претходна
наредна

1321
ИВАНОВИЋ, Предраг
        Principi marketing menadžmenta u trgovini / Predrag Ivanović. - Podgorica : Ekonomski fakultet, 2002 (Podgorica : Grafo Crna Gora). - 212 str. : graf. prikazi ; 24 cm

Tiraž 500. - Bibliografija uz svako poglavlje.
ISBN 86-80133-29-9 (Broš.)

658:339(075.8)
339.138(075.8)
COBISS.CG-ID 4823824

1322
ЈАНКОВИЋ, Божидарка
        Uticaj marketinga na profitabilnost banaka : magistarski rad / Božidarka Janković ; mentor Mlađen Šljivančanin. - Podgorica : [s. n.], 2007 ([s. l. : s. n.]). - 83 lista : graf. prikazi ; 30 cm

Bilješke uz tekst. - Rezime ; Zusammenfassung. - Bibliografija: 82-83. - Umnoženo za odbranu. - Univ. Crne Gore, Ekonomski fak., Postdiplomske studije "Finansije i bankarstvo", Podgorica.

658.8:336.71(043.2)
COBISS.CG-ID 11890192

1323
КАШЋЕЛАН, Љиљана
        Model sistema za podršku odlučivanju u sanacionom menadžmentu zasnovan na warehouse konceptu : doktorska disertacija / Ljiljana Kašćelan. - Podgorica : Autor, 2002. - 383 lista : graf. prikazi, ilustr. ; 30 cm

Kompjuterski slog. - Bibliografija: list 381-383. - Apstrakt ; Abstract. - Dokt. disert., Ekonom. fak., Podgorica, 2002.

658.012.32(043.3)
COBISS.CG-ID 2178317

1324
КОНФЕРЕНЦИЈА одржавања "КОД-2007" (5 ; 2007 ; Тиват)
        Zbornik radova / Konferencija održavanja "KOD-2007", Tivat, 27-29.06.2007. ; [zbornik urednili Miodrag Bulatović, Mileta Janjić]. - Tivat : Društvo održavalaca sredstava za rad Crne Gore ; Podgorica : Mašinski fakultet-Centar za kvalitet, 2007 (Nikšić : Art Grafika). - 292 str. : ilustr. ; 24 cm

" ... na Konferenciji održavanja KOD-2007 ... na temu 'Evropske direktive i standardi u procesima održavanja tehničkih sistema' ... ". - Podatak o rednom broju Konferencije preuzet iz predgovora. - Tiraž 100. - Bilješke uz tekst. - Bibliografija uz sve radove. - Summary ; Abstract ; Rezime.
(Broš.)

658.58(082)
005:658.58
006.89:658.58
COBISS.CG-ID 512118242

1325
МАРТИЋ, Владан
        Fuzija preduzeća - finansijski i bilansni tretman : magistarski rad / Vladan Martić ; [mentor Slobodan D. Malinić]. - Podgorica : [autor], 2007. - VIII, 97 listova : graf. prikazi ; 30 cm

Bilješke uz tekst. - Bibliografija: listovi 96-97. - Apstrakt ; Company's Merging - Financial and Balance Treatment: abstract. - Umnoženo za odbranu. - Ekonom. fak. Univ. Crne Gore.

658.168.5:657.372.1(043.2)
658.168.5:658.14(043.2)
COBISS.CG-ID 12247824

1326
МИЛИЧИЋ, Александар
        Vizuelni korporativni identitet : magistarski rad / Aleksandar Miličić ; [mentor Milorad Jovović]. - Podgorica : [s. n.], 2007 ([s. l. : s. n.]). - 79 listova : graf. prikazi ; 29 cm

Bilješke uz tekst. - Bibliografija: listovi 76-77. - Ekonomski fak., Podgorica.

658(043.2)
766(043.2)
COBISS.CG-ID 3742733

1327
МОРАЧАНИН, Видоје
        Образвање и обука за квалитет : ставови експерата за квалитет : магистарска теза / Видоје Морачанин ; ментор Дејан Ђорђевић. - Зрењанин : [аутор], 2003. - 140 листа : граф. прикази ; 30 cm

Библиографија: листови 137-140. - Умножено за одбрану. - Тех. фак. "Михаило Пупин", Зрењанин, Унив. у Новом Саду.658.310.8:37(043.2)
COBISS.CG-ID 11638032

1328
НЕЛСОН, Боб
        Nemoj da radiš samo ono što ti kažem! Radi ono što je potrebno da uradiš : vodič za zaposlene koji žele da rade bolje / Bob Nelson ; [prevod Tanja Milosavljević]. - Beograd : Mono & Mañana ; Podgorica : Narodna knjiga, 2003 (Novi Sad : Budućnost). - 105 str. ; 21 cm. - (Svetski bestseler ; knj. 5)

Prevod djela: Please Don't Just Do What I Tell You! Do What Needs to be Done. - Tiraž 1000. - Predgovor / Ken Blenčard: str. 5-7. - O autoru: str. 105.
ISBN 86-84413-19-9

658.3.013(035)
005:331.101.3(035)
COBISS.CG-ID 108629260

1329
НИКОЛИЋ, Веско
        Optimatizacija upravljanja zalihama u preduzeću : magistarski rad / Nikolić Vesko ; mentor Anđelko Lojpur ; [Komisija za ocjenu rada Anđelko Lojpur, Marko Backović, Milorad Jovović]. - Podgorica : [autor], 2007. - 73 lista : graf. prikazi ; 29 cm

Bibliografija: list 72-73. - Apstrakt ; An abstract. - Umnoženo za odbranu. - Univ. Crne Gore, Ekonomski fak.

658.78.012.4(043.2)
COBISS.CG-ID 3813645

1330
ПЕРОВИЋ, Јелена
        Uloga savremenog menadžmenta u rešavanju krize na primeru fabrike akumulatora Sombor A. D. : magistarski rad / Jelena Perović ; [mentor Jasmina Ćetković]. - Podgorica : [autor], 2007. - 87 listova : graf. prikazi ; 29 cm

Ab[p]strakt ; Abstrak[c]t. - Bilješke uz tekst. - Bibliografija: 86-87. - Umnoženo za odbranu. - Univ. Crne Gore, Ekonomski fak., Podgorica.

658.016.3/.8:005.334(043.2)
658.016.3:621.355(497.11)]:005.334(043.2)
COBISS.CG-ID 12592400

1331
ПОПОВИЋ-Каваја, Милоје
        Sava centar : hrabrost i avantura : 30 godina / Miloje Popović - Kavaja. - Beograd : Socijalna misao : M. Popović-Kavaja, 2007 (Beograd : Sava centar). - 531 str. : fotogr. ; 25 cm. - (Edicija Posebna izdanja / Socijalna misao, Beograd ; knj. 7)

Tiraž 1000. - Prilozi i recenzije / Živorad Kovačević ... [et al.]: str. 445-483. - Prilozi i faksimili na engleskom jeziku / Miloje Popović-Kavaja ... [et al.]: str. 485-512. - Od istog autora: str. 531. - Rezime ; Abstract. - Registar.
ISBN 978-86-82463-44-3 (broš.)
a) Сава центар (Београд) - У успоменама

658.1:725.832(497.11)(093.3)
COBISS.CG-ID 139626764

1332
        POSLOVNI imenik Crna Gora 2002. - Podgorica : PT Telefonija, 2002 (Bezdan : Vojvodina). - 74 str. : ilustr. ; 30 cm

Tiraž 1 000.

658(497.16)(083.86)
COBISS.CG-ID 98440460

1333
РАЖНАТОВИЋ, Томислав
        Više od života : životna priča Tomislava Ražnatovića / priredila Milanka Aranitović Rakočević. - Podgorica : Nova knjiga, 2007 (Podgorica : Grafo Bale). - 268 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Biblioteka Posebna izdanja / Nova knjiga, Podgorica)

Tiraž 1000.
ISBN 978-86-7470-047-1

658.87-051:929 Ражнатовић Т.
COBISS.CG-ID 11209744

1334
РАИЧЕВИЋ, Жељко И.
        Brza izrada prototipova laserskim metodama : magistarski rad / Željko I. Raičević ; [mentor Radomir Vukasojević ; komisija za odbranu rada Marina Mijanović, Mileta Janjić, Radomir Vukasojević]. - Podgorica : [s. n.], 2007. - 103 lista : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: list 93-97. - Umnoženo za odbranu. - Univerzitet Crne Gore, Mašinski fakultet, Podgorica.
(Broš.)

658.5(043.2)
658.512.2:004.896(043.2)
COBISS.CG-ID 4013069

1335
САВИЋЕВИЋ, Сретен
        Analiza likvidnosti kao sastavni dio finansijske analize kompanije : magistarski rad / Sreten Savićević ; [mentor Mlađen Šljivančanin]. - Podgorica : [autor], 2007. - IV, 101 list : graf. prikazi ; 30 cm

Bilješke uz tekst. - Ab[p]strakt ; Abstract. - Bibliografija: 101. - Umnoženo za odbranu. - Ekonom. fak.Univ. Crne Gore.

658.153(043.2)
COBISS.CG-ID 12244752


659 РЕКЛАМА. ОГЛАШАВАЊЕ. ОДНОСИ СА ЈАВНОШЋУ


1336
СРЕДАНОВИЋ, Велизар
        Javnost i mediji u Crnoj Gori / Velizar Sredanović. - Cetinje : Štamparija Obod, 2007 (Cetinje : Obod). - 227 str. : ilustr. ; 21 cm

Slika autora. - Tiraž 1000. - Raznolikost medijskih oblika / Žarko Đurović: str. 5-7. - Pogovor / Asad Nuhanović: str. 213-220. - Bilješka o V. Sredanoviću: str. [229]. - Bilješke uz tekst. - Bibliografija: str. 221-224.
ISBN 978-86-7420-034-6 (broš.)

659.4(497.16)
659.3/.4(497.16)
COBISS.CG-ID 11457552


66 ХЕМИЈСКА ТЕХНОЛОГИЈА. ХЕМИЈСКЕ И СРОДНЕ ИНДУСТРИЈЕ


1337
НИКОЛИЋ, Ирена П.
        Istraživanje uticaja radnih parametara procesa razlaganja aluminatnih rastvora na aglomeraciju i rast kristala aluminijum-hidroksida : doktorska teza / Irena P. Nikolić. - Podgorica : [s. n.], 2003 ([s. l. : s. n.]). - 121 list : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: listovi 116-121. - Umnoženo za odbranu. - Univ. Crne Gore, Metalurško-tehnološki fak., Podgorica.
(Broš.)

661.862'027:532.78(043.3)
COBISS.CG-ID 11697424


66.017/.018 НАУКА О МАТЕРИЈАЛИМА. ОСОБИНЕ МАТЕРИЈАЛА


1338
YUGOSLAV Materials Research Society (Beograd). Conference (9 ; 2007 ; Herceg Novi)
        Programme and the Book of Abstracts / Ninth Annual Conference of the Yugoslav Materials Research Society YUCOMAT 2007, Herceg Novi, September 10-14, 2007 ; organized by Yugoslav Materials Research Society, Faculty of Metallurgy and Technology, Podgorica and Institute of Technical Sciences of the Serbian Academy of Sciences and Arts, Belgrade ; [editor Dragan P. Uskoković]. - Belgrade : Institute of Technical Sciences of SASA, 2007 (Belgrade : Čigoja). - LI, 202 str. ; 24 cm

Tiraž 300. - Registar.
ISBN 978-86-80321-11-0 (broš.)

66.017/.018(048)
COBISS.CG-ID 141931788


663 ИНДУСТРИЈСКА МИКРОБИОЛОГИЈА. ИНДУСТРИЈСКА МИКОЛОГИЈА. ИНДУСТРИЈА ВРЕЊА


1339
МИЈАЈЛОВИЋ, Соња М.
        Uticaj tipa i strukture materijala za izradu filtera na filtraciju duvanskog dima : magistarska teza / Sonja M. Mijajlović ; [mentori Branislav M. Živanović, Siniša Milošević]. - Beograd : [autor], 2002. - [11], 116, [III] lista : graf. prikazi ; 30 cm

Biografija: list [III]. - Bibliografija: listovi [I-II]. - Apstrakt ; Abstract. - Umnoženo za odbranu. - Centar za multidisc. postdipl. studije, Univ. u Beogradu.
(Broš.)

663.976.057(043.2)
COBISS.CG-ID 11688976

1340
НЕНЕЗИЋ, Никола
        Rešenja za ostvarivanje ekološke tehnologije u proizvodnji piva : magistarski rad / Nikola Nenezić ; mentor Branislav Anđelković. - Niš : [s. n.], 2002 ([s. l. : s. n.]). - 63 lista : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: listovi 61-62. - Umnoženo za odbranu. - Univ. u Nišu, Fak. zaštite na radu, Smer zaštita životne sredine.
- - Analiza masenih, energetskih i eksergetskih karakteristika rada pojedinih uređaja u okviru varionice. - 21 list
(Nepovezano)

663.4:504.05/.06
COBISS.CG-ID 11566352

1341
РАИЧЕВИЋ, Данијела
        Menadžment infrastrukturom kvaliteta enološke laboratorije u funkciji razvoja vinarstva u Crnoj Gori : magistarski rad / Danijela Raičević ; [mentor Milan J. Perović ; Komisija za odbranu rada Milan J. Perović, Anđelko Lojpur, Jasmina Ćetković]. - Podgorica : [autor], 2007. - 94 lista : ilustr., graf. prikazi ; 29 cm

Bilješke uz tekst. - Bibliografija: listovi 92-94. - Apstrakt ; Abstract. - Umnoženo za odbranu. - Ekonomski fak. Univ. Crne Gore.

663.2(497.16):005.2(043.2)
COBISS.CG-ID 3786765

1342
        HRANA i piće Crne Gore : zemlja dobrih ukusa. - [S. l. : s. n.], 2007 ([s. l. : s. n.]). - 11 str. : ilustr. ; 30 cm

Nasl. nad tekstom. - Kor. stv. nasl.: Wine & Dine.
(broš.)

663/664(497.16)
COBISS.CG-ID 12040208


664 ПРЕХРАМБЕНА ИНДУСТРИЈА


1343
БОЉЕВИЋ, Весна
        Mogućnost korišćenja čistih kultura bakterija mliječne kiseline u proizvodnji hljeba : doktorska disertacija / Vesna Boljević. - Banja Luka : [autor], 2002. - 95 lista : graf. prikazi ; 30 cm

Biografija: list 91. - Bibliografija: listovi 86-90. - Sažetak ; Abstract. - Umnoženo za odbranu. - Tehnol. fak., Univ. u Banja Luci.

664.66.016:637.146.1(043.3)
COBISS.CG-ID 11631888

1344
ПИВЉАНИН, Срећко
        Uloga i značaj motivacije na primjeru pekarske industrije : magistarski rad / Srećko Pivljanin ; [mentor Milivoje Radović ; komisija za ocjenu rada Risto Kilibarda i Veselin Pavićević]. - Podgorica : [s. n.], 2007. - 74 lista : graf. prikazi ; 29 cm

Na vrhu nasl. str.: Univerzitet Crne Gore, Ekonomski fakultet. - Bilješke uz tekst. - Literatura: list 69-70. - Mag. rad., Ekonoms. fak., Podgorica, 2007.
(Broš.)

664.6:331.101.3(043.2)
005.96(043.2)
COBISS.CG-ID 3739661

1345
ПИВЉАНИН, Срећко
        Uloga i značaj faktora motivacije na primjeru pekarske industrije : magistarski rad / Srećko Pivljanin ; [mentor Milivoje Radović]. - Podgorica : [autor], 2007. - 74 lista ; 30 cm

Bilješke uz tekst. - Prilozi: 72-73. - Bibliografija: 69-70. - Ab[p]strakt rada ; Function and Importance of Motivation Factors in the Example of Industry of Bakery : summary. - Umnoženo za odbranu. - Ekonom. fak., Univ. Crne Gore.

664.6:331.101.3(043.2)
COBISS.CG-ID 11901200


666 ИНДУСТРИЈА СТАКЛА. КЕРАМИКА. ЦЕМЕНТ И БЕТОН


1346
ЈАНКОВИЋ, Срђан Ј.
        Probilistička seizmička analiza armiranobetonskih ramovskih konstrukcija : doktorska disertacija / Srđan J. Janković ; [mentori Božidar Stojadinović, Mladen Ulićević]. - Podgorica : [autor], 2003. - 193 lista : graf. prikazi ; 30 cm

Biografija autora: list 193. - Bibliografija: listovi 189-192. - Apstrakt ; Probabilistic seismic analysis of reinforced contrete frames : summary. - Umnoženo za obbranu. - Građ. fak. Univ. Crne Gore, Podgorica.

666.97.033.4:[550.34:519.213(043.2)
COBISS.CG-ID 11524112


669 МЕТАЛУРГИЈА


1347
ПЕРОВИЋ, Бошко
        Oligoelementi u čeliku : uticaj na preradu i osobine / Boško Perović, Miraš Đurović. - Nikšić : Institut za crnu metalurgiju, 2007 (Podgorica : Makarije). - 181 str. : ilustr., graf. prikazi ; 25 cm. - (Biblioteka Udžbenici i studije / Institut za crnu metalurgiju, Nikšić)

Tiraž 500. - Bibliografija uz sva poglavlja.
ISBN 978-9940-9016-0-8

669.14
COBISS.CG-ID 11198480

1348
ШИБАЛИЋ, Никола
        Modeliranje procesa zapreminskog deformisanja korišćenjem metoda fizičke diskretizacije i numeričke simulacije : magistarski rad / Nikola Šibalić ; [mentor Milan Vukčević ; komisija za odbranu rada Vuko Domazetović, Zdravko Krivokapić, Milan Vukčević]. - Podgorica : [N. Šibalić], 2007. - 131 list : graf. prikazi, ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: list 117-118. - Umnoženo za odbranu. - Univ. Crne Gore, Mašinski fak., Podgorica.

669.017:539.374(043.2)
COBISS.CG-ID 4026125


681 ПРЕЦИЗНА МЕХАНИКА


1349
ПЈЕШЧИЋ, Радомир
        Ekonomski efekti elektronske trgovine : magistarski rad / Radomir Pješčić ; mentor Vujica Lazović. - Podgorica : [s. n.], 2003 ([s. l. : s. n.]). - 85 lista : ilustr. ; 30 cm

Na vrhu nasl. str.: Ekonomski fakultet-Podgorica, Postdiplomske studije "Preduzetnička ekonomija". - Abstract. - Abstract. - Bibliografija: listovi [1-3]. - Ekonomski fakultet, Podgorica.

681.324:339(043.2)
COBISS.CG-ID 2465293


681.5 ТЕХНИКА АУТОМАТСКЕ РЕГУЛАЦИЈЕ


1350
КРСТАЈИЋ, Божо Д.
        Novi pristup LMS adaptivnom algoritmu sa promenljivim korakom : doktorska disertacija / Božo D. Krstajić. - Podgorica : [autor], 2002. - VI, 120 listova : graf. prikazi ; 30 cm + 1 list Potvrda o odbranjenoj disertaciji

Bibliografija: list 101-108. - Abstract. - Umnoženo za odbranu. - Elektro. fak., Podgorica, Univ. Crne Gore. - 12 listova na kraju knjige povezano u obrnutom smjeru: M 29990: ЦНБЦТ681.513.6:621.391(043.3)
COBISS.CG-ID 2184717

претходна
наредна