претходна
наредна
481
БОЖОВИЋ, Жарко
        Kilometri kao metri : iz naše dijaspore - Njemačka / Žarko Božović.

U: Komuna. - ISSN 1800-9379. - Br. 18 (mart, 2016), str. 467-468.

314.743(=1.497.16)(430)

COBISS.CG-ID 30371856

482
БОШКОВИЋ, Његосава
        Priliv stanovnika traži nove vrtiće i škole : kako migracije utiču na razvoj glavnog grada u kojem živi više od trećine stanovnika Crne Gore / Njegosava Bošković.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 72, br. 18219 (12. septembar 2016), str. 6-7.

314.7(497.16 Подгорица)

COBISS.CG-ID 31577872

483
БОШКОВИЋ, Тадија Б.
        Капетанија бјелопољска (срез бјелопољски) / Тадија Б. Бошковић. - Садржи: Неумољиви ђед; Шоврљање; Зашто круже авиони; Што те рђа једе сине и Вранчева авантура.

U: Глас Вранеша. - ISSN 2337-0874. - Бр. 2 (децембар, 2015), стр. 27-31.

314.8(497.16 Бијело Поље)"1913"

COBISS.CG-ID 30857232

484
ВУКОТИЋ, Вукота
        Crnogorci u Mandžuriji / Vukota Vukotić.

U: Glasnik Narodnog muzeja Crne Gore. - ISSN 1800-5713. - Knj. 11 (2015), str. 191-193.

314.7(=1.497.16)(518)

COBISS.CG-ID 29395728

485
ДАЦИЋ, Садрија Сако
        Najsrećniji sam kada mogu da pomognem : intervju sa Sadrijom Sakom Dacićem, biznismenom i humanistom iz Njemačke.

U: Bošnjačke novine. - ISSN 1800-6426. - God. 9, br. 50 (decembar, 2015), str. 13-16.

314.743(047.53)

COBISS.CG-ID 29309456

486
ДОДЕРОВИЋ, Мирослав
        Demografski profil Crnogorskog primorja / Miroslav Doderović, Zdravko Ivanović. - Bibliografija: str.464-466. - Abstract.

U: Matica. - ISSN 1450-9059. - God. 16, br. 63 (2015), str. 445-466.

314(497.16)

COBISS.CG-ID 30098448

487
ЂУКАНОВИЋ, Јелена
        Zatražili jednak tretman iseljenika u domovini : na Cetinju održan Kongres crnogorske dijaspore, usvojen niz zaključaka i deklaracija.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 72, br. 18162 (17 jul 2016), str. 8.

314.151.3(497.16)

COBISS.CG-ID 32058896

488
ЂУРОВИЋ, Неђељко
        Događaj koji treba uvrstiti u važnija istorijska zbivanja : Udruženje građana "Šestani" gostovalo u Zadru povodom 290 godina od iseljavanja sa područja Barske nadbiskupije / Neđeljko Đurović.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 72, br. 18107 (19. maj 2016), str. 27.

314.723(497.16:497.5)

COBISS.CG-ID 30591760

489
ЈАКОВЉЕВИЋ, Мирко
        Bez Kavkaza u besudnoj zemlji : nad knjigom "Rusi u Crnoj Gori" / Mirko Jakovljević.

U: Komuna. - ISSN 1800-9379. - Br. 10/11 (mart, 2014), str. 261.

314.74(=1.161.1)(497.16)"19"

COBISS.CG-ID 28977168

490
ЈОВИЋЕВИЋ, Марија
        Sanja Gluhi Do i pjeva uz gusle : najstariji Crnogorac u Latinskoj Americi Mitar Gvozdenović (95) ne zaboravlja postojbinu / M. Jovićević.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 72, br. 18129 (12. jun 2016), str. 8.

314.743(=1.497.16)

COBISS.CG-ID 31112464

491
ЈОВИЋЕВИЋ, Марија
        Uvijek i svuda smo znali ko smo - ponositit Crnogorci : Emilio Ognjenović, predsjednik Crnogorske zajednice u Buenos Airesu / Marija Jovićević.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 72, br. 18143 (26. jun 2016), str. 7.

324.743(=1.497.16)

COBISS.CG-ID 31372560

492
ЈОВИЋЕВИЋ, Марија
        Ujedinili se da ojačaju veze sa postojbinom : Savez crnogorskиh zajednica Latinske Amerike osnovan u Buenos Airesu / Marija Jovićević.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 72, br. 18124 (7. jun 2016), str. 2.

314.743(=497.16)

COBISS.CG-ID 31048720

493
КРГОВИЋ, Милош
        Потрага за бољим животом : миграција становништва / Милош Крговић.

U: Глас Вранеша. - ISSN 2337-0874. - Бр. 2 (децембар, 2015), стр. 21.

314.7(497.16 Вранешка долина)

COBISS.CG-ID 30856720

494
КУЈАВА, Карол
        Prilog izučavanju problema iseljavanja bosanskih Muslimana u Tursku / Karol Kujawa. - Napomene i bibliografske reference uz tekst.

U: Almanah. - ISSN 0354-5342. - Br. 67-68 (2015), str. 149-157.

314.7(560)

COBISS.CG-ID 30399760

495
ЉЕШЊАНИН, Сафет
        Prirodni priraštaj stanovništva u opštinama Plav i Gusinje za 2014. godinu / Safet Lješnjanin, Azra Purišić, Ismet Musić.

U: Medicinski zapisi. - ISSN 0419-7747. - Vol. 64, br. 1 (2015), str. 236-237.

314.3(497.16 Плав)"2014"
314.3(497.16 Гусиње)"2014"

COBISS.CG-ID 29957904

496
МИЈАЈЛОВИЋ, Андријана
        Сеоска привреда нахије Жежна по попису Призренског санџака из 1571. године / Андријана Мијајловић. - Фотогр. - Библиографија и биљешке уз текст.

U: Sandžački zbornik. - ISSN 2337-0270. - Год. 1, бр. 1 (2016), стр. 17-34.

314(497.115 Призрен)"1571"

COBISS.CG-ID 32851984

497
МИЉИЋ, Маријан Машо
        Uskoška dediščina Bojanaca : Crnogorci u slovenačkoj Beloj Krajini (1593-2013) / Marijan Mašo Miljić.

U: Komuna. - ISSN 1800-9379. - Br. 12 (avgust, 2014), str. 282-283.

314.7(=1.497.16)(497.4)"1593/2013"

COBISS.CG-ID 28947984

498
МИЉИЋ, Маријан-Машо
        Teško breme muhadžira : seobe crnogorskih Bošnjaka, Muslimana i Albanaca / Marijan-Mašo Miljić.

U: Komuna. - ISSN 1800-9379. - Br. 10/11 (mart, 2014), str. 256.

314.745.3-054.72:28(497.16)

COBISS.CG-ID 28974608

499
МИШИЋ, Синиша
        Инокосне породице и задруге у средњовековној Србији / Синиша Мишић. - Начин доступа (URL): http://muzejpljevlja.com/glasnik-zavicajnog-muzeja-knj-1-9-sadrzaj/?doing_wp_cron=1492591424.3138570785522460937500. - Библиографија: стр. 25-26. - Резиме; Summary.

У: Гласник завичајног музеја. - ISSN 1450-8559. - Књ. 10/11 (2015), стр. 9-28.

314.6(497.11)"04/14"

COBISS.CG-ID 526962583

500
ПАШИЋ, Е.
        Izbjeglička kriza - iskušenje moderne civilizacije / E. Pašić.

U: Revija forum. - ISSN 1800-7724. - God. 9, br. 34 (2015), str. 9-10.

314.7(4)

COBISS.CG-ID 31026704

501
РАМЧИЛОВИЋ, Зећир
        Migracije Bošnjaka iz Sandžaka u Makedoniju tokom druge polovine XX vijeka / Zećir Ramčilović, Lidija Đurkovska. - Fotogr. - Bibliografija i bilješke uz tekst.

U: Sandžački zbornik. - ISSN 2337-0270. - God. 1, br. 1 (2016), str. 61-96.

314.7:28(497.7)"19"

COBISS.CG-ID 32861200

502
РАСТОДЕР, Шербо
        Istorijska magla ili nauka? : povodom knjige: Miloš K. Vojinović, Stotinu godina od iseljavanja muslimana iz Crne Gore za Tursku, Kolašin-Alačeta, 2014, 364 / Šerbo Rastoder.

U: Almanah. - ISSN 0354-5342. - Br. 65-66 (2015), str. 169-186.

314.745.3-054.72:28(497.16:560)"1914/2014"

COBISS.CG-ID 29072400

503
СОФТИЋ, Фаиз
        Duša u Bihoru : pismo iz Luksemburga / Faiz Softić.

U: Komuna. - ISSN 1800-9379. - Br. 13 (novembar, 2014), str. 321.

314.7(=1.497.16)(493.8)

COBISS.CG-ID 28999696

504
СТЕВОВИЋ, Ненад
        Crnogorci u Vojvodini nakon 70 godina / Nenad Stevović. - Abstract.

U: Matica. - ISSN 1450-9059. - God. 16, br. 63 (2015), str. 495-514.

314.7(=1.497.16)(497.113)

COBISS.CG-ID 30100752

505
ШАБОТИЋ, Саит
        Kratak pregled iseljavanja bošnjačkog stanovništva iz Bihora nakon 1912. godine / Sait Šabotić. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Apstrakt.

U: Almanah. - ISSN 0354-5342. - Br. 67-68 (2015), str. 131-148.

314.7(497.16 Бихор)"19"

COBISS.CG-ID 30399504

506
ШАБОТИЋ, Харис
        Boljim standardom protiv iseljavanja / Haris Šabotić.

U: Bošnjačke novine. - ISSN 1800-6426. - God. 9, br. 50 (decembar, 2015), str. 3.

314.7"742"(497.16)

COBISS.CG-ID 29308432


316 СОЦИОЛОГИЈА


507
ВУКАДИНОВИЋ, Срђан
        Socijalni momenti društvene inkluzije osoba sa poteškoćama u razvoju = Social moments sociable inclusion people with disabilities / Srđan Vukadinović. - Bibliografija: str. 562-563. - Apstract.

U: Medijski dijalozi. - ISSN 1800-7074. - God. 9, br. 23 (2016), str. 553-563.

316:376.1

COBISS.CG-ID 31735056

508
        ESEJI o smislu traganja : nova knjiga Željka Rutovića "Čitanja i sjećanja" u izdanju "Oboda".

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 73, br. 18290 (22. novembar 2016), str. 18.

316

COBISS.CG-ID 32185104

509
КНЕЖЕВИЋ, Гојко
        Uvijek je imao pravu riječ : na Filozofskom fakultetu upriličeno sjećanje na prof dr Ratka Božovića / G. K.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 72, br. 18023 (23. februar 2016), str. 19.

316:929Божовић Р.

COBISS.CG-ID 30302736

510
МИЛУНОВИЋ, Лука И.
        Datum i teatarski događaj vrijedan pažnje i pamćenja : u Podgorici na Uskrs 1885. godine / Luka I. Milunović.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 72, br. 18091 (3. maj 2016), str. 12.

316.774(047.53)

COBISS.CG-ID 30544912

претходна
наредна