претходна
наредна
1351
БОРОЗАН, Ђорђије
        Dr Čedomir Bogićević: "Istorija crnogorskog sudstva" i "Vrhovni sud Crne Gore", Podgorica, 2009. / Đorđije Borozan.

У: Архивски записи. - ISSN 0353-7404. - God. 16, br. 2 (2009), str. 153-158.

347.9(497.16)(091)

COBISS.CG-ID 16634384

1352
ВУЧИНИЋ, Станка
        Zaštita prava na suđenje u razumnom roku / Stanka Vučinić.

У: 29. oktobar Dan crnogorskog sudstva / Sudijski dani, [29-30. oktobar 2008. godine, Budva]. - Podgorica : Udruženje sudija Crne Gore, 2009. - ISBN 978-9940-9195-0-4. - Str. 13-23.

347.9:342.7(497.16)

COBISS.CG-ID 15794192

1353
ДАРМАНОВИЋ, Илија
        Crnogorska advokatura - prošlost i perspektive / Ilija Darmanović.

У: Адвокат. - ISSN 1800-5357. - 2009, specijalno izd., str. 111-117.

347.965(497.16)

COBISS.CG-ID 15828496

1354
ДЕДИЋ, Томислав Ш.
        Devedeset godina advokature / Tomislav Š. Dedić.

У: Адвокат. - ISSN 1800-5357. - 2009, specijalno izd., str. 99-110.

347.965(497.16)

COBISS.CG-ID 15828240

1355
        ZAKON o javnim pravozastupnicima.

У: Адвокат. - ISSN 1800-5357. - 2009, specijalno izd., str. 15-25.

347.964.1(497.16)(094.5)

COBISS.CG-ID 15819280

1356
МИЛАШЕВИЋ, Предраг
        Izmjene i dopune Zakona o parničnom postupku u cilju efikasnijeg vođenja parničnog postupka / Predrag Milašević.

У: 29. oktobar Dan crnogorskog sudstva / Sudijski dani, [29-30. oktobar 2008. godine, Budva]. - Podgorica : Udruženje sudija Crne Gore, 2009. - ISBN 978-9940-9195-0-4. - Str. 117-132.

347.91/.95(497.16)

COBISS.CG-ID 15802896

1357
РАДОМАН, Душан П.
        Historijski osvrt na advokaturu u Crnoj Gori / Dušan P. Radoman.

У: Адвокат. - ISSN 1800-5357. - 2009, specijalno izd., str. 93-97.

347.965(497.16)

COBISS.CG-ID 15827728

1358
СИМУНОВИЋ, Влатко
        Златна грана црногорског духа : "Историја црногорског судства" др Чадомира Богићевића / В. С.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - Год. 66, бр. 15884 (2. март 2010), стр. 16.

347.9(497.16)(091)

COBISS.CG-ID 15762960

1359
СТОЈАНОВИЋ, Петар Ђ.
        Prvi zakon o javnim pravozastupnicima u Crnoj Gori / Petar Đ. Stojanović.

У: Адвокат. - ISSN 1800-5357. - 2009, specijalno izd., str. 89-92.

347.964.1(497.16)(094.5)
34(497.16)(091)

COBISS.CG-ID 15827216

1360
ШОФРАНАЦ, Весна
        Nezavisno sudstvo je stub demokratije : u Budvi juče počela manifestacija Dani sudstva koje će sudije provesti radno / Vesna Šofranac.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 67, br. 16123 (30. oktobar 2010), str. 8.

347.962(497.16)

COBISS.CG-ID 18327056


349.2 РАДНО ПРАВО


1361
БОГИЋЕВИЋ, Чедомир
        Država i kolektivno radno pravo / Čedomir Bogićević. - Resume.

У: Tržište rada. - ISSN 1800-6035. - Br. 4-5 (2008), str. 62-75.

349.2

COBISS.CG-ID 16197136

1362
БОГИЋЕВИЋ, Чедомир
        Radno-pravni odnosi u svjetlosti Zakona o radu / Čedomir Bogićević.

У: 29. oktobar Dan crnogorskog sudstva / Sudijski dani, [29-30. oktobar 2008. godine, Budva]. - Podgorica : Udruženje sudija Crne Gore, 2009. - ISBN 978-9940-9195-0-4. - Str. 98-103.

349.2(497.16)(094.5)

COBISS.CG-ID 15800848

1363
БОГИЋЕВИЋ, Чедомир
        Učešće radnika u odlučivanju kao oblik socijalne integracije rada i industrijske demokratije / Čedomir Bogićević.

У: Tržište rada. - ISSN 1800-6035. - Br. 2-3 (2007), str. 25-33.

349.2:061.1ЕУ(4)

COBISS.CG-ID 16162320

1364
ВУЧКОВИЋ, Весна
        Krivičnopravna zaštita prava na rad / Vesna Vučković.

У: 29. oktobar Dan crnogorskog sudstva / Sudijski dani, [29-30. oktobar 2008. godine, Budva]. - Podgorica : Udruženje sudija Crne Gore, 2009. - ISBN 978-9940-9195-0-4. - Str. 74-90.

349.2

COBISS.CG-ID 15796496

1365
СИМОВИЋ, Весна
        Uslovi za zapošljavanje stranaca u Crnoj Gori / Vesna Simović.

У: Правни зборник. - ISSN 0350-6630. - Br. 2 (oktobar 2009), str. 167-182.

349.2-054.6(497.16)

COBISS.CG-ID 15550224

1366
СРЕДАНОВИЋ, Зорица
        I očevi ubuduće na porodiljskom : međunarodni standardi u nacrtu izmjena i dopuna Zakona o radu / Zorica Sredanović.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 67, br. 16153 (29. novembar 2010), str. 6.

349.2(497.16)(094.5)

COBISS.CG-ID 18363920


349.4 ЗЕМЉИШНО ПРАВО. АГРАРНО ПРАВО. ПРАВО ПРОСТОРНОГ ПЛАНИРАЊА


1367
ПОПОВИЋ, Ранко М.
        Savremene metode u procjeni vrijednosti eksproprisanog zemljišta / Ranko M. Popović, Bogdan Bulatović. - Bibliografija: str.104.

У: Expertus forensis. - ISSN 1451-4672. - God. 6, br. 14-15 (2010), str. 99-104.

349.412.28

COBISS.CG-ID 16440336


35 ЈАВНА УПРАВА. ДРЖАВНО УСТРОЈСТВО. ВОЈНИ ПОСЛОВИ


1368
БОГИЋЕВИЋ, Чедомир
        Pravni položaj državnih službenika / Čedomir Bogićević.

У: 29. oktobar Dan crnogorskog sudstva / Sudijski dani, [29-30. oktobar 2008. godine, Budva]. - Podgorica : Udruženje sudija Crne Gore, 2009. - ISBN 978-9940-9195-0-4. - Str. 91-97.

35.087(497.16)

COBISS.CG-ID 15800592

1369
БОРОЗАН, Ђорђије
        Razvoj državne uprave u Crnoj Gori : 1879-1920 / Đorđije Borozan. - Sažetak.

У: Архивски записи. - ISSN 0353-7404. - God. 16, br. 2 (2009), str. 7-22.

35.071.2(497.16)"1879/1920"

Tekst je saopštenje podnijeto na naučnom skupu povodom obilježavanja "130 godina Državne uprave u Crnoj Gori" 10. JULA 2009. na Cetinju.

COBISS.CG-ID 16627216

1370
ИВАНОВИЋ, Сретен
        Zloupotreba prava u upravnom postupku / Sreten Ivanović.

У: 29. oktobar Dan crnogorskog sudstva / Sudijski dani, [29-30. oktobar 2008. godine, Budva]. - Podgorica : Udruženje sudija Crne Gore, 2009. - ISBN 978-9940-9195-0-4. - Str. 109-116.

35.077.3(497.16)

COBISS.CG-ID 15802640

1371
МАСОНИЧИЋ, Никола
        Ljubo Vojvodić : 1926-2004 / Nikola Masoničić.

У: Godišnjak Matice crnogorske. - ISSN 0354-5458. - (2004-2008), str. 407-408.

35.08:929 Војводић Љ.

COBISS.CG-ID 15696656

1372
МИГЛИЧ, Гоздана
        Temeljna načela uvođenja promjena u javnoj upravi / Gozdana Miglič, Goran Vuković. - Summary.

У: Правни зборник. - ISSN 0350-6630. - Br. 2 (oktobar 2009), str. 129-144.

35(497.16)

COBISS.CG-ID 15546384


351 ПОСЕБНИ ЗАДАЦИ ЈАВНЕ УПРАВЕ


1373
КАЛЕЗИЋ, Марко
        Alpinistička obuka vrhunac spremnosti SAJ-a / pripremio Marko Kalezić.

У: Policijski glasnik. - ISSN 1800-8348. - God. 3, br. 7 (januar 2010), str. 33.

351.742:796.525(497.16)

COBISS.CG-ID 16593168

1374
КОМАРИЦА, Иван
        Наши јунаци из првог светског рата : (Фарук Диздаревић, "Само је прошлост вечна", посвећено носиоцима Карађорђеве звезде из прибојског краја, Завичајни музеј, Прибој, 2009) / Иван Комарица.

У: Оѕиви. - ISSN 0350-6584. - Год. 38, бр. 136 (2010), стр. 132-136.

351.856.2-051(497.11Прибој)

COBISS.CG-ID 17254160

1375
ЛАЗАРЕВИЋ, Стево
        Javni radovi u Crnoj Gori / Stevo Lazarević. - Resume.

У: Tržište rada. - ISSN 1800-6035. - Br. 4-5 (2008), str. 114-146.

351.712(497.16)

COBISS.CG-ID 16198672

1376
МИРАНОВИЋ, Жељко
        Zakon o ordenima i naredba o medaljonima iz 1907. godine / Željko Miranović. - Bibliografija i bilješke uz tekst. - Sažetak; Summary.

У: Архивски записи. - ISSN 0353-7404. - God. 16, br. 2 (2009), str. 47-76.

351.856.2(497.16)(094.5)"1907"

COBISS.CG-ID 16627984

1377
МИРКОВИЋ, Миланка
        Погрешна порука младима : Француска забранила постере антипушачке кампање / Миланка Мирковић.

У: Агора. - ISSN 1800-5128. - Бр. 69 (10. мај 2010), стр. 10.

351.761.2(44)

COBISS.CG-ID 17020176

1378
РАДОВИЋ, Владимир
        Evropa na dlanu : ukidanje viza / Vladimir Radović.

У: Index. - ISSN 1800-573X. - Br. 172 (decembar 2009), str. 6-7.

351.756(4)

COBISS.CG-ID 16047120

1379
РАДУСИНОВИЋ, Дејан
        Suzbijanje zloupotreba opojnih droga : iz rada policije / Dejan Radusinović, Nada Tadić.

У: Policijski glasnik. - ISSN 1800-8348. - Br. 3 (januar 2009), str. 26-27.

351.761.3(497.16)

COBISS.CG-ID 16060944


351.74/.76 ПОЛИЦИЈА


1380
АБДИЋ, Абдулах
        Međunarodno-pravni standardi policijskog postupanja : u susret Zakonu o policiji / Abdulah Bato Abdić.

У: Policijski glasnik. - ISSN 1800-8348. - God. 2, br. 6 (oktobar 2009), str. 16.

351.742(497.16)(094.5)

COBISS.CG-ID 16134928

претходна
наредна