претходна
наредна

1291
ЈОВЕТИЋ, Горан
        Efekti slobodne zone za menadžment funkciju Slobodne zone AD "Luka Bar" : magistarski rad / Goran Jovetić ; mentor Sonja Bjeletić. - Podgorica : [s. n.], 2007 ([s. l. : s. n.]). - 106 listova : ilustr. ; 30 cm

Kor. nasl. - Bilješke uz tekst. - Aneks: 87-106. - Bibliografija: 84-86. - Abstrakt ; Abstract. - Umnoženo za odbranu. - Univ. Crne Gore, Ekonomski fak., Podgorica.
a) Радна организација "Лука Бар" (Бар) - Менаџмент - Слободне зоне - Магистарски радови

656.615:339.543.624(497.16)(043.2)
656.615:005(497.16)(043.2)
COBISS.CG-ID 11898640


656.8 ПТТ. ПОШТАНСКЕ МАРКЕ. ФИЛАТЕЛИЈА


1292
КОЉЕНШИЋ, Мирослав Н.
        Pismo i smrt / Miroslav N. Koljenšić. - Podgorica : Pokret : Telekom Crne Gore, 2002 (Podgorica : Pokret). - 248 str. : ilustr. ; 29 cm

Tiraž 1000.

656.8(497.16)(091)
COBISS.CG-ID 4376592

1293
МАРКОВИЋ, Милан
        Model sistema poslovne inteligencije u domenu javnih servisa pošte : magistarski rad / Milan Marković ; [mentor Ljiljana Kašćelan ; komisija za ocjenu rada Vujica Lazović, Biljana Rondović, Ljiljana Kašćelan]. - Podgorica : [s. n.], 2007 ([s. l. : s. n.]). - 79 listova : graf. prikazi ; 29 cm

Bilješke uz tekst. - Bibliografija: listovi 80-81. - Abstract. - Ekonomski. fak., Podgorica.

656.8:004.62(043.2)
COBISS.CG-ID 3733261

1294
НЕДИЋ, Зоран
        Organizaciono pozicioniranje kompanije za pružanje ekspresnih poštanskih usluga na tržištu Crne Gore : magistarski rad / Zoran Nedić ; [mentor Jasmina Stanković-Ćetković ; komisija za ocjenu rada Jasmina Stanković- Ćetković, Bogoljub Bošković, Predrag Ivanović]. - Podgorica : [s. n.], 2007. - graf. prikazi ; 29 cm. - 82 lista

Na vrhu nasl. str.: Univerzitet Crne Gore, Ekonomski fakultet. - Bilješke uz tekst. - Literatura: list 79-81. - Mag. rad., Ekonoms. fak., Podgorica, 2007.
(Broš.)

656.8(497.1)(043.2)
COBISS.CG-ID 3742989

1295
НЕДИЋ, Зоран
        Organizaciono pozicioniranje kompanije za pružanje ekspresnih poštanskih usluga tržištu Crne Gore : magistarski rad / Zoran Nedić ; [mentor Jasmina Stanković-Ćetković]. - Podgorica : [autor], 2007. - 82 lista : graf. prikazi ; 30 cm

Bilješke uz tekst. - Bibliografija: listovi 79-81. - Ab[p]strakt rada ; Paper Abstract. - Umnoženo za odbranu. - Ekonom. fak., Univ. Crne Gore.

656.874.014(043.2)
COBISS.CG-ID 12335120

1296
СИМОВИЋ, Милена
        Activity Based Costing Model obračuna troškova sa posebnim osvrtom na mogućnosti primjene u pošti Crne Gore : magistarski rad / Milena Simović ; [mentor Slobodan Malinić]. - Podgorica : [autor], 2007. - 86 listova ; 30 cm

Izvod rada ; Abstract. - Bibliografija: 84-86. - Umnoženo za odbranu. - Ekonom. fak. Univ. Crne Gore.

657.474.5:656.8(497.16)(043.2)
COBISS.CG-ID 12245776


656.96 ШПЕДИЦИЈА И ТРАНСПОРТНА ПРЕДУЗЕЋА


1297
ГАЈИЋ, Владета
        Špediterska preduzeća / Vladeta Gajić. - Bar : Fakultet za poslovni menadžment, 2007 (Podgorica : Pobjeda). - 305 str. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm

Tiraž 120.
ISBN 978-86-85755-13-2 (broš.)

656.96
COBISS.CG-ID 12109072


657 РАЧУНОВОДСТВО. КЊИГОВОДСТВО


1298
БЕКТЕШИ, Енеса
        Revizija zaliha : magistarski rad / Enesa Bekteši ; [mentor Mirko Andrić]. - Podgorica : [autor], 2007. - 69 listova ; 30 cm

Bilješke uz tekst. - Ab[p]starkt ; Abstract. - Bibliografija: 68-69. - Umnoženo za odbranu. - Ekonom. fak., Univ. Crne Gore.

657.371(043.2)
COBISS.CG-ID 11902992

1299
ВУКАЈЛОВИЋ, Тања
        Zbirka zadataka iz finansijskog računovodstva / Tanja Vukajlović. - Podgorica : Ekonomski fakultet, 2007 (Podgorica : Art Grafika). - 76 str. : tabele ; 24 cm

"...'Zbirka Zadataka iz finansijskog računovodstva' predstavlja praktikum, koji je kompatibilan sa univerzitetskim udžbenikom pod naslovom 'Osnovi računovodstva' čiji su autori prof. dr Slobodan Malinić i doc. dr Ana Lalević Filipović. " ---> predgovor. - Tiraž 300.
ISBN 978-86-80133-43-0 (broš.)

657.47(075.8)(076)
COBISS.CG-ID 12237584

1300
ЈАШОВИЋ, Борис
        Strategijsko upravljačko računovodstvo u funkciji povećanja konkurentnosti preduzeća : magistarski rad / Boris Jašović ; [mentor Slobodan Malinić]. - Podgorica : [autor], 2007. - 68 listova : graf. prikazi ; 30 cm

Bilješke uz tekst. - Bibliografija: 65-67. - Ab[p]strakt rada ; Abstract. - Umnoženo za odbranu. - Ekonom. fak. Univ. Crne Gore.

657.05:[658.016.2(043.2)
COBISS.CG-ID 12240912

1301
КАЛАЧ, Руждија
        Projektovanje kontnih planova u funkciji racionalne organizacije računovodstvenog informacionog sistema : magistarski rad / Ruždija Kalač ; [mentor Slobodan Malinić]. - Podgorica : [s. n.], 2007 ([s. l. : s. n.]). - 79 listova ; 30 cm

Bilješke uz tekst. - Bibliografija: 78-79. Abstrakt ; Résumé. - Umnoženo za odbranu. - Univ. Crne Gore, Ekonomski fak., Podgorica.

657.4.012.2:004.4(043.2)
COBISS.CG-ID 11907088

1302
ЛАЛЕВИЋ, Ана
        Računovodstvo ciljnih troškova - Target Costing / Ana Lalević. - Podgorica : Ekonomski fakultet, 2007 (Podgorica : Art Grafika). - 320 str. : graf. prikazi ; 24 cm

Tiraž 500. - Bibliografija: str. 313-320.
ISBN 978-86-80133-37-9

657.478
COBISS.CG-ID 11061008

1303
МОМЧИЛОВИЋ, Љерка
        Revizija materijalnih ulaganja : magistarski rad / Ljerka Momčilović ; [mentor Mirko Andrić]. - Podgorica : [s. n.], 2007 ([s. l. : s. n.]). - 80 listova : tabele ; 30 cm

Bilješke uz tekst. - Apstrakt rada ; Apstract. - Bibliografija: list 80. - Umnoženo za odbranu. - Univ. Crne Gore, Ekonomski fak., Podgorica.

657.371:657.421(043.2)
COBISS.CG-ID 11904016

1304
МРКУЛИЋ, Сухада
        Ocjena pouzdanosti sistema internih kontrola : magistarski rad / Suhada Mrkulić ; [mentor Dejan Jakšić]. - Podgorica : [autor], 2007. - 68 listova ; 30 cm

Bilješke uz tekst. - Izvod rada ; Abstract. - Bibliografija: 68. - Umnoženo za odbranu. - Ekonom. fak., Univ. Crne Gore.

657.633(043.2)
COBISS.CG-ID 11903248

1305
ПИЖУРИЦА, Љиља, 1970-
        Interna revizija : magistarski rad / Ljilja Pižurica ; [mentor Dejan Jakšić]. - Podgorica : [s. n.], 2007 ([s. l. : s. n.]). - 65 listova ; 30 cm

Bilješke uz tekst. - Bibliografija: 65. - Abstarct ; Abstrakt. - Umnoženo za odbranu. - Univ. Crne Gore. Ekonomski fak., Postdiplomske studije, Podgorica.

657.633(043.2)
COBISS.CG-ID 11908112

1306
РАКОЧЕВИЋ, Ранко
        Organizacija računovodstvene procedure : magistarski rad / Ranko Rakočević ; [mentor Slobodan Malinić]. - Podgorica : [autor], 2007. - 74 lista : graf. prikazi ; 30 cm

Bilješke uz tekst. - Bibliografija: listovi 70-74. - Ab[p]strac[k]t ; Abstract. - Umnoženo za odbranu. - Ekonom. fak. Univ. Crne Gore.

657.1(043.2)
COBISS.CG-ID 12241680

1307
РОГАНОВИЋ, Светлана
        Kaizen Costing kao faktor konkurentnosti i uspjeha preduzeća : magistarski rad / Roganović Svetlana ; [mentor Slobodan D. Malinić]. - Podgorica : [s. n.], 2007 ([s. l. : s. n.]). - 70 listova : graf. prikazi ; 30 cm

Bilješke uz tekst. - Abstract ; Ab[p]strakt. - Bibliografija: 66-70. - Umnoženo za odbranu. - Ekon. fak., Univ. Crne Gore.

657.478:658.5.015.25(043.2)
COBISS.CG-ID 11890960

1308
САМАРЏИЋ, Илија
        Menadžment računovodstva / Ilija Samardžić. - 1. izd. - Bar : Fakultet za poslovni menadžment, cop.2007 (Podgorica : Pobjeda). - 195 str. ; 24 cm

Tiraž 400. - Bibliografija: str. 193.
ISBN 978-86-85755-07-1 (broš.)

657.47(075.8)
005(075.8)
COBISS.CG-ID 11326224

1309
ТОДОРОВИЋ, Невенка
        Revizija potraživanja i obaveza : magistarski rad / Nevenka Todorović ; [mentor Mirko Andrić]. - Podgorica : [s. n.], 2007 ([s. l. : s. n.]). - 75 listova : graf. prikazi ; 30 cm

Bilješke uz tekst. - Abstract. - Bibliografija: list 75. - Umnoženo za odbranu. - Univ. Crne Gore, Ekonomski fak., Podgorica.

657.371(043.2)
COBISS.CG-ID 11904272


658 ЕКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЈА ПРЕДУЗЕЋА


1310
БОЈОВИЋ, Раде
        Poslovni priručnik : kako osnovati i voditi sopstveni biznis / Rade Bojović, Vladan Simonović. - Podgorica : Mreža NVO "Akcija", 2002 (Podgorica : MB Grafika). - 57 str. ; 24 cm. - (Reforme za zdravo društvo)

(Broš.)

658.114.011(083.1)
334.722
COBISS.CG-ID 10164240

1311
БОШКОВИЋ, Богољуб
        Organizacija preduzeća I i II / Bogoljub Bošković. - 3. izd. - Podgorica : Univerzitet Crne Gore, Ekonomski fakultet, 2002 (Cetinje : IVPE). - 397 str. : graf. prikazi ; 24 cm

Tiraž 500. - Bibliografija: str. 393-397.
ISBN 86-80133-14-0 (Broš.)

658(075.8)
COBISS.CG-ID 4850192

1312
БУЛАТОВИЋ, Рената, 1982-
        Restrukturiranje preduzeća u posttranzicionom periodu : magistarski rad / Renata Bulatović ; [mentor Anđelko Lojpur]. - Podgorica : [s. n.], 2007 ([s. l. : s. n.]). - 80 listova ; 30 cm

Bilješke uz tekst. - Abstrakt; Abstract. - Bibliografija: 77-80. - Umnoženo za odbranu. - Univ. Crne Gore, Ekonomski fak., Podgorica.

658.1:330.34]:330.342(043.2)
COBISS.CG-ID 11907856

1313
ВРАЧАР, Драгутин
        Стратегије тржишног комуницирања / Драгутин Врачар. - 5. изд. - Београд : Центар за издавачку делатност Економског факултета, 2007 (Београд : Спектра). - IX, 580 стр. : граф. прикази, табеле ; 24 cm

Тираж 300. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Библиографија: стр. 569-579.
ISBN 978-86-403-0830-4

658.8(075.8)
339.138(075.8)
659.1/.2(075.8)
COBISS.CG-ID 141548044

1314
ВУЈКОВИЋ, Миодраг
        Uticaj finansijskog izvještavanja na ocjenu kreditne sposobnosti preduzeća : magistarski rad / Miodrag Vujković ; [mentor Saša Popović]. - Podgorica : [s. n.], 2007 ([s. l. : s. n.]). - 74 lista : graf. prikazi ; 30 cm

Bilješke uz tekst. - Bibliografija: 73-74. - Umnoženo za odbranu. - Univ. Crne Gore, Ekonomski fak., Podgorica.

658.1:336.77(043.2)
658.1:657.2(043.2)
COBISS.CG-ID 3739149

1315
ВУКОВИЋ, Љубиша
        Marketing u kvalitetu - proces razvijanja i upravljanja proizvodom / Ljubiša Vuković. - Beograd : Zadužbina Andrejević, 2007 (Beograd : Todra plus). - 104 str. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm. - (Posebna izdanja / [Zadužbina Andrejević], ISSN 1450-801X ; 152)

Tiraž 500. - "Monografija je ... je prerađena mag. teza 'Istraživanje marketinga proizvoda za potrebe upravljenja internim kvalitetom' ... na Ekonomskom fak. u Beogradu, 2003" ---> zadnji kor. list. - Na koricama autorova slika i beleška o njemu. - Bilješke uz tekst. - Bibliografija: str. 95-97. - Registar. - Sažetak ; Abstract ; Summary. - Dok. disert., Ekonomski fak. Univ. u Beogradu.
ISBN 978-86-7244-636-4 (broš.)

658.56.018(043.2)
005.6(043.2)
COBISS.CG-ID 140601612

1316
ВУЛИЋ, Владимир, 1978-
        Strategijski autsorsing kao instrument ostvarivanja održive konkurentske prednosti : magistarski rad / Vladimir Vulić ; mentor Veselin Vukotić ; [Komisija za odbranu rada] Veselin Vukotić, Milorad Jovović, Danijela Jaćimović. - Podgorica : [autor], 2007. - 116 listova : ilustr., graf. prikazi ; 29 cm

Biografija autora: list 116. - Bilješke uz tekst. - Bibliografija: listovi 101-115. - Apstrakt ; Abstract. - Umnoženo za odbranu. - Univ. Crne Gore, Ekonom. fak.

658.1:[061.68:005(043.2)
COBISS.CG-ID 3786253

1317
ГАЈЕВИЋ, Стеван
        Model upravljanja organizacionim promjenama kod preduzeća poljoprivrednog tipa-Sinjajevina a.d.- : magistarski rad / Stevan Gajević ; [mentor Anđelko Lojpur]. - Podgorica : [autor], 2007. - 80 listova : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: listovi 79-80. - Apstrakt ; Abstract. - Umnoženo za odbranu. - Univ. Crne Gore, Ekon. fak.

658.1.016.7:338.439(497.16 Сињајевина)(043.2)
COBISS.CG-ID 3780877

1318
ГОСПИЋ, Радош
        Poslovni sastanci i odlučivanje u preduzeću / Radoš M. Gospić. - Podgorica : R. Gospić, 2006. - 235 str. : ilustr. ; 24 cm

Bilješka o autoru: str. 235. - Bibliografija: str. 233-234.

658.3
COBISS.CG-ID 512185570

1319
ДАМОДАРАН, Асват
        Korporativne finansije : teorija i praksa / Aswath Damodaran ; prevod Jelena Klajn ; urednik Saša Popović. - Podgorica : MODUS [i. e.] Centar za statistička istraživanja i prognoze, 2007 (Prijepolje : Grafokarton). - XXIV, 974 str. : graf. prikazi ; 27 cm

Prevod djela: Corporate Finance / Aswath Damodaran. - Tiraž 1000. - Predgovor: str. V-VIII. - Vodič za čitaoce: str. IX-XII. - O autoru: str. IV. - Bibliografija i rezimei uz svako poglavlje. - Registar.
ISBN 978-9940-9095-0-5

658.114.3:658.14/.17
COBISS.CG-ID 12232208

1320
ДРАШКОВИЋ, Веселин
        Osnovi strategijskog menadžmenta / Veselin Drašković, Mimo Drašković. - Kotor : Fakultet za pomorstvo, 2007 (Podgorica : 3M Makarije). - 184 str. : graf. prikazi ; 25 cm

Slike autora. - Na vrhu nasl. str.: Menadžment u pomorstvu. - Tiraž 500. - Bilješke uz tekst. - Bilješke o autorima: str. 183. - Glosarij: str. 161-171. - Bibliografija: str. 176-182. - Registar.
ISBN 978-86-80031-36-1

658:656.61(075.8)
COBISS.CG-ID 12194064

претходна
наредна