претходна
наредна
2401
        ULOGA onkologa i specijaliste porodične medicine u terminalnom zbrinjavanju onkološkog bolesnika / Nada Cicmil-Sarić, Vanja Karađinović, Nikola Milašević, Gordana Ristić-Bašović.

U: Medicinski zapisi. - ISSN 0419-7747. - Vol. 64, br. 1 (2015), str. 170-171.

616-006

COBISS.CG-ID 29860368

2402
        ULOGA rehabilitacije kod bolesnika sa morbus charcot marie tooth / Ristovska S., Nikolikuj Dimitrovska E., Božinovikj I., Ivanovski S., Aguši A.

U: Zbornik radova / Četvrti kongres fizijatara Crne Gore sa međunarodnim učešćem, Cetinje, 10-13. septembar 2015. godine. - Igalo : Udruženje fizijatara Crne Gore, 2015. - ISBN 978-9940-9062-3-8. - Str. 194-195.

616-007.23

COBISS.CG-ID 32083216

2403
        UPOREDNA analiza operisanih pacijentkinja korišćenjem metode biopsije stražarskog limfnog čvora iz dvije ustanove i dva perioda / Čelebić A., Kosovac O., Đurović D., Kolinović M., Čelebić O., Kosovac D., Bajić N., Inić M., Džodić R.

U: Medicinski zapisi. - ISSN 0419-7747. - Vol. 64, br. 1 (2015), str. 204-205.

616-006

COBISS.CG-ID 29914384

2404
УСКОКОВИЋ Ивановић, Радмила
        Srce umije da razgovara sa vama [riječ po riječ: dr Jovana Pavićević, specijalizantkinja kardiologije u Univerzitetskoj bolnici u Cirihu] / R. Uskoković Ivanović.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 72, br. 18070 (10. april 2016), str. 9.

616.12

COBISS.CG-ID 31000336

2405
УСКОКОВИЋ, Саша
        Maligni tumori epifariksa / Saša Uskoković, Andrija Mikulić, Dragan Bulatović.

U: Medicinski zapisi. - ISSN 0419-7747. - Vol. 64, br. 1 (2015), str. 347-349.

616.321-006.04

COBISS.CG-ID 30087184

2406
УСКОКОВИЋ, Саша
        Radiološka dijagnostika pleuralnog izliva / Saša Uskoković, Dragan Bulatović, Andrija Mikulić.

U: Medicinski zapisi. - ISSN 0419-7747. - Vol. 64, br. 1 (2015), str. 347.

616.6-07

COBISS.CG-ID 30086928

2407
        UTICAJ elektivne perkutane koronarne intervencije na smanjenje anginoznog bola kod pacijenata starijih od 75 godina / Muratović Erol, Milan Veličković, Ećo Sead, Ivan Bošković, Elzana Čikić, Budimir Rakonjac, Cvijeta Sekulić.

U: Medicinski zapisi. - ISSN 0419-7747. - Vol. 64, br. 1 (2015), str. 153-154.

616.1

COBISS.CG-ID 29709072

2408
        UTICAJ modaliteta administracije antihipertenzivnih lekova na kvalitet kontrole krvnog pritiska kod pacijenata sa arterijskom hipertenzijom / Marija Zekić, Sanja Đedović, Vesna Vučetić, Dragana Andrić, Nives Nedović, Milica Marović.

U: Medicinski zapisi. - ISSN 0419-7747. - Vol. 64, br. 1 (2015), str. 299-300.

616.12-008.331.1

COBISS.CG-ID 30022672

2409
        UTICAJ pola na parametre metaboličkog sindroma kao pokazatelje insulinske rezistencije u gojaznih / Elzana Čikić, Tatjana Šćepanović, Erol Muratović, Kemal Čikić, Davor Bulatović.

U: Medicinski zapisi. - ISSN 0419-7747. - Vol. 64, br. 1 (2015), str. 94-95.

616.379-008.64

COBISS.CG-ID 29607696

2410
        UČESTALOST karcinoma mokraćne bešike u Opštoj bolnici Berane / Tanja Cimbaljević, Dragan Labudović, Violeta Manović, Blagoje Kljajić.

U: Medicinski zapisi. - ISSN 0419-7747. - Vol. 64, br. 1 (2015), str. 230.

616.62-006.04

COBISS.CG-ID 29952016

2411
        UČESTALOST poremećaja masnih kiselina kod dijabetičara u Beranama / Snežana Radovanić, A. Babović, D. Rovčanin, J. Mihailović, N. Radovanić.

U: Zbornik radova / XXXV Sabor ljekara sjeverne Crne Gore i jugozapadne Srbije, Pljevlja, 26-27 septembar 2014. godine. - Pljevlja : Dom zdravlja : Opšta bolnica, 2014. - ISBN 978-9940-9611-0-7. - Str. 217-220.

616.379-008.64:577.115.3

COBISS.CG-ID 31358480

2412
        UČESTALOST porođajnih povreda kod makrozomne novorođenčadi / Sonja Babović, Milorada Nešović, Mirjana Marković, Saveta Stanišić, Azra Begović, Miljana Jovanović.

U: Medicinski zapisi. - ISSN 0419-7747. - Vol. 64, br. 1 (2015), str. 128.

616-053.2-053.31

COBISS.CG-ID 29665296

2413
        UČESTALOST srčane insuficijencije u akutnom infarktu miokarda sa stelevacijom / Vujica Ljubić, Mirjana Novović, Aleksandar Babović, Slavka Kljajić.

U: Medicinski zapisi. - ISSN 0419-7747. - Vol. 64, br. 1 (2015), str. 182-183.

616.127-005.8

COBISS.CG-ID 29878800

2414
ФЕМИЋ, Јелена
        Koronarna bolest kod pacijenata na programu hronične hemodijalize / Jelena Femić, Adela Frljučkić, Ana Kruščić.

U: Medicinski zapisi. - ISSN 0419-7747. - Vol. 64, br. 1 (2015), str. 168.

616.1:616.6

COBISS.CG-ID 29728016

2415
        FERITIN kao pokazatelj anemije kod žena / Mevlida Gusinjac, Violeta Piper, Marina Kljajević, Elmasa Kapetanović.

U: Medicinski zapisi. - ISSN 0419-7747. - Vol. 64, br. 1 (2015), str. 270.

616.155.194-055.2

COBISS.CG-ID 29991696

2416
        FIZIKALNA terapija kod pacijenata sa akutnim lumbalnim sindromom / Marina Vuković, Vesna Bokan-Mirković, Željana Škarić-Karanikić, Sonja Nejkov, Ana Popović. - Tabele.

U: Zbornik radova / XXXV Sabor ljekara sjeverne Crne Gore i jugozapadne Srbije, Pljevlja, 26-27 septembar 2014. godine. - Pljevlja : Dom zdravlja : Opšta bolnica, 2014. - ISBN 978-9940-9611-0-7. - Str. 175-176.

616.7:615.8

COBISS.CG-ID 6536717

2417
        FIZIKALNO liječenje deformiteta stopala tipa pes calcaneovalgus / Adžić M., Savić A., Banjac L., Vujović T., Obradović M. - Bibliografija:str. 34-35.

U: Zbornik radova / Četvrti kongres fizijatara Crne Gore sa međunarodnim učešćem, Cetinje, 10-13. septembar 2015. godine. - Igalo : Udruženje fizijatara Crne Gore, 2015. - ISBN 978-9940-9062-3-8. - Str. 32-35.

616.718.8-053.5

COBISS.CG-ID 31691280

2418
ФИЛИПОВИЋ, Снежана
        Emerging transfuziono transmisivne infekcije / Snežana Filipović.

U: Medicinski zapisi. - ISSN 0419-7747. - Vol. 64, br. 1 (2015), str. 196-197.

616.9

COBISS.CG-ID 29906960

2419
ФИЛИПОВИЋ, Снежана
        Prevencija malarije i pomorci / Snežana Filipović.

U: Medicinski zapisi. - ISSN 0419-7747. - Vol. 64, br. 1 (2015), str. 197-198.

616.936

COBISS.CG-ID 29907984

2420
ХАДРОВИЋ, Зухра
        Adekvatnost terapije u tretmanima dijabetes melitusa tip 2 u Beranama / Zuhra Hadrović, Fahrudin Hadrović.

U: Zbornik radova / XXXV Sabor ljekara sjeverne Crne Gore i jugozapadne Srbije, Pljevlja, 26-27 septembar 2014. godine. - Pljevlja : Dom zdravlja : Opšta bolnica, 2014. - ISBN 978-9940-9611-0-7. - Str. 231-232.

616.379

COBISS.CG-ID 31368976

2421
ХАДРОВИЋ, Зухра
        Liječenje dijabetes melitusa tip II insulinskom terapijom / Zuhra Hadrović, Fahrudin Hadrović.

U: Medicinski zapisi. - ISSN 0419-7747. - Vol. 64, br. 1 (2015), str. 148.

616.379-008.64

COBISS.CG-ID 29694736

2422
ХАДРОВИЋ, Фахрудин
        Anemija kao problem dijaliznog centra u Beranama / Fahrudin Hadrović, Zuhra Hadrović.

U: Medicinski zapisi. - ISSN 0419-7747. - Vol. 64, br. 1 (2015), str. 171.

616.6:616.155.194

COBISS.CG-ID 29860624

2423
ХАСАНБЕГОВИЋ, Мирха
        EKG kao sredstvo procjene kompleksnosti arterijalne fibrilacije - revizije literature / Mirha Hasanbegović.

U: Zbornik radova / XXXV Sabor ljekara sjeverne Crne Gore i jugozapadne Srbije, Pljevlja, 26-27 septembar 2014. godine. - Pljevlja : Dom zdravlja : Opšta bolnica, 2014. - ISBN 978-9940-9611-0-7. - Str. 87.

616.12-073.97

COBISS.CG-ID 31171344

2424
        HEPATITIS C i kožne manifestacije bolesti u našoj praksi / Branko Raičević, Biljana Raičević, Marina Đuretić-Guzina, Dragan Radonjić, Miodrag Stanković.

U: Medicinski zapisi. - ISSN 0419-7747. - Vol. 64, br. 1 (2015), str. 193-194.

616.36-002

COBISS.CG-ID 29905168

2425
        HIRURŠKO liječenje aneurizme gornje mezenterične arterije - prikaz slučaja / Davor Musić, Goran Batrićević, Milosav Cmiljanić, Perica Maraš, Nemanja Vuković, Aleksandar Vulić.

U: Medicinski zapisi. - ISSN 0419-7747. - Vol. 64, br. 1 (2015), str. 207-208.

616.13-007.64

COBISS.CG-ID 29916688

2426
        HIRURŠKO liječenje trohanternih preloma u Opštoj bolnici Berane / Milić Mimović, Budimir Dabetić, Saša Novović, Blagoje Kljajić, Boris Dašić, Igor Babić.

U: Medicinski zapisi. - ISSN 0419-7747. - Vol. 64, br. 1 (2015), str. 220.

616.71-001.5-089

COBISS.CG-ID 29937936

2427
ХОЏА, Ганимета
        Značaj kućnih posjeta i patronaže u zbrinjavanju seoskog stanovništva Kraine / Ganimeta Hodža.

U: Medicinski zapisi. - ISSN 0419-7747. - Vol. 64, br. 1 (2015), str. 266-267.

616-084(497.16)

COBISS.CG-ID 29989648

2428
ХОЏИЋ, Мирсад
        Limfomi kod djece - prikaz slučaja / Mirsad Hodžić.

U: Medicinski zapisi. - ISSN 0419-7747. - Vol. 64, br. 1 (2015), str. 112.

616-006.04-053.3

COBISS.CG-ID 29628432

2429
ХОЏИЋ, Мирсад
        Mjerenje holesterola, glikemije i krvnog pritiska djeci u četvrtoj godini života / Mirsad Hodžić.

U: Medicinski zapisi. - ISSN 0419-7747. - Vol. 64, br. 1 (2015), str. 142-143.

616-053.2

COBISS.CG-ID 29692432

2430
        HRONIČKI neurodermatitis i pruritus kao simptom radikulopatije u našoj praksi / Biljana Raičević, Branko Raičević, Dragan Radonjić, Dragana Stevanović.

U: Medicinski zapisi. - ISSN 0419-7747. - Vol. 64, br. 1 (2015), str. 194.

616.516

COBISS.CG-ID 29905424

претходна
наредна