претходна
наредна

2521
МИЛИЋЕВИЋ, Милан Ђ.
        Старе слике српске престонице / Милан Ђ. Милићевић ; приредио Драган Лакићевић. - Београд : Српска књижевна задруга, 2007 (Вршац : Centar Millennium). - 134 стр. : илустр. ; 17 cm. - (Мали забавник)

Ств. насл. на заштитној кутији: Трилогија Кључеви Београда. - Књига је саставни део трилогије коју чине "Дубровчани у Београду", "Старе слике српске престонице" и "Кратка хисторија Београда". - "Штампано о 140. годишњици предаје кључева града Београда кнезу Михаилу Обреновићу" --> прелим. стр. - Комплет у заштитној кутији. - Тираж 1000. - Милан Ђ. Милићевић, 1831-1908 / Тих. [Тихомир] Р. Ђорђевић: стр. 5-16. - Београдске мрвице / Д.[Драган] Л.[Лакићевић]: стр. 129-131. - Мање познате речи: стр. 133-134. - Напомене уз текст.
ISBN 978-86-379-0962-0

94(497.11 Београд)"18"
COBISS.CG-ID 138032140

2522
САМАРЏИЋ, Радован
        Дубровчани у Београду / Радован Самарџић ; приредио Драган Лакићевић ; [цртежи Предраг Драговић]. - Београд : Српска књижевна задруга, 2007 (Вршац : Centar Millennium). - 135 стр. : илустр. ; 17 cm. - (Мали забавник)

Ств. насл. на заштитној кутији: Трилогија Кључеви Београда. - Књига је саставни дио трилогије коју чине "Дубровчани у Београду", "Старе слике српске престонице" и "Кратка хисторија Београда". - "Штампано о 140. годишњици предаје кључева града Београда кнезу Михаилу Обреновићу" --> прелим. стр. - Комплет у заштитној кутији. - Тираж 1000. - Векови дубровачког присуства / Д.[Драган] Л.[Лакићевић]: стр. 129-131. - Мање познате речи: стр. 133-135. - Напомене уз текст.
ISBN 978-86-379-0964-4

94(497.11 Београд)"15/16"
339.1-051(497.11=1.497.13)"15/16"
339(497.11)"15/16"
COBISS.CG-ID 138032908

2523
ЋОРОВИЋ, Владимир
        Кратка хисторија Београда / Владимир Ћоровић ; приредио Драган Лакићевић. - Београд : Српска књижевна задруга, 2007 (Вршац : Centar Millennium). - 105 стр. : илустр. ; 17 cm. - (Мали забавник)

Ств. насл. на заштитној кутији: Трилогија Кључеви Београда. - Књига је саставни део трилогије коју чине "Дубровчани у Београду", "Старе слике српске престонице" и "Кратка хисторија Београда". - "Штампано о 140. годишњици предаје кључева града Београда кнезу Михаилу Обреновићу" --> прелим. стр. - Комплет у заштитној кутији. - Тираж 1000. - Кратак преглед дуге историје / Д.[Драган] Л.[Лакићевић]: стр. 103-105.
ISBN 978-86-379-0963-7

94(497.11 Београд)
COBISS.CG-ID 138027532


94(497.16) ИСТОРИЈА ЦРНЕ ГОРЕ


2524
АНДРИЈАШЕВИЋ, Живко М.
        Државна идеологија Црне Горе 1878-1918 : докторска дисертација / Живко М. Андријашевић. - Београд : [б. м.], 2002. - 754 листа ; 30 cm

Сажетак; Abstract. - Библиографија: листови 734-754. - Умножено за одбрану. - ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ, Универзитет у Београду.94(497.16)"1878/1918"(043.3)
COBISS.CG-ID 25923599

2525
ВУКОТИЋ, Крсто
        Паштровска хроника : Паштровићи и бурна збивања минулих епоха - до 1945. са аутентичним прилозима и посебним додацима. Књ. 1 / Крсто Вукотић ; [предговор Саво Ш. Греговић]. - Ужице : Графичар, 2007 (Ужице : Графичар). - 671 стр. : илустр. ; 27 cm

Тираж 500. - На насл. стр.: Паштровићи (Новосеље) - Ужице. - Печат бурног времена: стр. 5-6. - Прилози: стр. 313-666. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Библиографија: стр. 667-668.
ISBN 978-86-86845-00-9

94(497.16 Паштровићи)(093.2)
929.52ПАШТРОВИЋИ
911.3(497.16)
COBISS.CG-ID 138423052

2526
ВУКСАН, Душан Д.
        Грађа за историју Црне Горе : (избор) / Душан Д. Вуксан. - Подгорица : Унирекс ; Цетиње : Светигора, 2007- (Краљево : Графика). - Књ.<1-> ; 25 cm. - (Библиотека Историја)

Досадашњи садржај:
Књ. 1 : (од 1245-1851) / припремили Бранко Павићевић, Маријан-Машо Миљић . - 2007. - VI, 658 стр. : слика аутора. - Тираж 500. - Предговор / Бранко Павићевић: стр. I-VI. - Поговор / Марјан-Машо Миљић: стр. 619-656.
ISBN 978-86-427-0733-4 (књ. 1)94(497.16)"1245/1851"
COBISS.CG-ID 11873552

2527
ДАШИЋ, Миомир
        Друштвено-политичке прилике у старој Црној Гори и Брдима прије и у вријеме турских војних похода на Црну Гору 1712. и 1714. године / Миомир Дашић. - Подгорица : Црногорска академија наука и умјетности, 2007. - Стр. 9-40 ; 24 cm

Литература: стр. 37-39. - Summary. - П. о.: Гласник Одјељења друштвених наука ЦАНУ ; бр. 18.94(497.16)"1712/1714"
323.1(497.16)"1712/1714"
COBISS.CG-ID 512221158

2528
ДАШИЋ, Миомир
        Неки преломни догађаји у јужнословенским земљма на почетку 20. стољећа и њихово рефлектовање на доношење Устава за Књажевину Црну Гору 1905. године / Миомир Дашић. - Подгорица : Црногорска академија наука и умјетности, 2006. - Стр.[11] ; 24 cm

П. о.: Устав за Књажевину Црну Гору од 1905. године у свом времену. Зборник радова са научног скупа ; бр. 78. ОДН ; књ. 30.94(497.16)
COBISS.CG-ID 512087270

2529
ДАШИЋ, Миомир
        Спомен-обиљежје вјечног трајања : бесједа на откривању споменика погинулим Шекуларцима у првој половини 18. стољећа на планини Мокрој, на Видовдан 28. јуна 2007.године / Миомир Дашић. - Беране : Епархија будимљанско-никшићка манастир Ђурђеви Ступови, Беране, 2007 (Врњачка Бања : Интерклима - Графика). - Стр. 23-24 ; 26 cm

П. о.: Свевиђе ; бр. 36.94(497.16)
COBISS.CG-ID 512245478

2530
ЂУРИШИЋ, Митар
        Црна Гора у Другом балканском рату / Митар Ђуришић. - Београд : Чигоја штампа, 2007 (Београд : Чигоја штампа). - 163 стр. : илустр. ; 21 cm

Ауторова слика. - Тираж 300. - Биљешка о писцу: стр. 159-160. - Биљешке уз текст.
ISBN 978-86-7558-506-0 (брош.)94(497.16)
94(497.16)"1913"
COBISS.CG-ID 141684492

2531
        ЗАВИЧАЈНА историја у Црној Гори : радови са округлог стола, Подгорица, 13. децембар 2005. / редакциони одбор Драган К. Вукчевић ... [и др.] ; уредник Драган К. Вукчевић. - Подгорица : Црногорска академија наука и умјетности, 2007 (Подгорица : HKS Spektar). - 111 стр. ; 24 cm. - (Научни скупови / Црногорска академија наука и умјетности ; књ. 83. Одјељење друштвених наука ; књ. 33)

На спор. насл. стр.: Homeland History in Montenegro : Papers read at Round Table, Podgorica, December 13, 2005. - Тираж 150. - Биљешке уз текст. - Библиографија уз већину радова. - Резимеи на рус. и енгл. језику.
ISBN 978-86-7215-199-2 (брош.)94(497.16)
COBISS.CG-ID 11954192

2532
ЗОРИЋ, Неђељко
        Свједочења о једном времену / Неђељко Зорић. - Херцег Нови : Српско просвјетно-културно друштво "Просвјета" : Савез бораца НОР-а 1941-1945, 2007 (Земун : Пекограф). - 670 стр. : фотогр., факс. ; 23 cm

На мјесту импресума: Београд. - Тираж 1000. - Поговор ; Afterword: str. 619-636. - Биљешке уз текст. - Библиографија: стр. 616-618. - Регистар.
ISBN 978-9940-9081-0-2 (СПКД "Просвјета"; брош.) ISBN 978-9940-9084-0-9 (Савез бораца НОР-а 1941-1945)94(497.16)"1941/1945"
821.163.4-94
COBISS.CG-ID 11974160

2533
        ИСТОРИЈА Црне Горе. Књ. 4, Саздање црногорске националне државе : 1796-1878. - Подгорица : Историјски институт Црне Горе : Побједа, 2006 (Подгорица : Побједа). - Књ. <1-2> : илустр. ; 25 cm

Тираж 1000. - Биљешке уз текст. - Регистри. - Репринт изд. из 2004 год.
Досадашњи садржај:
Т. 1 / Бранко Павићевић; [регистри Јелена Шушањ; фотографије, карте и скице Маријан Машо Миљић, Соња Шушањ, Ратко Мугоша]. - 428 стр., [40] стр. с таблама, [6] пресавијених листова с геогр. картама.
Т. 2 / Бранко Павићевић; [регистри Јелена Шушањ; фотографије, карте и скице Маријан Машо Миљић, Соња Шушањ, Ратко Мугоша]. - 360 стр., [28] стр. с таблама, [5] пресавијених листова с таблама. - Библиографија: стр. 313-340.
ISBN 86-7015-022-0 (књ. 4, т. 1) ISBN 86-7015-023-9 (књ. 4, т. 2)94(497.16)"1796/1878"
COBISS.CG-ID 9733648

2534
ЈАНКОВИЋ, Ђорђе, 1947-
        Српско поморје од 7. до 10. столећа / Ђорђе Јанковић. - Београд : Српско археолошко друштво =Serbian Archaeological Society, 2007 (Београд : Желнид = Белграде : Желнид). - 263 стр. : илустр. ; 30 cm. - (Посебна издања / Српско археолошко друштво. Средњовековна археологија = Occasional Papers / Serbian Archaeological Society. Medieval Archeology ; 5)

На спор. насл. стр.: Serbian Maritime from 7th to 10th Century. - Текст штампан двостубачно. - Тираж 500. - Биљешке уз текст. - Библиографија: стр. 231-244. - Регистар. - Summary.
ISBN 978-86-904455-5-4 (брош.)94(497.16)(210.5)"06/09"
904(497)(210.5)"06/09"
COBISS.CG-ID 140156428

2535
ЈОВИЋЕВИЋ, Владимир
        Сабља и држава / Владимир Јовићевић. - Подгорица : Унирекс, 2007 (Пријепоље : Графокартон). - 320 стр. ; 25 cm

Тираж 1000. - Закључак ; Conclusion: стр. 296. - Биљешке уз текст. - Библиографија: стр. 12-13. - Регистар.
ISBN 978-86-427-0743-3

94(497.16)
323(497.16)
811.163.4'27(497.16)
COBISS.CG-ID 12113424

2536
КОМАР, Горан Ж.
        Херцеговина у Боки : Владиславићи, Магазиновићи, Јовановићи, Војновићи : (темељи модерног Херцег-Новог) / Горан Ж. Комар. - Херцег-Нови : Друштво за архиве и повјесницу херцегновску, 2007 (Херцег Нови : Дистих). - 274 стр. ; 23 cm. - (Библиотека Посебна издања / Друштво за архиве и повјесницу херцегновску ; књ. 18)

Тираж 300. - Библиографија и биљешке уз текст. - Регистри.
ISBN 978-86-908201-3-9 (брош.)94(497.16)
929.52(497.16)
COBISS.CG-ID 12121616

2537
КОМАР, Горан
        Луштица : земља маслина, земља гомила, земља православља : (кратки преглед прошлости) / Горан Комар, Никола Урдешић. - Херцег-Нови : Друштво за архиве и повјесницу херцегновску, 2007 (Херцег-Нови : Дистих). - 200 стр. : илустр. ; 22 cm. - (Посебна издања ; књ. 19 / Друштво за архиве и повјесницу херцегновску, Херцег-Нови)

Тираж 300. - Биљешке уз текст. - На преднасл. листу запис: Библиотека Ђурђе Црнојевић, Цетиње, 26. авг. 2007, Горан Комар.
ISBN 978-86-908201-2-2 (брош.)

94(497.16 Луштица)
COBISS.CG-ID 11709968

2538
ЛАКИЋ, Зоран
        Историјске вертикале демографских кретања у Црној Гори / Зоран Лакић. - Подгорица : Црногорска академија наука и умјетности, 2006. - Стр. [281]-300 ; 24 cm

Summary. - П.о.: Демографска кретања и популациони проблеми у Црној Гори. Зборник радова са научног скупа, књ. 74. ОДН, књ. 29.94(497.16):314
314(497.16)(091)
COBISS.CG-ID 512058854

2539
ЛАКИЋ, Зоран
        Од првог Устава Црне Горе 1905. до Уставне повеље 2003. : (стремљења Црне Горе исказана кроз Устав за Књажевину Црну Гору). - Подгорица : Црногорска академија наука и умјетности, 2006. - Стр. [187]-192 ; 24 cm

П. о.: Устав за Књажевину Црну Гору од 1905. године у свом времену. Зборник радова са научног скупа ; бр. 78. ОДН ; књ. 30.94(497.16)
COBISS.CG-ID 512087526

2540
ЛУКЕТИЋ, Мирослав
        Нека искуства из рада на завичајној историји подручја Будве / Мирослав Лукетић. - Подгорица : Црногорска академија наука и умјетности, 2007. - Стр. 91-97 ; 24 cm

Резјуме. - П. о.: Завичајна историја у Црној Гори, зборници радова са научног скупа ; бр.83. Одн ; књ. 33.94(497.16)
COBISS.CG-ID 512231142

2541
МАРЈАНОВИЋ, Момир
        Црна Гора очима Европе : (1796-1918) / Момир Марјановић. - Београд : Просвета, 2007 (Нови Сад : Будућност). - 267 стр. : илустр. ; 27 cm

Слика аутора. - Тираж 1000. - Белешка о аутору: стр. 265. - Библиографија и биљешке уз текст.
ISBN 978-86-07-01732-4

94(497.16)"1796/1918"
COBISS.CG-ID 141968908

2542
МАРТИНОВИЋ, Душан Ј.
        Један драстичан примјер кршења Устава из 1905. и протести Никшићана због демолирања штампарије "Народне мисли" 1907. године / Душан Ј. Мартиновић. - Подгорица : Црногорска академија наука и умјетности, 2006. - Стр. [213]-219 ; 24 cm

Библиографски подаци уз текст. - П. о.: Устав за Књажевину Црну Гору од 1905. године у свом времену. Зборник радова са научног скупа ; бр. 78. ОДН ; књ. 30.94(497.16)"1907"
COBISS.CG-ID 512089574

2543
МАРТИНОВИЋ, Душан Ј.
        Осврт на нека индивидуална и колективна дјела завичајне историје : (књиге, генеалогије, хронике) / Душан Ј. Мартиновић. - Подгорица : Црногорска академија наука и умјетности, 2007. - Стр. 27-45 ; 24 cm

Библиографске биљешке уз текст. - Резјуме. - П. о.: Завичајна историја у Црној Гори, зборници радова са научног скупа ; бр.83. Одн ; књ. 33.94(497.16)
COBISS.CG-ID 512232934

2544
МЕЂУНАРОДНИ научни скуп Први српски устанак у Црној Гори и Херцеговини и хришћанска Европа (2004 ; Острог - Подгорица)
        Први српски устанак у Црној Гори и Херцеговини и хришћанска Европа : (1804-1813) : зборник радова са Међународног научног скупа Острог - Подгорица, 8-10. октобар, 2004 / редакциони одбор Симон Ђуретић ... и др. ; уредник Симон Ђуретић ; преводи резимеа на енглески језик Сергеј Мацура. - Цетиње ; Београд : Светигора, 2007 (Београд : Colografix). - 532 стр. ; 24 cm

На спор. насл. стр.: The First Serbian Uprising in the Montenegro and Herzegovina in the Contexs of Christian Europe. - Један рад на рус. језику. - Тираж 500. - Биљешке уз текст. - Библиографија уз поједине радове. - Резимеи на енгл. језику уз поједине радове.
ISBN 978-86-7660-057-1

94(497.16)"1804/1813"(082)
94(497.6)"1804/1813"(082)
27-9(4):94(497.11)"1804/1813"(082)
COBISS.CG-ID 11399696

2545
МИЛИКИЋ, Милош
        Погибија Волође, Трша и Томаша / Милош Миликић - Мидо ; [рецезент Стевовић Михаило]. - 1. изд. - Пљевља : Општински одбор Организације бораца НОР "1941/1945", 2007 (Пријепоље : Графокартон). - 220 стр. : илустр. ; 21 cm

Тираж 300. - Рецензија: стр. 4-5.
ISBN 978-9940-9105-0-1 (брош.)

94(497.16)"1941/1945":929
355:929 Бурџовић Р. Т.
355:929 Кнежевић В. В.
355:929 Жижић Т.
COBISS.CG-ID 12364048

2546
МИЋАНОВИЋ, Бранислав
        Интелектуалци и фашизам у Црној Гори 1915-1941 : магистарска теза / Бранислав Мићановић. - Београд : [Б. Мићановић], 2003. - 228 листова ; 30 cm

Библиографија: листови 219-224. - Умножено за одбрану. - Филоз. фак., Универз. у Београду.
(Брош)94-057.85(497.16)"1918/1941"(043.2)
930.85-057.85(497.16)"1918/1941"(043.2)
COBISS.CG-ID 26521871

2547
        MONUMENTA Montenegrina. Knj. 11, Krstaški ratovi / pripremio i predgovor napisao Vojislav D. Nikčević ; preveo [sa latinskog] Mile Bogeski. - Podgorica : Istorijski institut Crne Gore, 2007 (Cetinje : Obod). - 409 str. : geogr. karte ; 29 cm. - (Iz prošlosti Crne Gore. Posebna izdanja / Istorijski institut Crne Gore, Podgorica)

Na spor. nasl. str.: Monumenta Montenegrina. Vol. 11, Les Croisades = Монумента Монтенегрина. Т. 11, Крестовые походы. - Tekst djelimično i na lat. jeziku. - Tiraž 500. - Bilješke uz tekst. - Rezimei na stranim jezicima.
ISBN 978-86-7015-037-9

94(4+33)
COBISS.CG-ID 11063312

2548
ПАВИЋЕВИЋ, Бранко
        Sazdanje crnogorske nacionalne države : 1796-1878 / Branko Pavićević. - Podgorica : CID, 2007 (Beograd : Draslar Partner). - IV, 697 str. : slika autora ; 24 cm. - (Biblioteka Izabrana djela / CID, Podgorica) (Izabrana djela / Branko Pavićević ; t. 5)

Tiraž 350. - Bibliografija: str. 651-677. - Registar.
ISBN 978-86-495-0343-4

94(497.16)"1796/1878"
COBISS.CG-ID 11998736

2549
ПАВИЋЕВИЋ, Бранко
        Stvaranje crnogorske države / Branko Pavićević. - Podgorica : CID, 2007 (Beograd : Draslar Partner). - XXX, 288 str. : slika autora ; 24 cm. - (Biblioteka Izabrana djela / CID, Podgorica) (Izabrana djela / Branko Pavićević ; t. 1)

Tiraž 350. - Novovjekovna Crna Gora u naučnom djelu akademika Branka Pavićevića / Branislav Kovačević: str. V-XXIX. - Bilješke uz tekst. - Registar.
ISBN 978-86-495-0339-7

94(497.16)"16/18"
COBISS.CG-ID 11996688

2550
ПАВИЋЕВИЋ, Бранко
        Studije, rasprave i članci / Branko Pavićević ; priredio Marijan-Mašo Miljić. - Podgorica : CID, 2007 (Beograd : Draslar Partner). - 744 str. : slika autora ; 24 cm. - (Biblioteka Izabrana djela / CID, Podgorica) (Izabrana djela / Branko Pavićević ; t. 6)

Tiraž 350. - Riječ priređivača: str. 5-14. - Bilješke uz tekst. - Selektivna bibliografija akademika Branka Pavićevića / Ljiljana Lipovina: str.713-719. - Registar.
ISBN 978-86-495-0344-1

94(497.16)"17/19"
94(497.16)"17/19"
929.52 Петровић-Његош
012 Павићевић Б.
COBISS.CG-ID 11999248

претходна
наредна