претходна

2551
ПАВИЋЕВИЋ, Бранко
        Crna Gora u ratu 1862. godine / Branko Pavićević. - Podgorica : CID, 2007 (Beograd : Draslar Partner). - 506 str. : slika autora ; 24 cm. - (Biblioteka Izabrana djela / CID, Podgorica) (Izabrana djela / Branko Pavićević ; t. 2)

Tiraž 350. - Bilješke uz tekst. - Registar.
ISBN 978-86-495-0340-3

94(497.16)"1862"
COBISS.CG-ID 11997712

2552
ПЕТРОВИЋ, Милић Ф.
        Пљевља у документима : 1918-1941. / Милић Ф. Петровић ; [фотографије Вукадин Шљукић ; превод са француског на српски језик Нада Лукић, превод на енглески језик Ранка Рађеновић]. - Пљевља : Скупштина општине : Књижевни клуб "Далма", 2004 (Београд : Панграф). - 760 стр. : илустр. ; 24 cm

Ауторова слика. - Тираж 400. - Ријеч издавача / Радоман Гогић: стр. 7. - Изводи из рецензија / Ђорђе Борозан, Милош Старовлах: стр. 758-760. - Биљешка о М. Ф. Петровићу: стр. [761]. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Abstract: Pljevlja in Dokuments 1918-1941. - Регистри.
ISBN 86-82039-08-7 (брош.)94(497.16)"1918/1941"(093.2)
COBISS.CG-ID 113086732

2553
РАДУНОВИЋ, Миомир
        Нека питања завичајне историје у Љешанској нахији / Миомир Радуновић. - Подгорица : Црногорска академија наука и умјетности, 2007. - Стр. 105-108 ; 24 cm

Summary. - П. о.: Завичајна историја у Црној Гори, зборници радова са научног скупа ; бр.83. Одн ; књ. 33.94(497.16)
COBISS.CG-ID 512232422

2554
ROBERTS, Elizabeth
        Realm of the Black Mountain : a history of Montenegro / Elizabeth Roberts. - New York : Cornell University Press, 2007. - XVIII, 521 str., [14] str. s tablama : ilustr. ; 23 cm

Bilješke uz tekst. - Bibliografija: str. 488-498. - Registar.
ISBN 978-0-8014-4601-6

94(497.16)
COBISS.CG-ID 13788944

2555
ШЕКУЛАРАЦ, Божидар
        Crna Gora u doba Vojislavljevića / Božidar Šekularac. - Cetinje : Štamparija Obod, 2007 (Cetinje : Obod). - 181 str. : ilustr. ; 24 cm

Tekst djelimično i na lat. jeziku. - Tiraž 1000. - Prilozi: str. 151-170. - Bilješke uz tekst. - Bibliografija: str. 172-176. - Zusammenfassung: Der montenegrinische Staat in der Zeit von Vojislavljević / prevod Budimir Mojašević ; Резюме: Черногорские государство во время Воиславлевичей / prevod Miroljub Ralević.
ISBN 978-86-7420-035-3

94(497.16)"10/11"
930.85(497.16)"10/11"
COBISS.CG-ID 11462928

2556
ŠÍSTEK, František
        Černá Hora / František Šístek. - 1. vyd. - Praha : Libri, 2007 (Příbram VI : PBtisk). - 126 str. ; 19 cm. - (Stručná historie statů ; č. 47)

Bibliografija: str. 120-122. - Registar.
ISBN 978-80-7277-355-8 (broš.)

94(497.16)
COBISS.CG-ID 145992460


претходна