претходна
наредна
1291
ПЕРОШЕВИЋ, Ненад
        Привредни криминал у Црној Гори са посебним освртом на Никшић (1945-1955) / Ненад Перошевић. - Биљешке уз текст.

У: Историјски записи. - ISSN 0021-2652. - Год. 81, бр. 1-4 (2008), стр. 241-252.

343.34(497.16 Никшић)

COBISS.CG-ID 15425808

1292
ПОПОВИЋ, Тамара
        Prijavi korupciju, ostalo je naša odgovornost / Tamara Popović.

У: Policijski glasnik. - ISSN 1800-8348. - God. 2, br. 5 (avgust 2009), str. 14-15.

343.352(497.16)

COBISS.CG-ID 16122640

1293
ПОПОВИЋ, Тамара
        U Crnoj Gori nijesu registrovane kriminogene radnje koje se dovode u vezu sa finansiranjem terorizma / Tamara Popović.

У: Policijski glasnik. - ISSN 1800-8348. - Br. 4 (april 2009), str. 25.

343.326(497.16)

COBISS.CG-ID 16071952

1294
РАДОВИЋ, Новица
        Veliki izazovi, a teška rješenja : sprječavanje finansiranja terorizma = Major Challenges, Hard Solutions : prevention of terrorism financing / Novica Radović. - Tekst uporedo na srp. i eng. jeziku.

У: Bankar. - ISSN 1800-7465. - God. 2, br. 8 (decembar 2009), str. 72-77.

343.326:336

COBISS.CG-ID 16221968

1295
РАКОЧЕВИЋ, Велимир
        Produženo krivično djelo u crnogorskom krivičnom zakonodavstvu / Velimir Rakočević. - Bibliografija: str. 49. - Rezime; Summary.

У: Perjanik. - ISSN 1451-3412. - God. 8, Br. 22/23 (2010), str. 43-49.

343.3(497.16)(094.5)

COBISS.CG-ID 16535312

1296
РАТКОВИЋ, Весна
        Ispitivanjem javnog mnjenja do preporuke : borba protiv korupcije = From Public Opinion Survey to Recommendations : fight against corruption / Vesna Ratković. - Tekst uporedo na srp. i eng. jeziku.

У: Bankar. - ISSN 1800-7465. - God. 3, br. 10 (jun 2010), str. 50-57.

343.352

COBISS.CG-ID 16601104

1297
СИМИЋ, Снежана
        Умјетничка страст преваранта : скандал који је уздрмао Италију : шпекулант фасциниран метафизиком Де Кирика и хитлеризмом / Снежана Симић.

У: Агора. - ISSN 1800-5128. - Бр. 68 (12. април 2010), стр. 8.

343.73:75.051(450)

COBISS.CG-ID 16993552

1298
СИТЛИНГТОН, Сем
        Od konflikta do mira, od terorizma do organizovanog kriminala : terorizam = From conflict to peace from terrorism to organised crime : terrorism / Sam Sittlington. - Tekst uporedo na srp. i eng. jeziku.

У: Bankar. - ISSN 1800-7465. - God. 2, br. 8 (decembar 2009), str. 30-33.

343.326

COBISS.CG-ID 16218896

1299
СТАМАТОВИЋ, Тања
        Za "sitniš" pređu kilometre : turistička sezona mamac i za prosjake / T. Stamatović, J. Veljović. - Fotograf.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 66, br. 16019 (18. jul 2010), str. 19.

343.345(497.16)

COBISS.CG-ID 16939792

1300
        STRATEGIJA za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala za period 2010 - 2014. godine : (nacrt).

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 66, br. 16002 (30. jun 2010), dodatak: str. 1-55.

343.352(497.16)"2010/2014"

COBISS.CG-ID 16960016

1301
ТЕОФИЛОВИЋ, Небојша
        Korupcija - doprinos univerzalnoj definiciji / Nebojša Teofilović, Miodrag Jović, Tatjana Teofilović. - Bibliografija: str.93. - Summary.

У: Perjanik. - ISSN 1451-3412. - God. 7, br. 21 (2009), str. 86-93.

343.352

COBISS.CG-ID 16084240

1302
ЋИРОВИЋ, Душанка
        Građani se sve manje plaše da prijave korupciju : direktorica Uprave za antikorupcijsku inicijativu dr Vesna Ratković / Dušanka Ćirović.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 66, br. 16015 (15. jul 2010), str. 8.

343.352(497.16)

COBISS.CG-ID 16903184

1303
ЦВИЈОВИЋ, Драган
        Značajan napredak Crne Gore : u Podgorici održana Četvrta nacionalna konferencija o borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala / D. Cvijović.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 66, br. 15987 (15. jun 2010), str. 9.

343.352(497.16)
343.9.022(497.16)

COBISS.CG-ID 16846096


343.8 ПЕНОЛОГИЈА. ИЗВРШАВАЊЕ КАЗНИ. ПРЕВЕНЦИЈА


1304
СИМИЋ, Снежана
        Istorija i književnost ne zaboravljaju : Goli otok ponovo "oživljen" u djelima brojnih pisaca / Snežana Simić.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 66, br. 16102 (9. oktobar 2010), Kultura, str. XI.

343.819.7(497.13)
82-311.6.09

COBISS.CG-ID 17885200


343.9 КРИМИНОЛОГИЈА. КРИМИНАЛИСТИКА


1305
АНИЧИЋ, Дражен
        Predrasude o poligrafskom ispitivanju / Dražen Aničić. - Bibliografija: str. 65. - Rezime; Summary.

У: Perjanik. - ISSN 1451-3412. - God. 8, Br. 22/23 (2010), str. 59-65.

343.982

COBISS.CG-ID 16539408

1306
БОЈОВИЋ, Бранка
        Mali rječnik sajberskih kriminoloških termina : II dio / Branka Bojović. - Summary.

У: Perjanik. - ISSN 1451-3412. - God. 7, br. 21 (2009), str. 115-126.

343.9(038)

COBISS.CG-ID 16085264

1307
ГОЉА, Јанез
        Forenzika u Evropi / Janez Golja. - Bibliografija: str.17.

У: Expertus forensis. - ISSN 1451-4672. - God. 6, br. 14-15 (2010), str. 11-17.

343.983(4)

COBISS.CG-ID 16432912

1308
ДИНИЋ, Славица
        Prikaz knjige "Metodologija istraživanja kriminaliteta" autora dr Đorđa Ignjatovića / Slavica Dinić.

У: Perjanik. - ISSN 1451-3412. - God. 7, br. 21 (2009), str. 140-141.

343.9

COBISS.CG-ID 16086544

1309
ДИНИЋ, Славица
        Primenljivost kriminoloških ideja u kontroli kriminaliteta u našim uslovima / Slavica Dinić. - Slika autora. - Bibliografija: str. 42. - Rezime; Summary.

У: Perjanik. - ISSN 1451-3412. - God. 8, Br. 22/23 (2010), str. 35-42.

343.9(497.11)

COBISS.CG-ID 16534800

1310
ЂУРОВИЋ, Саша
        Maloljetnička delikvencija / Saša Đurović.

У: Policijski glasnik. - ISSN 1800-8348. - God. 2, br. 5 (avgust 2009), str. 30-31.

343.91-053.6(497.16)

COBISS.CG-ID 16128016

1311
ИВАНОВИЋ, Александар Б.
        Obavljanje sudskih vještačenja u nekim državama Evrope sa osvrtom na udruženja vještaka u Evropi / Aleksandar B. Ivanović. - Bibliografija: str.89-90.

У: Expertus forensis. - ISSN 1451-4672. - God. 6, br. 14-15 (2010), str. 75-90.

343.983(4)

COBISS.CG-ID 16436496

1312
ИВАНОВИЋ, Александар Б.
        Osnovi forenzičkih nauka - predlog za nastavni predmet / Aleksandar B. Ivanović. - Bibliografija: str. 153. - Rezime; Summary.

У: Perjanik. - ISSN 1451-3412. - God. 8, Br. 22/23 (2010), str. 142-153.

343.98:37.011.33

COBISS.CG-ID 16544784

1313
ИВАНОВИЋ, Александар
        Uvođenje standarda kvaliteta ISO 17025 u forenzičkim laboratorijama / Aleksandar Ivanović. - Bibliografija: str.114. - Summary.

У: Perjanik. - ISSN 1451-3412. - God. 7, br. 21 (2009), str. 109-114.

343.98

COBISS.CG-ID 16085008

1314
КРИВОКАПИЋ, Владимир
        Organizovani kriminalitet kao ugrožavajući faktor bezbednosti i njegova prevencija / Vladimir Krivokapić, Ljubomir Čimburović. - Bibliografija: str. 24-25. - Summary.

У: Perjanik. - ISSN 1451-3412. - God. 8, Br. 22/23 (2010), str. 14-25.

343.9.02

COBISS.CG-ID 16534032

1315
КУСОВАЦ, Срђан
        Crna Gora van krijumčarskih puteva : Ujedinjene nacije objavile redovni izvještaj o globalnom kriminalu / Srđan Kusovac.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 66, br. 15991 (19. jun 2010), str. 3.

343.9(100)

COBISS.CG-ID 16877840

1316
ПОПОВИЋ, Тамара
        Zajednička borba protiv organizovanog kriminala u interesu Crne Gore i Srbije i njihovih građana / Tamara Popović.

У: Policijski glasnik. - ISSN 1800-8348. - God. 2, br. 5 (avgust 2009), str. 38.

343.9.02(497.16)
343.9.02(497.11)

COBISS.CG-ID 16128528

1317
РАДУЛОВИЋ, Веселин Д.
        Organizovani i organizacijski kriminalitet : ( sistemska i pojedinačna pojava i mogućnosti njegovog suzbijanja ) / Veselin D. Radulović.

У: Адвокат. - ISSN 1800-5357. - 2009, specijalno izd., str. 151-160.

343.974

Tekst je objavljen i u "Advokatu", god.16, br.14, 2011, str.71-80.

COBISS.CG-ID 15833104

1318
РАКОЧЕВИЋ, Велимир
        Krivičnopravni položaj duševno oboljelih osoba / Velimir Rakočević. - Bibliografija: str.56. - Summary.

У: Perjanik. - ISSN 1451-3412. - God. 7, br. 21 (2009), str. 46-56.

343.96
343.91-056.34

COBISS.CG-ID 16079376

1319
РАЛЕВИЋ, Тамара
        Odlučno u borbi protiv organizovanog kriminala / pripremila Tamara Ralević.

У: Policijski glasnik. - ISSN 1800-8348. - God. 3, br. 7 (januar 2010), str. 30.

343.9.02:351.742(497.16)

COBISS.CG-ID 16592400

1320
ЧАЧКОВИЋ, Дамир
        Krivičnoprocesni aspekti fotografisanja osoba i uzimanja otisaka prstiju / Čačković Damir, Sinanović Ivana. - Bibliografija: str. 71. - Rezime; Summary.

У: Perjanik. - ISSN 1451-3412. - God. 8, Br. 22/23 (2010), str. 66-71.

343.982

COBISS.CG-ID 16539920

претходна
наредна