претходна
наредна
1921
ПЕРОВИЋ Ивановић, Драгица
        Ne znamo kada ćemo liječiti o toršku države : direktorica privatne klinike "Kodra" Dragica Perović Ivanović / Sl. Radonjić.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 72, br. 18215 (8. septembar 2016), str. 9.

614.253.2 (047.53)

COBISS.CG-ID 31517456

1922
        POŠTOVANJE prava pacijenata kao kriterijum kvaliteta / Selim Agić, Rasim Agić, Adnan Striković, Lidija Delević, Alma Bajramspahić.

U: Medicinski zapisi. - ISSN 0419-7747. - Vol. 64, br. 1 (2015), str. 337-338.

614.253.8

COBISS.CG-ID 30079760

1923
        PROFESIONALNI stres i mentalno zdravlje ljekara / Selim Agić, Gordana Konatar, Majda Dobardžić, Mirza Kadić.

U: Zbornik radova / XXXV Sabor ljekara sjeverne Crne Gore i jugozapadne Srbije, Pljevlja, 26-27 septembar 2014. godine. - Pljevlja : Dom zdravlja : Opšta bolnica, 2014. - ISBN 978-9940-9611-0-7. - Str. 215-216.

614.254:616.89-008.44

COBISS.CG-ID 31357456

1924
РАДОЊИЋ, Слађана
        Brajović: Potvrda visokog kvaliteta i stručnosti u IJZ : Crna Gora dobija SZO nacionalni influenca centar / Sl. R.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 73, br. 18292 (24. novembar 2016), str. 6-7.

614(497.16)

COBISS.CG-ID 32223248

1925
РАДОЊИЋ, Слађана
        Tražiće da se kazne 38 roditelja : inspekcija kontrolisala da li je obavljena vakcinacija djece / Sl. Radonjić.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 72, br. 18216 (9. septembar 2016), str. 7.

614.47-053.2(497.16)

COBISS.CG-ID 31517712

1926
РАДОЊИЋ, Слађана
        Šegrt: Znamo probleme, bez edukacije nema napretka : Ministar zdravlja komentarisao istraživanje Evropskog zdravstvenog potrošačkog indeksa / Sl. R.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 72, br. 17997 (28. januar 2016), str. 6-7.

614(497.16)

COBISS.CG-ID 29873936

1927
РАШОВИЋ, Гордана
        Zavod za transfuziju krvi Crne Gore / Gordana Rašović.

U: MEDICAL cg. - ISSN 1800-7708. - God. 6, br. 71 (5. mart 2015), str. 35-37.

614.2(497.16)

COBISS.CG-ID 30552592

1928
        STRESORI koji su povezani sa sindromom izgaranja kod zaposlenih koji edukuju lica sa invaliditetom / M. Grbović, Lj. Cvejanov-Kezunović, N. Pranjić, E. Grbović.

U: Medicinski zapisi. - ISSN 0419-7747. - Vol. 64, br. 1 (2015), str. 264.

614.253.5:159.944.4

COBISS.CG-ID 29986064

1929
        TIMSKI rad kao siguran put do uspješne komunikacije u radu ljekara / Milenka Vraneš Grujičić, Stefan Grujičić, Katica Rašković, Hajdana Bulatović. - Bibliografija: str. 169.

U: Zbornik radova / XXXV Sabor ljekara sjeverne Crne Gore i jugozapadne Srbije, Pljevlja, 26-27 septembar 2014. godine. - Pljevlja : Dom zdravlja : Opšta bolnica, 2014. - ISBN 978-9940-9611-0-7. - Str. 163-169.

614.254

COBISS.CG-ID 31335440

1930
        ULOGA i značaj patronažne sestre u medicinskoj njezi / Rasim Agić, Selim Agić, Besim Kadić, Konatar Gordana.

U: Medicinski zapisi. - ISSN 0419-7747. - Vol. 64, br. 1 (2015), str. 292-293.

614.253.5

COBISS.CG-ID 30019088

1931
ХАДРОВИЋ, Зухра
        Problemi i potrebe romske i egipćanske populacije u Beranama / Zuhra Hadrović, Fahrudin Hadrović.

U: Zbornik radova / XXXV Sabor ljekara sjeverne Crne Gore i jugozapadne Srbije, Pljevlja, 26-27 septembar 2014. godine. - Pljevlja : Dom zdravlja : Opšta bolnica, 2014. - ISBN 978-9940-9611-0-7. - Str. 229-230.

614.2

COBISS.CG-ID 31368720

1932
ХАДРОВИЋ, Зухра
        Timski rad / Zuhra Hadrović, Fahrudin Hadrović.

U: Medicinski zapisi. - ISSN 0419-7747. - Vol. 64, br. 1 (2015), str. 305.

614.2

COBISS.CG-ID 30029584

1933
        HITNA pomoć na Sea Dance Festivalu 2015 / Radmila Furtula, Saša Stefanović, Bojan Stojanović, Vasilije Đurašković, Miloš Šaponjić.

U: Medicinski zapisi. - ISSN 0419-7747. - Vol. 64, br. 1 (2015), str. 273.

614.88(497.16)

COBISS.CG-ID 29997072

1934
ХОЏИЋ, Мирсад
        Zdavstvena zaštita djece uzrasta od 0 do 15 godina / Mirsad Hodžić, Jaho Pepić.

U: Zbornik radova / XXXV Sabor ljekara sjeverne Crne Gore i jugozapadne Srbije, Pljevlja, 26-27 septembar 2014. godine. - Pljevlja : Dom zdravlja : Opšta bolnica, 2014. - ISBN 978-9940-9611-0-7. - Str. 59 - 60.

614.2-053.2/.5

COBISS.CG-ID 31155728

1935
ЧЕЈОВИЋ, Ирена
        Posljednja i jedina šansa : u posjeti za tretman žena zavisnica na Kakarickoj gori / Irena Čejović.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 72, br. 18090 (30. april, 1. i 2. maj 2016), str. 8-9.

614.2:613.83-055.2(497.16)

COBISS.CG-ID 30721040

1936
ЧУКИЋ, Драгана
        Zaštita doktorske profesije od krivične odgovornosti / Dragana Čukić.

U: Medicinski zapisi. - ISSN 0419-7747. - Vol. 64, br. 1 (2015), str. 16-19.

614.253.89:343(497.16)

COBISS.CG-ID 29519376

1937
ЧУКИЋ, Драгана
        Smrtno stradali u saobraćajnim nezgodama u Crnoj Gori u periodu od početka 2010. do sredine 2015. godine prema podacima Odjeljenja za sudsku medicinu / Dragana Čukić, Jelena Vučinić.

U: Medicinski zapisi. - ISSN 0419-7747. - Vol. 64, br. 1 (2015), str. 310.

614.86:340.6(497.16)"2010/2015"

COBISS.CG-ID 30034192

1938
ШАБОТИЋ, Рафет
        Zakonske obaveze mjera zaštite na radu u zdravstvenoj djelatnosti / Rafet Šabotić.

U: Medicinski zapisi. - ISSN 0419-7747. - Vol. 64, br. 1 (2015), str. 342.

614.2(094.5)

COBISS.CG-ID 30083344


614.83/.84 ЗАШТИТА ОД ЕКСПЛОЗИЈЕ И ОД ПОЖАРА. НЕСРЕЋЕ ОД ЕКСПЛОЗИЈЕ И ПОЖАРА


1939
СТИЈОВИЋ, Александар
        Plamen nema milosti / Aleksandar Stijović.

U: Jutro. - ISSN 2337-0327. - God. 1, br. 3 (ljeto, 2015), str. 48-49.

614.841.42

COBISS.CG-ID 30883344


615 ФАРМАЦИЈА. ФАРМАКОЛОГИЈА. ТЕРАПИЈА. ТОКСИКОЛОГИЈА


1940
АВДОВИЋ, Јасмин
        Mirror therapy - workshop = Mirror therapy - workshop / Avdović J.

U: Kongresni zbornik i program kongresa / Prvi kongres fizioterapeuta Crne Gore sa međunarodnim učešćem, Igalo, 08-11. 10. 2014. - Igalo : Udruženje fizioterapeuta Crne Gore, 2014. - ISBN 978-9940-9620-0-5. - Str. 141-143.

615.8

COBISS.CG-ID 31204880

1941
АЦЕВ, Валерија
        Emmet tehnika / Valerija Acev.

U: Kongresni zbornik i program kongresa / Prvi kongres fizioterapeuta Crne Gore sa međunarodnim učešćem, Igalo, 08-11. 10. 2014. - Igalo : Udruženje fizioterapeuta Crne Gore, 2014. - ISBN 978-9940-9620-0-5. - Str. 127-131.

615.8

COBISS.CG-ID 31204112

1942
БАЛИЋ, Мери
        Fenomen igaljskog blata = Phenomenon of mud from Igalo / Meri Balić.

U: Kongresni zbornik i program kongresa / Prvi kongres fizioterapeuta Crne Gore sa međunarodnim učešćem, Igalo, 08-11. 10. 2014. - Igalo : Udruženje fizioterapeuta Crne Gore, 2014. - ISBN 978-9940-9620-0-5. - Str. 95-98.

615.8(497.16 Игало)

COBISS.CG-ID 31197712

1943
        BALNEOKLIMATOTERAPIJA psoriasis vulgaris i Institutu "Dr Simo Milošević"u Igalu / Delić M., Slavić V., Obradović M., Delić D.

U: Zbornik radova / Četvrti kongres fizijatara Crne Gore sa međunarodnim učešćem, Cetinje, 10-13. septembar 2015. godine. - Igalo : Udruženje fizijatara Crne Gore, 2015. - ISBN 978-9940-9062-3-8. - Str. 156-157.

615.838

COBISS.CG-ID 31937296

1944
БОЈОВИЋ, Драгица
        Prirodna ulja za sunčanje : preporuka farmaceuta / Dragica Bojović.

U: Jutro. - ISSN 2337-0327. - God. 1, br. 3 (ljeto, 2015), str. 44-45.

615.831

COBISS.CG-ID 30882832

1945
БОРОВИЋ, Иконија
        Fenotip Rh d negativnih davalaca u Pljevljima / Ikonija Borović, Anka Stanić.

U: Zbornik radova / XXXV Sabor ljekara sjeverne Crne Gore i jugozapadne Srbije, Pljevlja, 26-27 septembar 2014. godine. - Pljevlja : Dom zdravlja : Opšta bolnica, 2014. - ISBN 978-9940-9611-0-7. - Str. 136.

615.38:614.885(497.16Пљевља)

COBISS.CG-ID 31214352

1946
БРОЗД, Јадранка
        Specifičnosti nefarmakološke terapije kod sklerodermije = The Specifics of non-pharmacological treatment in scleroderma / Jadranka Brozd.

U: Kongresni zbornik i program kongresa / Prvi kongres fizioterapeuta Crne Gore sa međunarodnim učešćem, Igalo, 08-11. 10. 2014. - Igalo : Udruženje fizioterapeuta Crne Gore, 2014. - ISBN 978-9940-9620-0-5. - Str. 93-95.

615.8:616.5-004

COBISS.CG-ID 31197456

1947
ВАРАГИЋ, Мирјана
        Opravdanost primene depo preparata antipsihotika / Mirjana Varagić, Gordana Konatar.

U: Medicinski zapisi. - ISSN 0419-7747. - Vol. 64, br. 1 (2015), str. 249-250.

615.214.2

COBISS.CG-ID 29972240

1948
ВЕШЛИГАЈ, Гордана
        Utjecaj osteopatskog tretmana na dinamiku razvoja djece s poremećajem senzoričke integracije = The Influence of the osteopathic treatment on the development dynamics with children who suffer from sensory integration disorder / Gordana Vešligaj, Kata Jurić Abramović, Velda Lulić. - Summary.

U: Kongresni zbornik i program kongresa / Prvi kongres fizioterapeuta Crne Gore sa međunarodnim učešćem, Igalo, 08-11. 10. 2014. - Igalo : Udruženje fizioterapeuta Crne Gore, 2014. - ISBN 978-9940-9620-0-5. - Str. 31-35.

615.828-053.2

COBISS.CG-ID 31179024

1949
ВУКОВИЋ, Анђела
        Predtretmanske preporuke za djecu na radioterapiji / Anđela Vuković, Dejan Marković.

U: Medicinski zapisi. - ISSN 0419-7747. - Vol. 64, br. 1 (2015), str. 108.

615.84-053.2

COBISS.CG-ID 29626384

1950
        GODIŠNJI izvještaj o prijavljenim neželjenim dejstvima ljekova u 2014. godini / Maja Stanković, Nemanja Turković, Veselinka Vukićević, Željka Bešović, Majda Šahman, Snežana Mugoša.

U: Medicinski zapisi. - ISSN 0419-7747. - Vol. 64, br. 1 (2015), str. 323.

615.2(497.16)"2014"

COBISS.CG-ID 30054672

претходна
наредна