претходна
наредна
1381
РАДОВИЋ, Ана Нивес
        Vitalij Kličko: Iznenađen sam kandidaturom Julije Timošenko : bivša predsjednica ukrajinske vlade kandidat na predsjedničkim izborima 25. maja / A. N. R.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 70, br. 17318 (1. mart 2014), str. 16-17.

342.8(477)

COBISS.CG-ID 25889808


343 КРИВИЧНО ПРАВО


1382
ВУЈАШКОВИЋ, Жељка
        Inteziviranje regionalne saradnje i djelovanja na polju borbe protiv krivičnih djela počinjenih iz mržnje i neophodnost obuke / Željka Vujašković.

У: Perjanik. - ISSN 1451-3412. - God. 12, br. 30 (2014), str. 77-79.

343:061.3(497.6)

COBISS.CG-ID 24494352


343.1 КРИВИЧНИ ПОСТУПАК


1383
АЏОВИЋ, Селман
        Prava žrtava kriminaliteta po crnogorskom zakoniku o krivičnom postupku / Selman Adžović. - Summary.

У: Правни зборник. - ISSN 0350-6630. - Br. 3 (2013), str. 237-256.

343.13-058.6(497.16)

COBISS.CG-ID 24402960

1384
БОГИЋЕВИЋ, Чедомир
        Odstupanje od načela istine u krivičnom postupku / Čedomir Bogićević. - Bibliografija: str.18.

У: Expertus forensis. - ISSN 1451-4672. - God. 9, br. 21 (2013), str. 7-18.

343.14

COBISS.CG-ID 24033808

1385
КАДИЋ, Петар
        Actiones liberae in causa : skrivljena neuračunljivost / Petar Kadić. - Summary.

У: Правни зборник. - ISSN 0350-6630. - Br. 3 (2013), str. 269-281.

343.1

COBISS.CG-ID 24409360

1386
МАРКОВИЋ, Милорад
        Apatridi u krivičnom postupku - između norme i prakse / Milorad Marković. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Summary.

У: Zbornik Pravnog fakulteta. - ISSN 0350-5626. - Posebno izdanje (2012), str. 43-52.

343.121-054.78(497.16)

COBISS.CG-ID 512355552

1387
РАДУЛОВИЋ, Драго
        Aktuelna pitanja krivičnoprocesnog zakonodavstva Crne Gore / Drago Radulović. - Bilješke i bibliografske reference uz tekst. - Rezime; Summary.

У: Правни зборник. - ISSN 0350-6630. - Br. 1/2 (2013), str. 115-137.

343.1(497.16)(094.5)

COBISS.CG-ID 5557005


343.2 КРИВИЧНО ПРАВО. ОПШТА ПИТАЊА


1388
БОГИЋЕВИЋ, Чедомир
        Na marginama novelacija crnogorskog krivičnog zakonodavstva / Čedomir Bogićević. - Summary.

У: Правни зборник. - ISSN 0350-6630. - Br. 3 (2013), str. 145-150.

343.2/.7(497.16)

COBISS.CG-ID 24401936

1389
ЋЕТКОВИЋ, Милош
        Oduzimanje imovinske koristi stečene krivičnim djelom / Miloš Ćetković. - Bilješke i bibliografske reference uz tekst. - Rezime; Summary.

У: Правни зборник. - ISSN 0350-6630. - Br. 1/2 (2013), str. 291-318.

343.272:347.133.7

COBISS.CG-ID 5562125


343.3/.7 КРИВИЧНА ДЈЕЛА. ВРСТЕ КРИВИЧНИХ ДЈЕЛА


1390
ВЛАХОВИЋ, Мирјана
        Trgovina ljudima: preporuke CEDAW konvencije vezano za trgovinu ženama u Crnoj Gori / Mirjana Vlahović. - Summary.

У: Zbornik Pravnog fakulteta. - ISSN 0350-5626. - Posebno izdanje (2012), str. 117-122.

343.4(497.16)

COBISS.CG-ID 24394512

1391
ВУЧКОВИЋ, Весна
        Visokotehnološki kriminal / Vesna Vučković. - Bilješke i bibliografske reference uz tekst. - Rezime.

У: Правни зборник. - ISSN 0350-6630. - Br. 1/2 (2013), str. 139-152.

343.533

COBISS.CG-ID 5557517

1392
ЗЕЈАК, Саша
        Finansijska istraga korupcije / Saša Zejak. - Bibliografija: str.53.

У: Expertus forensis. - ISSN 1451-4672. - God. 9, br. 21 (2013), str. 27-53.

343.352:336

COBISS.CG-ID 24034320

1393
ЈОВАНОВИЋ, Јелена
        Prostitucija u Kragujevcu = Prostitution in Kragujevac / Jelena Jovanović. - Bibliografija: str.57. - Abstract.

У: Sociološka luča. - ISSN 1800-6167. - God. 6, br. 2 (2012), str. 51-57.

343.544(497.11)

COBISS.CG-ID 25295120

1394
ОТАШЕВИЋ, Божидар
        Mera bezbednosti zabrana prisustvovanja određenim sportskim priredbama u krivičnom zakonodavstvu Srbije / Božidar Otašević. - Bibliografija: str.21. - Summary.

У: Perjanik. - ISSN 1451-3412. - God. 12, br. 30 (2014), str. 15-21.

343.3/.5:796.093(497.11)

COBISS.CG-ID 24492048

1395
РАКОЧЕВИЋ, Велимир
        Zlostavljanje i zapuštanje maloljetnih lica u Crnoj Gori = Molestation and neglection of underage persons in Montenegro / Velimir Rakočević. - Bibliografija: str.8. - Summary.

У: Perjanik. - ISSN 1451-3412. - God. 12, br. 30 (2014), str. 4-8.

343.62-053.2(497.16)

COBISS.CG-ID 24491536

1396
РАТКОВИЋ, Весна
        Za efikasniju borbu protiv korupcije na svim nivoima : Uprava za antikorupcijsku inicijativu Crne Gore: dr Vesna Ratković / Dragan Cvijović.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 70, br. 17603 (14. decembar 2014), str. 5.

343.352(497.16)

COBISS.CG-ID 27435536

1397
РОБОВИЋ, Б.
        Darko Šarić pred licem pravde : uhapšen osumnjičeni za šverc nekoliko tona kokaina i sproveden sa podgoričkog aerodroma u Beograd / B. Robović.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 70, br. 17336 (19. mart 2014), str. 4-5.

343.359.3(497.16)

COBISS.CG-ID 26150928

1398
SINJARI, Stavri
        Përafrimi rajonal i legjislacionit në luftën kundër korrupsionit / Stavri Sinjari. - Bibliografija: str.163-164.

U: Naučni bilten. - ISSN 1800-9794. - God./V. 4, br./nr. 4 (2012), str. 159-164.

343.352(497)

COBISS.CG-ID 25502736

1399
SINJARI, Stavri
        Përafrimi rajonal i legjislacionit në luftën kundër korrupsionit / Stavri Sinjari. - Bibliografija: str.178. - Abstract.

U: Naučni bilten. - ISSN 1800-9794. - V. 5, br./nr. 5 (2013), str. 170-178.

343.352(094.5)

COBISS.CG-ID 25516560

1400
СТАНИШИЋ, Васо
        Udruženo se najbolje bori protiv falsifikovanja novca : međunarodna konferencija o zaštiti eura od falsifikovanja / V. Stanišić. - Fotograf.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 70, br. 17396 (21. maj 2014), str. 15.

343.51(497.16)

COBISS.CG-ID 26310416

1401
УЛАМА, Зоран
        Na globalni problem djelovati globalnim mjerama : razgovor: Zoran Ulama, šef Vladine kancelarije za borbu protiv trgovine ljudima = Global Measures Against a Global Problem : interview: Zoran Ulama, head of the Government's Office for the Fight Against Trafficking in Human Beings.

У: Inflight. - ISSN 1800-5462. - Br. 23 (2010), str. 124-127.

343.431(047.53)

COBISS.CG-ID 25390864

1402
ЦВИЈОВИЋ, Драган
        Brisel ukazuje da pravosnažne presude u ovoj oblasti ne postoje : iz nevladinog ugla: Daliborka Uljarević, izvršna direktorka Centra za građansko obrazovanje / D. C.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 70, br. 17603 (14. decembar 2014), str. 4.

343.352(497.16)

COBISS.CG-ID 27436048

1403
ЦВИЈОВИЋ, Драган
        Očekujem da novi zakoni značajno doprinesu borbi protiv korupcije : EU: Mitja Drobnič, šef Delegacije u Crnoj Gori / Dragan Cvijović.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 70, br. 17603 (14. decembar 2014), str. 3.

343.352:061.1 EU(497.16)

COBISS.CG-ID 27435792


343.8 ПЕНОЛОГИЈА. ИЗВРШАВАЊЕ КАЗНИ. ПРЕВЕНЦИЈА


1404
НУХОЏИЋ, Џенана
        Pojam i vrste odmjeravanja kazne zatvora / Dženana Nuhodžić. - Summary.

У: Правни зборник. - ISSN 0350-6630. - Br. 3 (2013), str. 151-164.

343.8

COBISS.CG-ID 24402192

1405
РАДУЛОВИЋ, Дарко
        Alternativne krivičnopravne mjere kojima se modifikuje izvršenje kazne lišenja slobode / Darko Radulović. - Bilješke i bibliografske reference uz tekst. - Rezime; Summary.

У: Правни зборник. - ISSN 0350-6630. - Br. 1/2 (2013), str. 153-175.

343.8

COBISS.CG-ID 5557773


343.9 КРИМИНОЛОГИЈА. КРИМИНАЛИСТИКА


1406
ИВАНОВИЋ, Александар
        Razvoj forenzike u Evropskoj uniji / Aleksandar Ivanović. - Bibliografija: str.52. - Summary.

У: Perjanik. - ISSN 1451-3412. - God. 12, br. 30 (2014), str. 46-52.

343.983:061.1 ЕУ

COBISS.CG-ID 24493072

1407
РАКОЧЕВИЋ, Велимир
        Niska stopa kriminaliteta : bezbjednosna situacija u Crnoj Gori ž između procjena i stvarnosti : razgovor s povodom : prof. dr Velimir Rakočević / razgovarali Jovan Stamatović, Dragan Cvijović. - Fotograf.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 70, br. 17277 (19. januar 2014), str. 6.

343.98(497.16)(047.53)

COBISS.CG-ID 25794064

1408
СИНАНОВИЋ, Ивана
        Forenzični značaj dlaka animalnog porijekla u rasvjetljavanju krivičnih djela / Ivana Sinanović. - Bibliografija: str.44-45. - Summary.

У: Perjanik. - ISSN 1451-3412. - God. 12, br. 30 (2014), str. 40-45.

343.983:677.35

COBISS.CG-ID 24492816


347 ГРАЂАНСКО ПРАВО


1409
БЕЛАДА, Милица
        Sposobnost advokata da predvide ishod slučaja : (prikaz istraživanja) / Milica Belada. - Bibliografija: str.77.

У: Адвокат. - ISSN 1800-5357. - God. 19, br. 17 (2013), str. 71-77.

347.133.4

COBISS.CG-ID 24415248

1410
BEHUSHI, Pranvera
        Reforma ligjore dhe institucionale e lincesimit ne shqiperi / Pranvera Behushi. - Bibliografija: str.315. - Abstract.

U: Naučni bilten. - ISSN 1800-9794. - V. 5, br./nr. 5 (2013), str. 309-315.

347.195(496.5)

COBISS.CG-ID 25523472

претходна
наредна