претходна
наредна
1321
МАРКОВИЋ, Саво
        "Срби у црногорском Уставу између норме и стварности" / Саво Марковић.

У: Научни скуп Уставно-правни положај српског народа у Црној Гори / [организатор] Српски национални савјет. - Подгорица : Књижевна задруга Српског народног вијећа, 2012. - ISBN 978-9940-27-052-0. - Стр. 37-40.

342.4(=163.41)(497.16)

COBISS.CG-ID 25891600

1322
ПРЕЛЕВИЋ, Радомир
        Ustav Crne Gore : pet godina nakon donošenja / Radomir Prelević. - Bilješke i bibliografske reference uz tekst.

У: Правни зборник. - ISSN 0350-6630. - Br. 1/2 (2013), str. 363-374.

342.4(497.16)

COBISS.CG-ID 5563917

1323
РАДОЊИЋ, Радован
        Međaši i razmeđa : sedam je decenija od Drugog zasijedanja AVNOJ-a / Radovan Radonjić.

У: Crnogorski anali. - ISSN 1800-9972. - God. 1, br. 4 (2013), str. 35-87.

342.53"1943"(091)

COBISS.CG-ID 24174608

1324
РАДУЛОВИЋ, Бранислав
        Ustavne promjene u dijelu izbora sudija Ustavnog suda / Branislav Radulović.

У: Правни зборник. - ISSN 0350-6630. - Br. 1/2 (2013), str. 357-361.

342.41:347.962.2(497.16)

COBISS.CG-ID 5563661

1325
СЕКУЛОВИЋ, Сергеј
        Ustav Crne Gore i princip građanstva / Sergej Sekulović. - Bilješke i bibliografske reference uz tekst.

У: Правни зборник. - ISSN 0350-6630. - Br. 1/2 (2013), str. 425-429.

342.4:342.7(497.16)

COBISS.CG-ID 5565453

1326
ЋОРИЋ, Ђурђица
        Državni simboli imaju primat : podržan Predlog zakona o nacionalnim simbolima / Đ. Ć.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 70, br. 17444 (8. jul 2014), str. 8-9.

342.228(497.16)(094.5)

COBISS.CG-ID 26723088

1327
ЋУПИЋ, Данило
        Revizija Ustava Crne Gore u oblasti nezavisnosti sudstva / Danilo Ćupić. - Bilješke i bibliografske reference uz tekst.

У: Правни зборник. - ISSN 0350-6630. - Br. 1/2 (2013), str. 411-419.

342.4:342.56(497.16)

COBISS.CG-ID 5564941

1328
ЧАБАРКАПА, Драган
        Jačanje parlamentarizma u Crnoj Gori na principima pravne države i vladavini prava / Dragan Čabarkapa. - Summary.

У: Правни зборник. - ISSN 0350-6630. - Br. 3 (2013), str. 309-319.

342.53(497.16)

COBISS.CG-ID 24409872

1329
ШТУРАНОВИЋ, Петар
        Zakonodavna nadležnost predstavničkog tijela i uzroci njene razgradnje u savremenom parlamentarizmu / Petar Šturanović. - Bilješke i bibliografske reference uz tekst. - Rezime.

У: Правни зборник. - ISSN 0350-6630. - Br. 1/2 (2013), str. 259-272.

342.531.41(094.5)

COBISS.CG-ID 5559053


342.7 ЉУДСКА ПРАВА


1330
БАБИЋ, Бранко
        Zaštita i spasavanje u vanrednim situacijama / Babić Branko. - Bibliografija: str.208. - Rezime.

У: Zbornik radova / Međunarodna konferencija "Zaštita, ekologija, bezbjednost", Bar, 24-26.05.2012. - Kotor : Fakultet za pomorstvo, 2012. - ISBN 978-86-80031-46-0. - Str. 203-208.

342.77:314

COBISS.CG-ID 25685264

1331
БАКИЋ, Ивона
        Balans slobode izražavanja i prava na zaštitu časti i ugleda - konvencijski pogled / Ivona Bakić.

У: Srazmjernost u ostvarivanju slobode izražavanja i zaštite prava privatnosti (časti i ugleda) / [priredili Siniša Bjeković, Aldina Brčvak]. - Podgorica : Pravni fakultet Univerziteta Crne Gore, 2013. - ISBN 978-86-509-0082-6. - Str. 65-73.

342.7(497.16)

COBISS.CG-ID 25627152

1332
БЕГОВИЋ, Весна
        Institut naknade nematerijalne štete zbog povrede časti i ugleda kao materijalno-pravni osnov presuđenja / Vesna Begović.

U: Srazmjernost u ostvarivanju slobode izražavanja i zaštite prava privatnosti (časti i ugleda) / [priredili Siniša Bjeković, Aldina Brčvak]. - Podgorica : Pravni fakultet Univerziteta Crne Gore, 2013. - ISBN 978-86-509-0082-6. - Str. 27-34.

342.7(497.16)

COBISS.CG-ID 25625872

1333
BJANKU, Florian
        Konventa evropiane e drejtave të njeriut dhe mekanizmat e saj të zbatimit në mbrojtjen e të drejtës së pronës / Florian Bjanku. - Bibliografija: str.305. - Abstract.

U: Naučni bilten. - ISSN 1800-9794. - God./V. 4, br./nr. 4 (2012), str. 300-305.

342.7(4)

COBISS.CG-ID 25508368

1334
БЈЕКОВИЋ, Синиша
        Evropski trougao antidiskriminacije : evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava, dokumenti Evropske komisije protiv rasizma i netolerancije, pravni okvir EU / Siniša Bjeković. - Bibliografija: str.101. - Summary.

У: Zbornik Pravnog fakulteta. - ISSN 0350-5626. - Posebno izdanje (2012), str. 80-101.

342.7(4)

COBISS.CG-ID 24394000

1335
БЈЕКОВИЋ, Синиша
        Odnos slobode izražavanja prema pravu na čast i ugled - standardi Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda / Siniša Bjeković.

У: Srazmjernost u ostvarivanju slobode izražavanja i zaštite prava privatnosti (časti i ugleda) / [priredili Siniša Bjeković, Aldina Brčvak]. - Podgorica : Pravni fakultet Univerziteta Crne Gore, 2013. - ISBN 978-86-509-0082-6. - Str. 1-16.

342.7(4)

COBISS.CG-ID 25625104

1336
BOŽOVIĆ, Bojan
        Izazovi u izgradnji kulture poštovanja prava privatnosti / Bojan Božović. - Bibliografija uz tekst. - Summary.

U: Kultura ljudskih prava / redakcioni odbor Dragan K. Vukčević ...[et al.]. - Podgorica : Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, 2014. - (Naučni skupovi ; knj. 123. Odjeljenje društvenih nauka ; knj. 45). - ISBN 978-86-7215-336-1. - Str. [133]-151.

342.7(497.16)

COBISS.CG-ID 513473254

1337
БОЖОВИЋ, Бојан
        Ljudska prava, demokratija i vladavina prava / Bojan Božović. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Sažetak ; Summary.

У: Vladavina prava u multikulturnoj Crnoj Gori / redakcioni odbor Dragan K. Vukčević ... [et al.]. - Podgorica : Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, 2012. - (Naučni skupovi ; knj. 114. Odjeljenje društvenih nauka ; knj. 41). - ISBN 978-86-7215-296-8. - Str. [63]-75.

342.7
321.7
340.131

COBISS.CG-ID 5216013

1338
ВИЗИ, Ондреј
        Čuvari prirodne baštine zaslužuju svoj dom : Ondrej Vizi, direktor Prirodnjačkog muzeja / razgovarala: Dragica Šaković.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 70, br. 17450 (14. jul 2014), str. 11.

342.7(047.53)

COBISS.CG-ID 26963728

1339
VUKOVIĆ-Ćalasan, Danijela
        Politički identitet i kultura ljudskih prava / Danijela Vuković-Ćalasan. - Bibliografija: str. 131-132 i uz tekst. - Summary.

U: Kultura ljudskih prava / redakcioni odbor Dragan K. Vukčević ...[et al.]. - Podgorica : Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, 2014. - (Naučni skupovi ; knj. 123. Odjeljenje društvenih nauka ; knj. 45). - ISBN 978-86-7215-336-1. - Str. [117]-132.

342.7:32(497.16)

COBISS.CG-ID 513472998

1340
ВУКОВИЋ-Ћаласан, Данијела
        Prikaz knjige "Ljudska prava i multikulturalizam" autora prof. dr Ivane Jelić / Danijela Vuković-Ćalasan.

У: Правни зборник. - ISSN 0350-6630. - Br. 3 (2013), str. 333-337.

342.7

COBISS.CG-ID 24410896

1341
ВУКСАНОВИЋ, Момчило
        [Излагање] / Момчило Вуксановић.

У: Заштита идентитета српског народа у Црној Гори / [организатор] Српски национални савјет. - Подгорица : Књижевна задруга Српског народног вијећа, 2012. - ISBN 978-9940-27-041-4. - Стр. 27-28.

342.7(497.16=163.41)

COBISS.CG-ID 25585168

1342
ВУКЧЕВИЋ, Илија
        Poreska diskriminacija u kontekstu načela plaćanja poreza prema ekonomskoj snazi u poreskom sistemu Crne Gore / Ilija Vukčević. - Napomene i bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.

У: Zbornik Pravnog fakulteta. - ISSN 0350-5626. - Posebno izdanje (2012), str. 106-116.

342.743:336.225.51(497.16)

COBISS.CG-ID 512356320

1343
ВУКЧЕВИЋ, Младен
        Osvrt na neke od garancija Habeas corpus-a u Ustavu Crne Gore : (dostojanstvo i nepovredivost ličnosti, lišenje slobode, pritvor) / Mladen Vukčević.

У: Адвокат. - ISSN 1800-5357. - God. 19, br. 17 (2013), str. 5-14.

342.7(497.16)

COBISS.CG-ID 24413712

1344
ВУКЧЕВИЋ, Младен
        Prof. dr Ivana Jelić: Ljudska prava i multikulturalizam / Mladen Vukčević. - Bilješke uz tekst.

У: Васпитање и образовање. - ISSN 0350-1094. - God. 38, br. 4 (2013), str. 193-195.

342.7

COBISS.CG-ID 5839117

1345
ГАРДАШЕВИЋ, Ђорђе
        Razvoj kulture temeljnih prava i sloboda u Republici Hrvatskoj / Đorđe Gardašević. - Bibliografija: str. 91-93 i uz tekst. - Summary.

U: Kultura ljudskih prava / redakcioni odbor Dragan K. Vukčević ...[et al.]. - Podgorica : Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, 2014. - (Naučni skupovi ; knj. 123. Odjeljenje društvenih nauka ; knj. 45). - ISBN 978-86-7215-336-1. - Str. [63]-93.

342.7(497.5)

COBISS.CG-ID 513472486

1346
ДАНИЛОВИЋ, Сенка
        Procesno pravni aspekt u zaštiti ugleda nasuprot slobode izražavanja - iskustva drugostepenog postupka / Senka Danilović.

У: Srazmjernost u ostvarivanju slobode izražavanja i zaštite prava privatnosti (časti i ugleda) / [priredili Siniša Bjeković, Aldina Brčvak]. - Podgorica : Pravni fakultet Univerziteta Crne Gore, 2013. - ISBN 978-86-509-0082-6. - Str. 49-54.

342.7(497.16)

COBISS.CG-ID 25626384

1347
ЂУКИЋ, Јелена
        Pravni okvir slobode izražavanja i zaštite privatnosti / Jelena Đukić.

У: Srazmjernost u ostvarivanju slobode izražavanja i zaštite prava privatnosti (časti i ugleda) / [priredili Siniša Bjeković, Aldina Brčvak]. - Podgorica : Pravni fakultet Univerziteta Crne Gore, 2013. - ISBN 978-86-509-0082-6. - Str. 55-60.

342.7(497.16)

COBISS.CG-ID 25626640

1348
ИЛИЧКОВИЋ, Миодраг
        Ustavnopravna dilema: čast i ugled versus sloboda izražavanja / Miodrag Iličković.

У: Srazmjernost u ostvarivanju slobode izražavanja i zaštite prava privatnosti (časti i ugleda) / [priredili Siniša Bjeković, Aldina Brčvak]. - Podgorica : Pravni fakultet Univerziteta Crne Gore, 2013. - ISBN 978-86-509-0082-6. - Str. 17-25.

342.7(4)

COBISS.CG-ID 25625360

1349
ЈЕЛИЋ, Ивана
        Zaštita ljudskih prava : pet godina poslije donošenja Ustava Crne Gore / Ivana Jelić.

У: Правни зборник. - ISSN 0350-6630. - Br. 1-2 (2013), str. 387-393.

342.7:342.4(497.16)

COBISS.CG-ID 24400656

1350
ЈЕЛИЋ, Ивана
        Kultura ljudskih prava kroz prizmu multikulturalnosti Crne Gore / Ivana Jelić. - Bibliografija: str. 34 i uz tekst. - Summary.

U: Kultura ljudskih prava / redakcioni odbor Dragan K. Vukčević ...[et al.]. - Podgorica : Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, 2014. - (Naučni skupovi ; knj. 123. Odjeljenje društvenih nauka ; knj. 45). - ISBN 978-86-7215-336-1. - Str. [19]-35.

342.7(497.16)

COBISS.CG-ID 513470694

претходна
наредна