претходна
наредна
511
РУТОВИЋ, Жељко
        Balkanski mentalitetski fenomen : seir - stanje duha i tijela / Željko Rutović.

U: Mozaik. - ISSN 1800-6582. - God. 12, br. 47 (2016), str. 4-7.

316.612(497)

COBISS.CG-ID 31363344

512
ШАБАНОВИЋ, Дамир
        Život i realnost: tri teze o reality show-u / Damir Šabanović.

U: Elif. - ISSN 1800-6175. - God. 13, br. 70 (2013), str. 47-49.

316.4

COBISS.CG-ID 30983440


316.3 ДРУШТВО. ДРУШТВЕНА СТРУКТУРА


513
БОЖОВИЋ, Ратко
        Raskršća jezika = Language crossroads / Ratko Božović. - Apstrakt.

U: Medijski dijalozi. - ISSN 1800-7074. - God. 9, br. 24 (2016), str. 293-300.

316.3:81

COBISS.CG-ID 31678480


316.334 ПОДСИСТЕМИ И ИНСТИТУЦИЈЕ ГЛОБАЛНОГ ДРУШТВА. СОЦИОЛОГИЈА РАДА, ПОЛИТИКЕ, ПРАВА, ЕКОЛОГИЈЕ. СТРУКТУРА СТАНОВАЊА


514
БОЈОВИЋ, Марија
        Urbanom revolucijom do prava na grad : Anri Lefevr / Marija Bojović. - Dostupno i na: http://www.ingkomora.me/ikcg_sajt/cms/public/image/publikacije/2387.pdf.

U: Pogled. - ISSN 2336-9175. - Br. 8 (februar, 2014), str. 28-31.

316.334.56:929 Лефевр А.

COBISS.CG-ID 30782736

515
ГЛИШОВИЋ, Љиљана
        Koncept druge moderne u političkoj sociologiji Ulricha Becka / Ljiljana Glišović. - Bilješke uz tekst. - Bibliografija: str.139. - Apstrakt.

U: Humanističke studije. - ISSN 2337-0718. - Br. 1 (2015), str. 131-139.

316.334.3

COBISS.CG-ID 29410576


316.34 ДРУШТВЕНА СТРАТИФИКАЦИЈА. ДРУШТВЕНО РАСЛОЈАВАЊЕ


516
ПЕЈОВИЋ, Биљана
        Biljana Pejović: Žene su postale svjesnije svojih mogućnosti / razgovarala Svetlana Peruničić.

U: Gracija. - ISSN 2336-9256. - Br. 72 (05. februar 2016), str. 32-35.

316.346.2-055.2(047.53)

COBISS.CG-ID 30671888


316.35 ДРУШТВЕНЕ ГРУПЕ. СОЦИОЛОГИЈА ПОРОДИЦЕ. РАСЕ. НАЦИЈЕ


517
МАРТИНОВИЋ, Денис
        Modeli vaspitanja u porodici : islamske teme / Denis Martinović.

U: Elif. - ISSN 1800-6175. - God. 14, br. 73 (2014), str. 14-15.

316.356.2

COBISS.CG-ID 28685072


316.4 ДРУШТВЕНИ ПРОЦЕСИ. ДРУШТВЕНА ДИНАМИКА


518
ВУЈАЧИЋ, Марина
        Ljepota & zdravlje / Marina Vujačić.

U: Pogled. - ISSN 2336-9175. - Br. 8 (februar, 2014), str. 84-86.

316.4

COBISS.CG-ID 30785296

519
САЛХ, Ает
        Žene i liderstvo = Women and leadership / Aet Salh. - Bibliografija: str.405-406. - Abstract.

U: Medijski dijalozi. - ISSN 1800-7074. - God. 9, br. 23 (2016), str. 391-406.

316.46-055.2

COBISS.CG-ID 31726608


316.42 СОЦИЈАЛНЕ ПРОМЈЕНЕ У ГЛОБАЛНОМ ДРУШТВУ. ДРУШТВЕНИ РАЗВОЈ . СОЦИОЛОГИЈА РАЗВОЈА


520
АВРАМОВИЋ, Зоран
        Глобалистичка искушења / Зоран Аврамовић.

U: Преваспитавање човечанства / приредио Радомир Шутић. - Цетиње : Светигора, 2014. - (Библиотека Свети Петар Цетињски). - ISBN 978-86-7660-173-8. - Стр. 9-30.

316.42

COBISS.CG-ID 31443728

521
ЖИВКОВИЋ, Ивона
        Да ли необичне крађе информација у САД имају везе са агенцијом DARPA и пројектом тоталне информатичке базе? / Ивона Живковић.

U: За живот без жига / приредио Радомир Шутић. - Цетиње : Светигора, 2014. - (Библиотека Свети Петар Цетињски). - ISBN 978-86-7660-172-1. - Стр. 38-46.

316.42(73)

COBISS.CG-ID 31460368

522
КА, Гери
        Окулистички корени глобалног образовања / Гери Ка ; са енглеског Наталија Павловић.

U: Преваспитавање човечанства / приредио Радомир Шутић. - Цетиње : Светигора, 2014. - (Библиотека Свети Петар Цетињски). - ISBN 978-86-7660-173-8. - Стр. 31-43.

316.42:37

COBISS.CG-ID 31443984

523
КОНОР, Стив
        Растућа ДНК база података претвара Британију у нацију осумљичених / Стив Конор.

U: За живот без жига / приредио Радомир Шутић. - Цетиње : Светигора, 2014. - (Библиотека Свети Петар Цетињски). - ISBN 978-86-7660-172-1. - Стр. 22-24.

316.42(410)

COBISS.CG-ID 31460112

524
МИЛАТОВИЋ, Борјанка
        Држава која надгледа / Борјанка Милатовић.

U: За живот без жига / приредио Радомир Шутић. - Цетиње : Светигора, 2014. - (Библиотека Свети Петар Цетињски). - ISBN 978-86-7660-172-1. - Стр. 13-16.

316.42(410)

COBISS.CG-ID 31459600


316.6 СОЦИЈАЛНА ПСИХОЛОГИЈА


525
БАХОР, Рамзија
        Društveno-ekonomski i socijalni položaj Muslimana u Bijelom Polju / Ramzija Bahor.

U: Osvit. - ISSN 1800-8674. - God. 6, br. 7 (2015), str. 121-123.

316.62:28(497.16 Бијело Поље)

COBISS.CG-ID 29093136

526
ЗЕКОВИЋ, Сретен
        Sloboda i saznanje kao gospodarenje : autoritarizam je Bjekstvo od slobode / Sreten Zeković. - Napomene i bibliografske reference uz tekst.

U: Crnogorski anali. - ISSN 1800-9972. - God. 3, br. 10 (2016), str. 179-199.

316.6

COBISS.CG-ID 30365200

527
МАНДИЋ, Тијана
        Differences in attitudes towards self and others between businessmen and drama artists = Razlike u stavovima prema sebi i drugima između poslovnih ljudi i dramskih umjetnika / Tijana Mandić, Bojana Škorc, Biljana Pejić. - Bibliografija: str.288-290. - Abstract.

U: Medijski dijalozi. - ISSN 1800-7074. - God. 9, br. 23 (2016), str. 275-290.

316.613.5

COBISS.CG-ID 31724560

528
РУТОВИЋ, Жељко
        Zor za izlog : fenomeni / Željko Rutović.

U: Komuna. - ISSN 1800-9379. - Br. 17 (decembar, 2015), str. 433.

316.622(=1.497.16)

COBISS.CG-ID 29024784

529
РУТОВИЋ, Жељко
        Mistično tihovanje duše : kultura stida / Željko Rutović.

U: Komuna. - ISSN 1800-9379. - Br. 13 (novembar, 2014), str. 312.

316.61

COBISS.CG-ID 28994320


316.624 ДЕВИЈАНТНО ПОНАШАЊЕ. СОЦИЈАЛНА ПАТОЛОГИЈА


530
ПЕРИЋ, Игор
        Od vršnjačkog nasilja do stubaca crne hronike : što su uzroci nasilnog ponašanja među djecom i omladinom / Igor Perić.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 72, br. 18232 (25. septembar 2016), str. 6-7.

316.624-057.874(497.16)

COBISS.CG-ID 31799824


316.66 ДРУШТВЕНИ ПОЛОЖАЈ, СОЦИЈАЛНИ СТАТУС. ДРУШТВЕНА УЛОГА


531
НИКИТОВИЋ, Јован
        Izbjeglički hljeb više nije gorak kao nekad : u kampu "Konik" na Vrelima ribničkim već duže se sprovode brojne aktivnosti koje pomažu Romoma i Egipćanima da se bolje uklope u crnogorsko društvo / Jovan Nikitović.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 73, br. 18295 (27. novembar 2016), str. 16-17.

316.662(=214.58)(497.16)

COBISS.CG-ID 32267280


316.7 СОЦИОЛОГИЈА КУЛТУРЕ. КУЛТУРНИ КОНТЕКСТ ДРУШТВЕНОГ ЖИВОТА


532
БОЖОВИЋ, Ратко
        Zaboravljeni dijalog : prilog kulturi medija / Ratko Božović.

U: Medijska kultura. - ISSN 1800-8577. - Br. 8 (2015), str. 83-93.

316.774

COBISS.CG-ID 29114384

533
БОЖОВИЋ, Ратко
        Kultura ne može da opstane ako je u grču : Ratko Božović, sociolog kulture / Ljubeta Labović.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 72, br. 18084 (25. april 2016), str. 13.

316.7(047.53)

COBISS.CG-ID 30729232

534
БОЖОВИЋ, Ратко
        Mediji i kritika / Ratko Božović.

U: Medijska kultura. - ISSN 1800-8577. - Br. 8 (2015), str. 171-181.

316.774

COBISS.CG-ID 29118992

535
БОЖОВИЋ, Ратко
        Pomračenje središta : (javnost i mediji) / Ratko Božović.

U: Medijska kultura. - ISSN 1800-8577. - Br. 8 (2015), str. 129-169.

316.774:32.019.51

COBISS.CG-ID 29118736

536
БОЖОВИЋ, Ратко
        Promijenjena paradigma: vizuelna kultura / Ratko Božović.

U: Medijska kultura. - ISSN 1800-8577. - Br. 8 (2015), str. 13-79.

316.774:004.738.5

COBISS.CG-ID 29113872

537
ВУЈАЧИЋ, Лидија
        Дервиш Селхановић: Мултикултурализам - друштвена реалност / Лидија Вујачић.

U: Гласник. - ISSN 0354-799X. - Год. 18-19, бр. 22-23 (2014/2015), стр. 115-117.

316.7

COBISS.CG-ID 30338832

538
ЂОРЂЕВИЋ, Марко М.
        Dezinformacija, nekultura i manipulacija = Misinformation, lack of culture and manipulation / Marko M. Đorđević, Dobrivoje Stanojević. - Bibliografija: str.43. - Apstrakt.

U: Medijski dijalozi. - ISSN 1800-7074. - God. 9, br. 24 (2016), str. 33-43.

316.7

COBISS.CG-ID 31666960

539
ЕРЗНКЈАН, Баграм Ајкович
        Руанские соборы и психоз: проблемы выбора и преференций / Баграм Айкович Ерзнкян.

U: Ekonomski eseji. - ISSN 2337-0645. - God.=Vol. 1, br.=no. 1-2 (novembar=november, 2015), str. 7-11.

316.7:159.9

COBISS.CG-ID 29295632

540
ЛОШАНЦ, Алпар
        Civilitet u kontekstu odnosa između luksuza i vrlina / Alpar Lošanc. - Bilješke uz tekst. - Bibliografija: str.72-73. - Apstrakt.

U: Humanističke studije. - ISSN 2337-0718. - Br. 1 (2015), str. 55-73.

316.722

COBISS.CG-ID 29409808

претходна
наредна