претходна
наредна
1321
ШЋЕКИЋ, Милорад
        Postinstitucionalni tretman štićenika ustanova socijalne i dječije zaštite u Crnoj Gori - problemi socijalne integracije / Milorad Šćekić. - Bibliografija: str.117. - Resume.

У: Tržište rada. - ISSN 1800-6035. - Br. 2-3 (2007), str. 110-117.

343.91-053.6:331.5(497.16)

COBISS.CG-ID 16165904


346 ЕКОНОМСКО ПРАВО


1322
БАДЊАР, Јулка
        Vrste tužbi po Zakonu o privrednim društvima / Julka Badnjar.

У: 29. oktobar Dan crnogorskog sudstva / Sudijski dani, [29-30. oktobar 2008. godine, Budva]. - Podgorica : Udruženje sudija Crne Gore, 2009. - ISBN 978-9940-9195-0-4. - Str. 104-108.

346(497.16)(094.5)

COBISS.CG-ID 15801104


347 ГРАЂАНСКО ПРАВО


1323
ВУЈОВИЋ, Арсеније
        Prilog misli o kauzi pravnog posla sa osvrtom na sudsku praksu u njenoj primeni / Arsenije Vujović.

У: Адвокат. - ISSN 1800-5357. - 2009, specijalno izd., str. 133-143.

347.44

COBISS.CG-ID 15832592

1324
ВУКСАНОВИЋ, Драгиња В.
        O postupku vansudske naplate potraživanja obezbijeđenog hipotekom / Draginja V. Vuksanović.

У: Правни зборник. - ISSN 0350-6630. - Br. 2 (oktobar 2009), str. 77-89.

347.466

COBISS.CG-ID 15537680

1325
ВУЧКОВИЋ, Бранко
        Odgovornost pravnih lica za krivična djela / Branko Vučković.

У: 29. oktobar Dan crnogorskog sudstva / Sudijski dani, [29-30. oktobar 2008. godine, Budva]. - Podgorica : Udruženje sudija Crne Gore, 2009. - ISBN 978-9940-9195-0-4. - Str. 53-73.

347.19:343

COBISS.CG-ID 15795728

1326
ГОЈНИЋ, Војислав
        O nasleđu iz čl. 57 Danilova zakonika : povodom jedne presude / Vojislav Gojnić.

У: Адвокат. - ISSN 1800-5357. - 2009, specijalno izd., str. 47-52.

347.6(497.16)(091)

COBISS.CG-ID 15822096

1327
ЂУРЂЕВИЋ, Дејан Б.
        Zakon o obligacionim odnosima i ugovori u naslednom pravu / Dejan B. Đurđević. - Summary.

У: Правни зборник. - ISSN 0350-6630. - Br. 2 (oktobar 2009), str. 49-76.

347.6(497.16)(094.5)

COBISS.CG-ID 15536400

1328
ЈОНЧИЋ, Ивана
        Raskid ugovora o prodaji : analiza presude Vrhovnog suda Crne Gore / Ivana Jončić.

У: Правни зборник. - ISSN 0350-6630. - Br. 2 (oktobar 2009), str. 305-312.

347.447.8(497.16)

COBISS.CG-ID 15560720

1329
        MIŠLJENJE vojvode Đura Cerovića, bivšeg pretsjednika Velikog suda u Cetinju o običajnom crnogorskom obiteljskom pravu i u kućnoj zajednici.

У: Адвокат. - ISSN 1800-5357. - 2009, specijalno izd., str. 57-60.

347.6(497.16)(091)

COBISS.CG-ID 15822608

1330
СЕКУЛОВИЋ, Горан
        (Не)једнакост : прозор у свије(с)т / Горан Секуловић. - Поводом грађанских права у Црној Гори.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - Год. 66, бр. 15945 (3. мај 2010), стр. 4.

347(497.16)

COBISS.CG-ID 16967440

1331
СИМУНОВИЋ, Влатко
        Основи наследног права Црне Горе : књига Дејана Ђурђевића у издању ЦИД / В. С.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - Год. 66, бр. 15944 (1. и 2. мај 2010), додатак Култура, стр. V.

347.6(497.16)

COBISS.CG-ID 16962064

1332
ТОДОРОВИЋ, Зоран
        Godišnji popis imovine i obaveza na kraju 2009. godine / Zoran Todorović.

У: RRF magazin. - ISSN 1800-718X. - Br. 10-11 (oktobar-novembar 2009), str. 10-19.

347.191.2

COBISS.CG-ID 16089104

1333
ТОДОРОВИЋ, Зоран
        Sastavljanje statističkog aneksa za pravna lica u Crnoj Gori za 2009. godinu / Zoran Todorović.

У: RRF magazin. - ISSN 1800-718X. - Br. 1-2 (januar-februar 2010), str. 93-107.

347.191:31(497.16)"2009"

COBISS.CG-ID 16097040

1334
ТОДОРОВИЋ, Зоран
        Usklađivanje sa dužnicima evidencija o potraživanjima i plasmanima sa povjeriocima i evidencija o obavezama / Zoran Todorović.

У: RRF magazin. - ISSN 1800-718X. - Br. 10-11 (oktobar-novembar 2009), str. 21-35.

347.191:657.21

COBISS.CG-ID 16089360

1335
ТОМОВИЋ, Божидар С.
        Dokazivanje usmenog testamenta svjedocima / Božidar S. Tomović.

У: Адвокат. - ISSN 1800-5357. - 2009, specijalno izd., str. 45-46.

347.69(497.16)

COBISS.CG-ID 15820816

1336
ТОМОВИЋ, Божидар С.
        Imovinski odnosi između muža i žene u Crnoj Gori / Božidar S. Tomović.

У: Адвокат. - ISSN 1800-5357. - 2009, specijalno izd., str. 61-67.

347.626(497.16)
347.6(497.16)(091)

COBISS.CG-ID 15822864


347.2 СТВАРНО ПРАВО


1337
БОГОЈЕВИЋ-Глушчевић, Невенка
        Dicta et regulae iuris римског права у Општем имовинском законику (чл. 987-1031) / Невенка Богојевић-Глушчевић. - Sommario.

У: Гласник Одјељења друштвених наука. - ISSN 0350-5472. - Књ. 20 (2010), стр. 255-289.

347.2(497.16)(094.5)
347(497.16)

COBISS.CG-ID 16418576

1338
ВУЛЕТИЋ, Саво П.
        Privatna imanja kao seoski komuni / Savo P. Vuletić.

У: Адвокат. - ISSN 1800-5357. - 2009, specijalno izd., str. 73-76.

347.218.3(497.16)

COBISS.CG-ID 15826192


347.23 СВОЈИНА


1339
БОЈОВИЋ, Бошко
        Da li se propisi čl. 48-64 OIZ. odnose na prodaje nepokretnosti u varošima? / Boško Bojović.

У: Адвокат. - ISSN 1800-5357. - 2009, specijalno izd., str. 69-72.

347.235(497.16)

COBISS.CG-ID 15825680

1340
ДРЉЕВИЋ, Јанко
        Kako se gube prava i izlazi iz obaveza člana crnogorske kućne zajednice? / Janko Drljević.

У: Адвокат. - ISSN 1800-5357. - 2009, specijalno izd., str. 33-44.

347.233(497.16)

COBISS.CG-ID 15820048


347.7 ТРГОВИНСКО ПРАВО. ПРИВРЕДНО ПРАВО


1341
БОЈАНИЋ, Миња
        Plava grobnica na pošti od pagra : uoči 66. godišnjice tragedije parobroda "Cetinje" / Minja Bojanić.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 66, br. 16110 (17. oktobar 2010), str. 15.

347.796(091)(497.16)

COBISS.CG-ID 18073616

1342
КЕЦМАН Шушњар, Албина
        Tenderska privatizacija u Republici Srbiji : postupak prodaje i rezultati = Tender privatization in Republic of Serbia : sale procedure and results / Albina Kecman Šušnjar. - Bibliografija: str. 178-179. - Abstract; Apstrakt.

У: Montenegrin Journal of Economics. - ISSN 1800-5845. - Vol. 5, N. 10 (decembar 2009), str. 169-179.

347.724:658.1

COBISS.CG-ID 15914000

1343
МАНДИЋ, Хајдана
        Autorska prava se moraju poštovati : završen regionalni projekat zaštite prava intelektualne i industrijske svojine / Hajdana Mandić.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 67, br. 16150 (26. novembar 2010), str. 6.

347.78(497.16)

COBISS.CG-ID 18358032

1344
МИЛОВИЋ, Мира
        Kraći rokovi i brži stečajevi : Prijedlog zakona o stečaju ubrzaće i unaprijediti ovaj postupak / Mr. M.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 66, br. 16105 (12. oktobar 2010), str. 7.

347.736(094.5)

COBISS.CG-ID 17930256

1345
МИЛОШЕВИЋ, Милан
        Zaštita poslovne tajne u zakonodavstvu Crne Gore / Milan Milošević. - Bibliografija: str.63. - Summary.

У: Perjanik. - ISSN 1451-3412. - God. 7, br. 21 (2009), str. 57-63.

347.775(497.16)

COBISS.CG-ID 16079888

1346
РАИЧКОВИЋ, Дијана
        Dobrovoljni likvidacioni postupak / Dijana Raičković.

У: RRF magazin. - ISSN 1800-718X. - God. 4, br. 3 (2010), str. 99-102.

347.72.04

COBISS.CG-ID 16279312

1347
РАЈЧЕВИЋ, Марко
        Privredno pravo : prikaz i osvrt na udžbenik prof. dr Mihaila Velimirovića / Marko Rajčević.

У: Akcionar. - ISSN 1800-5047. - God. 8, br. 1 (2010), str. 153-159.

347.7(075.8)

COBISS.CG-ID 16367376

1348
РАКОЧЕВИЋ, Драган
        Ekonomsko-pravni aspekti reorganizacije privrednih društava u stečaju po Zakonu o insolventnosti privrednih društava Crne Gore / Dragan Rakočević. - Bibliografija: str.56.

У: Akcionar. - ISSN 1800-5047. - God. 8, br. 1 (2010), str. 35-56.

347.72(497.16)

COBISS.CG-ID 16353552


347.79 ПОМОРСКО ПРАВО


1349
ЈОВОВИЋ, Иван
        Međunarodnopravna zaštita pomoraca / Ivan Jovović. - Bibliografija i bilješke uz tekst.

У: Matica. - ISSN 1450-9059. - God. 10, br. 40 (2009), str. 103-132.

347.793

COBISS.CG-ID 17148176


347.9 ПРАВНИ ПОСТУПАК. УСТРОЈСТВО СУДОВА И КАДРОВА


1350
БОГИЋЕВИЋ, Чедомир
        Crnogorsko sudstvo - zlatna grana crnogorske državno-pravne povjesnice / Čedomir Bogićević.

У: 29. oktobar Dan crnogorskog sudstva / Sudijski dani, [29-30. oktobar 2008. godine, Budva]. - Podgorica : Udruženje sudija Crne Gore, 2009. - ISBN 978-9940-9195-0-4. - Str. 8-11.

347.97/.99(497.16)(091)

COBISS.CG-ID 15791632

претходна
наредна