претходна
наредна

751
        ОКОЛИНА и ја 3 : природа и друштво за трећи разред деветогодишње основне школе : радна свеска / М.[Милица] Антић ... [и др.] ; [превод Дивна Паљевић ; илустрације Давор Гргичевић]. - 2. изд. - Подгорица : Завод за уџбенике и наставна средства ; Ljubljana : Modrijan, 2007 (Београд : Публикум). - 84 стр. : илустр. ; 29 cm

Тираж 5000.
ISBN 978-86-303-1124-6

37.016:3/5(075.2)(076.1)
COBISS.CG-ID 11599120

752
        ОКОЛИНА и ја 3 : природа и друштво за трећи разред деветогодишње основне школе : уџбеник / М.[Милица] Антић ... [и др.] ; [илустрације Давор Гргичевић ; фотографије Радоје Јовановић ... [и др.]]. - 2. изд. - Подгорица : Завод за уџбенике и наставна средства ; Ljubljana : Modrijan, 2007 (Београд : Публикум). - 77 стр. : илустр. ; 29 cm

Тираж 5000.
ISBN 978-86-303-1125-3 (брош.)37.016:3/5(075.2)
COBISS.CG-ID 11599376

753
        ОКОЛИНА и ја : природа и друштво за први разред деветогодишње основне школе / Барбара Бајд ... [и др.] ; [илустратор Давор Гргичевић ; превод Дивна Паљевић]. - 4. изд. - Подгорица : Завод за уџбенике и наставна средства ; [Љубљана] : Modrijan, 2007 (Суботица : Ротографика). - 79 стр. : илустр. ; 29 cm + листови с таблама ([8] стр.)

Тираж 18000.
ISBN 978-86-303-1055-3 (брош.)37.016:3/5-028.31(075.2)
COBISS.CG-ID 11376656

754
РАДОЊИЋ, Слободан
        Откривање природе : познавање природе : радна свеска : IVразред / Слободан Радоњић, Вера Матановић ; [илустратор Сабахета Бека Масличић]. - 5. изд. - Подгорица : Завод за уџбенике и наставна средства, 2003 (Подгорица : Побједа). - 60 стр. : илустр. ; 30 cm

Тираж 7000.
ISBN 86-303-0523-1 (Брош.)37.016:3/5(075.2)
COBISS.CG-ID 6737424

755
ТОМАНОВИЋ, Нада
        Познавање друштва : за четврти разред деветогодишње основне школе / Нада Томановић, Сандра Дубак ; [илустрације Дарко Дрљевић ; фотографије Будислав Башовић ... [и др.]]. - Подгорица : Завод за уџбенике и наставна средства, 2007 (Београд : Публикум). - 85 стр. : илустр. ; 29 cm

Тираж 2500. - Рјечник: стр. 84-85.
ISBN 978-86-303-1168-0 (брош.)37.016:3(075.2)
COBISS.CG-ID 11745808

756
ТОМАНОВИЋ, Нада
        Познавање друштва : за четврти разред деветогодишње основне школе : радна свеска / Нада Томановић, Сандра Дубак ; [илустрације Дарко Дрљевић]. - Подгорица : Завод за уџбенике и наставна средства, 2007 (Београд : Публикум). - 44 стр. : илустр. ; 27 cm

Тираж 2500.
ISBN 978-86-303-1169-7 (брош.)37.016:3(075.2)(076.1)
COBISS.CG-ID 11746064

757
ТРЕБЈЕШАНИН, Биљана
        Швет коло нас / Биляна Требєшанин, Биляна Ѓачанович, Лїляна Новкович ; [преложела Мелания Римар ; илустровала Мария Вуксанович]. - Београд : Завод за уџбенике, 2007 (Београд : Scanner Studio). - 51 стр. : илустр. у бојама ; 27 cm. - (Библиотека Уж видзим школу! : пририхтуюца програма)

ISBN 978-86-17-14364-8 (брош.)37.016:3/5-028.31
COBISS.CG-ID 221374983


37.016:31(075.3) УЏБЕНИЦИ СТАТИСТИКЕ И СОЦИОЛОГИЈЕ


758
ЖИЖИЋ, Милева
        Збирка задатака из статистике : са решењима : за III и IV разред економске, правно-биротехничке и угоститељско-туристичке школе / Милева Жижић, Марија Видић, Милан Вукосављевић. - 8. изд. - Београд : Завод за уџбенике, 2007 (Суботица : Минерва). - 152 стр. : граф. прикази, табеле ; 29 cm

Тираж 2000. - Библиографија: стр. [153].
ISBN 978-86-17-14452-2 (брош.)37.016:31(075.3)
COBISS.CG-ID 137853196


37.016:338.48(075.3) УЏБЕНИЦИ ТУРИЗМА


759
ИВАНОВИЋ, Здравко Н.
        Turistička geografija : udžbenik za III razred srednjih stručnih škola : područje rada trgovina, turizam i ugostiteljstvo / Zdravko N. Ivanović. - Podgorica : Centar za stručno obrazovanje, 2007 (Cetinje : IVPE). - 107, [5] str. : ilustr. ; 26 cm. - (Edicija Udžbenici / Centar za stručno obrazovanje, Podgorica)

Tiraž 2000. - Bibliografija: str. [109-112]. - Registar.
ISBN 978-86-7796-016-2 (broš.)

37.016:338.483(075.3)
COBISS.CG-ID 12243728


37.016:34(075.3) УЏБЕНИЦИ ПРАВА


760
ВРАЊАНАЦ, Душан
        Osnovi pravnog sistema sa metodologijom prava / Dušan Vranjanac, Goran Dajović. - 2. izmenjeno i dopunjeno izd. - Beograd : Pravni fakultet Univerziteta Union : Službeni glasnik, 2007 (Beograd : Glasnik). - 239 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Biblioteka Udžbenici / [Pravni fakultet Univerziteta Union [i] Službeni glasnik, Beograd] ; 13)

Tiraž 500. - Bilješke uz tekst. - Bibliografija uz svako poglavlje.
ISBN 978-86-7549-725-7

37.016:340.132(075.8)
37.016:340.12(075.8)
37.016:340.15(075.8)
37.016:340.115(075.8)
COBISS.CG-ID 144040460


37.016:502/504(075.2/.3) УЏБЕНИЦИ ЕКОЛОГИЈЕ


761
        PRIRODA : radna sveska za šesti razred osnovne devetogodišnje škole / Brigita Petrov ... [et al.] ; [ilustracije Milorad Mitić]. - 3. izd. - Podgorica : Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 2007 (Subotica : Rotografika). - 64 str. : ilustr. ; 26 cm

Tiraž 16500.
ISBN 978-86-303-1074-4 (broš.)

37.016:5(075.2)(076.1)
COBISS.CG-ID 11391504

762
        PRIRODA : udžbenik za šesti razred devetogodišnje osnovne škole / Brigita Petrov ... [et al.] ; [ilustracije Milorad Mitić ; fotografije Darko Saveljić ... et al.]. - 3. izd. - Podgorica : Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 2007 (Subotica : Rotografika). - 71 str. : ilustr. ; 26 cm

Tiraž 16500.
ISBN 978-86-303-1075-1 (broš.)

37.016:5(075.2)
COBISS.CG-ID 11391760

763
        ПРИРОДА и техника : за четврти разред деветогодишње основне школе / Андреја Колман ... [и др.] ; [илустрације Јелка Годец Шмит, Симон Вукчевић]. - Подгорица : Завод за уџбенике и наставна средства, 2007 (Суботица : Ротографика). - 86 стр. : илустр. ; 29 cm

Тираж 2500.
(брош.) ISBN 978-86-303-1161-1

37.016:502/504(075.2)
37.016:62(075.2)
COBISS.CG-ID 11716880

764
        ПРИРОДА и техника : радна свеска за четврти разред деветогодишње основне школе / Андреја Колмар ... [и др.] ; [илустрације Јелка Годец Шмит, Симон Вукчевић]. - Подгорица : Завод за уџбенике и наставна средства, 2007 (Суботица : Ротографика). - 74 стр. : илустр. ; 29 cm

Тираж 2500.
ISBN 978-86-303-1160-4 (брош.)37.016:5(075.2)(076.1)
37.016:62(075.2)(076.1)
COBISS.CG-ID 11716368


37.016:51(075.2/.3) УЏБЕНИЦИ МАТЕМАТИКЕ


765
        ДРУГИ корак у математици 2 : уџбеник из математике за други разред деветогодишње основне школе / Мартина Рајшп ... [и др.] ; [илустратор Ален Бауер, Симон Вучковић ; превод Бобан Илић]. - 3. изд. - Подгорица : Завод за уџбенике и наставна средства ; Ljubljana : Rokus, 2007 (Суботица : Ротографика). - 2 књ. (168 стр.) : илустр. ; 30 cm

Тираж 16500.
ISBN 978-86-303-1066-9 (брош.)37.016:51(075.2)
COBISS.CG-ID 11385872

766
ЈОКСИМОВИЋ, Светлана
        Математика 3 : уџбеник за 3. разред основне школе / Светлана Јоксимовић, Бошко Влаховић ; [илустрације Марко Маринковић]. - 3. изд. - Београд : Едука, 2007 (Суботица : Ротографика). - 2 књ. (157, 169 стр.) : илустр. ; 29 cm

Садржи: 3а ; 3б.
ISBN 978-86-85289-15-6 (књ. 1) ISBN 978-86-85289-14-9 ((за издавачку целину)) ISBN 978-86-85289-16-3 (књ. 2) ISBN 978-86-85289-14-9 ((за издавачку целину))37.016:51(075.2)
COBISS.CG-ID 13763856

767
КОСТИЋ, Анђела
        Matematika : udžbenik za četvrti razred devetogodišnje osnovne škole / Anđela Kostić, Vesnica Rašajski-Čikara ; [ilustracije Srđa Radulović]. - Podgorica : Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 2007 (Subotica : Rotografika). - 2 knj. (120 ; 116 str.) : ilustr. ; 30 cm

Tiraž 2500.
ISBN 978-86-303-1173-4 (broš.)

37.016:51(075.2)
COBISS.CG-ID 11750160

768
КРНИЋ, Изедин
        Matematika : zbirka zadataka [za osmi razred devetogodišnje osnovne škole] / Izedin Krnić, Marko Jokić, Mirjana Bošković ; [ilustracije Srđa Radulović]. - Podgorica : Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 2007 (Subotica : Rotografika). - 132 str. : ilustr. ; 29 cm

Tiraž 2500.
ISBN 978-86-303-1167-3 (broš.)

37.016:51(075.2)(076)
COBISS.CG-ID 11734544

769
КРНИЋ, Изедин
        Matematika : zbirka zadataka za sedmi razred devetogodišnje osnovne škole / Izedin Krnić, Marko Jokić, Ljiljana Kruška ; [ilustracije Srđa Radulović]. - 2. izd. - Podgorica : Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 2007 (Beograd : Publikum). - 224 str. : ilustr. ; 27 cm

Tiraž 5000.
ISBN 978-86-303-1116-1 (broš.)

37.016:51(075.2)(076)
COBISS.CG-ID 11614992

770
КРНИЋ, Изедин
        Matematika : udžbenik za osmi razred devetogodišnje osnovne škole / Izedin Krnić, Marko Jokić, Mirjana Bošković ; [ilustracije Srđa Radulović]. - Podgorica : Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 2007 (Subotica : Rotografika). - 176 str., [2] presavijena lista : ilustr. ; 27 cm

Tiraž 2500.
ISBN 978-86-303-1165-9 (broš.)

37.016:51(075.2)
COBISS.CG-ID 11733776

771
КРНИЋ, Изедин
        Matematika : udžbenik za sedmi razred devetogodišnje osnovne škole / Izedin Krnić, Marko Jokić, Ljiljana Kruška ; [ilustracije Srđa Radulović]. - 2. izd. - Podgorica : Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 2007 (Beograd : Publikum). - 198 str. : ilustr. ; 27 cm

Tiraž 5000.
ISBN 978-86-303-1115-4 (broš.)

37.016:51(075.2)
COBISS.CG-ID 11614480

772
МАРЈАНОВИЋ, Милосав
        Математика 2 : за други разред основне школе / Милосав Марјановић, Марија Капс ; [цртежи Драган Половина ; илустратор Борис Кузмановић]. - 4. изд. - Београд : Завод за уџбенике, 2007 (Београд : Скенер студио). - 124 стр. : илустр. ; 27 cm

ISBN 978-86-17-15025-7 (Брош.)37.016:51(075.2)
COBISS.CG-ID 144246796

773
МАРЈАНОВИЋ, Милосав
        Радни листови из математике : за други разред основне школе / Милосав Марјановић, Марија Капс, Даница Корен ; [илустратор Борис Кузмановић]. - 4. изд. - Београд : Завод за уџбенике, 2007 (Београд : Графипроф). - 119 стр. : илустр. ; 27 cm

ISBN 978-86-17-15024-0 (Брош.)37.016:51(075.2)(076.1)
COBISS.CG-ID 144964620

774
        ПРВИ кораци у математици 1 : уџбеник из математике за први разред деветогодишње основне школе / Мартина Рајшп ... [и др.] ; [илустратор Ален Бауер ; превод Бобан Илић]. - 4. изд. - Подгорица : Завод за уџбенике и наставна средства ; Ljubljana : Rokus, 2007 (Суботица : Ротографика). - 2 књ. (147 стр.) : илустр. ; 30 cm

Тираж 18000.
ISBN 978-86-303-1056-0 (брош.)37.016:51(075.2)
COBISS.CG-ID 11377424

775
SOTIROVIĆ, Velimir
        Matematikë : për klasën III të shkollës fillore / Velimir Sotiroviq, Dushan Llipovac, Millo Llatkoviq ; [ilustrimet Pall Llephaft ; përkthyesi Emin Nura ; vizatimet Veronika Popoviq]. - Bot. i 1. - [S. l. : s. n., 2002] ([s. l. : s. n.]). - 159 str. : ilustr. ; 29 cm

Preštampano izd.: Beograd : Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 1995 (Novi Sad : Dnevnik).

37.016:51(075.2/.3)
COBISS.CG-ID 181862407

776
SOTIROVIĆ, Velimir
        Fletë pune nga matematika : për klasën e 3-të shkollës fillore / Velimir Sotiroviq, Dushan Lipovac, Millo Llatkoviq ; [ilustrues Pal Lephaft]. - Bot. 2. - [S. l. : s. n., 2002] ([s. l. : s. n.]). - 77 str. : ilustr. ; 29 cm

Preštampano izd.: Beograd : Enti i Teksteve dhe i Mjeteve Mësimore,1998 (Kralevë : Sllovo).

37.016:51(075.2/.3)
COBISS.CG-ID 181863175

777
        ТРЕЋИ кораци у математици 3 : уџбеник из математике за трећи разред деветогодишње основне школе / Мартина Рајшп ... [и др.] ; [илустратор Ален Бауер, Симон Вучковић ; превод Бобан Илић]. - 2. изд. - Подгорица : Завод за уџбенике и наставна средства ; Ljubljana : Rokus, 2007 (Београд : Публикум). - 2 књ.(207 стр.) : илустр. ; 30 cm

Тираж 5000.
ISBN 978-86-303-1110-9 (брош.)37.016:51(075.2)
COBISS.CG-ID 11613456

778
        HAPI i tretë në matematikë 3 : matematika për klasën e tretë të shkollës fillore nëntëvjeçare / Martina Rajshp ... [et al.] ; [ilustrues Alen Bauer, Simon Vuçkoviq ; përkthyes Zarija Brajoviq]. - Podgoricë : Enti i teksteve dhe i mjeteve mësimore, 2007 (Cetinje : Obod). - 2 knj.(100 ; 104 str.) : ilustr. ; 21 x 30 cm + fascikla ([21] karton)

Tiraž 1500.
ISBN 978-86-303-1041-6

37.016:51(075.2)
COBISS.CG-ID 11266320

779
ШЋЕПАНОВИЋ, Радоје
        Zbirka zadataka iz matematike 2 : za drugi razred gimnazije / Radoje Šćepanović, Snežana Delić ; [ilustracije Milorad Mitić]. - Podgorica : Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 2007 (Subotica : Rotografika). - 152 str. : graf. prikazi ; 27 cm

Tiraž 3000.
ISBN 978-86-303-1171-0 (broš.)

37.016:51(075.3)(076)
COBISS.CG-ID 11749904

780
ШЋЕПАНОВИЋ, Радоје
        Zbirka zadataka iz matematike : za prvi razred gimnazije / Radoje Šćepanović, Dragoje Kasalica ; [ilustracije Milorad Mitić]. - 2. izd. - Podgorica : Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 2007 (Grude : Grafotisak). - 158 str. : graf. prikazi ; 27 cm

Tiraž 3000.
ISBN 978-86-303-1114-7 (broš.)

37.016:51(075.3)(076)
COBISS.CG-ID 11614224

претходна
наредна