претходна
1201
НИКЧЕВИЋ, Војислав
        Kroatističke studije / Vojislav Nikčević ; [ilustracije Dario Sabljak]. - Zagreb : Erasmus ; Osijek : Hrvatsko-crnogorsko društvo prijatelja RH ; Cetinje : Crnogorsko-hrvatsko prijateljsko društvo Ivan Mažuranić, 2002 (Zagreb : Graphic Art). - 508 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Manualia Universitatis ; 5)

Slika autora. - Bilješke uz tekst. - Biobibliografski portret: str. 507-508. - Bibliografija: str. 473-506. - Summaries.

ISBN 953-6132-58-3 (Broš.)

930.85(497.13:497.16)
81'373.234(=163.42)
COBISS.CG-ID 7373584

1202
НИКЧЕВИЋ, Милорад
        Odsjaji kultura : hrvatska i crnogorska kultura stoljećima / Milorad Nikčević. - Osijek : CKD "Montenegro Montenegrina" ; Zagreb : HCDP "Croatica-Montenegrina" RH : Savez crnogorskih udruga RH, 2002 (Osijek : Sitograf). - 226 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Biblioteka Istraživanja)

Bilješke o autoru: str.221-222. - Zusammenfassung: Die kroatsche und die montenegrinische Kultur durch Jahrhunderte. - Registar.

ISBN 953-98061-2-7 (Broš.)

930.85(497.13:497.16)
COBISS.CG-ID 5228048


94(100)"1939/1945" ДРУГИ СВЈЕТСКИ РАТ 1939-1945


1203
ГЛИГОВИЋ-Зековић, Ружа
        Стазама слободе : жене никшићког краја у Народноослободилачкој борби : 1941-1945 / Ружа Глиговић-Зековић. - Никшић : Организација жена : СУБНОР, 2002 (Никшић : АНИЗ). - 208 стр. : илустр. ; 24 cm. - (Библиотека Посебна издања / Организација жена [и] СУБНОР, Никшић)

Слика аутора. - Предговор: стр. 5-6. - Поговор / Мирјачић Слободан: стр. 200. - О писцу: стр. 205. - Библиографија: стр. 203-204.

(Брош.)


940.53/.54(497.16)"1941/1945"-055.2
COBISS.CG-ID 4233744

1204
РАКОЧЕВИЋ, Радомир Л.
        Између заблуда и издаје : четништво у мојковачком крају : 1941-1945 / Радомир Л. Ракочевић. - Подгорица : Р. Л. Ракочевић, 2002 (Подгорица : Графо Црна Гора). - 122 стр. : фотогр. ; 24 cm

Тираж 300. - Биљешка о аутору: стр. 119-120. - Библиографија: стр. 117-118.

(Брош.)


94(497.16)"1941/1945"
COBISS.CG-ID 8790544

1205
РЕЏИЋ, Вучета
        Грађански рат у Црној Гори : 1941-1945. Књ. 2, Дешавања од средине 1942. године до средине 1945. године : голгота и крај црногорских четника / Вучета Реџић. - Подгорица : Ступови, 2002 (Београд : С. Симић). - 645 стр. ; 24 cm. - (Библиотека Историја)

Тираж 500. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Библиографија: стр. 623-629.


94(497.16)"1942/1945"
355.426(497.16)"1942/1945"
COBISS.CG-ID 7474704

1206
РЕЏИЋ, Вучета
        Грађански рат у Црној Гори : 1941-1945. године. [Књ. 1, У вртлогу ратних збивања до средине 1942. године] / Вучета Реџић. - Подгорица : Ступови, 2002 (Београд : "С. Симић"). - VI, 752 стр. ; 24 cm. - (Библиотека Историја)


94(100)"1939/1945"(497.16)"1941/1942"
COBISS.CG-ID 25457423


94(3) ИСТОРИЈА СТАРОГ ВИЈЕКА


1207
        DOKUMENTI o Slovenima = Miscellanea Slavorum / prikupio Vojislav D. Nikčević ; preveo sa latinskog Mile Bogeski. - Cetinje : Državni arhiv Crne Gore, 2002- (Kraljevo : Laser). - Knj. <1-2> : faks. ; 30 cm

Tekst na srp i lat. jeziku. - Od priređivača / Vojislav D. Nikčević: str. 5-6

Dosadašnji sadržaj:
Ps. 1. - 2002. - 147 str. : faks. - Tiraž 500.
Ps. 2.- 2004.- Tiraž 300.

94(367)"7/11"(093.2)
COBISS.CG-ID 1958669


94(4) ИСТОРИЈА ЕВРОПЕ


1208
ПЕКИЋ, Борислав
        Sentimentalna povest Britanskog carstva / Borislav Pekić. - Novi Sad : Solaris, 2002 (Novi Sad : Budućnost). - 332 str. : slika autora ; 21 cm. - (Izabrana dela / Borislav Pekić ; knj. 5)

Tiraž 1000. - Fusnote: str. 321-327. - Beleška o piscu: str. 329.

ISBN 86-7560-008-9

94(41)
COBISS.CG-ID 7319056


94(497.11+497.16) ИСТОРИЈА СРБИЈЕ И ЦРНЕ ГОРЕ


1209
ДРАШКОВИЋ, Милутин Р.
        Баталион рудинско-трепачки у ратовима 1912-1915 године / Милутин Радосавов Драшковић. - [1. изд.]. - Београд : М. Драшковић, 2002 (Београд : ФинеГРАФ). - LIII, 806 стр. : илустр. ; 24 cm

Тираж 500. - Предговор: стр. IX-XV. - Регистри.

ISBN 86-903667-0-9

94(497.11+497.16)"1912/1915":929(093.2)
94(497.11+497.16)"1912/1915"(093.2)
COBISS.CG-ID 7246608


94(497.11) ИСТОРИЈА СРБИЈЕ


1210
ВУКОТИЋ, Душан
        Praroditelj evropskog čoveka : suri orao, srpski arijevac / Dušan Vukotić. - Beograd : Pešić i sinovi, 2002 (Beograd : Atelje Sava print). - 182 str. ; 20 cm. - (Biblioteka Tragom Slovena ; knj. 17)

Tiraž 500. - Slike prošlosti urezane u jeziku / Dragoljub P. Antić: str. 165-178.

ISBN 86-7540-010-1 (Broš.)

94(497.11)
2-264(=163.41)
257.7
811.163.41'373.612
COBISS.CG-ID 6161424

1211
        НОВА историја српског народа / приредио Душан Т. Батаковић ; аутори Душан Батаковић ... [и др.] ; [сарадници Ђорђе Р. Максимовић, Слободан Г. Марковић]. - Београд : Наш дом - L'age d'Homme, 2002 (Београд : Војна штампарија). - 381 стр. : илустр. ; 24 cm

Према предговору, ово је 2. изд. - Тираж 1000. - Предговор другом издању / Душан Т. Батаковић: стр. [III-IV]. - Исходишта XX века / Душан Т. Батаковић: стр. [383]. - Хронологија распада СФРЈ: стр. [384-385]. - Библиографија: стр. [386-393].

ISBN 86-7268-015-4 (Брош.)


94(497.11)
94(=163.41)
COBISS.CG-ID 7424016

1212
        НОВА историја српског народа / приредио Душан Т. Батаковић ; аутори Душан Батаковић ... [и др.] ; [сарадници Ђорђе Р. Максимовић, Слободан Г. Марковић]. - Београд : Наш дом ; Lausanne : L'Age d'Homme, 2002 (Београд : Војна штампарија). - [8], 381, [20] стр. : илустр. ; 24 cm

Према предговору, ово је 2. изд. - Предговор другом издању / Душан Т. Батаковић: стр. [III-IV]. - Исходишта XX века / Душан Т. Батаковић: стр. [383]. - Хронологија распада СФРЈ: стр. [384-385]. - Библиографија: стр. [386-392].

ISBN 86-7268-015-4

94(497.11)
94(=163.41)
COBISS.CG-ID 8980752


94(497.16) ИСТОРИЈА ЦРНЕ ГОРЕ


1213
БАБОВИЋ-Распоповић, Сенка
        Културна политика у Зетској бановини : 1929-1941 / Сенка Бабовић-Распоповић ; [превод резимеа Ема Миљковић Бојанић]. - Подгорица : Историјски институт Црне Горе : SANUS, 2002 (Београд : Војна штампарија). - 349 стр. ; 25 cm

На спор. насл. стр.: Cultural Policy in the Banovina of Zeta. - Тираж 500. - Биљешке уз текст. - Библиографија: стр. 345-349. - Summary. - Регистар.


94(497.16)"1929/1941"
930.85(497.16)"1929/1941"
COBISS.CG-ID 7531536

1214
БАТРИЋЕВИЋ, Ђуро
        Црнојевићи и Црна Гора / Ђуро Батрићевић. - [Подгорица : Побједа, 2002] (Подгорица : Побједа). - 261 str. ; 21 cm

Тираж 500. - Библиографија: стр. 255-259.

94(497.16)"14/15"
929.52 Црнојевићи
COBISS.CG-ID 1873933

1215
БОЖАНОВИЋ, Божидар П.
        Korijeni Crnogoraca / Božidar P. Božanović. - Podgorica : SARS, 2002 (Podgorica : SARS). - 230 str., [10] list. s tablama : ilustr. ; 24 cm. - (Biblioteka Posebna izdanja / SARS, Podgorica)

Tiraž 500. - Bilješke uz tekst. - Bibliografija: str. 161-169.

(broš.)

94(497.16)
COBISS.CG-ID 4405520

1216
ЖИВОЈИНОВИЋ, Драгољуб Р.
        Крај Краљевине Црне Горе : мировна конференција и после 1918-1921. / Драгољуб Р. Живојиновић. - Београд : Службени лист СРЈ, 2002 (Краљево : Слово). - 367 стр. ; 24 cm. - (Велике силе и црногорско питање ; 3)

Тираж 500. - Summary: The End of the Kingdom of Montenegro 1918-1921. - Библиографија: стр. 355-360. - Регистар.

ISBN 86-355-0558-1

94(497.16)"1918/1921"
327(497.16)"1918/1921"
342.4(497.16)"1918/1921"
COBISS.CG-ID 7609104

1217
ЛУЧИЋ, Чедомир М.
        Власт и спољни утицаји у Црној Гори : 1499-1851 / Чедомир М. Лучић. - Српско Сарајево : Универзитет Републике Српске, Филозофски факултет ; Подгорица : Универзитет Црне Горе, Историјски институт, 2002 (Чачак : Светлост). - 582 стр., [1] пресавијен лист с геогр. картом : факс. ; 24 cm

" Књига је настала из докторске дисертације `Успостављање власти у Црној Гори и спољни утицаји на њено организовање од почетка 16.до средине 19. вијека` ... " ---> стр. 8. - Тираж 500. - Биљешке уз текст. - Мање познате ријечи и појмови: стр. 573-578. - О аутору / Новак Ражнатовић: стр. [581-582]. - Библиографија: стр. 493-520. - Резимеи на више језика. - Регистри. - Садржи и: Законик обшћи црногорски и брдски / издао и написао Милорад Медаковић.

ISBN 99938-679-0-X (Брош.)


94(497.16)"1499/1851"
COBISS.CG-ID 2151437

1218
МИЉАНИЋ, Војислав
        Дуга и Голија кроз вјекове / Војислав Миљанић. - Никшић : Подружница историчара, 2002 (Никшић : АД "Коле"). - 407 стр. : фотогр. ; 24 cm

Слика аутора. - Тираж 500. - Предговор / Војислав Миљанић: стр. 7-9. - Биљешка о писцу: стр. [408]. - Биљешке уз текст. - Библиографија: стр. 393-401.


94(497.16)
COBISS.CG-ID 7366928

1219
ПЕТРОВИЋ, Растислав В.
        Дубровник и Превлака до 1939. године никада нису припадали Хрватској / Растислав В. Петровић. - Београд : Стручна књига, 2002 (Београд : Стручна књига). - 54 стр. : слика аутора ; 17 cm

Тираж 1000. - Растислав В. Петровић: стр. [56-57].

ISBN 86-419-0222-8 (Брош.)


94(497.16)(093.2)
94(497.13)(093.2)
323(497.1)(091)
COBISS.CG-ID 7611664

1220
FLEMING, Thomas
        Montenegro : the divided land / by Thomas Fleming. - Rockford : Chronicles Press, cop. 2002. - 177 str. : ilustr. ; 23 cm

Napomene uz svako poglavlje. - Bibliografija: str. 173-177.

ISBN 0-9619364-9-5 (Broš.)

94(497.16)
323.1(=1.497.16)
COBISS.CG-ID 7268880

1221
        ЦРНА Гора у архивским документима кроз вјекове / [текстове припремили Рајко Калезић... [и др.] ; организациони одбор Божидар Шекуларац ... [и др.] ; [реализација изложбе Миодраг Кирсанов]. - Цетиње : Државни архив Црне Горе, 2002 (Цетиње : Обод). - 91 стр. : илустр. у бојама ; 21x26 cm

Податак о ауторима преузет с полеђине насл. листа. - Тираж 500. - Предговор / Рајко Калезић: стр. 3-5. - Архиви на тлу Црне Горе од IV до XIV вијека / Војислав Д. Никчевић: стр. 11-17. - Архиви на тлу Црне Горе / Божидар Шекуларац: стр. 19-23. - Биљешке уз текст. - Репродукције: стр. 25-56.

(Брош.)


94(497.16)(093.2)
COBISS.CG-ID 4353808

1222
ШЋЕПАНОВИЋ, Жарко
        Кратка историја Црне Горе : од најстаријих времена до 1796. године / Жарко Шћепановић. - Подгорица : ЦИД, 2002 (Београд : Војна штампарија). - 170 стр. ; 21 cm. - (Библиотека Посебна издања / ЦИД, Подгорица)

Тираж 500. - Умјесто предговора / Владимир Јаћимовић: стр. 5. - Биљешка о аутору: стр. 167. - Библиографија: стр. 165-166.

ISBN 86-495-0189-3

94(497.16)
COBISS.CG-ID 5807632


94(=1/=8) ИСТОРИЈА ПОЈЕДИНИХ НАРОДА


1223
ЦЕРОВИЋ, Љубивоје
        Срби у Украјини / Љубивоје Церовић ; [превод резимеа на украјински Свитлана Строцка, Симеон Сакач, на руски Алексеј Арсењев, на енглески Едит Јанков ; илустрације Зорана Ђорђевић ; карте Драгослав Врбашки]. - Нови Сад : Музеј Војводине : Српско-украјинско друштво, 2002 (Нови Сад : Верзал). - 412 стр. : илустр. ; 25 cm + геогр. карте ([3] пресавијена листа)

Тираж 1000. - Из рецензија / Славко Гавриловић, Никола Гаћеша, Јанко Рамач: стр. 405-408. - Белешка о аутору: стр. 409-412. - Библиографија: стр. 331-342. - Резюме: Серби в Україні: стр. 343-366 ; Резюме: Сербы на Украине: стр. 367-370 ; Summary: Serbs in Ukraine: str. 371-374. - Именски регистар: стр. 379-392 ; Општи регистар: стр. 393-404.

ISBN 86-82077-16-7

94(=163.41)(477)"5/19"
COBISS.CG-ID 175449863


претходна