претходна
наредна
1351
ЈЕЛИЋ, Ивана
        Prikaz knjige "Uvod u ljudska prava" autora prof. dr Mladena Vukčevića i mr Danila Ćupića / Ivana Jelić.

У: Правни зборник. - ISSN 0350-6630. - Br. 3 (2013), str. 323-325.

342.7

COBISS.CG-ID 24410128

1352
ЈЕЛИЋ, Ивана
        Čast za mene i Crnu Goru : prof. dr Ivana Jelić, član komiteta UN za ljudska prava / [razgovarala] Hajdana Mandić.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 70, br. 17435 (29. jun 2014), str. 10-11.

342.7(047.53)

COBISS.CG-ID 26563088

1353
KACUPI, Anila
        E drejta e ankimit si pjese themelore e te drejta te njeriut / Anila Kacupi, Alketa Elezi, Florian Bjanku. - Bibliografija: str.403. - Abstrakti.

U: Naučni bilten. - ISSN 1800-9794. - V. 5, br./nr. 5 (2013), str. 396-403.

342.7(496.5)

COBISS.CG-ID 25526800

1354
КОПРИВИЦА, Весељко
        Salko Čoković i dr Avdul Kurpejović: "Ustavno-pravni i politički status i položaj Muslimana Crne Gore" : svestrana analiza višestruke diskriminacije Muslimana u Crnoj Gori / Veseljko Koprivica.

У: Osvit. - ISSN 1800-8674. - God. 4, br. 5 (2013), str. 163-168.

342.72/.73:28(497.16)

COBISS.CG-ID 24288784

1355
КРСТИЋ, Ивана
        Kultura ljudskih prava u Srbiji na primjeru diskriminacije / Ivana Krstić. - Bibliografija: str. 59-60 i uz tekst. - Summary.

U: Kultura ljudskih prava / redakcioni odbor Dragan K. Vukčević ...[et al.]. - Podgorica : Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, 2014. - (Naučni skupovi ; knj. 123. Odjeljenje društvenih nauka ; knj. 45). - ISBN 978-86-7215-336-1. - Str. [37]-61.

342.7(497.11)

COBISS.CG-ID 513471206

1356
МАРКОВИЋ, Војислав
        Lišenje života iz samilosti / Vojislav Marković. - Bibliografija: str.13-14. - Rezime.

У: Perjanik. - ISSN 1451-3412. - God. 12, br. 30 (2014), str. 9-14.

342.7-053.2

COBISS.CG-ID 24491792

1357
МУРИЋ, Велија
        Predugo traje ova noć / Velija Murić.

У: Bošnjačke novine. - ISSN 1800-6426. - God. 7, br. 40-41 (novembar-decembar, 2013), str. 16-17.

342.7(497.16)

COBISS.CG-ID 24476432

1358
NAGAN, Winston P.
        The Global Rule of Law, Social Justice and the Commons / Winston P. Nagan. - Bilješke uz tekst. - Introduction.

U: Proceedings / International Conference Transition to a New Society, 20-22 March 2014, Podgorica, Montenegro. - Podgorica : Montenegrin Academy of Sciences and Arts, 2014. - (Scientific Meetings ; vol. 124). - ISBN 978-86-7215-340-8. - Str. 59-71.

342.7:005.44

COBISS.CG-ID 25797648

1359
НУМАНОВИЋ, Суад
        Prioritet - zaštita prava manjina i marginalizovanih grupa : dr Suad Numanović, ministar za ljudska i manjinska prava u Vladi Crne Gore / [razgovor vodio] Murat Ćorović.

У: Mozaik. - ISSN 1800-6582. - God. 10, br. 39 (2013), str. 4-7.

342.7(047.53)

COBISS.CG-ID 24086288

1360
НУМАНОВИЋ, Суад
        Sudstvo i tužilaštvo efikasnije da rade protiv diskriminacije : ministar za ljudska i manjinska prava Suad Numanović / razgovarala Đurđica Ćorić.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 70, br. 17334 (17. mart 2014), str. 2-3.

342.72/.73(047.53)

COBISS.CG-ID 26113296

1361
ПЕШИЋ, Миодраг
        Postupak po tužbi za naknadu štete po osnovu povrede časti i ugleda - sadržaj zahtjeva, dokazni postupak, presuda / Miodrag Pešić.

У: Srazmjernost u ostvarivanju slobode izražavanja i zaštite prava privatnosti (časti i ugleda) / [priredili Siniša Bjeković, Aldina Brčvak]. - Podgorica : Pravni fakultet Univerziteta Crne Gore, 2013. - ISBN 978-86-509-0082-6. - Str. 35-48.

342.7:347.91/.95(497.16)

COBISS.CG-ID 25626128

1362
ПОПОВИЋ, Јелена
        Ljudska prava i krivičnopravna zaštita / Jelena Popović. - Bibliografija: str. 182-183 i uz tekst. - Summary.

U: Kultura ljudskih prava / redakcioni odbor Dragan K. Vukčević ...[et al.]. - Podgorica : Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, 2014. - (Naučni skupovi ; knj. 123. Odjeljenje društvenih nauka ; knj. 45). - ISBN 978-86-7215-336-1. - Str. [165]-184.

342.7(497.16)

COBISS.CG-ID 513474022

1363
РАДОШЕВИЋ-Маровић, Бланка
        Zabrana diskriminacije / Blanka Radošević-Marović.

У: Zbornik Pravnog fakulteta. - ISSN 0350-5626. - Posebno izdanje (2012), str. 102-105.

342.7(497.16)

COBISS.CG-ID 24394256

1364
РАДУЛОВИЋ, Драго
        Uvodna riječ dekana na konferenciji "Međunarodni dan ljudskih prava - dostojanstvo za sve" / Drago Radulović.

У: Zbornik Pravnog fakulteta. - ISSN 0350-5626. - Posebno izdanje (2012), str. 7-10.

342.7:061.3(497.16)

COBISS.CG-ID 24392976

1365
РАШЧАНИН, Слободан
        Ogled: apatridija u Crnoj Gori / Slobodan Raščanin. - Bibliografija: str.40. - Summary.

У: Zbornik Pravnog fakulteta. - ISSN 0350-5626. - Posebno izdanje (2012), str. 36-42.

342.713(497.16)

COBISS.CG-ID 24393488

1366
РУЖИЋ, Наташа
        Kršenja prava djece na privatnost u crnogorskim štampanim medijima / Nataša Ružić. - ilustr. - Bibliografija: str. 162-163 i uz tekst. - Summary.

U: Kultura ljudskih prava / redakcioni odbor Dragan K. Vukčević ...[et al.]. - Podgorica : Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, 2014. - (Naučni skupovi ; knj. 123. Odjeljenje društvenih nauka ; knj. 45). - ISBN 978-86-7215-336-1. - Str. [153]-163.

342.7-053.2(497.16)

COBISS.CG-ID 513473766

1367
СТАНКОВИЋ-Мугоша, Ана
        Implementacija pristupa pravosuđu Arhuške konvencije u Crnoj Gori / Ana Stanković-Mugoša. - Bilješke i bibliografske reference uz tekst. - Rezime.

У: Правни зборник. - ISSN 0350-6630. - Br. 1/2 (2013), str. 273-279.

342.7:502.2(497.16)

COBISS.CG-ID 5561357

1368
СУБАШИЋ, Осман
        Crnogorsko državljanstvo: pravni okvir, načini i postupak sticanja, ostala relevantna pravna pitanja / Osman Subašić.

У: Zbornik Pravnog fakulteta. - ISSN 0350-5626. - Posebno izdanje (2012), str. 24-35.

342.713(497.16)

COBISS.CG-ID 24393232

1369
ТОМОВИЋ-Шундић, Соња
        Kultura ljudskih prava / Sonja Tomović-Šundić. - Abstract.

U: Kultura ljudskih prava / redakcioni odbor Dragan K. Vukčević ...[et al.]. - Podgorica : Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, 2014. - (Naučni skupovi ; knj. 123. Odjeljenje društvenih nauka ; knj. 45). - ISBN 978-86-7215-336-1. - Str. [5]-15.

342.7

COBISS.CG-ID 513470438

1370
ЋОРИЋ, Ђурђица
        Iskorak u odnosu na važeća rješenja : velika očekivanja od novog zakona o zabrani diskriminacije osoba sa invaliditetom / Đurđica Ćorić.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 70, br. 17515 (17. septembar 2014), str. 12.

342.726-056.26/.29(497.16)(094.5)

COBISS.CG-ID 27002640

1371
ЋУПИЋ, Ђурђица
        Građansko-pravni aspekt u ostvarivanju slobode izražavanja i zaštite prava privatnosti / Đurđica Ćupić.

У: Srazmjernost u ostvarivanju slobode izražavanja i zaštite prava privatnosti (časti i ugleda) / [priredili Siniša Bjeković, Aldina Brčvak]. - Podgorica : Pravni fakultet Univerziteta Crne Gore, 2013. - ISBN 978-86-509-0082-6. - Str. 61-63.

342.7(497.16)

COBISS.CG-ID 25626896

1372
ШПИЛМАН, Дин
        Saradnja Suda u Strazburu i Crne Gore je izuzetna : predsjednik Evropskog suda za ljudska prava Din Špilman / razgovarao: Dejan Lučić.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 70, br. 17450 (14. jul 2014), str. 7.

342.7(047.53)

COBISS.CG-ID 26951440


342.8 ИЗБОРНО ПРАВО. ИЗБОРНИ СИСТЕМИ


1373
БАЊАЦ, Драган
        Izborni trijumf naprednjaka : CESID saopštio prve preliminarne rezultate parlamentarnih izbora u Srbiji / Dragan Banjac.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 70, br. 17334 (17. mart 2014), str. 4-5.

342.847(497.11)

COBISS.CG-ID 26114320

1374
БАЊАЦ, Драган
        Naprednjaci kolo vode : danas građani Srbije odlučuju o novom odnosu snaga u Narodnoj skupštini / Dragan Banjac.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 70, br. 17333 (16. mart 2014), str. 12.

342.843(497.11)

COBISS.CG-ID 26115088

1375
БАЊАЦ, Драган
        Srbi obično znaju - šta ne žele : donose li vanredni parlamentarni izbori ikakve promene u Srbiji? / Dragan Banjac.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 70, br. 17340 (23. mart 2014), str. 14.

342.843(497.11)

COBISS.CG-ID 26271760

1376
ВУКОВИЋ, Миодраг
        Ništa nije pripremljeno kako propisi zahtijevaju : iz pr(a)ve ruke: Izborno zakonodavstvo / Miodrag Vuković.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 70, br. 17320 (3. mart 2014), str. 6.

342.8(497.16)

COBISS.CG-ID 25920272

1377
ЈОВИЋЕВИЋ, Марија
        Pobjeda SNS odgovara Crnoj Gori : Srđan Vukadinović za Pobjedu komentariše uticaj rezultata izbora u Srbiji / Marija Jovićević.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 70, br. 17334 (17. mart 2014), str. 5.

342.847(497.11)

COBISS.CG-ID 26114576

1378
КОПРИВИЦА, Ивана
        Vukadinović: DPS-u su potrebni manji koalicioni partneri : politički analitičar o predstojećim lokalnim izborima i eventualnim koalicijama / Ivana Koprivica.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 70, br. 17336 (19. mart 2014), str. 2-3.

342.849.2(497.16)

COBISS.CG-ID 26150672

1379
МИТРИЋ, Благота
        Država i izbori : u fokusu / Blagota Mitrić.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 70, br. 17394 (19. maj 2014), str. 11.

342.843(497.16)

COBISS.CG-ID 26303248

1380
МИТРИЋ, Благота
        Ustav i izbori : u fokusu / Blagota Mitrić.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 70, br. 173403 (28. maj 2014), str. 3.

342.843(497.16)

COBISS.CG-ID 26321680

претходна
наредна