претходна
наредна

811
ХОРВАТ, Розалија
        Hemija : za I razred trogodišnjih stručnih škola u kojima je hemija opšteobrazovni predmet samo u prvoj godini / Rozalija Horvat, Miloje Rakočević ; [ilustrator Đorđe Švonja]. - 12. izd. - Beograd : Zavod za udžbenike, 2007 (Bački Petrovac : Kultura). - 116 str., [1] list s periodnim sistemom elemenata : ilustr. ; 24 cm

Kor. stv. nasl: Hemija 1.
ISBN 978-86-17-14173-6 (broš.)

37.016:54(075.3)
COBISS.CG-ID 225569543


37.016:57/59(075.2/.3) УЏБЕНИЦИ БИОЛОГИЈЕ


812
БОЖИЋ-Крстић, Верица
        Biologija : udžbenik za sedmi razred devetogodišnje osnovne škole / Verica Božić Krstić, Desanka Malidžan ; [ilustracije Milorad Mitić ; fotografije Danijela Stešević... [et al.]]. - 2. izd. - Podgorica : Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 2007 (Beograd : Publikum). - 124 str. : ilustr. ; 29 cm

Tiraž 5000.
ISBN 978-86-303-1127-7 (broš.)

37.016:57/59(075.2)
COBISS.CG-ID 11599888

813
BOŽIĆ-Krstić, Verica
        Biologjia : për klasën e shtatë të shkollës fillore nëntëvjecare : teksti mësimor / Verica Bozhiq Kërstiq, Desanka Malixhan ; [përkthyes Zarija Brajoviq ; ilustrimi dhe disenjoja Milorad Mitiq ; ilustrimi dhe fotografitë Danijella Stesheviq ... et al.]. - 1. izd. - Podgoricë : Enti i teksteve dhe i Mjeteve Mësimore, 2007 (Cetinje : Obod). - 124 str. : ilustr. ; 29 cm

Kor. stv. nasl.: Biologija 7. - Podatak o izd. preuzet iz CIP-a. - Tiraž 1500.
ISBN 978-86-303-1224-3 (broš.)

37.016:57(075.2)
COBISS.CG-ID 12143632

814
DERMASTIA, Marina
        Nga molekula tek qeliza 1 : biologjia për vitin e parë të gjimnazit të përgjithshëm / Marina Dermastia, Tom Turk, Bllazhenka Petriçeviq ; [ilustrimet Marija Prelog, Simon Vukçeviq ; fotografitë Marina Dermastia ... et al.]. - Podgoricë : Enti i teksteve dhe i mjeteve mësimore ; Ljubljana : Rokus, 2007 (Podgorica : 3M Makarije). - 186 str. : ilustr. ; 20 x 29 cm

Tiraž 1000.
ISBN 978-86-303-1232-8 (broš.)

37.016:57(075.3)
COBISS.CG-ID 12265744

815
ДЕРМАСТИА, Марина
        Od molekula do ćelije 1 : biologija za prvi razred opšte gimnazije / Marina Dermastia, Tom Turk, Blaženka Petričević ; [prevod sa slovenačkog Dora Ilić ; ilustracije Marija Prelog, Simon Vukčević ; fotografije Marina Dermastia ... et al.]. - 2. izd. - Podgorica : Zavod za udžbenike i nastavna sredstva ; Ljubljana : Rokus, 2007 (Mostar : Grafotisak). - 186 str. : ilustr. ; 21 x 29 cm

Tiraž 3000.
ISBN 978-86-303-1118-5 (broš.)

37.016:57/59(075.3)
COBISS.CG-ID 11615760

816
МАЛИЏАН, Десанка
        Biologija : radna sveska za osmi razred devetogodišnje osnovne škole / Desanka Malidžan, Danka Petrović, Marijana Ojdanić ; [ilustracije Milorad Mitić]. - Podgorica : Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 2007 (Beograd : Publikum). - 84 str. : ilustr. ; 27 cm

Tiraž 2500.
ISBN 978-86-303-1157-4 (broš.)

37.016:57/59(075.2)(076.1)
COBISS.CG-ID 11699984

817
МАЛИЏАН, Десанка
        Biologija : radna sveska za sedmi razred devetogodišnje osnovne škole / Desanka Malidžan, Verica Božić Krstić ; [ilustracije Milorad Mitić]. - 2. izd. - Podgorica : Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 2007 (Beograd : Publikum). - 56 str. : ilustr. ; 29 cm

Tiraž 5000.
ISBN 978-86-303-1126-0 (broš.)

37.016:57/59(075.2)(076.1)
COBISS.CG-ID 11599632

818
MALIDŽAN, Desanka
        Biologjia : për klasën e shtatë të shkollës fillore nëntëvjecare : fletorja e punës / Desanka Malixhan, Verica Bozhiq Kërstiq ; [përkthyes Zarija Brajoviq ; ilustrimi dhe disenjoja Milorad Mitiq]. - 1. izd. - Podgoricë : Enti i teksteve dhe i Mjeteve Mësimore, 2007 (Cetinje : Obod). - 60 str. : ilustr. ; 29 cm

Kor. stv. nasl.: Biologjia 7. - Podatak o izd. preuzet iz CIP-a. - Tiraž 1500.
ISBN 978-86-303-1225-0 (broš.)

37.016:57(075.2)(076.1)
COBISS.CG-ID 12143888

819
ПЕТРИЧЕВИЋ, Блаженка
        Biologija 2 : za drugi razred opšte gimnazije / Blaženka Petričević, Marko Karaman, Katarina Todorović ; [ilustracije Mirko Zulić]. - Podgorica : Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 2007 (Beograd : Publikum). - 196 str. : ilustr. ; 27 cm

Tiraž 3000.
ISBN 978-86-303-1182-6 (broš.)

37.016:57/59(075.3)
COBISS.CG-ID 11781904

820
ПЕТРИЧЕВИЋ, Блаженка
        Biologija : radna sveska za drugi razred opšte dimnazije / Blaženka Petričević, Marko Karaman, Katarina Todorović. - Podgorica : Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 2007 (Beograd : Publikum). - 110 str. : ilustr. ; 29 cm

Tiraž 3000.
ISBN 978-86-303-1200-7 (broš.)

37.016:57/59(075.2)(076.1)
COBISS.CG-ID 11834128

821
ПЕТРОВИЋ, Данка
        Biologija : udžbenik za osmi razred devetogodišnje osnovne škole / Danka Petrović, Marijana Ojdanić, Desanka Malidžan ; [ilustracije i dizajn Milorad Mitić]. - Podgorica : Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 2007 (Beograd : Publikum). - 184 str. : ilustr. ; 26 cm

Tiraž 2500.
ISBN 978-86-303-1156-7 (broš.)

37.016:57/59(075.2)
COBISS.CG-ID 11699728

822
POTOČNIK-Vičar, Helena
        Nga molekula tek qeliza 1 : fletorja e punës për vitin e parë të gjimnazit të përgjithshëm / Helena Potoçnik Viçar, Marina Dermastia, Bllazhenka Petriçeviq. - Podgoricë : Enti i teksteve dhe i mjeteve mësimore, 2007 (Podgorica : 3M Makarije). - 135 str. : ilustr. ; 29 x 20 cm

Prema CIP-u, ovo je 2. izd. - Tiraž 1000.
ISBN 978-86-303-1233-5 (broš.)

37.016:57(075.3)(076.1)
COBISS.CG-ID 12263696

823
ПОТОЧНИК-Вичар, Хелена
        Od molekula do ćelije 1 : radna sveska za prvi razred opšte gimnazije / Helena Potočnik Vičar, Marina Dermastia, Blaženka Petričević ; [prevod Dora Ilić ; ilustracije Marija Prelog]. - 2. izd. - Podgorica : Zavod za udžbenike i nastavna sredstva ; Ljubljana : Rokus, 2007 (Mostar : Grafotisak). - 135 str. : ilustr. ; 21 x 29 cm

Tiraž 3000.
ISBN 978-86-303-1117-8 (broš.)

37.016:57/59(075.3)(076.1)
COBISS.CG-ID 11615504


37.016:61(075.2/.3) УЏБЕНИЦИ МЕДИЦИНЕ


824
БУКЕЛИЋ, Јован
        Neuropsihijatrija : za III razred medicinske škole / Jovan Bukelić. - 13. izd. - Beograd : Zavod za udžbenike, 2007 (Bački Petrovac : Kultura). - 359 str. : ilustr. ; 24 cm

Rečnik pojmova: str. 339-350. - Bibliografija: str. 351-354.
ISBN 978-86-17-14327-3 (broš.)

37.016:616.89(075.3)
COBISS.CG-ID 223118855


37.016:614.84(075.3) УЏБЕНИЦИ ВАТРОГАСТВА И ПОЖАРСТВА


825
ЉАЉЕВИЋ, Агима
        Higijena : udžbenik za I razred srednjih stručnih škola : područje rada - trgovina, turizam i ugostiteljstvo / Agima Ljaljević. - Podgorica : Centar za stručno obrazovanje, 2007 (Cetinje : IVPE). - 81, [6] str. : ilustr. ; 26 cm. - (Edicija Udžbenici / Centar za stručno obrazovanje, Podgorica)

Tiraž 2000. - Podatak o ediciji preuzet iz CIP-a. - Registar.
ISBN 978-86-7796-018-6 (broš.)

37.016:613(075.3)
COBISS.CG-ID 12295440


37.016:62(075.2/.3) УЏБЕНИЦИ ТЕХНИКЕ


826
ГАРГОВИЋ, Насер
        Mašine i uređaji : udžbenik za I i II razred srednjih stručnih škola : područje rada šumarstvo i obrada drveta / Naser Gargović, Milan Spasojević. - Podgorica : Centar za stručno obrazovanje, 2007 (Cetinje : IVPE). - 231 str. : graf. prikazi ; 26 cm. - (Edicija Udžbenici / Centar za stručno obrazovanje, Podgorica)

Tiraž 500. - Rječnik stručnih pojmova sa objašnjenjem: str. 227-230. - Bibliografija: str. 131.
ISBN 978-86-7796-015-5 (broš.)

37.016:[621.9:674(075.3)
COBISS.CG-ID 12151568


37.016:63(075.3) УЏБЕНИЦИ ПОЉОПРИВРЕДЕ


827
МИРЕЦКИ, Наташа
        Opšte ratarstvo : za I razred srednjih stručnih škola : područje rada "Poljoprivreda, proizvodnja i prerada hrane, veterina" / Nataša Mirecki, Marija Skledar, Pavel Leban. - Podgorica : Centar za stručno obrazovanje, 2007 (Cetinje : IVPE). - 104 str. : graf. prikazi ; 26 cm

Tiraž 1000.
ISBN 978-86-7796-010-0

37.016:631/635(075.3)
COBISS.CG-ID 11389712

828
САВИЋ, Светозар
        Vinogradarstvo : udžbenik za I i II razred srednjih stručnih škola / Svetozar Savić. - Podgorica : Centar za stručno obrazovanje Republike Crne Gore, 2007 (Cetinje : IVPE). - 251 str. : ilustr. ; 28 cm. - (Edicija Udžbenici / Centar za stručno obrazovanje, Podgorica)

Tiraž 500. - Kor. podnasl.: područje rada poljoprivreda, proizvodnja i prerada hrane, veteri na. - Bibliografija: str. 251.
ISBN 978-86-7796-013-1 (broš.)

37.016:634.8(075.3)
COBISS.CG-ID 11726608


37.016:64(075.2/.3) УЏБЕНИЦИ ДОМАЋИНСТВА


829
МИЛИЋЕВИЋ, Радослав
        Ugostiteljsko poslovanje : udžbenik za I razred srednjih stručnih škola : područje rada - trgovina, turizam i ugostiteljstvo / Radoslav Milićević. - Podgorica : Centar za stručno obrazovanje, 2007 (Cetinje : IVPE). - 118 str. : ilustr. ; 26 cm

Tiraž 2000. - Bibliografija: str. [119-121].
ISBN 978-86-7796-017-9 (broš.)

37.016:640.4(075.3)(076)
COBISS.CG-ID 12294928


37.016:67/68(075.3) УЏБЕНИЦИ ИНДУСТРИЈЕ И МЕХАНИЧКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ


830
ВУЧЕЉИЋ, Мојсије
        Tehnologija drvoprerade : udžbenik za II i III razred srednjih stručnih škola : područje rada šumarstvo i obrada drveta / Mojsije Vučeljić. - Podgorica : Centar za stručno obrazovanje, 2007 (Cetinje : IVPE). - 125, [3] str. : graf. prikazi ; 26 cm. - (Edicija Udžbenici / Centar za stručno obrazovanje, Podgorica)

Tiraž 500. - Bibliografija: str. [127-128].
ISBN 978-86-7796-014-8 (broš.)

37.016:674(075.3)
COBISS.CG-ID 12150800

831
СПАСОЈЕВИЋ, Милан
        Materijali : udžbenik za I razred srednjih stručnih škola : područje rada šumarstvo i obrada drveta / Milan Spasojević, Naser Gargović. - Podgorica : Centar za stručno obrazovanje, 2007 (Cetinje : IVPE). - 80 str. : graf. prikazi ; 26 cm. - (Edicija Udžbenici / Centar za stručno obrazovanje, Podgorica)

Tiraž 300.
ISBN 978-86-7796-011-7 (broš.)

37.016:674.02(075.3)
COBISS.CG-ID 11725328


37.016:73/76(075.2/.3) УЏБЕНИЦИ ЛИКОВНИХ УМЈЕТНОСТИ


832
ЂУРАНОВИЋ, Сања
        Likovna kultura : za 6. razred devetogodišnje osnovne škole / Aleksandar Čilikov, Sonja Đuranović ; [ilustracije Igor Rakčević ; fotografija Lazar Pejović]. - 3. izd. - Podgorica : Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 2007 (Subotica : Rotografika). - 46 str. : ilustr. ; 21 x 30 cm

Tiraž 16500. - Rječnik likovnih pojmova: str. [48-49].
ISBN 978-86-303-1079-9 (broš.)

37.016:73/76(075.2)
COBISS.CG-ID 11395344

833
ĐURIČKOVIĆ, Željko
        Kultura e artit figurativ : për klasën e tretë të shkollës fillore nëntëvjeçare / Zhelko Gjuriçkoviq, Branka Radoviq ; [përkthyes Zarija Brajoviq]. - Podgoricë : Enti i teksteve dhe i mjeteve mësimore, 2007 (Cetinje : Obod). - 45 str. : ilustr. ; 34 x 24 cm + prilozi za rezanje ([7] listova)

Tiraž 1500.
ISBN 978-86-303-1040-9

37.016:73/76(075.2)
COBISS.CG-ID 11263248

834
ЂУРИЧКОВИЋ, Жељко
        Ликовна култура : за други разред деветогодишње основне школе / Жељко Ђуричковић, Бранка Радовић ; [илустрације, фотографије Миодраг Илић]. - 3. изд. - Подгорица : Завод за уџбенике и наставна средства, 2007 (Суботица : Ротографика). - 41 стр., [2] листа с таблама : илустр. ; 34 cm

Тираж 16500.
ISBN 978-86-303-1067-6 (брош.)37.016:73/76(075.2)
COBISS.CG-ID 11387152

835
ЂУРИЧКОВИЋ, Жељко
        Ликовна култура : за први разред деветогодишње основне школе / Жељко Ђуричковић, Бранка Радовић, Оливера Мирковић ; [илустрације, фотографије Миодраг Илић]. - 4. изд. - Подгорица : Завод за уџбенике и наставна средства, 2007 (Суботица : Ротографика). - 41 стр., 5 листова с таблама : илустр. ; 34 cm

Тираж 18000.
ISBN 978-86-303-1057-7 (брош.)37.016:75-028.31(075.2)
COBISS.CG-ID 11378192

836
ЂУРИЧКОВИЋ, Жељко
        Ликовна култура : за трећи разред деветогодишње основне школе / Жељко Ђуричковић, Бранка Радовић. - 2. изд. - Подгорица : Завод за уџбенике и наставна средства, 2007 (Београд : Публикум). - 45 стр., 7 листова с таблама : илустр. ; 34 cm

Тираж 5000.
ISBN 978-86-303-1086-7 (брош.)37.016:73/76(075.2)
COBISS.CG-ID 11592720

837
MILJKOVAC, Ana
        Kultura e artit figurativ : për klasën e shtatë të shkollës fillore nëntëvjeçare : teksti mësimor / Ana Milkovac, Tatjana Koprivica ; [përkthyes Zarija Brajoviq ; disenjoja Dejan Drashkoviq]. - Podgoricë : Enti i teksteve dhe i mjeteve mësimore, 2007 (Cetinje : Obod). - 80 str. : ilustr. ; 26 cm

Tiraž 1500. - Bibliografija: str. 77.
ISBN 978-86-303-1141-0 (broš.)

37.016:73/76(075.2)
COBISS.CG-ID 11622928

838
МИЉКОВАЦ, Ана
        Likovna kultura : za osmi razred devetogodišnje osnovne škole / Ana Miljkovac, Tatjana Koprivica. - Podgorica : Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 2007 (Subotica : Rotografika). - 100 str. : ilustr. ; 26 cm

Tiraž 2500. - Rječnik: str. 96-99. - Bibliografija: str. 100.
ISBN 978-86-303-1181-9 (Broš.)

37.016:73/76(075.2)
COBISS.CG-ID 11762448

839
МИЉКОВАЦ, Ана
        Likovna kultura : za sedmi razred devetogodišnje osnovne škole / Ana Miljkovac, Tatjana Koprivica ; [ilustracije Dejan Drašković]. - 2. izd. - Podgorica : Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 2007 (Beograd : Publikum). - 80 str. : ilustr. ; 26 cm

Tiraž 5000. - Rječnik likovnih pojmova: str. 75-78. - Bibliografija: str. 79.
ISBN 978-86-303-1085-0 (Broš.)

37.016:73/76(075.2)
COBISS.CG-ID 11598096

840
ČILIKOV, Aleksandar
        Arti figurativ : për klasën I ose II të gjimnazit të përgjithshnëm : teksti mësimor = Likovna umjetnost : za I i II razred opšte gimnazije : udžbenik / Aleksandar Çilikov, Olivija Ivanoviq ; përkthyes Zarija Brajoviq ; [ilustrimi B. Kërgoviq]. - Podgoricë : Enti i teksteve dhe i mjeteve mësimore, 2007 (Cetinje : Obod). - 96 str. : ilustr. ; 26 cm

Tiraž 1000. - Bibliografija: str. 95.
ISBN 978-86-303-1111-6 (broš.)

37.016:73/76(075.3)
COBISS.CG-ID 11642896

претходна
наредна