претходна
наредна
2581
ЈЕЛУШИЋ, Гордана
        Incidenca prisustva mycoplasmae homminis i ureoplasmae urealyticum u populaciji infertilnih žena / Gordana Jelušić, Tanja Motrenko, Milica Marović.

U: Medicinski zapisi. - ISSN 0419-7747. - Vol. 64, br. 1 (2015), str. 243.

618:612.663-055.2

COBISS.CG-ID 29969424

2582
ЈЕРЕМИЋ, Игор
        Promjene na grliću materice / Igor Jeremić.

U: MEDICAL cg. - ISSN 1800-7708. - God. 6, br. 70 (5. februar 2015), str. 48-49.

618.146

COBISS.CG-ID 30539536

2583
КАВАРИЋ, Сандра
        Prenatalni genetski test najnovije generacije : u hotelu Ramada održan stručni skup namijenjen specijalistima ginekologije i akušerstva / Sandra Kavarić.

U: MEDICAL cg. - ISSN 1800-7708. - God. 7, br. 74 (5. jun 2015), str. 26-27.

618(497.16)

COBISS.CG-ID 30607120

2584
КЕЗИЋ, Ивана
        Stavovi studentkinja medicine prema nekontrolisanoj uptrebi analgetika za ublažavanje menstrualnih tegoba / Ivana Kezić.

U: Zbornik radova / XXXV Sabor ljekara sjeverne Crne Gore i jugozapadne Srbije, Pljevlja, 26-27 septembar 2014. godine. - Pljevlja : Dom zdravlja : Opšta bolnica, 2014. - ISBN 978-9940-9611-0-7. - Str. 112-113.

618.17-008.8-055.25

COBISS.CG-ID 31190544

2585
        KORELACIJA dužine pacijentovog odlaganja javljanja doktoru nakon pojave prvih znakova bolesti sa dijagnosticiranih stadijumom karcinoma dojke / Mersid Ćorović, Mirjana Đurović, Aida Kalač, Dalmir Ćorović.

U: Medicinski zapisi. - ISSN 0419-7747. - Vol. 64, br. 1 (2015), str. 297-298.

618.19-006-07

COBISS.CG-ID 30021904

2586
КРСМАНОВИЋ, Светлана
        Analiza bubrežne funkcije i udaljenih posledica kod žena sa hipertenzivnim poremećajima u trudnoći / Svetlana Krsmanović.

U: Zbornik radova / XXXV Sabor ljekara sjeverne Crne Gore i jugozapadne Srbije, Pljevlja, 26-27 septembar 2014. godine. - Pljevlja : Dom zdravlja : Opšta bolnica, 2014. - ISBN 978-9940-9611-0-7. - Str. 37 - 38.

618.3

COBISS.CG-ID 31127568

2587
ЛУКАЧ, Азра
        Prevremeni porođaj, uzrok, prevencija i posljedice / Azra Lukač. - Bibliografija:str. 66.

U: Zbornik radova / XXXV Sabor ljekara sjeverne Crne Gore i jugozapadne Srbije, Pljevlja, 26-27 septembar 2014. godine. - Pljevlja : Dom zdravlja : Opšta bolnica, 2014. - ISBN 978-9940-9611-0-7. - Str. 63-66.

618.39

COBISS.CG-ID 31159568

2588
ЛУКАЧ, Азра
        Pušenje kao faktor rizika, nastanka karcinoma grlića materice / Lukač Azra.

U: Medicinski zapisi. - ISSN 0419-7747. - Vol. 64, br. 1 (2015), str. 232.

618.146-006.04:613.84

COBISS.CG-ID 29953808

2589
ЉЕШЊАНИН, Сафет
        Korišćenje usluga ginekološke zdravstvene zaštite na teritoriji opštine Plav / Safet Lješnjanin, Azra Purišić.

U: Zbornik radova / XXXV Sabor ljekara sjeverne Crne Gore i jugozapadne Srbije, Pljevlja, 26-27 septembar 2014. godine. - Pljevlja : Dom zdravlja : Opšta bolnica, 2014. - ISBN 978-9940-9611-0-7. - Str. 55 - 56.

618(497.16Плав)

COBISS.CG-ID 31154704

2590
ЉУШКОВИЋ, Санид
        Islam protiv abortusa / Sanid Ljušković.

U: Elif. - ISSN 1800-6175. - God. 14, br. 76 (2014), str. 66-68.

618.39:28

COBISS.CG-ID 31016208

2591
МАНЏУКИЋ, Мирела
        Uloga medicinske sestre u histeroskopiji / Mirela Mandžukić.

U: Zbornik radova / XXXV Sabor ljekara sjeverne Crne Gore i jugozapadne Srbije, Pljevlja, 26-27 septembar 2014. godine. - Pljevlja : Dom zdravlja : Opšta bolnica, 2014. - ISBN 978-9940-9611-0-7. - Str. 58 - 59.

618.14-089.85

COBISS.CG-ID 31155472

2592
МАРОВИЋ, Милица
        Značaj ultrazvuka i tumorskih markera za dijagnostiku tumora jajnika / Milica Marović, Sanja Đedović, Dragana Frančesković.

U: Medicinski zapisi. - ISSN 0419-7747. - Vol. 64, br. 1 (2015), str. 241.

618.11-006-07

COBISS.CG-ID 29964048

2593
        NEONATALNI apstinencijalni sindrom / R. Rudanović, M. Perović, E. Lekić, D. Dakić, L. Banjac, Lj. Dragaš, J. Vukićević.

U: Medicinski zapisi. - ISSN 0419-7747. - Vol. 64, br. 1 (2015), str. 138-139.

618.4-053.31

COBISS.CG-ID 29676816

2594
НИКОЛИКЈ Димитрова, Е.
        Efekti kineziterapije na koštanu mineralnu gustinu kod žena u postmenopauzi / Nikolikj Dimitrova E. - Bibliografija: str. 80-81. - Abstract.

U: Zbornik radova / Četvrti kongres fizijatara Crne Gore sa međunarodnim učešćem, Cetinje, 10-13. septembar 2015. godine. - Igalo : Udruženje fizijatara Crne Gore, 2015. - ISBN 978-9940-9062-3-8. - Str. 77-81.

618:615.825

COBISS.CG-ID 31744784

2595
ПЕШИЋ, Маријана
        Ginekološke laparoskopske operacije u Opštoj bolnici u Beranama / Marijana Pešić.

U: Medicinski zapisi. - ISSN 0419-7747. - Vol. 64, br. 1 (2015), str. 242-243.

618-089

COBISS.CG-ID 29969168

2596
ПЕШИЋ, Маријана
        Metastaza malignog melanoma na jajniku / Marijana Pešić, Radovan Asanović, Zoja Joksimović.

U: Medicinski zapisi. - ISSN 0419-7747. - Vol. 64, br. 1 (2015), str. 242.

618.11-006.04

COBISS.CG-ID 29968912

2597
        POVEZANOST autoimunog tireoditisa sa nastupanjem menarhe kod žena sa PCO-sindromom / Aleksandar Đogo, Snežana Vujošević, Sreten Kavarić, Olivera Bošković, Đorđije Krnjević, Sanja Medenica, Teodora Vujović.

U: Medicinski zapisi. - ISSN 0419-7747. - Vol. 64, br. 1 (2015), str. 94.

618.11

COBISS.CG-ID 29607440

2598
        POROĐAJNE traume plexusa brachialisa u opštoj bolnici Berane / Joksimović V., Joksimović M., Šćekić B., Đekić D. - Bibliografija:str. 34-35.

U: Zbornik radova / Četvrti kongres fizijatara Crne Gore sa međunarodnim učešćem, Cetinje, 10-13. septembar 2015. godine. - Igalo : Udruženje fizijatara Crne Gore, 2015. - ISBN 978-9940-9062-3-8. - Str. 35-36.

618.4:616-001

COBISS.CG-ID 31691792

2599
        PREMATURITET - incidenca, etiologija i funkcionalne karakteristike / Ljiljana Vuković, Nada Radević, Ljubica Ljubić, Marija Marsenić.

U: Medicinski zapisi. - ISSN 0419-7747. - Vol. 64, br. 1 (2015), str. 340.

618.39

COBISS.CG-ID 30081808

2600
        PROBLEMI preterminske novorođenčadi rođene blizu termina / D. Dakić, Lj. Dragaš, R. Rudanović, L. Banjac, T. Dakić, E. Lekić.

U: Medicinski zapisi. - ISSN 0419-7747. - Vol. 64, br. 1 (2015), str. 135-136.

618.4-053.31

COBISS.CG-ID 29675024

2601
ПУРИШИЋ, Азра
        Odnos broja abortusa i porođaja u porodilištu Doma zdravlja Plav za period od 2000-2008. godine / Azra Purišić, Safet Lješnjanin.

U: Medicinski zapisi. - ISSN 0419-7747. - Vol. 64, br. 1 (2015), str. 237-238.

618.39-089.888.14(497.16 Плав)"2000/2008"

COBISS.CG-ID 29959952

2602
ПУРИШИЋ, Азра
        Polna struktura novorođenčadi u porodilištu Doma zdravlja Plav / Azra Purišić, Safet Lješnjanin.

U: Medicinski zapisi. - ISSN 0419-7747. - Vol. 64, br. 1 (2015), str. 305-306.

618.4-053.31(497.16 Плав)

COBISS.CG-ID 30030096

2603
РАДЕВИЋ, Нада
        Incidenca kongenitalnih malformacija u porodilištu u Beranama u periodu od 2011-2014 godine / Nada Radević, Ljiljana Vuković, Nemanja Vuković. - Bibliografija: str. 44.

U: Zbornik radova / XXXV Sabor ljekara sjeverne Crne Gore i jugozapadne Srbije, Pljevlja, 26-27 septembar 2014. godine. - Pljevlja : Dom zdravlja : Opšta bolnica, 2014. - ISBN 978-9940-9611-0-7. - Str. 43 - 44.

618(497.16Беране)

COBISS.CG-ID 31131408

2604
РАДОЊИЋ, Слађана
        Redovni pregledi najbolja preventiva : počinje Evropska nedjelja borbe protiv karcinoma na grliću materice / Sl. Radonjić.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 72, br. 17993 (24. januar 2016), str. 10.

618.146-006.6-07

COBISS.CG-ID 29800464

2605
        REHABILITACIJA nakon porođajne pareze pleksus brahijalisa /ERB-DUCHENE TZP/ : prikaz slučaja / Aleksandra Savić, Milena Adžić, Nikola Bulatović, Ilija Stolić.

U: Zbornik radova / XXXV Sabor ljekara sjeverne Crne Gore i jugozapadne Srbije, Pljevlja, 26-27 septembar 2014. godine. - Pljevlja : Dom zdravlja : Opšta bolnica, 2014. - ISBN 978-9940-9611-0-7. - Str. 124-127.

618.4:616.8

COBISS.CG-ID 31210256

2606
        SIMULTANA bilateralna tubarna ektopična trudnoća nakon ovarijalne stimulacije - prikaz dva slučaja / Aida Šahmanović, Vojislav Šimun, Tanja Nenezić, Filip Vukmirović, Maja Rajković.

U: Medicinski zapisi. - ISSN 0419-7747. - Vol. 64, br. 1 (2015), str. 231.

618.3-06

COBISS.CG-ID 29953552

2607
        TERAPIJA fulvestrantom kod postmenopauzalnih pacijentkinja sa hormon zavisnim metastatskim karcinomom dojke / Jadranka Lakićević, Danilo Martinović, Svetlana Đuranović, Sanja Lekić, Bojana Golubović.

U: Medicinski zapisi. - ISSN 0419-7747. - Vol. 64, br. 1 (2015), str. 243-244.

618.19-006

COBISS.CG-ID 29969680

2608
        UČESTALOST apsolutnih faktora rizika u patogenezi karcinoma dojke u populaciji pacijenata dijagnostikovanih u Domu zdravlja Budva / Sanja Đedović, Marija Zekić, Milica Marović, Vesna Vučetić, Mirjana Tošić, Dragana Andrić, Nives Nedović.

U: Medicinski zapisi. - ISSN 0419-7747. - Vol. 64, br. 1 (2015), str. 300-301.

618.19-006(497.16 Будва)

COBISS.CG-ID 30023696

2609
ЦВИЈОВИЋ, Весна
        Jacobs sindrom sa pridruženim anomalijama - prikaz slučaja / V. Cvijović, A. Vojinović Kočović.

U: Medicinski zapisi. - ISSN 0419-7747. - Vol. 64, br. 1 (2015), str. 240-241.

618.498

COBISS.CG-ID 29963024

2610
ЧОЛАКОВИЋ-Поповић, Весна
        Karcinom grlića materice u Crnoj Gori - i dalje problem broj jedan u ginekološkoj onkologiji / Vesna Čolaković-Popović, Borislav Čolaković.

U: Medicinski zapisi. - ISSN 0419-7747. - Vol. 64, br. 1 (2015), str. 240.

618.146-006.04(497.16)

COBISS.CG-ID 29962768

претходна
наредна