претходна
наредна
541
ПЕРOШЕВИЋ, Ратко
        Studija o suživotu čovjeka i mašine : Nikšić: predstavljanje knjige Željka Rutovića / Ra. P.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 73, br. 18297 (29. novembar 2016), str. 19.

316.7

COBISS.CG-ID 32301584

542
РИСТИЋ, Драженко
        Телевизија и ријалити (Велики брат - Фарма - Парови) / Драженко Ристић.

U: Искра Шавника. - ISSN 2337-0335. - Год. 1, бр. 3 (2015), стр. 4.

316.7:654.172

COBISS.CG-ID 29458960

543
РУТОВИЋ, Жељко
        Stvari "za nešto"... : simboli sjećanja / Željko Rutović.

U: Komuna. - ISSN 1800-9379. - Br. 12 (avgust, 2014), str. 279.

316.7

COBISS.CG-ID 28946448

544
СТЈЕПЧЕВИЋ, Анита
        Postkultura i ded(t)oksikacija "normalnog" ili kako čitati kulturu postmoderne = Post-culture and death(t) oxication of "normal" or how to read a postmodern culture / Anita Stjepčević. - Bibliografija: str.330-331. - Abstract.

U: Medijski dijalozi. - ISSN 1800-7074. - God. 9, br. 23 (2016), str. 315-331.

316.7:141.78

COBISS.CG-ID 31725328

545
        TEATARSKI modeli na koje se treba ugledati : zimski salon knjige: predstavljeno djelo Dragana Klaića "Početi iznova".

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 73, br. 18315 (17. decembar 2016), str. 17.

316.7(44)

COBISS.CG-ID 32328208


316.77 ДРУШТВЕНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ. СОЦИОЛОГИЈА КОМУНИКАЦИЈЕ


546
АЈВАЗ, Семина
        Medijska pismenost kao preduvjet detektiranja medijske manipulacije = Media literacy as a prerequisite for detection of media manipulation / Semina Ajvaz, Amna Mehmedović, Samira Demirović. - Bibliografija: str.504. - Apstrakt.

U: Medijski dijalozi. - ISSN 1800-7074. - God- 9, br. 24 (2016), str. 497-504.

316.774:37:659

COBISS.CG-ID 31697936

547
АЛИЋ, Сеад
        Informacija ili "upravljanje percepcijom" = Information or "perception management" / Sead Alić. - Bibliografija: str. 69. - Apstrakt.

U: Medijski dijalozi. - ISSN 1800-7074. - God. 9, br. 24 (2016), str. 57-69.

316.774

COBISS.CG-ID 31667472

548
АХМЕТОВИЋ, Зулфо
        Medijsko predstavljanje osoba sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini = Media presentation of persons with disability in Bosnia and Herzegovina / Zulfo Ahmetović, Mersudin Kadrić. - Bibliografija: str.603. - Apstrakt.

U: Medijski dijalozi. - ISSN 1800-7074. - God. 9, br. 23 (2016), str. 591-603.

316.77-056.24(497.6)

COBISS.CG-ID 31741712

549
БАЗИЋ, Миљојко
        Uloga semantičkih i estetskih poruka u medijskoj promociji evropskog kulturnog identiteta = The role of semantic and aesthetic messages in the media promotion of european cultural identity / Miljojko Bazić, Vojislav Todorović, Ana Kučević. - Bibliografija: str.609-610. - Apstrakt.

U: Medijski dijalozi. - ISSN 1800-7074. - God- 9, br. 24 (2016), str. 597-610.

316.774:008(4)

COBISS.CG-ID 31699472

550
БАЛТЕЗАРЕВИЋ, Радослав
        Uloga informacije u kreiranju iskrivljene stvarnosti = The role of information in creating distorted reality / Radoslav Baltezarević, Vesna Baltezarević, Borivoje Baltezarević. - Bibliografija: str. 124-125. - Apstrakt.

U: Medijski dijalozi. - ISSN 1800-7074. - God. 9, br. 24 (2016), str. 117-125.

316.772.4

COBISS.CG-ID 31675664

551
БАРАКОВИЋ, Ведада
        Politička ekonomija informacija : od politiziranja ka etniciziranju kriminala = The political economy of information : from politicization to ethnicising of crime / Vedada Baraković, Slavica Išaretović. - Bibliografija: str. 327-328. - Apstrakt.

U: Medijski dijalozi. - ISSN 1800-7074. - God. 9, br. 24 (2016), str. 317-328.

316.774:343.9

COBISS.CG-ID 31684368

552
БЛАГОЈЕВИЋ, Јелисавета
        Sloboda izražavanja i vojna vlast: slučaj Egipta = Freedom of expression and militaryregime case study: Egypt / Jelisaveta Blagojević. - Bibliografija: str.767-768. - Apstrakt.

U: Medijski dijalozi. - ISSN 1800-7074. - God. 9, br. 24 (2016), str. 757-768.

316.774:355(620)

COBISS.CG-ID 31705360

553
БЛАЖЕВСКА, Даниела
        Upravljanje vremenom u masovnim medijima u Republici Makedoniji = Time management in the mass media in the Rebublic of Macedonia / Daniela Blaževska. - Bibliografija: str.667. - Apstrakt.

U: Medijski dijalozi. - ISSN 1800-7074. - God. 9, br. 24 (2016), str. 659-667.

316.774:005(497.7)

COBISS.CG-ID 31703312

554
БРАКУС, Александра
        Art and money = Novac i umjetnost / Aleksandra Brakus. - Bibliografija: str.314. - Abstract.

U: Medijski dijalozi. - ISSN 1800-7074. - God. 9, br. 23 (2016), str. 305-314.

316.77:7:659

COBISS.CG-ID 31725072

555
БРАКУС, Александра
        Legitimnost profitnog motiva u kontekstu medija i informisanja = The legitimacy of the profit motive in the context of the media and informing / Aleksandra Brakus. - Bibliografija: str. 432-433. - Apstrakt.

U: Medijski dijalozi. - ISSN 1800-7074. - God. 9, br. 24 (2016), str. 425-433.

316.774:17

COBISS.CG-ID 31686416

556
ВЕЛИКС, Габријела
        Whose Interest Will be Served? Local Media and Their Audience = Čiji interes će biti zadovoljen? Lokalni mediji i njihova publika / Gabriella Velics. - Bibliografija: str.75. - Abstract.

U: Media and communication. - ISSN 2336-9981. - God. 2, br. 3 (jun, 2015), str. 63-75.

316.774:070.11(439)

COBISS.CG-ID 29369360

557
ВУЈОВИЋ, Ранко
        Vujović: Ostrašćene uređivačke politike : izvršni sekretar Medijskog savjeta za samoregulaciju o stanju na crnogorskoj medijskoj sceni / [razgovarala] Sl. Radonjić.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 72, br. 18091 (3. maj 2016), str. 8-9.

316.774(497.16)(047.53)

COBISS.CG-ID 30534160

558
ВУКАДИНОВИЋ, Срђан
        Objektivna informacija - preduslov uspostave sistema vrijednosti u društvu = Objective information - prerequisite for establishing values system in the society / Srđan Vukadinović. - Bibliografija: str.90. - Apstrakt.

U: Medijski dijalozi. - ISSN 1800-7074. - God. 9, br. 24 (2016), str. 81-90.

316.77:339.1

COBISS.CG-ID 31667984

559
ВУКИЋ, Тијана
        Stjecanje predškolskih medijskih kompetencija iz komunikološke perspektive = Acquisition of preschool media competencies from communicological perspective / Tijana Vukić. - Bibliografija: str.353-356. - Abstract.

U: Medijski dijalozi. - ISSN 1800-7074. - God. 9, br. 23 (2016), str. 333-356.

316.776-053.4

COBISS.CG-ID 31725584

560
ВУКОВИЋ, Марија
        Problems of evaluation and implementation of communicative method = Problemi avaluacije i implementacije komunikacijske metode / Marija Vuković, Jelena Lekić. - Bibliografija: str. 513-514. - Apstract.

U: Medijski dijalozi. - ISSN 1800-7074. - God. 9, br. 23 (2016), str. 505-514.

316.774:811.111

COBISS.CG-ID 31734288

561
ВУКСАНОВИЋ, Дивна
        Konsekvence medijskog posredovanja na savremenog čoveka, telo i njegov svet = Consequences of the media transmission to modern human, body and his world / Divna Vuksanović. - Bibliografija: str.20. - Apstrakt.

U: Medijski dijalozi. - ISSN 1800-7074. - God. 9, br. 23 (2016), str. 9-20.

316.774

COBISS.CG-ID 31711504

562
ВУЛЕТИЋ, Слободан
        Izvori informacija za novinare i njihov značaj u izvještavanju o obrazovanju = Sources of information for journalists and their importance for reporting about education / Slobodan Vuletić. - Bibliografija: str.359-361. - Apstrakt.

U: Medijski dijalozi. - ISSN 1800-7074. - God. 9, br. 24 (2016), str. 345-361.

316.774:070:37

COBISS.CG-ID 31684880

563
ВУЛИЋ, Татјана
        Uloga televizije u preferiranju određenih proizvoda kod mladih = The role of television in determining the young people's preference to certain products / Tatjana Vulić, Ivana Markov Čikić. - Bibliografija: str. 624-625. - Apstrakt.

U: Medijski dijalozi. - ISSN 1800-7074. - God- 9, br. 24 (2016), str. 611-625.

316.774:654.1-053.6

COBISS.CG-ID 31699728

564
ВУЧИНИЋ, Сања
        Paralisanje analitičkih kapaciteta usled informacionog preopterećenja = Paralyzing analitical capacities due to information overload / Sanja Vučinić, Ljiljana Manić. - Bibliografija: str.411-412. - Apstrakt.

U: Medijski dijalozi. - ISSN 1800-7074. - God. 9, br. 24 (2016), str. 401-412.

316.774

COBISS.CG-ID 31685904

565
ГАЈИЋ, Драга
        Obilježja političke kulture u javnim debatama u Republici Srpskoj - političke debate kao osnovni izvor informacija za glasače = The characteristics of political culture in public debates in Republic of Srpska - political debates as main source of information for voters / Draga Gajić. - Bibliografija: str.682-683. - Apstrakt.

U: Medijski dijalozi. - ISSN 1800-7074. - God. 9, br. 24 (2016), str. 673-683.

316.774:654.1:32(497.6 Република Српска)

COBISS.CG-ID 31703824

566
ДЕЛИЋ, Амела
        Profesionalne novinarske vrijednosti u Bosni i Hercegovini: novi kriteriji izbora vijesti = Professional journalistic values in Bosnia and Herzegovina: new criteria for the selection of news / Amela Delić. - Bibliografija: str.636-637. - Apstrakt.

U: Medijski dijalozi. - ISSN 1800-7074. - God. 9, br. 24 (2016), str. 627-637.

316.774:070(497.6)

COBISS.CG-ID 31702800

567
ДИВАЦ, Маја
        Informacija kao društveno dobro, a ne roba = Information as a social good and not a commodity / Maja Divac. - Bibliografija: str.242. - Apstrakt.

U: Medijski dijalozi. - ISSN 1800-7074. - God. 9, br. 24 (2016), str. 225-242.

316.774:645.1

COBISS.CG-ID 31677456

568
ДОМАЗЕТ, Сања
        Prva internet revolucija : kako je nikao, procvetao i veo jasmin "Arapskog proleća"? = The first internet revolution : how has sprouted, blossomed and wilted jasmine of "Arab spring"? / Sanja Domazet. - Bibliografija: str. 731. - Apstrakt.

U: Medijski dijalozi. - ISSN 1800-7074. - God. 9, br. 24 (2016), str. 725-731.

316.77:323:004.738.5(5-15)(6-17)

COBISS.CG-ID 31704848

569
ДРЕЦУН, Софија
        Internet based religions: alternative and deregulated systems of belief in new media environment = Internet religije: alternativni i deregulisani sistemi verovanja u novom medijskom okruženju / Sofija Drecun. - Bibliografija: str.89-93. - Abstract.

U: Medijski dijalozi. - ISSN 1800-7074. - God. 9, br. 23 (2016), str. 71-93.

316.774:004.738.5:2

COBISS.CG-ID 31717136

570
ДУЈИЋ, Лидија
        Second hand informacije = Second hand informations / Lidija Dujić. - Bibliografija: str.195-196. - Apstrakt.

U: Medijski dijalozi. - ISSN 1800-7074. - God. 9, br. 24 (2016), str. 187-196.

316.776.23

COBISS.CG-ID 31676944

претходна
наредна