претходна
наредна

271
МИРОТИЋ, Александра
        Kultura i globalizacija : završni rad / Aleksandra Mirotić ; [mentor Dragan Vukčević]. - Podgorica : [A. Mirotić], 2007. - 24 lista ; 30 cm

Bibliografija: list 23. - Umnoženo za odbranu. - Univerzitet Crne Gore, Fakultet političkih nauka, Podgorica.

316.32:008
COBISS.CG-ID 512078824

272
ОТАШЕВИЋ, Марина
        Posljedice modernosti : završni rad / Marina Otašević ; [mentor Dragan Vukčević]. - Podgorica : [M. Otašević], 2007. - 15 listova ; 30 cm

Bibliografija: list [16]. - Umnoženo za odbranu. - Univerzitet Crne Gore, Fakultet političkih nauka, Podgorica.

316.32
COBISS.CG-ID 512076776

273
ПЕЈОВИЋ, Маја
        Prva i druga moderna : završni rad / Maja Pejović ; [mentor Dragan Vukčević]. - Podgorica : [M. Pejović], 2007. - 22 lista ; 30 cm

Bibliografija: list 21. - Umnoženo za odbranu. - Univerzitet Crne Gore, Fakultet političkih nauka, Podgorica.

316.32
COBISS.CG-ID 512078312

274
ПРЕЛЕВИЋ, Ирена
        Informaciono doba : završni rad / Irena Prelević ; [mentor Dragan Vukčević]. - Podgorica : [I. Prelević], 2007. - 17 listova ; 30 cm

Bibliografija: list 16. - Umnoženo za odbranu. - Univerzitet Crne Gore, Fakultet političkih nauka, Podgorica.

316.32:004
COBISS.CG-ID 512077544

275
РАДОМАН, Ирена
        Osnovna obilježja i snage globalizacije : završni rad / Irena Radoman ; [mentor Vučina Vasović]. - Podgorica : [I. Radoman], 2007. - 19 listova ; 30 cm

Bibliografija: list 19. - Umnoženo za odbranu. - Univerzitet Crne Gore, Fakultet političkih nauka, Podgorica.

316.32
COBISS.CG-ID 512080616

276
РАДУЛОВИЋ, Сања
        Različita lica globalizacije : završni rad / Radulović Sanja ; mentor Dragan Vukčević. - Podgorica : [S. Radulović], 2007. - 19 listova ; 30 cm

Bibliografija: list 19. - Umnoženo za odbranu. - Univerzitet Crne Gore, Fakultet političkih nauka, Podgorica.

316.32
COBISS.CG-ID 512079848

277
ТОМОВИЋ, Николета
        Protivrječni efekti globalizacije : završni rad / Nikoleta Tomović ; [mentor Vučina Vasović]. - Podgorica : [N. Tomović], 2007. - 20 listova ; 30 cm

Bibliografija: list 19. - Umnoženo za odbranu. - Univerzitet Crne Gore, Fakultet političkih nauka, Podgorica.

316.32
COBISS.CG-ID 512078568


316.334 ПОДСИСТЕМИ И ИНСТИТУЦИЈЕ ГЛОБАЛНОГ ДРУШТВА. СОЦИОЛОГИЈА РАДА, ПОЛИТИКЕ, ПРАВА, ЕКОЛОГИЈЕ. СТРУКТУРА СТАНОВАЊА


278
ВУКИЋЕВИЋ, Слободан
        Социјална екологија и андрагогија / Слободан Вукићевић. - Подгорица : Црногорска академија наука и умјетности, 2007. - Стр. 5-14 ; 24 cm

Литература: стр. 14. - Summary. - П. о.: Актуелни проблеми образовања одраслих, зборник радова са научног скупа ; бр. 82. ОДН ; књ. 32.316.334:374
COBISS.CG-ID 512224486

279
РАДЕВИЋ, Драгана
        Ekonomska efikasnost versus socijalna jednakost u državi blagostanja : doktorska disertacija / Dragana Radević. - Podgorica : [autor], 2007. - 196 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 193-196. - Rezime ; Abstract. - Umnoženo za odbranu. - Univ. Crne Gore, Ekon. fakultet.

316.334.2:330.59(043.3)
COBISS.CG-ID 3780109

280
ФИЛИПОВИЋ, Милева
        Homo academicus: Социолошка анализа универзитетског свијета / Милева Филиповић. - Подгорица : Црногорска академија наука и умјетности, 2007. - Стр. 269-284 ; 24 cm

Литература: стр. 283-284. - Resumé. - П. о.: Гласник Одјељења друштвених наука ЦАНУ ; бр. 18.316.334.34:378.2
COBISS.CG-ID 512221414


316.34 ДРУШТВЕНА СТРАТИФИКАЦИЈА. ДРУШТВЕНО РАСЛОЈАВАЊЕ


281
ДРАГАШЕВИЋ, Љиљана
        Siromaštvo u Crnoj Gori : mjerenje, indikatori, linije siromaštva i mogućnosti njegovog smanjenja : magistarski rad / Dragašević Ljiljana ; [mentor Danijela Vojinović Jaćimović]. - Podgorica : [s. n.], 2007 ([s. l. : s. n.]). - 93 lista : graf. prikazi ; 30 cm

Bilješke uz tekst. - Dodaci: 87-91. - Bibliografija: 92-93. - Abstract. - Umnoženo za odbranu. - Univ. Crne Gore, Ekonomski fak., Postdiplomske studije, smjer Međunarodna ekonomija, Podgorica.

316.344.23-058.34(497.16)(043.2)
COBISS.CG-ID 11890448


316.35 ДРУШТВЕНЕ ГРУПЕ. СОЦИОЛОГИЈА ПОРОДИЦЕ. РАСЕ. НАЦИЈЕ


282
ИВАНОВИЋ, Наташа
        Pripremanje mladih za brak i porodicu : završni rad / Nataša Ivanović ; mentor Mijanović Nikola ; komentor Tatjana Novović. - Nikšić : [autor], 2007. - [III], 25 lista ; 30 cm

Bibliografija: list 25. - Umnoženo za odbranu. - Filozof. fak. Univ. Crne Gore.

316.356.2-058.833(079)
COBISS.CG-ID 12246544


316.4 ДРУШТВЕНИ ПРОЦЕСИ. ДРУШТВЕНА ДИНАМИКА


283
ГАЗИВОДА, Павле
        Друштвене промјене и доживотно образовање / Павле Газивода. - Подгорица : Црногорска академија наука и умјетности, 2006. - Стр. [273]-283 ; 24 cm

Литература. - П. о.: Гласник Одјељења друштвених наука, бр. 17.316.42:37.018.48
COBISS.CG-ID 512075750

284
ЗЕКОВИЋ, Сретен
        S onu stranu moći i vlasti / Sreten Zeković. - Cetinje : Crnogorski kulturni krug, 2007 (Cetinje : IVPE). - 144 str. ; 24 cm

Tiraž 250. - Bilješke uz tekst. - Od istog pisca: str. 141-142.
ISBN 978-86-85725-06-7

316.46
316.46
316.74:2
159.964.2:101.1
322.2
COBISS.CG-ID 11943952


316.48 ДРУШТВЕНИ СУКОБИ. СОЦИОЛОГИЈА КОНФЛИКАТА


285
ПАВИЋЕВИЋ, Светислав
        Одговор социјализма : све оно што с[т]е о социјализму хтели рећи а нисте се усудили да кажете : (културолошка студија) / Светислав Алексин Павићевић. - Београд : С. Павићевић, 2007 (Београд : Студент). - 309 стр. ; 24 cm. - (Књижевна радионица Орфенон ; књ. 13)

Тираж 100. - Ауторографија: стр. 301. - Библиографија: стр. 297-300.
ISBN 978-86-905695-7-1 (Брош.)316.48:316.323.72
321.74(497.1)
316.323.72
COBISS.CG-ID 139543052


316.6 СОЦИЈАЛНА ПСИХОЛОГИЈА


286
МАРКОВИЋ, Драгана
        Faktori socijalizacije : završni rad / Dragana Marković ; mentor Nikola Mijanović ; komentor Tatjana Novović. - Nikšić : [autor], 2007. - 25 listova ; 30 cm

Bibliografija: listovi 24-25. - Umnoženo za odbranu. - Filozof. fak. Univ. Crne Gore.

316.614(079)
COBISS.CG-ID 12246288

287
        NASILJE u školi : da nam se ne dešava ili prilozi za pedagoški praktikum ili za opomenu i dugo sećanje / priredila Ljubinka Milošević. - Nikšić : [s. n.], 2002 (Podgorica : Print). - 140 str. ; 20 cm

Tiraž 500. - Prilozi: str. 131-134.
(Broš.)

316.624-053.2
364.65-053.2
COBISS.CG-ID 5161488


316.65 МЊЕЊЕ. ЈАВНО МЊЕЊЕ


288
ТАДИЋ, Љубомир
        Јавност и реторика / Љубомир Тадић. - 1. изд. - Београд : Завод за уџбенике : Службени гласник, 2007 (Београд : Гласник). - 352 стр. ; 24 cm. - (Изабрана дела Љубомира Тадића / [приредио Триво Инђић] ; т. 5)

Хрпт. ств. насл.: Изабрана дела. - Ауторова слика на корицама. - Тираж 500. - Напомена приређивача / Т.[Триво] Инђић: стр. 347-349. - Биљешке уз текст. - Библиографија: стр. 334-335. - Регистри. - Садржај: Оглед о јавности ; Реторика.
ISBN 978-86-17-14806-3 (ЗУ) ISBN 978-86-7549-700-4

316.653
32.019.5
808.5
COBISS.CG-ID 143342092

289
ЦЕНТАР за демократију и људска права (Подгорица)
        Javno mnjenje Crne Gore u 2003. : odnos prema reformama : jun 2003. : rezultati javno-mnjenjskog istraživanja / CEDEM [i. e.] Centar za demokratiju i ljudska prava. - Podgorica : CEDEM, 2003 ([s. l. : s. n.]). - 26, 29 str. : tabele ; 21 cm. - (Akcija : reforme za zdravo društvo / Mreža nevladinih organizacija Crne Gore)

Nasl. str. prištampanog prevoda: Montenegrin Public Opinion in 2003 : attitude towards Reforms : june 2003. - Tekst na srp. i engl. jeziku. - Izvorni tekst i prevod štampani u međusobno obratnim smjerovima. - O Projektu i Izvještaju ; On This Project and Report / Veselin Pavićević, Srđan Darmanović, Rade Bojović: str. 5-6. - Bilješke uz tekst.
(Broš.)

316.653(497.16)"2003"
COBISS.CG-ID 11175184


316.66 ДРУШТВЕНИ ПОЛОЖАЈ, СОЦИЈАЛНИ СТАТУС. ДРУШТВЕНА УЛОГА


290
МИКУЛИЋ, Вања
        Nasilje nad ženama - brine li Vlada Crne Gore : monitoring izvještaj za Crnu Goru / [autorke] Mikuluć Vanja, Milatović Irena, Zeković Biljana ; [prevod Mikulić Vanja, Milatović Irena]. - Podgorica : SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja, 2007 (Podgorica : 3M Makarije). - 63 str. ; 25 cm

Tiraž 500. - Bibliografija: str. 61-63.
ISBN 978-86-904311-1-3 (broš.)

316.662-055.2(497.16)(060.55)
316.356.2-055.2(497.16)
316.812-055.2(497.16)
343.85-055.2(497.16)(060.55)
COBISS.CG-ID 12305168

291
ЋОРИЋ, Божо
        Генеричка и маркирана форма назива за звања, занимања и титуле женског пола / Божо Ћорић. - Подгорица : Црногорска академија наука и умјетности, 2007. - Стр. 43-50 ; 24 cm

Литература: стр.49-50. - Summary. - П. о. : Гласник Одјељења умјетности ; бр. 25.316.662-055.2
331.1-055.2
81'27
COBISS.CG-ID 512233958


316.7 СОЦИОЛОГИЈА КУЛТУРЕ. КУЛТУРНИ КОНТЕКСТ ДРУШТВЕНОГ ЖИВОТА


292
БАЈРАМОВИЋ, Санда
        Interaktivnost online medija : diplomski rad / Sanda Bajramović ; mentor Mato Brautović. - Podgorica : [S. Bajramović], 2007. - 21 list ; 30 cm

Bibliografija: list 20-21. - Umnoženo za odbranu. - Univerzitet Crne Gore, Fakultet političkih nauka, Podgorica.

316.774:004.738.5
COBISS.CG-ID 512083944

293
КАЛЕЗИЋ, Василије
        Krleža i akteri sukoba na ljevici / Vasilije Kalezić. - Beograd : Narodna knjiga-Alfa, 2000 (Beograd : Poligraf). - Knj. <1-2> ; 22 cm. - (Sabrana djela / Vasilije Kalezić ; knj. 7) (Biblioteka Delo)

Dosadašnji sadržaj: Knj. 1. - 2000. - 237 str. - Bilješke uz tekst. ; Knj.2 .- 2002. - 360 str.
(Broš.)

316.75:82
821.163.4.09"1918/1981"
COBISS.CG-ID 3733520

294
КНЕЖЕВИЋ, Радуле
        Istorija političke kulture u Crnoj Gori : politička kultura slobode / Radule Knežević. - Podgorica : CID, 2007 (Beograd : Birograf). - 320 str. : slika autora ; 24 cm. - (Biblioteka Crna Gora / CID, Podgorica)

Tiraž 500. - Biografski podaci o autoru: str. 319-320. - Bibliografija: str. 303-317. - Umjesto zaključka ; Instead of a conclusion. - Registar.
ISBN 978-86-495-0338-0

316.75:32(497.16)(091)
316.334.(497.16)
321.01:008(497.16)(091)
COBISS.CG-ID 11771920

295
        MODERNA italijanska kultura / uredili Zigmund G. Baranjski, Rebeka Dž. West ; preveo s engleskog Đurica Krstić. - Podgorica : CID, 2007 (Beograd : Birograf). - XX, 373 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Biblioteka Moderne kulture / CID, Podgorica)

Prevod djela: Modern Italian Culture. - Tiraž 500. - Bibliografija uz sve radove. - Registar.
ISBN 978-86-495-0329-8

316.722(450)"18/19"(082)
930.85(450)"18/19"(082)
COBISS.CG-ID 11452432


316.77 ДРУШТВЕНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ. СОЦИОЛОГИЈА КОМУНИКАЦИЈЕ


296
КАЛЕЗИЋ, Данило
        Analiza sadržaja crnogorskih online medija sa aspekta globalizacije : završni rad / Danilo Kalezić ; mentor Mato Brautović. - Podgorica : [D. Kalezić], 2007. - 16 listova ; 30 cm

Bibliografija: list 16. - Umnoženo za odbranu. - Univerzitet Crne Gore, Fakultet političkih nauka, Podgorica.

316.774:004.738.5
COBISS.CG-ID 512083688

297
ЛАЛИЋ, Маја
        Uticaj medija na donosioce političkih odluka (Tara) : završni rad / Maja Lalić ; mentor Milka Tadić Mijović. - Podgorica : [M. Lalić], 2007. - 21 list ; 30 cm

Bibliografija: list 21. - Umnoženo za odbranu. - Univerzitet Crne Gore, Fakultet političkih nauka, Podgorica.

316.776.23
COBISS.CG-ID 512083176

298
        MEDIJI i obrazovanje : izvještaj istraživanja / Istraživački centar Instituta za medije Crne Gore. - Podgorica : Institut za medije Crne Gore, 2006. - 20 str. : graf. prikazi ; 29 cm

316.774:37(497.16)
COBISS.CG-ID 512104422

299
МУРСЕЉЕВИЋ, Леила
        Modeli on-line komuniciranja : završni rad / Leila Murseljević ; mentor Mato Brautović. - Podgorica : [L. Murseljević], 2007. - 23 lista ; 30 cm

Bibliografija: list 23. - Umnoženo za odbranu. - Univerzitet Crne Gore, Fakultet političkih nauka, Podgorica.

316.774:004.738.5
COBISS.CG-ID 512083432


32 ПОЛИТИКА


300
        ДЈЕЛО Милована Ђиласа : [зборник радова посвећен Миловану Ђиласу] / редакциони одбор Бранко Поповић ... [и др.] ; уредник Бранко Поповић. - Подгорица : Црногорска академија наука и умјетности, 2003 (Цетиње : ИВПЕ). - 236 стр. : фотогр. ; 24 cm. - (Научни скупови / Црногорска академија наука и умјетности ; књ. 64. Одјељење умјетности ; књ. 23)

На спор. насл. стр.: Proizvedenija Milovana Džilasa. - Тираж 500. - Summaries ; Rezjume.
ISBN 86-7215-144-5

32:929 Ђилас М.(082)
012 Ђилас М.
COBISS.CG-ID 6280720

претходна
наредна