претходна
наредна
2431
        HRONIČNA difuzna muskulotskeletna bol kod bolesnika sa ankilozirajućim spondilitisom / Delić Marina, Slavić Vjeroslava, Obradović Marija, Vujović Tamara. - Bibliografija: str. 159-160.

U: Zbornik radova / XXXV Sabor ljekara sjeverne Crne Gore i jugozapadne Srbije, Pljevlja, 26-27 septembar 2014. godine. - Pljevlja : Dom zdravlja : Opšta bolnica, 2014. - ISBN 978-9940-9611-0-7. - Str. 155 - 160.

616.711-002

COBISS.CG-ID 31327504

2432
ЦВИЈОВИЋ, Весна
        Streptokokna pneumonija u novorođenčeta - prikaz slučaja / Vesna Cvijović, Adrijana Vojinović Kočović.

U: Medicinski zapisi. - ISSN 0419-7747. - Vol. 64, br. 1 (2015), str. 126-127.

616.9-053.31

COBISS.CG-ID 29664272

2433
ЦИМБАЉЕВИЋ, М.
        Liječenje lumbalnih diskus hernia u savremenoj medicini / M. Cimbaljević, M. Muratović.

U: Medicinski zapisi. - ISSN 0419-7747. - Vol. 64, br. 1 (2015), str. 278-279.

616.7-007.43

COBISS.CG-ID 30002448

2434
        CISTINURIJA kod novorođenčadi / M. Jovanović, M. Marković, A. Begović, S. Šofranac, M. Nešović, S. Stanišić.

U: Medicinski zapisi. - ISSN 0419-7747. - Vol. 64, br. 1 (2015), str. 131.

616:575-053.31

COBISS.CG-ID 29672976

2435
ЧАНТРИЋ, Г.
        Analiza zdravstvenog stanja djece pri upisu u prvi razred / Čantrić G., Đukić V.

U: Medicinski zapisi. - ISSN 0419-7747. - Vol. 64, br. 1 (2015), str. 123.

616-053.2(497.16)

COBISS.CG-ID 29662992

2436
ЧАНТРИЋ, Г.
        Infekcije urinarnog trakta novoronđečeta / G. Čantrić, T. Cimbaljević, V. Đukić.

U: Medicinski zapisi. - ISSN 0419-7747. - Vol. 64, br. 1 (2015), str. 123-124.

616.6-053.31

COBISS.CG-ID 29663248

2437
ЧАРАПИЋ, Владимир
        Medicinsko vještačenje umanjenja životne aktivnosti nakon povreda ekstremiteta i kičme / Vladimir Čarapić.

U: MEDICAL cg. - ISSN 1800-7708. - God. 7, br. 74 (5. jun 2015), str. 64-65.

616:340.66

COBISS.CG-ID 30609680

2438
ЧИЗМОВИЋ, Сања
        Zdrava koža preduslov za dobro zdravlje i lijep izgled / Sanja Čizmović.

U: MEDICAL cg. - ISSN 1800-7708. - God. 6, br. 70 (5. februar 2015), str. 22-23.

616-053.2

COBISS.CG-ID 30537488

2439
ЧИЗМОВИЋ, Сања
        Urinarne infekcije / Sanja Čizmović.

U: MEDICAL cg. - ISSN 1800-7708. - God. 7, br. 78 (5. oktobar 2015), str. 44-45.

616.6-022.1

COBISS.CG-ID 30627856

2440
ЧИКИЋ, Елзана
        Familijarna hiperholesterolemija / Elzana Čikić, Erol Muratović, Davor Bulatović.

U: Zbornik radova / XXXV Sabor ljekara sjeverne Crne Gore i jugozapadne Srbije, Pljevlja, 26-27 septembar 2014. godine. - Pljevlja : Dom zdravlja : Opšta bolnica, 2014. - ISBN 978-9940-9611-0-7. - Str. 104-105.

616-008.9

COBISS.CG-ID 31176208

2441
ЧУКИЋ, Горан
        Batonov ustanak i endemija / Goran Čukić.

U: Zbornik radova / XXXV Sabor ljekara sjeverne Crne Gore i jugozapadne Srbije, Pljevlja, 26-27 septembar 2014. godine. - Pljevlja : Dom zdravlja : Opšta bolnica, 2014. - ISBN 978-9940-9611-0-7. - Str. 110.

616.981.71

COBISS.CG-ID 31182608

2442
ЧУКИЋ, Горан
        Endemija pegavog tifusa / Goran Čukić.

U: Zbornik radova / XXXV Sabor ljekara sjeverne Crne Gore i jugozapadne Srbije, Pljevlja, 26-27 septembar 2014. godine. - Pljevlja : Dom zdravlja : Opšta bolnica, 2014. - ISBN 978-9940-9611-0-7. - Str. 111-112.

616.981.71

COBISS.CG-ID 31189776

2443
ЧУКИЋ, Горан
        Nove osobine hemoragične groznice sa bubrežnim sindromom na području prokletijske Podgorine / Goran Čukić.

U: Medicinski zapisi. - ISSN 0419-7747. - Vol. 64, br. 1 (2015), str. 202.

616.92/.93:616.6

COBISS.CG-ID 29913360

2444
ШАБАНОВИЋ, Адмир
        Epidemiološke karakteristike hronične opstruktivne bolesti pluća / Admir Šabanović, Rade Ranitović.

U: Zbornik radova / XXXV Sabor ljekara sjeverne Crne Gore i jugozapadne Srbije, Pljevlja, 26-27 septembar 2014. godine. - Pljevlja : Dom zdravlja : Opšta bolnica, 2014. - ISBN 978-9940-9611-0-7. - Str. 144.

616.2

COBISS.CG-ID 31223312

2445
ШАБАНОВИЋ, Адмир
        Epidemiološke karakteristike šuge (Scabies) na teritoriji opštine Bijelo Polje / Admir Šabanović, Ifeta Erović, Milijana Marković.

U: Medicinski zapisi. - ISSN 0419-7747. - Vol. 64, br. 1 (2015), str. 316-317.

616.995.42(497.16 Бијело Поље)

COBISS.CG-ID 30048016

2446
ШАРИЋ, Драган
        Mucinozni adenokarcinom apendiksa, prikaz slučaja / Dragan Šarić.

U: Medicinski zapisi. - ISSN 0419-7747. - Vol. 64, br. 1 (2015), str. 220-221.

616.346.2-002-006

COBISS.CG-ID 29938448

2447
ШУПИЋ, Вера
        Дјеца су украс свијета / Вера Шупић.

U: Искра Шавника. - ISSN 2337-0335. - Год. 1, бр. 3 (2015), стр. 13-14.

616.711-053.5

COBISS.CG-ID 29459984

2448
ШУПИЋ, Вера
        Меланом : "боље спријечити него лијечити" / Вера Шупић.

U: Искра Шавника. - ISSN 2337-0335. - Год. 1, бр. 2 (2015), стр. 12-13.

616-006.81

COBISS.CG-ID 29457424

2449
ШУПИЋ, Вера
        Холелитизација - камен у жучи / Вера Шупић.

U: Искра Шавника. - ISSN 2337-0335. - Год. 2, бр. 4 (2016), стр. 16-17.

616.36-008.8

COBISS.CG-ID 30858768


616.31 СТОМАТОЛОГИЈА


2450
АНЂЕЛИЋ, Јасминка
        Prisustvo adenoidnih vegetacija kao etiološki faktor u nastanku malokluzija / Jasminka Anđelić, Ivana Anđelić.

U: Medicinski zapisi. - ISSN 0419-7747. - Vol. 64, br. 1 (2015), str. 353.

616.314-083

COBISS.CG-ID 30090000

2451
ВЛАХОВИЋ, Зоран
        Cone beam computer tomography - standard savremene dentalne implantologije / Vlahović Zoran.

U: Medicinski zapisi. - ISSN 0419-7747. - Vol. 64, br. 1 (2015), str. 352.

616.31-07

COBISS.CG-ID 30089488

2452
ГАЊОЛА, Џенад
        Mogućnosti tretmana postekstrakcionog bola / Dženad Ganjola.

U: Medicinski zapisi. - ISSN 0419-7747. - Vol. 64, br. 1 (2015), str. 349-350.

616.31

COBISS.CG-ID 30087440

2453
ДЕЛИЋ, Маја
        Dentalna erozija - terapijske mogućnosti i mjere prevencije / Maja Delić.

U: Medicinski zapisi. - ISSN 0419-7747. - Vol. 64, br. 1 (2015), str. 350.

616.314.4

COBISS.CG-ID 30088208

2454
ЂУКИЋ, В.
        Učestalost karijesa kod djece pred upis u I razred O. Š. za 2009. godinu / V. Đukić, S. Dabetić, G. Čantrić.

U: Medicinski zapisi. - ISSN 0419-7747. - Vol. 64, br. 1 (2015), str. 351-352.

616.314-002-053.2

COBISS.CG-ID 30089232

2455
МАТИЈЕВИЋ, Снежана
        Rad sa djecom sa posebnim potrebama u stomatološkoj ambulanti / Snežana Matijević, Ivana Anđelić.

U: Medicinski zapisi. - ISSN 0419-7747. - Vol. 64, br. 1 (2015), str. 352-353.

616.31-053.5

COBISS.CG-ID 30089744

2456
МИКИЋ, Мирко
        Dentalni turizam u Crnoj Gori - razlika u cijeni usluga kao osnova za razvoj / Mirko Mikić, Zoran Vlahović.

U: Medicinski zapisi. - ISSN 0419-7747. - Vol. 64, br. 1 (2015), str. 354.

616.31(497.16)

COBISS.CG-ID 30090512

2457
МРДАК, Раде
        Zubni kamenac / Rade Mrdak.

U: MEDICAL cg. - ISSN 1800-7708. - God. 6, br. 72 (5. april 2015), str. 54.

616.31

COBISS.CG-ID 30578704

2458
МРДАК, Раде
        Oboljenje pulpe / Rade Mrdak.

U: MEDICAL cg. - ISSN 1800-7708. - God. 7, br. 78 (5. oktobar 2015), str. 68.

616.31

COBISS.CG-ID 30629904

2459
РАЖНАТОВИЋ, Снежана
        Prognoza i komplikacije u terapiji impaktiranih očnjaka / Snežana Ražnatović, Maja Delić,Dženad Ganjola.

U: Medicinski zapisi. - ISSN 0419-7747. - Vol. 64, br. 1 (2015), str. 350.

616.314.4

COBISS.CG-ID 30087696

2460
РАШОВИЋ, Бранко
        Dentalni implantanti kao savremeno rješenje / Branko Rašović.

U: MEDICAL cg. - ISSN 1800-7708. - God. 6, br. 71 (5. mart 2015), str. 60-61.

616.31-089.843

COBISS.CG-ID 30554384

претходна
наредна