN 0419-7747. - Vol. 64, br. 1 (2015), str. 248-249.

616.89:343

COBISS.CG-ID 29971984

2520
КРУНИЋ Протић, Р.
        Rehabilitacija odraslih bolesnika sa traumatskom povredom mozga / Krunić Protić R., Micić M., Medić T. - Bibliografija: str. 58-59. - Summary.

U: Zbornik radova / Četvrti kongres fizijatara Crne Gore sa međunarodnim učešćem, Cetinje, 10-13. septembar 2015. godine. - Igalo : Udruženje fizijatara Crne Gore, 2015. - ISBN 978-9940-9062-3-8. - Str. 51-59.

616.831-001.34

COBISS.CG-ID 31715088

претходна
наредна