претходна
наредна
1891
ВУЧИНИЋ, Јелена
        Zadesne smrti u Crnoj Gori u periodu od 2010. do sredine 2015. godine na materijalu Odjeljenja za sudsku medicinu / Jelena Vučinić, Dragana Čukić.

U: Medicinski zapisi. - ISSN 0419-7747. - Vol. 64, br. 1 (2015), str. 310-311.

614.86:340.6(497.16)"2010/2015"

COBISS.CG-ID 30034704

1892
ДЕШЕВИЋ, Љиљана
        Kako uslovi na radu utiču na etiku ljekara / Dešević Ljiljana, Milenka Vraneš-Grujičić, Ganimeta Hodža.

U: Medicinski zapisi. - ISSN 0419-7747. - Vol. 64, br. 1 (2015), str. 341-342.

614.253.84:17

COBISS.CG-ID 30082832

1893
ДИВАНОВИЋ, П.
        Uspješnost imunizacije MMR vakcinom u posljednjih 5 godina / P. Divanović, A. Drešević, E. Bašović.

U: Medicinski zapisi. - ISSN 0419-7747. - Vol. 64, br. 1 (2015), str. 120.

614.47(497.16)

COBISS.CG-ID 29661712

1894
ДОБРОВИЋ Милошевић, Мирјана
        Kvalitet u primarnoj zaštiti / Mirjana Dobrović Milošević, Slobodan Vukotić.

U: Zbornik radova / XXXV Sabor ljekara sjeverne Crne Gore i jugozapadne Srbije, Pljevlja, 26-27 septembar 2014. godine. - Pljevlja : Dom zdravlja : Opšta bolnica, 2014. - ISBN 978-9940-9611-0-7. - Str. 176-177.

614.2

COBISS.CG-ID 31336976

1895
ДОБРОВИЋ Милошевић, Мирјана
        Novi organizacioni modeli u ambulantama prmarne zdravstvene zaštite / Mirjana Dobrović Milošević, Slobodan Vukotić.

U: Zbornik radova / XXXV Sabor ljekara sjeverne Crne Gore i jugozapadne Srbije, Pljevlja, 26-27 septembar 2014. godine. - Pljevlja : Dom zdravlja : Opšta bolnica, 2014. - ISBN 978-9940-9611-0-7. - Str. 178-179.

614.2

COBISS.CG-ID 31337488

1896
ЂУРОВИЋ, Љиљана
        Sinergijom svih članova tima u prevenciji hroničnih nezaraznih bolesti / Ljiljana Đurović, Svetlana Keković, Savica Mićković. - Bibliografija: str. 241.

U: Zbornik radova / XXXV Sabor ljekara sjeverne Crne Gore i jugozapadne Srbije, Pljevlja, 26-27 septembar 2014. godine. - Pljevlja : Dom zdravlja : Opšta bolnica, 2014. - ISBN 978-9940-9611-0-7. - Str. 238-241.

614.2

COBISS.CG-ID 31384848

1897
ЗВРКО, Елвир
        Ljekarska greška / Elvir Zvrko, Slavica Vujisić. - Bibliografija: str.23-24. - Abstract.

U: Medicinski zapisi. - ISSN 0419-7747. - Vol. 64, br. 1 (2015), str. 20-24.

614.253.83

COBISS.CG-ID 29519632

1898
ЗВРКО, Елвир
        Medicinski seminari u Salcburgu - 20 godina edukacije crnogorskih ljekara / Elvir Zvrko.

U: Medicinski zapisi. - ISSN 0419-7747. - Vol. 64, br. 1 (2015), str. 356.

614.253.1(497.16)

COBISS.CG-ID 30090768

1899
        INOKULACIONE povrede osoblja u službama visokog rizika / Zorica Ljumović Vučeraković, Vesna Čejović, Žana Brnović Ivanović, Gordana Rašović.

U: Medicinski zapisi. - ISSN 0419-7747. - Vol. 64, br. 1 (2015), str. 337.

614.253.5-001

COBISS.CG-ID 30079248

1900
ЈОВОВИЋ, Татјана
        Model poboljšanja kvaliteta zdravstvene usluge / Tatjana Jovović.

U: MEDICAL cg. - ISSN 1800-7708. - God. 7, br. 74 (5. jun 2015), str. 66-67.

614.2(497.16)

COBISS.CG-ID 30609936

1901
ЈОВОВИЋ, Татјана
        Pristup modeliranju zdravstvene usluge u Urgentnom centru / Tatjana Jovović.

U: MEDICAL cg. - ISSN 1800-7708. - God. 7, br. 79 (5. novembar 2015), str. 62-64.

614.2(497.16)

COBISS.CG-ID 30643472

1902
ЈОВОВИЋ, Татјана
        Standardi primjenljivi na sve bolnice i razvijeni u skladu sa zahtjevima ALPHA programa / Tatjana Jovović.

U: MEDICAL cg. - ISSN 1800-7708. - God. 7, br. 78 (5. oktobar 2015), str. 58-60.

614.2:006(497.16)

COBISS.CG-ID 30629136

1903
ЈОЧИЋ, Ђоко
        Ljekarska komora Crne Gore / Đoko Jočić.

U: MEDICAL cg. - ISSN 1800-7708. - God. 7, br. 73 (5. maj 2015), str. 12.

614.253.1(497.16)

COBISS.CG-ID 30586384

1904
КАВАРИЋ, Сандра
        Devedeset tri godine uspješnog rada : proslavljen dan Instituta za javno zdravlje / Sandra Kavarić.

U: MEDICAL cg. - ISSN 1800-7708. - God. 7, br. 74 (5. jun 2015), str. 14-15.

614.2(497.16)

COBISS.CG-ID 30605840

1905
КАВАРИЋ, Сандра
        Kvalitetnije i efikasnije zdravstvo / Sandra Kavarić.

U: MEDICAL cg. - ISSN 1800-7708. - God. 7, br. 76 (5. avgust 2015), str. 12-13.

614.2(497.16)

COBISS.CG-ID 30614800

1906
КАВАРИЋ, Сандра
        Ministar zdravlja razgovarao sa novinarima : u prostorijama Ministarstva zdravlja održana pres konferencija / Sandra Kavarić.

U: MEDICAL cg. - ISSN 1800-7708. - God. 7, br. 73 (5. maj 2015), str. 10-11.

614.2(497.16)

COBISS.CG-ID 30586128

1907
КАВАРИЋ, Сандра
        Monitoring nezaraznih bolesti i zdravstvenih nejednakosti / Sandra Kavarić.

U: MEDICAL cg. - ISSN 1800-7708. - God. 6, br. 70 (5. februar 2015), str. 12-13.

614.2:061.3(497.16)

COBISS.CG-ID 30536464

1908
КАВАРИЋ, Сандра
        Poliklinika "Stupovi" / Sandra Kavarić.

U: MEDICAL cg. - ISSN 1800-7708. - God. 7, br. 76 (5. avgust 2015), str. 42-44.

614.2(497.16)

COBISS.CG-ID 30616080

1909
КАВАРИЋ, Сандра
        Rekonstrukcija vrijedna sedamsto hiljada eura / Sandra Kavarić.

U: MEDICAL cg. - ISSN 1800-7708. - God. 6, br. 70 (5. februar 2015), str. 11.

614.2(497.16)

COBISS.CG-ID 30536208

1910
        KOMUNIKACIJA u elektronskom zdravstvu / Selim Agić, Gordana Kонатар, Мајда Добарџић, Мирза Кадић.

U: Zbornik radova / XXXV Sabor ljekara sjeverne Crne Gore i jugozapadne Srbije, Pljevlja, 26-27 septembar 2014. godine. - Pljevlja : Dom zdravlja : Opšta bolnica, 2014. - ISBN 978-9940-9611-0-7. - Str. 214-215.

614.2:004.738.5

COBISS.CG-ID 31355920

1911
КУЛИШ, Михаило
        Moralni odnos ljekar, pacijent i ljekar-ljekar / M. Kuliš.

U: Medicinski zapisi. - ISSN 0419-7747. - Vol. 64, br. 1 (2015), str. 14-15.

614.253

COBISS.CG-ID 29519120

1912
ЉАЉЕВИЋ, Агима
        Zdravlje se uči na vrijeme : dr Agima Ljaljević o ključnim pitanjima koja utiču na zdravlje / I. Perić.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 72, br. 18274 (6. novembar 2016), str. 9.

614(047.53)

COBISS.CG-ID 31926032

1913
ЉАЉЕВИЋ, Агима
        Satisfakcija korisnika primarnom zdravstvenom zaštitom u Crnoj Gori / Agima Ljaljević, Boban Mugoša, Biljana Popović.

U: Medicinski zapisi. - ISSN 0419-7747. - Vol. 64, br. 1 (2015), str. 308-309.

614.2(497.16)

COBISS.CG-ID 30033168

1914
МАГДЕЛИНИЋ, Александра
        Obilježen jubilej u Institutu za javno zdravlje / Aleksandra Magdelinić.

U: MEDICAL cg. - ISSN 1800-7708. - God. 7, br. 79 (5. novembar 2015), str. 48-49.

614.2(497.16)

COBISS.CG-ID 30639888

1915
МАГИЋ, Звонко
        Etički aspekti primene savremenih tehnologija u medicini / Zvonko Magić, Olivera Miljanović. - Bibliografija: str.28-29. - Abstract.

U: Medicinski zapisi. - ISSN 0419-7747. - Vol. 64, br. 1 (2015), str. 24-29.

614.2:17

COBISS.CG-ID 29519888

1916
        MJERE zaštite na radu u zdravstvenoj zaštiti / Rafet Šabotić, Ajša Šabotić, Goran Čukić, Dejan Ćorac, Ranko Raketić.

U: Zbornik radova / XXXV Sabor ljekara sjeverne Crne Gore i jugozapadne Srbije, Pljevlja, 26-27 septembar 2014. godine. - Pljevlja : Dom zdravlja : Opšta bolnica, 2014. - ISBN 978-9940-9611-0-7. - Str. 196-197.

614.2

COBISS.CG-ID 31353104

1917
        MJESTO i uloga medicinske sestre u razvoju zdravstva / Selim Agić, Rasim Agić, Adnan Striković, Lidija Delević, Alma Bajramspahić.

U: Medicinski zapisi. - ISSN 0419-7747. - Vol. 64, br. 1 (2015), str. 338.

614.253.8

COBISS.CG-ID 30080528

1918
        MULTIDISCIPLINARNI timovi za palijativno zbrinjavanje / Adnan Striković, Rasim Agić, Lidija Delević, Alma Bajramspahić, Selim Agić.

U: Medicinski zapisi. - ISSN 0419-7747. - Vol. 64, br. 1 (2015), str. 163.

614.253.8

COBISS.CG-ID 29725712

1919
НОВЧИЋ, Драган
        Ogledalo medicine 21. vijeka : crnogorski zdravstveni sistem odnedavno je bogatiji za savremeno opremljen objekat Zavoda za transfuziju krvi / Dragan Novčić.

U: MEDICAL cg. - ISSN 1800-7708. - God. 7, br. 78 (5. oktobar 2015), str. 10-12.

614.2(497.16)

COBISS.CG-ID 30625808

1920
        OPASNOSTI i štetnosti radnog mjesta izabranog doktora / Rasim Agić, Gordana Konatar, Adnan Striković, Selim Agić.

U: Medicinski zapisi. - ISSN 0419-7747. - Vol. 64, br. 1 (2015), str. 284-285.

614.25

COBISS.CG-ID 30004752

претходна
наредна