претходна
наредна
1951
ГРУБАЧ, С.
        Upotreba antibiotika kod novorođenčadi u porodilištu Opšte bolnice Nikšić / S. Grubač, S. Čizmović, R. Grubač.

U: Medicinski zapisi. - ISSN 0419-7747. - Vol. 64, br. 1 (2015), str. 110.

615.33-053.31

COBISS.CG-ID 29627408

1952
ГРУЈИЧИЋ, Стефан
        Dopunske i pomoćne metode liječenja - jeftina i dostupna praksa / Stefan Grujičić, Hajdana Bulatović, Milenka Vraneš-Grujičić.

U: Medicinski zapisi. - ISSN 0419-7747. - Vol. 64, br. 1 (2015), str. 301-302.

615.839

COBISS.CG-ID 30024976

1953
ДАБОВИЋ, Снежана
        Interdisciplinarni timski rad = Interdisciplinary team work / Snežana Dabović.

U: Kongresni zbornik i program kongresa / Prvi kongres fizioterapeuta Crne Gore sa međunarodnim učešćem, Igalo, 08-11. 10. 2014. - Igalo : Udruženje fizioterapeuta Crne Gore, 2014. - ISBN 978-9940-9620-0-5. - Str. 107-108.

615.8

COBISS.CG-ID 31198992

1954
ДИМИТРИЈЕВИЋ, Драган
        Primena kinezio taping metode kod fraktura i otvorenih rana - prikaz slučaja = Application of kinesio taping method on fractures and open wounds - case study / Dragan Dimitrijević.

U: Kongresni zbornik i program kongresa / Prvi kongres fizioterapeuta Crne Gore sa međunarodnim učešćem, Igalo, 08-11. 10. 2014. - Igalo : Udruženje fizioterapeuta Crne Gore, 2014. - ISBN 978-9940-9620-0-5. - Str. 90-91.

615.825:616.7

COBISS.CG-ID 31196944

1955
ДУБЉЕВИЋ, Љиљана
        Ljubav je u svim segmentima mog bivstvovanja : intervju: Ljiljana Dubljević / razgovarala Dragana Đurić.

U: Gracija. - ISSN 2336-9256. - Br. 66 (13.11.2015), str. 43-45.

615.8(047.53)

COBISS.CG-ID 30686736

1956
ДУЈМОВИЋ, М.
        Analiza zastupljenosti fizioterapeuta i fizioterapeutskih tehničara u BiH = Analysis the number of physiotherapists and pt assistants in Bosnia and Herzegovina / Dujmović M.

U: Kongresni zbornik i program kongresa / Prvi kongres fizioterapeuta Crne Gore sa međunarodnim učešćem, Igalo, 08-11. 10. 2014. - Igalo : Udruženje fizioterapeuta Crne Gore, 2014. - ISBN 978-9940-9620-0-5. - Str. 98-100.

615.8(497.6)

COBISS.CG-ID 31197968

1957
ЗВОНАР, Мартин
        Temperature changes on the foot during pregnancy affected by wearing biomechanical shoes / Martin Zvonar, Martin Vavacek and Dusana Cierna. - Ilustr. - Bibliografija: str. 6. - Abstract.

U: Sport Mont. - ISSN 1451-7485. - Vol. 14, no. 1 (2016), str. 3-6.

615.477.1:617.586]:612.63.021

COBISS.CG-ID 7157261

1958
        ZNAMO li dovoljno o antibioticima / Mirjana Jovanović-Đurašković, Olivera Prodanović, Jelena Velimirović, Teodora Biga, Mira Jovanovski-Dašić.

U: Medicinski zapisi. - ISSN 0419-7747. - Vol. 64, br. 1 (2015), str. 265.

615.33

COBISS.CG-ID 29986576

1959
ZRNEC, Barbka
        Kaj lahko pacient pod vodstvom usposobljenega Mckenzie terapevta doprinese k učinkovitemu zdravljenju bolečine v hrbtenici in ekstremitetah = What can a patient under the leadership of a qualified Mckenzie therapist contribute to effective treatment of pain in spine and extremities / Zrnec Barbka.

U: Kongresni zbornik i program kongresa / Prvi kongres fizioterapeuta Crne Gore sa međunarodnim učešćem, Igalo, 08-11. 10. 2014. - Igalo : Udruženje fizioterapeuta Crne Gore, 2014. - ISBN 978-9940-9620-0-5. - Str. 19-24.

615.8:617.57

COBISS.CG-ID 31178000

1960
ИВАНИШЕВИЋ, Г.
        Prirodni ljekoviti činitelji u fizikalnoj i rehabilitacijskoj medicini = Natural remedies in physical and rehabilitation medicine / Ivanišević G. - Bibliografija: str. 154-155. - Summary.

U: Zbornik radova / Četvrti kongres fizijatara Crne Gore sa međunarodnim učešćem, Cetinje, 10-13. septembar 2015. godine. - Igalo : Udruženje fizijatara Crne Gore, 2015. - ISBN 978-9940-9062-3-8. - Str. 151-156.

615.838

COBISS.CG-ID 31936784

1961
ИВАНОВИЋ, Будимир
        Žene kao davaoci krvi u odjeljenju Berane Zavoda za transfuziju krvi Crne Gore / Budimir Ivanović.

U: Medicinski zapisi. - ISSN 0419-7747. - Vol. 64, br. 1 (2015), str. 260.

615.381-055.2

COBISS.CG-ID 29984528

1962
ЈЕРЕМИЋ, Игор
        Da li su sve promjene na koži opasne? : radiotalasna tehnika uklanjanja - idealna terapija / Igor Jeremić.

U: MEDICAL cg. - ISSN 1800-7708. - God. 7, br. 74 (5. jun 2015), str. 50-51.

615.84

COBISS.CG-ID 30608144

1963
ЈОВАНОВИЋ-Ђурашковић, Мирјана
        Nanotehnologija u farmaciji i kozmetologiji / Mirjana Jovanović-Đurašković, Svetlana Goločorbin-Kon, Olivera Prodanović.

U: Medicinski zapisi. - ISSN 0419-7747. - Vol. 64, br. 1 (2015), str. 319.

615

COBISS.CG-ID 30050320

1964
ЈОВАНОВСКИ-Дашић, Мира
        Kontrola dopinga kod sportista u Crnoj Gori od prvog testiranja do danas / Mira Jovanovski-Dašić, Olivera Prodanović.

U: Medicinski zapisi. - ISSN 0419-7747. - Vol. 64, br. 1 (2015), str. 320.

615.217.3:796(497.16)

COBISS.CG-ID 30051600

1965
КАВАРИЋ, Сандра
        Saradnja u cilju unapređenja zdravlja građana : Agencija za ljekove i medicinska sredstva održala sastanak sa predstavnicima medija / Sandra Kavarić.

U: MEDICAL cg. - ISSN 1800-7708. - God. 6, br. 72 (5. april 2015), str. 16-17.

615.2(497.16)

COBISS.CG-ID 30567440

1966
КАВАРИЋ, Сандра
        Farmacija - nauka i praksa vođene humanošću : u hotelu Splendid održan II Kongres farmaceuta Crne Gore sa međunarodnim učešćem / Sandra Kavarić.

U: MEDICAL cg. - ISSN 1800-7708. - God. 7, br. 74 (5. jun 2015), str. 10-11.

615:061.3(497.16)

COBISS.CG-ID 30605328

1967
        KAKO informacije iz uputstva za lijek utiču na pacijenta / Maja Vujović, Nevena Mandić, Svetlana Rajc, Stanislava Vuković.

U: Medicinski zapisi. - ISSN 0419-7747. - Vol. 64, br. 1 (2015), str. 322-323.

615.2

COBISS.CG-ID 30054160

1968
КАЛУЂЕРОВИЋ, Весна
        Poznavanje homeopatije u unapređivanju fizioterapije = Knowledge of homeopathy in physiotherapy improving / Vesna Kaluđerović.

U: Kongresni zbornik i program kongresa / Prvi kongres fizioterapeuta Crne Gore sa međunarodnim učešćem, Igalo, 08-11. 10. 2014. - Igalo : Udruženje fizioterapeuta Crne Gore, 2014. - ISBN 978-9940-9620-0-5. - Str. 109-115.

615.015.32:615.8

COBISS.CG-ID 31199248

1969
КНЕЖЕВИЋ, Олгица
        Antidijabetici - primjena i potrošnja u Crnoj Gori / Olgica Knežević.

U: MEDICAL cg. - ISSN 1800-7708. - God. 6, br. 71 (5. mart 2015), str. 50-52.

615.2(497.16)

COBISS.CG-ID 30553360

1970
КОВАЧЕВИЋ, А.
        Primjena suvih CO2 kupki u rehabilitaciji angioloških pacijenata = Implementation of dry CO2 bath in rehabilitation angiology patients / Kovačević A.

U: Kongresni zbornik i program kongresa / Prvi kongres fizioterapeuta Crne Gore sa međunarodnim učešćem, Igalo, 08-11. 10. 2014. - Igalo : Udruženje fizioterapeuta Crne Gore, 2014. - ISBN 978-9940-9620-0-5. - Str. 87-88.

615.8:611.1

COBISS.CG-ID 31196432

1971
КОЖУХ, Петра
        Skolioza i Schroth metoda = Scoliosis and the Schroth method / Petra Kožuh.

U: Kongresni zbornik i program kongresa / Prvi kongres fizioterapeuta Crne Gore sa međunarodnim učešćem, Igalo, 08-11. 10. 2014. - Igalo : Udruženje fizioterapeuta Crne Gore, 2014. - ISBN 978-9940-9620-0-5. - Str. 103-104.

615.8:616.711-007.5

COBISS.CG-ID 31198480

1972
КРАЉЕВИЋ, Бојан
        Značaj mišićne reedukacije i regulacije tjelesne težine u procesu liječenja lumbosakralne diskus hernije = The Importance of muscular re-education and regulation of body weight in the process of treatment of lumbosacral disc hernia / Kraljević Bojan. - Summary.

U: Kongresni zbornik i program kongresa / Prvi kongres fizioterapeuta Crne Gore sa međunarodnim učešćem, Igalo, 08-11. 10. 2014. - Igalo : Udruženje fizioterapeuta Crne Gore, 2014. - ISBN 978-9940-9620-0-5. - Str. 31-35.

615.8:616-007.43

COBISS.CG-ID 31179792

1973
ЛАЗОВИЋ, М.
        Pozicija fizikalne medicine i rehabilitacije u Srbiji / Lazović M. - Bibliografija:str. 7-8.

U: Zbornik radova / Četvrti kongres fizijatara Crne Gore sa međunarodnim učešćem, Cetinje, 10-13. septembar 2015. godine. - Igalo : Udruženje fizijatara Crne Gore, 2015. - ISBN 978-9940-9062-3-8. - Str. 1-8.

615.8

COBISS.CG-ID 31688976

1974
МИЈОВИЋ, Гордана
        Koliko treba da smo zabrinuti zbog rezistencije na antibiotike? / Gordana Mijović. - Bibliografija: str.70-71. - Rezime.

U: Medicinski zapisi. - ISSN 0419-7747. - Vol. 64, br. 1 (2015), str. 66-71.

615.33(497.16)

COBISS.CG-ID 29527056

1975
        NAČELA rehabilitacije pacijenata nakon hirurške revaskularizacije miokarda / Željana Škarić-Karanikić, Vesna Bokan-Mirković, Sonja Nejkov, Marina Vuković. - Tabele. - Bibliografija: str. 103.

U: Zbornik radova / XXXV Sabor ljekara sjeverne Crne Gore i jugozapadne Srbije, Pljevlja, 26-27 septembar 2014. godine. - Pljevlja : Dom zdravlja : Opšta bolnica, 2014. - ISBN 978-9940-9611-0-7. - Str. 99-103.

615.8:616.1

COBISS.CG-ID 6534669

1976
НОВОВИЋ, Јелена
        Analiza upotrebe ljekova za kardiovaskularnu primjenu u zdravstvenoj ustanovi apoteke Crne Gore "Montefarm" / Novović Jelena, Dabanović Vera.

U: Zbornik radova / XXXV Sabor ljekara sjeverne Crne Gore i jugozapadne Srbije, Pljevlja, 26-27 septembar 2014. godine. - Pljevlja : Dom zdravlja : Opšta bolnica, 2014. - ISBN 978-9940-9611-0-7. - Str. 185-186.

615.2

COBISS.CG-ID 31340560

1977
НОВЧИЋ, Драган
        Radionica o predlogu pravilnika i potrošnji ljekova / Dragan Novčić.

U: MEDICAL cg. - ISSN 1800-7708. - God. 7, br. 78 (5. oktobar 2015), str. 32-33.

615.2

COBISS.CG-ID 30627344

1978
НОВЧИЋ, Драган
        Razmjena znanja, iskustava i ideja : u crnogorskoj Prijestonici sredinom septembra održan Četvrti kongres fizijatara Crne Gore / Dragan Novčić.

U: MEDICAL cg. - ISSN 1800-7708. - God. 7, br. 78 (5. oktobar 2015), str. 52-53.

615.8:061.3(497.16)

COBISS.CG-ID 30628624

1979
ОБРАДОВИЋ, Невена
        VET fizioterapeutska iskustva u radu sa vet pacijentima = Vet physiotherapeutic experiences in vet patients practice / Nevena Obradović, Dragan Terzić.

U: Kongresni zbornik i program kongresa / Prvi kongres fizioterapeuta Crne Gore sa međunarodnim učešćem, Igalo, 08-11. 10. 2014. - Igalo : Udruženje fizioterapeuta Crne Gore, 2014. - ISBN 978-9940-9620-0-5. - Str. 101-102.

615.8:636.09(4)

COBISS.CG-ID 31198224

1980
ПАНТЕЛИЋ, Верица
        Rezistencija bakterija na antibiotike - da li smo na pragu nemoći / Verica Pantelić.

U: MEDICAL cg. - ISSN 1800-7708. - God. 7, br. 80 (5. decembar 2015), str. 60-61.

615.33:579.822.9

COBISS.CG-ID 30654736

претходна
наредна