претходна
наредна

841
ЧИЛИКОВ, Александар
        Ликовна умјетност : уџбеник за I или II разред опште гимназије / Александар Чиликов, Оливија Ивановић ; [илустрације Б. Крговић]. - 2. изд. - Подгорица : Завод за уџбенике и наставна средства, 2007 (Груде : Графотисак). - 95 стр. : илустр. ; 26 cm

Тираж 3000. - Лексикон појмова и личности: стр. 87-93. - Библиографија: стр. 94.
ISBN 978-86-303-1103-1 (брош.)37.016:73/76(075.2)
COBISS.CG-ID 11610128

842
ЏОГАНОВИЋ-Бојић, Марија
        Ликовна култура : за четврти разред деветогодишње основне школе / Марија Џогановић-Бојић, Милена Јовићевић-Поповић. - Подгорица : Завод за уџбенике и наставна средства, 2007 (Београд : Публикум). - 107 стр. : илустр. ; 24 cm

Тираж 2500.
ISBN 978-86-303-1196-3 (брош.)37.016:73/76(075.2)
COBISS.CG-ID 11809296


37.016:78(075.2/.3) УЏБЕНИЦИ МУЗИКЕ


843
ВУЈИЧИЋ, Бранка
        Музичка култура : за шести разред деветогодишње основне школе / Бранка Вујичић, Срђан Тмушић ; [илустрације Адела Зејниловић]. - 3. изд. - Подгорица : Завод за уџбенике и наставна средства, 2007 (Суботица : Ротографика). - 70 стр. : илустр. ; 26 cm

Тираж 16500.
ISBN 978-86-303-1082-9 (брош.)37.016:78(075.2)
COBISS.CG-ID 11396624

844
ВУЈИЧИЋ, Бранка
        Чудесни свијет звукова 1 : уџбеник за први разред деветогодишње основне школе / Бранка Вујичић, Ивана Дедић, Александра Наумовски ; [илустратор Ирена Ракчевић, Габријел Врбовец ; превод Дивна Паљевић]. - 4. изд. - Подгорица : Завод за уџбенике и наставна средства ; Ljubljana : Rokus, 2007 (Суботица : Ротографика). - 42 стр., [3] листа с таблама : илустр. ; 30 cm

Поднасл. на полеђини насл. листа: музичка култура за први разред деветогодишње основне школе. - Тираж 18000.
ISBN 978-86-303-1054-6 (брош.)37.016:78(075.2)
COBISS.CG-ID 11375376

845
ЛУЦЕЛШВАБ, Дијана
        Нотни стан : музичка култура за четврти разред деветогодишње основне школе / Дијана Луцелшваб, Александра Стефановић ; [илустратор Душан Лакићевић ; нотографија уџбеника Оливера Дакић]. - Подгорица : Завод за уџбенике и наставна средства, 2007 (Суботица : Ротографика). - 71 стр. : илустр. ; 29 cm

Тираж 2500. - Речник мање познатих појмова: стр. 70-71.
ISBN 978-86-303-1202-1 (брош.)37.016:78(075.2)
COBISS.CG-ID 11862288

846
НИКОЛИЋ, Оливера
        Чудесни свијет звукова : музичка култура за трећи разред деветогодишње основне школе / Оливера Николић, Невенка Петричевић ; [илустрације Ирена Вуковић]. - 2. изд. - Подгорица : Завод за уџбенике и наставна средства, 2007 (Београд : Публикум). - 60 стр. : илустр. ; 30 cm + 1 CD

Тираж 5000.
ISBN 978-86-303-1090-4 (брош.)37.016:78(075.2)
COBISS.CG-ID 11588368

847
PERUNOVIĆ, Ranka
        Arti muzikor : për klasën e 1-rë ose të 2-të të gjimnazit / Ranka Perunoviq, Mirjana Ivanoviq ; [përkthyes Zarija Brajoviq]. - Podgoricë : Enti i Teksteve dhe i Mjeteve Mësimore, 2007 (Cetinje : Obod). - 128 str. : ilustr. ; 26 cm + CD 4

Tiraž 1000.
ISBN 978-86-303-1188-8 (broš.)

37.016:78(075.3)
COBISS.CG-ID 11777808

848
ПЕРУНОВИЋ, Ранка
        Muzička umjetnost : za 1. ili 2. razred gimnazije / Ranka Perunović, Mirjana Ivanović. - 2. izd. - Podgorica : Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 2007 (Grude : Grafotisak). - 127 str. : ilustr. ; 26 cm + 4 CD-a

Tiraž 3000. - Bibliografija: str. 126.
ISBN 978-86-303-1122-2 (broš.)

37.016:78(075.3)
COBISS.CG-ID 11591952

849
PETRIČEVIĆ, Nevenka
        Bota magjepsëse e tingujve : kultura muzikore për klasën e tretë të shkollës fillore nëntëvjeçare : teksti mësimor / Olivera Nikoliq, Nevenka Petriçeviq ; [ilustrimet Irena Vukoviq ; përkthyes Zarija Brajoviq]. - Podgoricë : Enti i teksteve dhe i mjeteve mësimore, 2007 (Cetinje : Obod). - 61 str. : ilustr. ; 30 cm + CD 1

Tiraž 1500.
ISBN 978-86-303-1190-1 (broš.)

37.016:78(075.2)
COBISS.CG-ID 11777296

850
POPOVIĆ, Dobrila
        Kultura muzikore : për klasën e shtatë të shkollës fillore nëntëvjeçare : teksti mësimor / Dobrilla Popoviq, Dijana Petriçeviq ; [përkthyes Zarija Brajoviq]. - Podgoricë : Enti i Teksteve dhe i Mjeteve Mësimore, 2007 (Cetinje : Obod). - 56 str. : ilustr. ; 26 cm + CD 1

Tiraž 1500. - Fjalori: str. 55-56.
ISBN 978-86-303-1186-4 (broš.)

37.016:78(075.2)
COBISS.CG-ID 11778576

851
ПОПОВИЋ, Добрила
        Музичка култура : за седми разред деветогодишње основне школе / Добрила Поповић, Дијана Петричевић. - 2. изд. - Подгорица : Завод за уџбенике и наставна средства, 2007 (Београд : Публикум). - 59 стр. : илустр. ; 26 cm + 1 CD

Тираж 5000. - Рјечник: стр. 58-59.
ISBN 978-86-303-1088-1 (брош.)37.016:78(075.2)
COBISS.CG-ID 11590928

852
ЋЕТКОВИЋ, Гордана
        Музичка култура : за осми разред деветогодишње основне школе / Гордана Ћетковић, Татјана Војнов. - Подгорица : Завод за уџбенике и наставна средства, 2007 (Београд : Публикум). - 76 стр. : илустр. ; 26 cm

Тираж 2500. - Рјечник: стр. 74.
ISBN 978-86-303-1198-7 (брош.)37.016:78(075.2)
COBISS.CG-ID 11809040

853
        ЧУДЕСНИ свијет звукова : музичка култура за други разред деветогодишње основне школе / Бранка Вујичић ... [и др.] ; [илустратори Ирена Ракчевић, Рајко Блашко, Миленка Фабјанчић ; превод Јасмина Вукашевић]. - 3. изд. - Подгорица : Завод за уџбенике и наставна средства ; Ljubljana : Rokus, 2007 (Суботица : Ротографика). - 49 стр. : илустр. ; 30 cm + 1 аудио касета

Тираж 16500.
ISBN 978-86-303-1059-1 (брош.)37.016:78(075.2)
COBISS.CG-ID 11381008


37.016:8(075.2/.3) УЏБЕНИЦИ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ


854
АШАНИН, Соња
        Путовање са књигом : дневник читања за четврти разред деветогодишње основне школе / Соња Ашанин, Наташа Боровић ; [илустрације Сузана Пајовић-Живковић]. - Подгорица : Завод за уџбенике и наставна средства, 2007 (Суботица : Ротографика). - 59 стр. : илустр. ; 26 cm

Текст ћир. и лат. - Тираж 2500.
ISBN 978-86-303-1151-2 (брош.)37.016:821-82(075.2)(076.1)
COBISS.CG-ID 11694352

855
BECI, Bahri
        Valle shkronjash dhe tingujsh : gjuha shqipe 2 : për klasën e dytë të shkollës fillore nëntëvjeçare : libri i nxënësit / Bahri Beci ; [ilustrimi Marija Popoviq]. - Botimi 1. - Podgoricë : Enti i teksteve dhe i mjeteve mësimore, 2007 (Cetinje : Obod). - 80 str. : ilustr. ; 30 cm

Tiraž 1500.
ISBN 978-86-303-1043-0 (broš.)

37.016:811.18(075.2)
COBISS.CG-ID 11335184

856
BECI, Bahri
        Valle shkronjash dhe tingujsh : gjuha shqipe 2 : për klasën e dytë të shkollës fillore nëntëvjeçare : fletorja e punës / Bahri Beci ; [ilustrimi Marija Popoviq]. - Botimi 1. - Podgoricë : Enti i teksteve dhe i mjeteve mësimore, 2007 (Cetinje : Obod). - 88 str. : ilustr. ; 30 cm

Tiraž 1500.
ISBN 978-86-303-1042-3

37.016:811.18(075.2)(076.1)
COBISS.CG-ID 11335440

857
BECI, Bahri
        Valle fjalësh dhe fjalish : gjuha shqipe 3 : për klasën e tretë të shkollës fillore nëntëvjeçare : libri i nxënësit / Bahri Beci ; [ilustrimi Simon Vuçkoviq]. - 1. izd. - Podgoricë : Enti i teksteve dhe i mjeteve mësimore, 2007 (Cetinje : Obod). - 75 str. : ilustr. ; 30 cm

Podatak o izd. preuzet iz CIP-a. - Tiraž 1500.
ISBN 978-86-303-1217-5 (broš.)

37.016:811.18(075.2)
COBISS.CG-ID 12069904

858
BECI, Bahri
        Valle fjalësh dhe fjalish : gjuha shqipe 3 : për klasën e tretë të shkollës fillore nëntëvjeçare : fletorja e punës / Bahri Beci ; [ilustrimi Simon Vuçkoviq]. - 1. izd. - Podgoricë : Enti i teksteve dhe i mjeteve mësimore, 2007 (Cetinje : Obod). - 73 str. : ilustr. ; 30 cm

Podatak o izd. preuzet iz CIP-a. - Tiraž 1500.
ISBN 978-86-303-1216-8 (broš.)

37.016:811.18(075.2)(076)
COBISS.CG-ID 12069392

859
BECI, Bahri
        Komunikojmë dhe hartojmë përdorim gjuhën : gjuha shqipe 7 : për klasën e shtatë të shkollës fillore nëntëvjeçare : fletorja e punës / Bahri Beci ; [ilustrimi Darko Dërleviq]. - Podgoricë : Enti i teksteve dhe i mjeteve mësimore, 2007 (Podgorica : Grafo Crna Gora). - 88 str. : ilustr. ; 30 cm

Tiraž 1500.
ISBN 978-86-303-1213-7 (broš.)

37.016:811.18(075.2)(076.1)
COBISS.CG-ID 11961872

860
BECI, Bahri
        Komunikojmë dhe hartojmë, përdorim gjuhën : [gjuha shqipe 7 : për klasën e shtatë të shkollës fillore nëntëvjeçare : libri i nxënësit] / Bahri Beci ; [ilustrimi Darko Dërleviq]. - Podgoricë : Enti i teksteve dhe i mjeteve mësimore, 2007 (Podgorica : Grafo Crna Gora). - 86 str. : ilustr. ; 30 cm

Podnasl. preuzet sa kor. - Tiraž 1500.
ISBN 978-86-303-1215-1 (broš.)

37.016:811.18(075.2)
COBISS.CG-ID 11962896

861
BECI, Bahri
        Flasim dhe hartojmë njohim gjuhën : gjuha shqipe 6 : për klasën e gjashtë të shkollës fillore nëntëvjeçare : fletorja e punës / Bahri Beci ; [ilustrimi Simon Vuçkoviq]. - Podgoricë : Enti i teksteve dhe i mjeteve mësimore, 2007 (Cetinje : Obod). - 76 str. : ilustr. ; 30 cm

Tiraž 1500.
ISBN 978-86-303-1046-1

37.016:811.18(075.2)(076.1)
COBISS.CG-ID 11333136

862
ВУЧКОВИЋ-Ћинћур, Радинка
        И књиге су твоји пријатељи : дневник читања за 7. разред деветогодишње основне школе / Радинка Вучковић-Ћинћур, Љубомир Ковачевић. - 2. изд. - Подгорица : Завод за уџбенике и наставна средства, 2007 (Београд : Публикум). - 135 стр. ; 26 cm

Ћир. и лат. - Тираж 5000.
ISBN 978-86-303-1097-3 (брош.)37.016:821-82(075.2)(076.1)
COBISS.CG-ID 11559440

863
GJURAVÇAJ, Pjetër
        Gramatika e gjuhës shqipe : (morfologjia) : për klasën e VI të shkollës fillore / Pjetër Gjuravçaj. - Podgoricë : Enti i teksteve dhe i mjeteve mësimore, 2002 (Podgoricë : Pobjeda). - 120 str. : ilustr. ; 24 cm

Tiraž 1200. - Bibliografija: str. 119.
ISBN 86-303-0582-7 (Broš.)

37.016:8(075.2/.3)
COBISS.CG-ID 5560592

864
ГЛУШИЦА, Рајка
        Свијет језика 2 : уџбеник матерњег језика за други разред опште гимназије / Рајка Глушица, Дајана Шеваљевић ; [илустрације Срђа Радуловић, Јово Петричевић]. - Подгорица : Завод за уџбенике и наставна средства, 2007 (Суботица : Ротографика). - 182 стр. : илустр. ; 27 cm

Ћир. и лат. - Тираж 3000. - Регистар.
ISBN 978-86-303-1179-6 (брош.)37.016:811.163.4(075.2)
COBISS.CG-ID 11757072

865
ГЛУШИЦА, Рајка
        Свијет језика : уџбеник матерњег језика за први разред опште гимназије / Рајка Глушица, Дајана Шеваљевић ; [илустрације Срђа Радуловић, Јово Петричић]. - 2. изд. - Подгорица : Завод за уџбенике и наставна средства, 2007 (Груде : Графотисак). - 161 стр. : илустр. ; 27 cm

Ћир. и лат. - Тираж 3000. - Регистар.
ISBN 978-86-303-1138-0 (брош.)37.016:811.163.4(075.3)
COBISS.CG-ID 11607568

866
        DALLËNDYSHJA : libër leximi për klasën e pestë të shkollës fillore / Arif Ramadan, Dragolub Gjokiq ; [ilustrimet Lenka Knezheviq-Zhuborski]. - Bot. i 2. - [S. l. : s. n., 2002] ([s. l. : s. n.]). - 125 str. : ilustr. ; 24 cm

Preštampano izd.: Beograd ; Podgorica : Enti i teksteve dhe i mjeteve mësimore, 1997 (Shabac : "Dragan Sërniq").
ISBN 86-17-05731-9

37.016:8(075.2/.3)
COBISS.CG-ID 184211207

867
DREŠAJ, Pjetar
        Djepi i artë : ditari i leximeve 7 për klasën VII të shkollës fillore nëntëvjeçare / Pjetër Dreshaj. - Podgoricë : Enti i teksteve dhe i mjeteve mësimore, 2007 (Cetinje : Obod). - 129 str. ; 26 cm

Na poleđini nasl lista uporedni naslov: Златна колијевка : књижевност 7 за седми разред деветогодишње основне школе : дневник читања. - Tiraž 1500.
ISBN 978-86-303-1158-1 (broš.)

37.016:821-82(075.2)(076.1)
COBISS.CG-ID 11705616

868
DREŠAJ, Pjetar
        Hapim dritaren : letërsia 7 : libri i nxënësit : për klasën e shtatë të shkollës fillore nëntëvjeçare / Pjetër Dreshaj. - Podgoricë : Enti i teksteve dhe i mjeteve mësimore, 2007 (Cetinje : Obod). - 95 str. : ilustr. ; 26 cm

Na poleđini nasl. lista upored. nasl.: Отворени прозор : књижевност 7 : за седми разред деветогодишње основне школе. - Tiraž 1500.
ISBN 978-86-303-1159-8 (broš.)

37.016:821-82(075.2)
COBISS.CG-ID 11705872

869
        DUAM dhe mundemi : leximi letrar 3 : për klasën e tretë të shkollës fillore nëntëvjeçare : libri i nxënësit / Rrok Gjolaj ; [ilustrimi Simon Vuçkoviq]. - Podgoricë : Enti i Teksteve dhe i Mjeteve Mësimore, 2007 (Cetinje : Obod). - 85 str. : ilustr. ; 30 cm

Tiraž 1500.
ISBN 978-86-303-1204-5 (broš.)

37.016:821-82(075.2)
COBISS.CG-ID 11865104

870
ĐOLJAJ, Rok
        Duam dhe mundemi : leximi letrar : për klasën e tretë të shkollës fillore nëntëvjeçare : fletorja e punës / Rrok Gjolaj ; [ilustrues Simon Vuçkoviq]. - Podgoricë : Enti i teksteve dhe i mjeteve mësimore, 2007 (Cetinje : Obod). - 55 str. : ilustr. ; 30 cm

Tiraž 1500.
ISBN 978-86-303-1201-4 (broš.)

37.016:811.18(075.2)(076.1)
COBISS.CG-ID 11862032

претходна
наредна