претходна
наредна
2461
РАШОВИЋ, Јулија
        Zdravlje zuba djece - čija je to odgovornost? / Julija Rašović.

U: MEDICAL cg. - ISSN 1800-7708. - God. 7, br. 76 (5. avgust 2015), str. 54-55.

616.31-053.2

COBISS.CG-ID 30617360

2462
РАШОВИЋ, Јулија
        Recesija gingive - povlačenje desni / Julija Rašović.

U: MEDICAL cg. - ISSN 1800-7708. - God. 7, br. 74 (5. jun 2015), str. 46-47.

616.311.2

COBISS.CG-ID 30607888

2463
РАШОВИЋ, Марко
        Bezmetalne krunice / Marko Rašović.

U: MEDICAL cg. - ISSN 1800-7708. - God. 7, br. 73 (5. maj 2015), str. 64-65.

616.31

COBISS.CG-ID 30589968

2464
СЕКУЛИЋ, Анета
        Uticaj oralnih antikoagulantnih lekova na pojavu krvarenja kod stomatoloških intervencija, značaj anamneze / Aneta Sekulić, Dušica Bulatović.

U: Medicinski zapisi. - ISSN 0419-7747. - Vol. 64, br. 1 (2015), str. 351.

616.31:615.2

COBISS.CG-ID 30088976

2465
СУБОТИЋ, Данијела
        Molarno incizalna hipomineralizacija (prikaz slučaja) / Danijela Subotić.

U: Medicinski zapisi. - ISSN 0419-7747. - Vol. 64, br. 1 (2015), str. 353-354.

616.314-089

COBISS.CG-ID 30090256

2466
ТАБАШ, Драгана
        Tjeskoba zubnih lukova / Dragana Tabaš.

U: MEDICAL cg. - ISSN 1800-7708. - God. 7, br. 79 (5. novembar 2015), str. 66-67.

616.31

COBISS.CG-ID 30643984

2467
ШЋЕПАНОВИЋ, Александар
        Stomatološka anestezija u praksi / Aleksandar Šćepanović.

U: MEDICAL cg. - ISSN 1800-7708. - God. 7, br. 74 (5. jun 2015), str. 44-45.

616.31-089.5

COBISS.CG-ID 30607632

2468
ШЋЕПАНОВИЋ-Ђуровић, Александра
        Ekstrakcija zuba u toku akutne odontogene infekcije / Aleksandra Šćepanović-Đurović.

U: MEDICAL cg. - ISSN 1800-7708. - God. 6, br. 70 (5. februar 2015), str. 30-31.

616.314-089.87

COBISS.CG-ID 30538000


616.8 НЕУРОЛОГИЈА. НЕУРОПАТОЛОГИЈА. НЕРВНИ СИСТЕМ


2469
АГИЋ, Расим
        Ocjena invalidnosti i radne sposobnosti osoba oboljelih od multlple scleroze / Rasim Agić, Lidija Delević, Alma Bajramspahić.

U: Zbornik radova / XXXV Sabor ljekara sjeverne Crne Gore i jugozapadne Srbije, Pljevlja, 26-27 septembar 2014. godine. - Pljevlja : Dom zdravlja : Opšta bolnica, 2014. - ISBN 978-9940-9611-0-7. - Str. 205-210.

616.832-004

COBISS.CG-ID 31355152

2470
        ANOREKSIJA nervoza - prikaz slučaja / Branislava Čizmović, Nevenka Duletić, Sanela Kusturica, Danijela Miladinović, Milka Bulatović.

U: Medicinski zapisi. - ISSN 0419-7747. - Vol. 64, br. 1 (2015), str. 252.

616.89-008.441.42

COBISS.CG-ID 29973776

2471
        BENIGNI švanom : prikaz slučaja / Radmila Bajić, Filip Vukmirović, Ifeta Erović, Senada Spahić. - Tabele.

U: Zbornik radova / XXXV Sabor ljekara sjeverne Crne Gore i jugozapadne Srbije, Pljevlja, 26-27 septembar 2014. godine. - Pljevlja : Dom zdravlja : Opšta bolnica, 2014. - ISBN 978-9940-9611-0-7. - Str. 119-120.

616.8

COBISS.CG-ID 6534925

2472
БИТОВСКИ, Т.
        Fizikalna terapija kod bolesnika kod bolesnika sa kompresivnom neuropatijom N. Peroneusa / Bitovski T., Bitovska E.

U: Zbornik radova / Četvrti kongres fizijatara Crne Gore sa međunarodnim učešćem, Cetinje, 10-13. septembar 2015. godine. - Igalo : Udruženje fizijatara Crne Gore, 2015. - ISBN 978-9940-9062-3-8. - Str. 185-186.

616.85

COBISS.CG-ID 32072208

2473
БОКАН Мирковић, Весна, 1962-
        Rana rehabilitacija u jedinicama za moždani udar sa osvrtom na naše uslove / Bokan Mirković V., Škarić Karanikić Ž. - Bibliografija: str. 139-140. - Abstract.

U: Zbornik radova / Četvrti kongres fizijatara Crne Gore sa međunarodnim učešćem, Cetinje, 10-13. septembar 2015. godine. - Igalo : Udruženje fizijatara Crne Gore, 2015. - ISBN 978-9940-9062-3-8. - Str. 136-140.

616.831-005.4

COBISS.CG-ID 31759376

2474
        BOLESTI zavisnosti kod mladih na teritoriji opštine Berane / Rajko Raičević, Ana Golubović-Popović, Damir Musić.

U: Medicinski zapisi. - ISSN 0419-7747. - Vol. 64, br. 1 (2015), str. 255-256.

616.893

COBISS.CG-ID 29978384

2475
БОРОВИЋ, Наташа
        Osobe s invaliditetom i roditeljstvo : intervju: Nataša Borović, predsjednica Saveza udruženja paraplegičara Crne Gore / [raygovarala] Sandra Kavarić.

U: MEDICAL cg. - ISSN 1800-7708. - God. 7, br. 74 (5. jun 2015), str. 28-30.

616.8-009.11-031(047.53)

COBISS.CG-ID 30607376

2476
ВУЈИШИЋ, Славица
        Kratak pregled savremenog pristupa dijagnostikovanju i liječenju epilepsije / Slavica Vujišić. - Bibliografija: str. 26.

U: Zbornik radova / XXXV Sabor ljekara sjeverne Crne Gore i jugozapadne Srbije, Pljevlja, 26-27 septembar 2014. godine. - Pljevlja : Dom zdravlja : Opšta bolnica, 2014. - ISBN 978-9940-9611-0-7. - Str. 21-26.

616.853-036.22

COBISS.CG-ID 31119376

2477
ГЛОБАРЕВИЋ, Љ.
        Kongenitalne anomalije CNS-a kao uzrok javljanja epileptičnih napada: prikaz slučaja / Lj. Globarević, Ž. Rogač.

U: Medicinski zapisi. - ISSN 0419-7747. - Vol. 64, br. 1 (2015), str. 133.

616.853-053.2

COBISS.CG-ID 29674000

2478
ДАПЧЕВИЋ, Биљана
        Praćenje kvaliteta sna kod bolesnika na hemodijalizi u Domu zdravlja Herceg Novi / Biljana Dapčević.

U: Zbornik radova / XXXV Sabor ljekara sjeverne Crne Gore i jugozapadne Srbije, Pljevlja, 26-27 septembar 2014. godine. - Pljevlja : Dom zdravlja : Opšta bolnica, 2014. - ISBN 978-9940-9611-0-7. - Str. 114.

616.8-009.836

COBISS.CG-ID 31190800

2479
ДЕДЕИЋ, Нервија
        Dandy Walker sindrom / Nervija Dedeić, Nervina Dedeić, Mersiha Dedeić.

U: Medicinski zapisi. - ISSN 0419-7747. - Vol. 64, br. 1 (2015), str. 336-337.

616.831-005

COBISS.CG-ID 30078480

2480
        DEKOMPRESIVNA hirurgija u malignom infarktu srednje velikomoždane arterije / Lakićević N., Đurašković S., Đurović B., Radunović A.

U: Medicinski zapisi. - ISSN 0419-7747. - Vol. 64, br. 1 (2015), str. 208.

616.831.9

COBISS.CG-ID 29918992

2481
ДЕЉКОВИЋ, Азра
        MMPI-201 profili kod pacijenata sa disocijativnim poremećajima / Azra Deljković, Ilhan Tursumović, Sabrina Hadžiosmanović.

U: Zbornik radova / XXXV Sabor ljekara sjeverne Crne Gore i jugozapadne Srbije, Pljevlja, 26-27 septembar 2014. godine. - Pljevlja : Dom zdravlja : Opšta bolnica, 2014. - ISBN 978-9940-9611-0-7. - Str. 148.

616.8

COBISS.CG-ID 31243024

2482
        DIJABETESNA ketoacidoza, intracerebralna hemoragija i SIADH / Elzana Čikić, Milan Madžgalj, Erol Muratović, Tatjana Šćepanović.

U: Medicinski zapisi. - ISSN 0419-7747. - Vol. 64, br. 1 (2015), str. 143-144.

616.831

COBISS.CG-ID 29692944

2483
ЈОВАНОВИЋ, Тијана
        Benigni paroksizmalni tonični pogled nagore / Tijana Jovanović, Slavka Krivokapić.

U: Medicinski zapisi. - ISSN 0419-7747. - Vol. 64, br. 1 (2015), str. 114-115.

616.8-053.2

COBISS.CG-ID 29632784

2484
КАНДИЋ, Мирза
        Akutni moždani udar u ambulanti izabranog doktora / Mirza Kandić, Marina Kljajević, Gordana Konatar.

U: Zbornik radova / XXXV Sabor ljekara sjeverne Crne Gore i jugozapadne Srbije, Pljevlja, 26-27 septembar 2014. godine. - Pljevlja : Dom zdravlja : Opšta bolnica, 2014. - ISBN 978-9940-9611-0-7. - Str. 180-183.

616.831-005.1

COBISS.CG-ID 31338000

2485
КОЈАДИНОВИЋ, Жељко
        Bol u leđima i išijas : preciznija dijagnoza = uspješnije liječenje / Željko Kojadinović.

U: MEDICAL cg. - ISSN 1800-7708. - God. 7, br. 76 (5. avgust 2015), str. 48-49.

616.833.58-009.7

COBISS.CG-ID 30616592

2486
МИРАНОВИЋ, Весна
        Sinkopa: dijagnostičke dileme / Vesna Miranović.

U: Medicinski zapisi. - ISSN 0419-7747. - Vol. 64, br. 1 (2015), str. 106-107.

616.8-009.832

COBISS.CG-ID 29609744

2487
        NEUROPATSKI bol: kliničke implikacije, fizikalna terapija i rehabilitacione tehnike / Dubljanin Raspopović E., Tomanović S., Nedeljković U., Ilić N. - Bibliografija: str.72.

U: Zbornik radova / Četvrti kongres fizijatara Crne Gore sa međunarodnim učešćem, Cetinje, 10-13. septembar 2015. godine. - Igalo : Udruženje fizijatara Crne Gore, 2015. - ISBN 978-9940-9062-3-8. - Str. 70-72.

616.85

COBISS.CG-ID 31722512

2488
        POSTRAUMATSKA obostrana pareza N. facijalisa / Knežević A., Jauković M., Tomčuk K., Bergam Grandis R., Popović V.

U: Zbornik radova / Četvrti kongres fizijatara Crne Gore sa međunarodnim učešćem, Cetinje, 10-13. septembar 2015. godine. - Igalo : Udruženje fizijatara Crne Gore, 2015. - ISBN 978-9940-9062-3-8. - Str. 65-66.

616.8-009.11-07

COBISS.CG-ID 31722000

2489
        PROCENA stepena depresivnosti i inteziteta bola kod pacijenata sa hroničnim cervikalnim i lumbalnim sindromom / Vuković M., Škarić Karanikić Ž., Bokan Mirković V., Nejkov S. - Bibliografija: str. 117-118. - Summary.

U: Zbornik radova / Četvrti kongres fizijatara Crne Gore sa međunarodnim učešćem, Cetinje, 10-13. septembar 2015. godine. - Igalo : Udruženje fizijatara Crne Gore, 2015. - ISBN 978-9940-9062-3-8. - Str. 114-118.

616.8.7:615.8

COBISS.CG-ID 31757840

2490
ПУПОВИЋ, Сабахудин
        Koma / Sabahudin Pupović.

U: Medicinski zapisi. - ISSN 0419-7747. - Vol. 64, br. 1 (2015), str. 316.

616.8-009.831

COBISS.CG-ID 30047760

претходна
наредна