претходна
наредна
571
ЂУКИЋ, Немања
        Informacija kao logocentrično prisvajanje = Information as logocentric appropriation / Nemanja Đukić. - Bibliografija: str. 98. - Apstrakt.

U: Medijski dijalozi. - ISSN 1800-7074. - God. 9, br. 24 (2016), str. 91-98.

316.776

COBISS.CG-ID 31668240

572
ЂУРКОВИЋ, Ана
        Kratki film kao medij i nosilac informacije = Short film as medium and holder of an information / Ana Đurković. - Bibliografija: str.657-658. - Apstrakt.

U: Medijski dijalozi. - ISSN 1800-7074. - God. 9, br. 24 (2016), str. 639-658.

316.774:791.41

COBISS.CG-ID 31703056

573
ЖУГИЋ, Јелена
        Uticaj savremenih medija na međunarodno poslovanje = Influence of modern media on international business / Jelena Žugić. - Bibliografija: str.69-70. - Apstrakt.

U: Medijski dijalozi. - ISSN 1800-7074. - God. 9, br. 23 (2016), str. 59-70.

316.774:339.5:004.738.5

COBISS.CG-ID 31713296

574
ЈАКОВЉЕВИЋ, Мирко
        Informisanje u funkciji ljudskog prava i biznisa = Information as the fact of human rights and business / Mirko Jakovljević. - Bibliografija: str.390. - Apstrakt.

U: Medijski dijalozi. - ISSN 1800-7074. - God. 9, br. 24 (2016), str. 381-390.

316.77:342.7

COBISS.CG-ID 31685392

575
ЈАКОВЉЕВИЋ, Мирко
        Uloga obrazovnog sistema u procesu izgradnje medijske pismenosti = Role of education system in the process of building of media literacy / Mirko Jakovljević. - Bibliografija: str.373-374. - Abstract.

U: Medijski dijalozi. - ISSN 1800-7074. - God. 9, br. 23 (2016), str. 369-374.

316.774:37

COBISS.CG-ID 31726096

576
ЈАНКОВИЋ, Марија
        Značaj informacije u kriznom komuniciranju = The importance of communication in crisis communication / Marija Janković. - Bibliografija: str. 423. - Apstrakt.

U: Medijski dijalozi. - ISSN 1800-7074. - God. 9, br. 24 (2016), str. 413-423.

316.774

COBISS.CG-ID 31686160

577
ЈОВАНОВИЋ, Драгана
        Na pragu nove medijske revolucije - mobilne vesti = On a doorstep of new media revolution - mobile news / Dragana Jovanović, Vesna Baltezarević, Radoslav Baltezarević. - Bibliografija: str.39-40. - Apstrakt.

U: Medijski dijalozi. - ISSN 1800-7074. - God. 9, br. 23 (2016), str. 29-40.

316.774:004.738.5

COBISS.CG-ID 31712272

578
ЈОВАНОВИЋ, Сања
        Medijski tekst : od percepcije do kritičke refleksije = Media text : from perception to critical reflection / Sanja Jovanović. - Bibliografija: str. 228. - Abstract; Apstrakt.

U: Media and communication. - ISSN 2336-9981. - God. 1, br. 2 (novembar, 2014), str. 213-228.

316.774:37.016

COBISS.CG-ID 6515469

579
ЈУРЧИЋ, Даниела
        Mediji u regiji - između profesionalizma i profita = Media in the region - between professionalism and profits / Daniela Jurčić. - Bibliografija: str.186. - Apstrakt.

U: Medijski dijalozi. - ISSN 1800-7074. - God. 9, br. 24 (2016), str. 179-186.

316.774:174

COBISS.CG-ID 31676688

580
КАСТРАТИ, Џавит
        Media approach to the blind and visually impaired people = Medijski pristup slijepim licima i licima sa oštećenim vidom / Xhavit Kastrati. - Bibliografija: str. 570-571. - Apstract.

U: Medijski dijalozi. - ISSN 1800-7074. - God. 9, br. 23 (2016), str. 565-571.

316.774-056.262

COBISS.CG-ID 31735312

581
КЛАРИЋ, Драган
        The role of local broadcasters in Montenegro and problem of digitalization / Dragan Klarić.

U: Media and communication. - ISSN 2336-9981. - God. 1, br. 2 (novembar, 2014), str. 71-75.

316.774(497.16)

COBISS.CG-ID 6504461

582
КНЕЖЕВИЋ, Гојко
        "Vladari" našeg vremena i pogleda : prof. dr Lidija Vujačić o masovnim medijima kao kreatorima potrošačke kulture / Gojko Knežević.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 72, br. 18137 (20. jun 2016), str. 9.

316.774:654.1

COBISS.CG-ID 31254544

583
КОЉЕНШИЋ, Ивана
        Imidž mlade i uspešne žene kreiran u medijima potrošačkog društva = Image of young and successful women created by media of consumer society / Ivana Koljenšić. - Bibliografija: str.389. - Abstract.

U: Medijski dijalozi. - ISSN 1800-7074. - God. 9, br. 23 (2016), str. 375-389.

316.774:159.923-055.2

COBISS.CG-ID 31726352

584
КУЊА, Марија Жоан
        The Need for Media Regulation Policies on Body Matters = Potreba za politikom medijske regulacije o pitanjima vezanim za ljudsko tijelo / Maria João Cunha. - Bibliografija: str.146-147. - Abstract.

U: Media and communication. - ISSN 2336-9981. - God. 2, br. 3 (jun, 2015), str. 137-147.

316.774:572.51-053.6

COBISS.CG-ID 29371920

585
ЛАЗИЋ, Александра
        Uloga fenomena višaka informacija u savremenom informacionom društvu = The role of the phenomenon of surplus information in the modern information society / Aleksandra Lazić. - Bibliografija: str. 152-153. - Apstrakt.

U: Medijski dijalozi. - ISSN 1800-7074. - God. 9, br. 23 (2016), str. 139-153.

316.776:004

COBISS.CG-ID 31718160

586
ЛУБУРИЋ, Веселин
        Uloga medija u formiranju i oblikovanju ekološke edukacije i procesima jačanja obrazovanja prema prirodi = Media role in forming and shaping of ecological education and in processes of strghtening education against nature / Veselin Luburić, Andreja Mihailović, Tijana Mišković. - Bibliografija: str. 533-534. - Apstract.

U: Medijski dijalozi. - ISSN 1800-7074. - God. 9, br. 23 (2016), str. 515-534.

316.774:502/504(497.16)

COBISS.CG-ID 31734544

587
МАЛОВИЋ, Стјепан
        Informacija: roba s dodanom vrijednošću = Information: value added commodity / Stjepan Malović. - Bibliografija: str.55-56. - Apstrakt.

U: Medijski dijalozi. - ISSN 1800-7074. - God. 9, br. 24 (2016), str. 45-56.

316.774

COBISS.CG-ID 31667216

588
МАЛОВИЋ, Стјепан
        Javno novinarstvo: povratak korijenima = Public Journalism: Back to Roots / Stjepan Malović. - Bibliografija: str.36-45. - Abstract.

U: Media and communication. - ISSN 2336-9981. - God. 2, br. 3 (jun 2015), str. 39-45.

070.11(73)

COBISS.CG-ID 29368848

589
МАЛОВИЋ, Стјепан
        Ljudi ne kupuju laži : intervju - profesor iz Hrvatske, Stjepan Malović / [razgovarala] N. Đurđevac.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 72, br. 18091 (3. maj 2016), str. 9.

316.774(047.53)

COBISS.CG-ID 30544144

590
МАЉЕВИЋ, Бојана
        Mediji: u službi javnosti ili političkog interesa? : studija slučaja Informer: "Afera Pištolj" = Media: serving public or political interest? : case study Informer: "The Gun Skandal" / Bojana Maljević. - Bibliografija: str.177-178. - Apstrakt.

U: Medijski dijalozi. - ISSN 1800-7074. - God. 9, br. 24 (2016), str. 157-178.

316.774:070.1:174(496.11)

COBISS.CG-ID 31676432

591
МАНИЋ, Михајло
        Uloga informacije u savremenom društvu - odnos komunikatora i recipijenta prema informativnom sadržaju = The Role of information in contemporary society - the relation between the communicator and the recipient according to the information content / Mihajlo Manić. - Bibliografija: str. 379. - Apstrakt.

U: Medijski dijalozi. - ISSN 1800-7074. - God. 9, br. 24 (2016), str. 363-379.

316.77:316.32

COBISS.CG-ID 31685136

592
МАРЕТИЋ, Мери
        Informacija u tržišnom okruženju novinarstva = Information in the market environment of journalism / Meri Maretić, Josipa Caktaš, Drago Martinović. - Bibliografija: str.254-255. - Apstrakt.

U: Medijski dijalozi. - ISSN 1800-7074. - God. 9, br. 24 (2016), str. 243-255.

316.774:070

COBISS.CG-ID 31677712

593
МАРИЋ, Силвана
        Informacijsko društvo i informacijske operacije = Information society and information operations / Silvana Marić. - Bibliografija: str.532-533. - Apstrakt.

U: Medijski dijalozi. - ISSN 1800-7074. - God- 9, br. 24 (2016), str. 505-533.

316.776

COBISS.CG-ID 31698192

594
МАРКОВИЋ Божовић, Ксенија
        Mit Zoran Đinđić : narativ viktimizacije - roba ili put pomirenja? = The Zoran Djindjic myth : a narrative of victimization - goods or a road to reconciliation? / Ksenija Marković Božović. - Bibliografija: str.553-555. - Apstrakt.

U: Medijski dijalozi. - ISSN 1800-7074. - God- 9, br. 24 (2016), str. 535-555.

316.774:32 Ђинђић З.

COBISS.CG-ID 31698448

595
МАРКОВИЋ, Зорица
        Komunikacija lider-sledbenik, informacija ili manipulacija = Leader-follower communication, information or manipulation / Zorica Marković. - Bibliografija: str.460-461. - Apstrakt.

U: Medijski dijalozi. - ISSN 1800-7074. - God. 9, br. 24 (2016), str. 455-461.

316.774:004.738.5

COBISS.CG-ID 31686928

596
МАХМУТОВИЋ, Мирза
        Posredovanje uznemirujuće prošlosti u polju novinarstva : vijest kao roba, javno dobro i manipulacija = The mediatization of disturbing past in the journalistic field : news as commodity, public good, and manipulation / Mirza Mahmutović, Zlatan Delić. - Bibliografija: str. 219-223. - Apstrakt.

U: Medijski dijalozi. - ISSN 1800-7074. - God. 9, br. 24 (2016), str. 197-223.

316.77:070

COBISS.CG-ID 31677200

597
МАШУЛОВИЋ, Иван
        Globalizacija i asimetrične prijetnje: uloga medijskih platformi = Globalization and asymmetric threats: the role of media platforms / Ivan Mašulović, Renata Branković. - Bibliografija: str.57. - Apstrakt.

U: Medijski dijalozi. - ISSN 1800-7074. - God. 9, br. 23 (2016), str. 51-57.

316.774:316.32

COBISS.CG-ID 31712784

598
МЕХИЋ, Велида
        Stvaranje novih vrijednosti kroz informaciju: uloga digitalnog marketinga u komunikaciji sa korisnicima i ostvarivanju profita = Generating new values through information: the role of digital marketing in consumer relations and profit making / Velida Mehić. - Bibliografija: str.692-693. - Apstrakt.

U: Medijski dijalozi. - ISSN 1800-7074. - God. 9, br. 24 (2016), str. 685-693.

316.774:658.8:004.738.5

COBISS.CG-ID 31704080

599
МЕХМЕДОВИЋ, Мирза
        Regionalno usklađivanje regulacije elektronskih medija kao preduslov slobodnog protoka informacija = Regional harmonization of the regulation of electronic media as a precondition for the free flow of information / Mirza Mehmedović. - Bibliografija: str.400. - Apstrakt.

U: Medijski dijalozi. - ISSN 1800-7074. - God. 9, br. 24 (2016), str. 391-400.

316.774

COBISS.CG-ID 31685648

600
МИЛИЋ, Славко
        Udaljenje iz stana učinioca nasilja u porodici i medijsko izvještavanje = Removal from the apartmen of perpetrators of domestic violence and media coverage / Slavko Milić. - Bibliografija: str. 490. - Apstract.

U: Medijski dijalozi. - ISSN 1800-7074. - God. 9, br. 23 (2016), str. 479-490.

316.774:343.55

COBISS.CG-ID 31733776

претходна
наредна