претходна
наредна

181
ТЕОФАН Затворник, свети
        Христос и Јеванђеље : поуке из дела и речи Господа Исуса Христа / Св. Теофан Затворник, Митр. Антоније Блум. - Цетиње : Светигора, 2002 (Никшић : "Свети Василије Острошки"). - 112 стр. ; 17 cm. - (Библиотека Свети Петар Цетињски. Православна џепна књига ; књ. 14)

(брош.)27-475.5-23
27-247-277
COBISS.CG-ID 103375116


27-5 ХРИШЋАНСКИ ОБРЕД И РИТУАЛ. ЛИТУРГИЈА. МОЛИТВЕ. АСКЕТИЗАМ


182
        БОЖАНСТВЕНА литургија. [Књ.] 1, Христос - нова пасха : свештенослужење, причешће, заједница Богочовечанског тела Христовог / [епископ Атанасије]. - Света Гора Атонска : Свети манастир Хиландар ; Никшић : Свети манастир Острог ; Требиње : Свети манастир Тврдош, 2007 (Врњци : Интерклима графика). - 526 стр. : илустр. ; 23 cm

Тираж 1500. - Биљешке уз текст. - Библиографија: стр. 519-526.27-5
COBISS.CG-ID 13933840

183
ЕЗНЕПИДИС, Арсеније
        Савети породичним људима / старац Пајсије Светогорац ; [са руског превео Филотеј Дилберовић]. - Цетиње : Светигора, 2002 (Никшић : "Свети Василије Острошки"). - 132 стр. ; 21 cm. - (Библиотека Свети Петар Цетињски. Коло Православна џепна књига ; књ. 20)27-5
COBISS.CG-ID 103419148

184
РАЛЕВИЋ, Симо
        Сретан Божић / Симо Ралевић. - Аранђеловац : Дом молитве, 2007 (Београд : Curent). - 197 стр. ; 20 cm

Тираж 500.
ISBN 978-86-85053-47-4 (брош.)277.4-565.3-277
COBISS.CG-ID 141632268

185
РАЛЕВИЋ, Симо
        Sretan Božić / Simo Ralević. - Aranđelovac : Dom molitve, 2007 (Beograd : Curent). - 180 str. ; 20 cm

Tiraž 500.
ISBN 978-86-85053-48-1 (broš.)

277.4-565.3-277
277.4-475.5
COBISS.CG-ID 141632780

186
ТЕОФАН Затворник, свети
        О започињању хришћанскога живота / Св. Теофан Затворник ; са руског Ксенија Кончаревић ; [уредник Радомир Никчевић]. - Цетиње : Светигора, 2007 (Београд : Финеграф). - 120 стр. ; 20 cm. - (Библиотека Свети Петар Цетињски ; Коло Правило вјере / Светигора, Цетиње)

Тираж 1000.
ISBN 978-86-7660-068-7 (брош.)27-558.3
COBISS.CG-ID 12114960


27-523.4/.6 ХРИШЋАНСКЕ ЦРКВЕНЕ ГРАЂЕВИНЕ. ЦРКВЕ. МАНАСТИРИ


187
ДОБРИЧАНИН, Секула Радивојев, 1872-1952
        Слава и имање манастира Морача / [С.Р.Д. Морачанин, Стеван Л. Ракочевић, Милован-Мушо Шћепановић]. - 1. изд. - Подгорица : Културни центар "Свети Сава" ; Нова Пазова : Бонарт, 2003 (Нова Пазова : Бонарт). - 139 стр. ; 21 cm. - (Библиотека Документи / [Бонарт, Нова Пазова] ; књ. 4.)

Подаци о ауторима преузети из садржаја. - Тираж 1000. - Слава и имање манастира Морача / Славко Живковић: стр. 7-10. - Биљешке уз текст
ISBN 86-503-0199-1 (брош.)

27-523.4/.6
271.222-726.2(=163.4):929 Дожић М.
94(497.16)
COBISS.CG-ID 109489932

188
ФЛОРЕНСКИ, Павел Александрович
        Иконостас / Павле Флоренски ; превео и предговор написао Димитрије М. Калезић. - Обновљено изд. из 1990. год. - Београд : Јасен, 2007 (Београд : Донат Граф). - 143 стр. : слика аутора ; 21 cm. - (Библиотека Православно искуство)

Тираж 1000. - Предговор: стр. 5-8. - Речник непреведених и страних речи са објашњењима: стр. 139-143. - Биљешке уз текст.
ISBN 978-86-7681-001-7

271.222(470)-526.62
COBISS.CG-ID 143857420


27-72 ЦРКВА. СВЕШТЕНСТВО


189
ПЕКИЋ, Миленко
        Митрополит Сава Петровић и Срби у Далмацији : (с посебним освртом на непознато "писмо" митрополита Саве од 20. јула 1775. године) / Миленко Пекић. - Подгорица : ЦАНУ, 2002 ([б. м. : б. и.]). - Стр. 375-396 : факс. ; 24 cm

П. о.: Зборник радова / Научни скуп "Династија Петровић Његош".

271.222(497.11)(497.16):929 Сава црногорски владика
COBISS.CG-ID 106720268

190
СЕРАФИМ, јеромонах
        Писма оца Серафима : дванаестогодишња преписка јеромонаха Серафима Роуза и свештеника Алексеја Јанга / [превод Милена Тејлор ; аутори фотографија Расофор-искушеник Георгије Фокин ... и др.]. - Никшић : Свјетилник ; Будва : Манастир Подмаине, 2003 (Београд : Парал). - 215 стр. : илустр. ; 25 cm

Превод дјела: Letters From Father Seraphim. - Тираж 500. - Речник мање познатих речи: стр. 212-213. - Биљешке уз текст.
ISBN 86-83335-14-3 (брош.)

27-72:929 Сефарим јермонах(044)
COBISS.CG-ID 8078352


271.2 ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА. ИСТОЧНО ПРАВОСЛАВЉЕ. РУСКА И ГРЧКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА


191
        ИСТОРИЈА иконописа : од VI до XII вијека / Лилија Јевсјејева, ... [ и др.] ; превео са руског Миладин Томовић ; приређивач српског издања Велибор Џомић. - Подгорица : Октоих, 2007 ([б. м.] : Неографиа). - 287 стр. : илустр. ; 21 cm

Тираж 10000. - Списак илустрација: стр. 277-285. - Речник иконописних термина: стр. 286-287. - Библиографија: стр. 273-276.
ISBN 978-86-7659-401-6

271.2-526.62"05/11"
75.046.2"05/11"
75.052"05/11"
COBISS.CG-ID 11740944

192
        ИСТОРИЈА иконописа од VI до XX вијека : извори, традиције, савременост / Лилија Јевсјејева ... [и др.] ; превео са руског Миладин Томовић ; приређивач српског издања Велибор Џомић. - Подгорица : Октоих ; Београд : Академија СПЦ за уметност и консервацију, 2007 (Словачка : Неографиа). - 287 стр. : илустр. ; 26 cm. - (Библиотека Мајстори умјетности)

Превод дјела: A history of icon painting. - Тираж 10000. - Речник иконописних термина: стр. 286-287. - Библиографија: стр. 273-276.
ISBN 978-06-7659-401-6

271.2-526.62-1"05/19"
75.03
COBISS.CG-ID 512324504


271.222(497.11) СРПСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА


193
БОВАН, Владимир
        Призренска богословија / Владимир Бован. - Ниш : Српска Православна Богословија Светог Кирила и Методија, 2007 (Ниш : Круг). - 503 стр., [18] стр. с таблама : илустр. ; 25 cm

Слика аутора. - Тираж 1000. - Предговор / Драгиша Бојовић: стр. 15-18. - Поговор / Милутин Тимотијевић: стр. 499-503. - Белешка о писцу: стр [504]. - Библиографија уз свако поглавље.
ISBN 978-86-910127-0-0
a) Богословија (Призрен) - Историја

271.222(497.11)-754(497.115)(091)
COBISS.CG-ID 140590092

194
ДЕЛЕТИЋ, Ратко
        Храм пророка Илије : (манастир на Комовима - Царине) / Ратко Делетић. - Андријевица : Комови, 2002 (Подгорица : Специјал). - 73 стр. : илустр. ; 20 cm. - (Библиотека Манастири / Комови, Андријевица)

Тираж 500.
Садржи и:
Народ се враћа Сабору / Небојша Бошковић. Раскршћа јединствене планине Комови, Национални парк / Љубомир Ђикановић.
(Брош.)

271.222(497.11)-523.4(497.16 Царине)"1900/1995"
908(497.16 Комови)
COBISS.CG-ID 245579783

195
ЈОВИЋ, Саво Б.
        Утамничена црква : страдање свештенства Српске православне цркве од 1945. до 1985. године / Саво Б. Јовић. - 4. допуњено изд. - Београд : Књижевно друштво "Свети Сава", 2007 (Београд : БИГ штампа). - 272 стр. ; 20 cm. - (Библиотека Посебна издања / Књижевно друштво "Свети Сава" ; књ. 1)

Тираж 1.000. - Невиност без заштите / Антоније Ђурић: стр. 7-10. - Време је за покајање / Растко Јевтовић: стр. 245-249. - Библиографија: стр. 269-270. - Регистар.
ISBN 86-86143-55-5 (брош.)
a) Српска православна црква - 1945-1985

271.222(497.11)-9"1945/1985"
271.222(497.11)-725"1945/1985"
322(497.1)"1945/1985"
COBISS.CG-ID 136308236

196
КОМАР, Горан
        Српска православна црква у Херцег-Новом / Горан Жарка Комар. - 2. допуњено и проширено изд. - Херцег Нови : Друштво за архиве и повјесницу херцегновску, 2007 (Херцег Нови : Дистих). - 612 стр. : илустр. ; 23 cm. - (Посебна издања / Друштво за архиве и повјесницу херцегновску, Херцег Нови ; књ. 14)

Тираж 300. - Библиографија и биљешке уз текст.
ISBN 978-86-908201-1-5 (Брош.)
a) Српска православна црква - Историја - Херцег Нови

271.22(497.16 Херцег-Нови)(091)
COBISS.CG-ID 11255824

197
НАУЧНИ скуп Положај Црногорске православне цркве у држави Црној Гори (2006 ; Цетиње)
        Научни скуп Положај Црногорске православне цркве у држави Црној Гори : зборник радова, Цетиње, 25. новембар 2006. / [главни и одговорни уредник Борислав Цимеша]. - Цетиње : Црногорска православна црква, 2007 (Цетиње : ИВПЕ). - 167 стр. ; 30 cm

На кор. и прелим. стр.: Научни симпозијум. - Назив издавача, назив мјеста штампања и штампара преузети из CIP-a. - Тираж 500. - Биљешке уз текст.
ISBN 978-86-908235-1-2 (брош.)
a) Црногорска православна црква - Зборници

271.2(497.16)(082)
322(497.16)(082)
COBISS.CG-ID 11405072

198
        ПОМЕНИК о подизању Храма Вазнесења Господњег и храмовног Дома у Ровцима / [предсједник Одбора Миомир Дашић]. - Ровца : Одбор за изградњу Храма Вазнесења Господњег и храмовног Дома у Ровцима, 2007 ([б. м.] : НБ Софт). - 43 стр. : илустр. ; 24 cm

Тираж 600.
(брош.)
a) Храм Вазнесења Господњег - Ровца

271.22-523.4(497.16=163.41)
COBISS.CG-ID 512240102

199
РАДУНОВИЋ, Јован К.
        Бдење душе / Јован К. Радуновић ; [фотографије Ђорђе Букилица]. - Нови Сад : Прометеј : УФТРВ [тј.] Удружење филмских и телевизијских радника Војводине, 2005 (Нови Сад : Мала књига). - 282 стр., [32] стр. с таблама ; 25 cm. - (Библиотека Посебна издања / Прометеј)

Тираж 1000. - Уместо предговора / Горан Вукчевић: стр. 11-13. - Биљешке уз текст. - Библиографија: стр. 281-282.
ISBN 86-7639-957-3 ISBN 86-908521-1-5

271.222(497.11)-526.62
75.041.5(497.11)
COBISS.CG-ID 209800455

200
СИМИЋ, Исак, јеремонах
        Живот и дјело преподобног оца нашег Симеона Дајбабског / јеромонах Исак (Симић). Сабрани списи преподобног Симеона. - 3. изд. - Подгорица : Манастир Дајбабе ; Цетиње : Светигора, 2007 (Нови Сад : Артпринт). - 334 стр. : илустр. ; 21 cm

Слике аутора. - Тираж 1000. - Хронологија досадашњих настојатеља манастира Дајбабе: стр. 334. - Библиографија писаних радова Старца Симеона: стр. 331. - Библиографија: стр. 332-333.
(Брош.)

271.22(=163.41)-788:929 Поповић С. јер.
821.163.4-1
821.163.41-97
COBISS.CG-ID 230572807

201
        ЧИН Свете Тајне Брака : брачна правила Српске Православне Цркве / [уредник Радомир Никчевић]. - Цетиње : Светигора, 2007 (Београд : Финеграф). - 135 стр. ; 17 cm. - (Библиотека Свети Петар Цетињски ; Коло Свете Тајне и Свете Врлине / Светигора, Цетиње)

Тираж 1000.
ISBN 978-86-7660-067-0 (брош.)271.22-45-55
COBISS.CG-ID 12114704


272 РИМОКАТОЛИЧКА ЦРКВА


202
МИТРОВИЋ, Катарина
        Mletački episkopi Kotora : 1420-1513 / Katarina Mitrović. - 1. izd. - Beograd : Utopija, 2007 (Beograd : ATC). - 292 str., [16] str. s tablama : ilustr. ; 21 cm

"Knjiga 'Mletački episkopi Kotora (1420-1513)' predstavlja unekoliko izmenjen i dopunjen tekst mag. teze odbranjene na Filozofskom fakultetu u Beogradu 23. oktobra 2006. godine" ... --> str. 258. - Tiraž 500. - Bilješke uz tekst. - Bibliografija: str. 263-274. - Zaključak ; Conclusion. - Registri. - Mag. rad., Filozofski fak., Beograd.
ISBN 978-86-85129-58-2
a) Которска епископија - 1420-1513

272-726.2(497.16)"1420/1513"
94(497.16)"1420/1513"
COBISS.CG-ID 145606412

203
        MONUMENTA Montenegrina. - Podgorica : Istorijski institut, 2001-<2004>. - Knj. <1-2> : ilustr. ; 29 cm. - (Iz prošlosti Crne Gore. Posebna izdanja / Istorijski institut Crne Gore, Podgorica)

Dosadašnji sadržaj:
Knj. 6, T. 1 : Episkopi Kotora i Episkopija i Mitropilija Risan / priredio i predgovor napisao Vojislav D. Nikčević ; prevela Ana Klikovac . - 2001 (Cetinje : Obod) . - 329 str. - Tekst na srp. i lat. jeziku. - Tiraž 500. - Episkopije Kotora i Risna : svijet Antiohije i Akvileje: str. 7-26. - Bilješke uz tekst. - Rezimei na stranim jezicima.
Knj. 6, T. 2 : Kotor i Risan od 325. do 1200. godine / pripremio i predgovor napisao Vojislav D. Nikčević ; prevela Lada Jagušt-Akkad. - 2004 (Cetinje : Obod). - 706 str. - Na spor. nasl. str.: Monumenta Montenegrina. Vol. 6, liv. 2, Kotor et Risan de l'an 325 a 1200 = Monumenta Montenegrina. T. 6, knj.2, Kotor i g. Risan s 325 po 1200 gg. - Kotor: od Possy do Kathapo: str. 7-46. - Tekst nasrp. i lat. jeziku. Tiraž 500. - Bilješke uz tekst. - Rezimei na više stranih jezika.
ISBN 86-305-0330-0 (knj. 1) ISBN 86-305-0329-7 (knj. 2)
a) Рисанска Митрополија - Историјска грађа

271.2(497.16)(093.2)
COBISS.CG-ID 1940749

204
СОЛАР, Амабилис
        Majka Franciska Antonija Lampel i njezina ustanova / Amabilis Solar ; [preveo s njemačkog Mladen Prandel]. - Cetinje : Franjevke "Bezgrešnog Začeća" ; Perast : Gospa od Škrpjela, 2002 (Cetinje : Cicero). - 139 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Biblioteka "Gospa od Škrpjela" ; 25)

Prevod djela: Mutter Franziska Antonia Lampel und ihre Gründung. - Slika autora. - Predgovor / Emanuela Žardin: str. 5-7. - S. M. dr Amabilis Solar / Julija Gombotz: str. 137-139.
a) Конгрегација Фрањевки Безгрешног Зачећа (Грац) - Историја

272(436)(091)
COBISS.CG-ID 105211148


274/278 ПРОТЕСТАНТИЗАМ УОПШТЕ. ПРОТЕСТАНТИ. ДИСИДЕНТИ. ПУРИТАНЦИ


205
РАЛЕВИЋ, Симо
        Посланица Галатима / Симо Ралевић. - Аранђеловац : Дом молитве, 2007 (Београд : Curent). - Књ. <1-3> ; 20 cm

Тираж 500.
Садржи:
Део 1 : познавање без дела закона. - 351 стр.
Део 2 : оправдање без дела закона. - 366 стр.
Део 3 : посвећење без дела закона. - 340 стр.
ISBN 978-86-85053-52-8 (књ. 1; брош.) ISBN 978-86-85053-53-5 (књ. 2; брош.) ISBN 978-86-85053-58-0 (књ. 3; брош.)
a) Посланица св. апостола Павла Галатима - Тумачења - Баптистичка црква

277.4:27-248.48-277
COBISS.CG-ID 14490896

206
РАЛЕВИЋ, Симо
        Poslanica Galatima / Simo Ralević. - Aranđelovac : Dom molitve, 2007 (Beograd : Curent). - Knj. <1-3> ; 20 cm

Tiraž 500.
Sadrži:
Deo 1 : poznavanje bez dela zakona. - 323 str.
Deo 2 : opravdanje bez dela zakona. - 336 str.
Deo 2 : posvećenje bez dela zakona. - 3413 str.
ISBN 978-86-85053-51-1 (knj. 1; broš.) ISBN 978-86-85053-54-2 (knj. 2; broš.) ISBN 978-86-85053-57-3 (knj. 3; broš.)
a) Посланица св. апостола Павла Галатима - Тумачења - Баптистичка црква

277.4:27-248.48-277
COBISS.CG-ID 14491408


279 ОСТАЛЕ ХРИШЋАНСКЕ ЦРКВЕ И ПОКРЕТИ


207
ДАЈКОВИЋ, Илија
        Непогрешиви = Infallibilitas = Infallibilite = Infallibility = Inphalilliti / Илија Дајковић. - [Б. м.] : Аутор, 2007 (Београд : Софт). - 433 стр. ; 24 cm

Тираж 500. - О аутору: стр. 433. - Биљешке уз текст. - Библиографија: стр.431-432.
(Брош.)271/279(091)
COBISS.CG-ID 15288336


28 ИСЛАМ


208
BILAL Philips, Abu Ameenah
        Përse ekzistoj unë / Abu Ameenah Bilal Philips ; [përkthemi nga anglishtja Ćehajić E & A, përkthimi nga boshnjakishtja Shaqir Ismaili]. - Podgoricë : [s. n.], 2002 ([s. l.] : Bashkësia islame). - 80 str. ; 20 cm

Prevod djela: The purpose of creation. - Prevedeno prema: Zašto ja postojim

28
COBISS.CG-ID 5765904


3 ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ303 МЕТОДОЛОГИЈА И МЕТОДЕ ДРУШТВЕНИХ НАУКА

209
MJELDHEIM, Leiv
        Spektri : shkencat shoqërore për nxënësit e shkollave të mesme / Leiv Mjeldheim, Sølvi Lillejord, Erik Sølvberg ; përkthyes Ermir Pulaha ; [fotografitë Astrid Megard Sollid, Ermir Pulaha]. - Podgoricë : CID, 2007 (Beograd : Birograf comp). - 215 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Biblioteka Botimet veçanta / CID, Podgoricë)

Nasl. izvornika: Spektrum. - Tiraž 2000. - Parathënie / Astrid M. Sollid: str. 5.
ISBN 978-86-495-0348-9 (broš.)

303(035)
COBISS.CG-ID 12068112

210
МЈЕЛДХЕЈМ, Лејв
        Спектар : приручник за друштвене науке за ученике средњих школа / Лејв Мјелдхејм, Селви Лилејур, Ерик Селвберг ; превео са албанског Неби Ислами ; [са норвешког на албански превео Ермир Пулаха ; фотографије Астрид Мегард Солид, Ермир Пулаха]. - Подгорица : ЦИД, 2007 (Београд : Бирограф комп). - 206 стр. : илустр. ; 24 cm. - (Библиотека Посебна издања / ЦИД, Подгорица)

Насл. изворника: Spektrum / Leiv Mjeldheim, Sølvi Lillejord, Erik Sølvberg. - Тираж 15000. - Предговор / Астрид М. Солид: стр. 5.
ISBN 978-86-495-0347-2 (брош.)303(075)
COBISS.CG-ID 12065808

претходна
наредна