претходна
наредна
1171
ДАШИЋ, Миомир
        Научни скуп династија Петровић Његош - достојан уважавања у културном свијету : (завршна ријеч) / Миомир Дашић. - Подгорица : Црногорска академија наука и умјетности, 2002 ([б. м. : б. и.]). - Стр. 499-509 ; 24 cm

Кор. насл. - П.о.: Зборник радова са научног скупа "Династија Петровић Његош". - (Научни скупови / Црногорска академија наука и умјетности ; књ. 60)

(Брош.)

929.52 Петровић Његош
COBISS.CG-ID 7398160

1172
ДАШИЋ, Миомир
        Улога династије Петровић Његош у стварању, снажењу и територијалном обликовању црногорске државе / Миомир Дашић. - Подгорица : Црногорска академија наука и умјетности, 2002 ([б.м. : б.и.]). - Стр. 49-96 ; 24 cm

Кор. насл. - Summary: Role of the Petrović Njegoš Dynasty in Creating, Strengthening and Territorial Shaping of Montenegrin State. - П.о.: Зборник радова са научног скупа "Династија Петровић Његош". - (Научни скупови / Црногорска академија Наука и умјетности ; књ. 60)

(Брош.)

929.52 Петровић Његош
949.716
COBISS.CG-ID 7397904

1173
ДИЗДАРЕВИЋ, Мухарем
        Pamćenje i sjećanja : muslimanska / bošnjačka bratstva u bjelopoljskom kraju / Muharem Dizdarević, Asim Dizdarević, Haris Dizdarević. - Podgorica : Almanah, 2002 (Užice : Grafičar). - 2. knj. (605; str. 605-1190) : fotogr. ; 25 cm. - (Biblioteka Baština)

Tiraž 1000.

929.52(497.16):28
930.85(497.16):28
COBISS.CG-ID 8787728

1174
        ДИНАСТИЈА Петровић Његош : радови са научног скупа, Подгорица, 29. октобар - 1. новембар 2001. / редакциони одбор Миомир Дашић ... [и др.] ; уредник Миомир Дашић. - Подгорица : Црногорска академија наука и умјетности, 2002 (Подгорица : Побједа). - 3 књ. (567, [1] вишеструко пресавијен лист с генеал. таблама; 583; 499 стр.) : генеал. приказ ; 24 cm. - (Научни скупови / Црногорска академија наука и умјетности ; књ. 60)

На спор. насл. стр.: Dynasty Petrović Njegoš : papers read at International Scientific Meeting, Podgorica, Oktober 29 - November 1, 2002. - Тираж 1000. - Библиографија уз поједине радове. - Резимеи уз већину радова на више страних језика.

ISBN 86-7215-125-9 (Т. 1)
ISBN 86-7215-126-7 (Т. 2)
ISBN 86-7215-127-5 (Т. 3)

929.52 Петровић Његош(082)
94(497.16)(082)
930.85(497.16)(082)
821.163.4.09-13(082)
COBISS.CG-ID 4502800

1175
ДОБРИЧАНИН, Мирко
        Добричани родом Морачани / Мирко Добричанин. - Београд : Interpress : Културно-просветна заједница Србије : СМД Интернационал, 2002 (Београд : Interpress 1847). - 237 стр. : илустр. ; 24 cm. - (Библиотека Посебна издања / Interpress, Београд)

Слика аутора. - Тираж 300. - Предговор / Миљан Радовић: стр. 17-18. - Речник неких туђица и архаизама из Мораче и Косанице: стр. 215-224. - Белешка о писцу: стр. [239]. - Биљешке уз текст. - Библиографија: стр. 236-237.

ISBN 86-7561-020-3

929.52 Добричани
94(497.16)
398(497.16)
COBISS.CG-ID 7656208

1176
ЗЕЈАК, Бранко К.
        Аничићи = The Anicic Family / Бранко К. Зејак ; [фотографије Раденко Дивац ... и др.]. - Београд : Одељење за етнологију и антропологију Филозофског факултета, 2002 (Београд : Панграф). - 251 стр. : илустр., фотогр. ; 24 cm. - (Етно-антрополошки проблеми. Монографије / Одељење за етнологију и антропологију Филозофског факултета ; књ. 26)

Слика аутора. - Тираж 300. - Биљешка о Б. К. Зејаку: стр. 247. - Библиографија и биљешке уз текст. - Од истог аутора: стр. [261]. - Summary.

ISBN 86-80269-58-1

929.52 Аничићи
908(497.11 Копривна)
COBISS.CG-ID 6059280

1177
КАЛАЧ, Халил
        Kalači, život i običaji : (XVII, XVIII, XIX i prva polovina XX vijeka) / Halil Kalač. - Rožaje [i. e.] Podgorica : Almanah, 2002 (Bijelo Polje : Pegaz). - 367 str. : ilustr. ; 24 cm

Slika H. Kalača. - Tiraž 500. - Rječnik manje poznatih riječi: str. 353-364. - Bio-bibliografski podaci o autoru: str. 367-368. - Bibliografija: str. 365. - Summary / prevela Selma Nokić-Fetahović.

929.52 Калачи
COBISS.CG-ID 4633616

1178
КАЛЕЗИЋ, Блажо
        Калезићи кроз вјекове : прилог историји братства / Блажо Калезић. - Подгорица : Удружење братства Калезића, 2002 ([б. м. : б. и.]). - 394 стр., [2] пресавијена листа с генеал. таблама : илустр. ; 25 cm

Слика аутора. - Тираж 1000. - Поговор / Радоман Јовановић: стр. 383-386. - Библиографија: стр. 387-388.

929.52КАЛЕЗИЋИ
COBISS.CG-ID 8750608

1179
КАСТРАТОВИЋ, Милош
        Родослов братства Кастратовића : са освртом на племе Васојевића / Милош - Мишо Симов Кастратовић. - Београд : М. Кастратовић, 2002 (Београд : Графопак). - 210 стр. : генеал. табеле ; 24 cm

Слика аутора. - Тираж 150. - Белешка о аутору: стр. 5. - Библиографија: стр. 210.

ISBN 86-903421-0-9 (Брош.)

929.52 Кастратовићи
929.52 Васојевићи
COBISS.CG-ID 7333392

1180
КОСТИЋ, Васко
        Вукотићи и Руцовићи : енциклопедијски подаци / Васко Костић. - Београд : Стручна књига, 2002 (Београд : Стручна књига). - 118 стр. : илустр., факс. ; 21 cm

Тираж 500. - Библиографија и биљешке уз текст.

ISBN 86-419-0177-9 (Брош.)

929.52 Вукотићи
929.52 Руцовићи
COBISS.CG-ID 6038800

1181
КРУНИЋ, Данило Д.
        Братство Крунића у селу Унчу у Пиви и расељењу од настанка до најновијег доба : генеалогија пивског братства Крунића и друга братства презимена Крунић / Данило Дукин Крунић. - 2. допуњено изд. - Подгорица : Д. Крунић, 2002 (Бања Лука : Глас српски). - 714 стр. : илустр. ; 24 cm

Кор. ств. насл.: Братство Крунића у Пиви и расељењу. - Тираж 1000. - Предговор / Будимир Миличић: стр. 5-8. - Библиографија: стр. 711-712. - Регистри.

929.52 Крунићи
39(497.16)
908(497.16 Пива)
COBISS.CG-ID 4393744

1182
ЛАЦМАНОВИЋ, Мирко
        Породица Лацмановић : поријекло, родбинске везе - расељавање / Мирко (Спасојев) Лацмановић. - Аранђеловац : [б. и.], 1997 [тј.] 2002 ([б. м. : б. и.]). - 130 стр., [12] вишеструко пресавијених листова с геогр. картом и генеал. таблама : илустр., генеал. табле ; 21 cm

Ауторова слика.

(брош.)

929.52 Лацмановић
COBISS.CG-ID 7605264

1183
МАРКИШИЋ, Халил Р.
        Markišići i njihove odive / Halil R. Markišić. - Rožaje : autor, 2002 (Beograd : Print Graphic Trade). - 172 str. : ilustr. ; 24 cm

Slika autora. - Tiraž 300. - Bilješka o autoru: str. 171-172.

929.52 Маркишићи
COBISS.CG-ID 5511184

1184
МИЛИНКОВИЋ, Милета Р.
        Родослов фамилије Милинковић пљеваљског и прибојског краја / Милета Р. Милинковић ; [фотографије Милета Р. Милинковић]. - Прибој : Завичајни музеј, 2002 (Ужице : Графичар). - 127 стр., [1] пресавијен лист с генеалошким таблама : илустр. ; 25 cm + Исправке ([1] стр.)

Слика аутора. - Тираж 300. - Уместо поговора / Љубо Милинковић: стр. 121. - О аутору: стр. 126. - Библиографија: стр. 122.

ISBN 86-82359-05-7

929.52 Милинковићи
COBISS.CG-ID 6001680

1185
ПЕЈОВИЋ, Раде Ф.
        Ераковићи у Бањанима / Раде Филипов Пејовић - Ераковић ; [фотографије Душко Миљанић]. - Подгорица : аутор, 2002 (Цетиње : Обод). - 328 стр. : илустр., генеал. карте ; 24 cm + Јединствени родослов братства Ераковић ([1] вишеструко пресавијен лист) + Исправке ([2] стр.)

Тираж 600. - Аутор књиге: стр. 320. - Објашњења: стр. 321-323. - Библиографија: стр. 324-325.

929.52ЕРАКОВИЋИ
COBISS.CG-ID 4638480

1186
ПЕТРОВИЋ, Растислав В.
        Шћепан Мали : загонетка је решена / Растислав В. Петровић. - 2. допуњено изд. - Београд : Стручна књига, 2002 (Београд : Стручна књига). - 325 стр. : илустр., факс. ; 24 cm

Слика аутора. - Текст упор. на срп. и латинском. - Тираж 1000. - Напомене: стр. 93-99. - Прилози: стр. 103-216. - Растислав В. Петровић: стр. [327]. - Регистар. - Садржи и: Докторска дисертација Јована Стефанова Балевића : на латинском и на српском језику

ISBN 86-419-0201-5

321.61:929 Шћепан Мали
COBISS.CG-ID 7385616

1187
РАИЧЕВИЋ, Жељко
        Rodoslov bratstva Raičević : ogranak Boškovića iz Lješkopolja / Željko Raičević. - Podgorica : Grafo Crna Gora, 2002 (Podgorica : Grafo Crna Gora). - 151 str. : fotogr. ; 24 cm

Tiraž 500. - Bibliografija: str. 149. - Registar.

(Broš.)

929.52 Раичевићи
COBISS.CG-ID 4495632

1188
РАИЧЕВИЋ, Жељко И.
        Rodoslov bratstva Raičevića : ogranak Boškovića iz Lješkopolja / Željko Ilije Raičević. - Podgorica : Grafo Crna Gora, 2002 (Podgorica : Grafo Crna Gora). - 151 str. : ilustr. ; 25 cm

Tiraž 500. - Bibliografija: str. 149.

929.52 Раичевићи
COBISS.CG-ID 5860112

1189
СЕКУЛОВИЋ, Милован В.
        Секуловићи : братство у Братоножићима : 1650-2002 / М.[Милован] Секуловић. - Београд : М. Секуловић, 2002 (Ниш : Пеликан принт). - 291 стр. : илустр. ; 24 cm

Слика аутора. - Тираж 500. - О приређивачу ових белешки: стр. 287. - Библиографија: стр. 289-290.

ISBN 86-903003-1-7

929.52 Секуловићи
COBISS.CG-ID 7608848

1190
ТРИФУНОВИЋ, Ђорђије
        Братство Трифуновићи у Заграђу и Тмушићима : (поријекло и родослов) / Ђорђије Трифуновић. - Беране : [б. и.], 2002 ([б. м. : б. и.]). - 110 стр. : илустр. ; 20 cm

Подаци о аутору: стр. 106. - Библиографија: стр. 110.

(Брош.)

929.52 Трифуновићи
COBISS.CG-ID 6514960

1191
ЦВЈЕТКОВИЋ, Глигорије Л.
        Monografija Josipa Marold : 3. 2. 1924 - 29. 6. 1996. / [Cvjetković L. Gligorije]. - Novi Sad : [s. n., 2002] ([Rakovac] : Biroelectronic). - 62 str. : ilustr. ; 25 cm + Ispravka ([1] list)

Podatak o autoru preuzet sa str. 61. - Tekst štampan dvostubačno. - Beleška o autoru: str. 61.

(Broš.)

929 Маролд Ј.
COBISS.CG-ID 187576583

1192
ЧЕЧОВИЋ, Трипко
        Чечовићи : (поводом 200 година од настанка братства Чечовића) / Трипко Чечовић, Ђорђе Чечовић. - Београд : Т. Чечовић, 2002 (Београд : Војна штампарија). - 364 стр. : илустр. (дјелимично у бојама) ; 24 cm

Тираж 600. - Речник туђица и архаизама / прикупио и обрадио Негосав Кртолица: стр. 339-353. - Биљешке уз текст. - Библиографија: стр. 362-363.

(Брош.)

929.52 Чечовићи
COBISS.CG-ID 7343120

1193
ЧОЛАКОВИЋ, Радисав Ч.
        Чолаковићи / Радисав Ч. Чолаковић, Јован Ђ. Чолаковић. - 2. дјелимично допуњено изд. - Београд : Чигоја штампа, 2002 (Београд : Чигоја штампа). - 99 стр., [3] пресавијена листа с генеал. таблама : илустр. ; 24 cm

На насл. стр.: Зрењанин - Никшић. - Тираж 300. - Сад весело идеш гором и планином / Марко Миљанов: стр. 5-6. - Напомене: стр. 89-90. - Забиљешка о ауторима: стр. 95. - Биљешке уз текст. - Библиографија: стр. 96.

ISBN 86-7558-056-8 (брош.)

929.52 ЧОЛАКОВИЋИ
COBISS.CG-ID 6054160

1194
ШЕШЕЉ, Војислав
        Убиство министра одбране Павла Булатовића / Војислав Шешељ. - Београд [тј.] Земун : Српска радикална странка, 2002 (Болеч : Етикета). - 526 стр. ; 23 cm

Тираж 1 000.

ISBN 86-83451-18-6

929:35 Булатовић П.
323(497.1)"2000/2002"
COBISS.CG-ID 98206988


930.1 ИСТОРИЈА КАО НАУКА. ТЕОРИЈА И ФИЛОЗОФИЈА ИСТОРИЈЕ


1195
ТОЈНБИ, Арнолд
        Проучавање историје : (извод из књига I-VI) / Арнолд Тојнби ; превео Ђурица Крстић. - Београд : Службени лист СРЈ ; Подгорица : ЦИД, 2002 (Краљево : Слово). - 613 стр. (од тога 1 на пресавијеном листу) : табеле ; 24 cm. - (Библиотека Истраживање историје)

Превод дјела: A Study of History / by Arnold J. Toynbee. - Тираж 1000. - Тојнбијево истраживање друштва кроз историју / Смиља Тартаља: стр. 479-511. - Библиографија и биљешке уз текст. - Регистар. - Садржи и: Тојнби о Тојнбију: разговор између Арнолда Џ. Тојнбија и Џ. Р. Урбана / превео с енглеског Данило Егеља.

ISBN 86-495-0153-2

930.1
COBISS.CG-ID 5549584

1196
ФУКУЈАМА, Френсис
        Kraj istorije i poslednji čovek / Frensis Fukujama ; prevod Branimir Gligorić, Slobodan Divjak. - Podgorica : CID ; Banja Luka : "Romanov", 2002 (Beograd : Vojna štamparija). - 373 str. ; 25 cm. - (Biblioteka Istraživanje istorije)

Prevod djela: The end of History and the Last Man / Francis Fukuyama. - Tiraž 1000. - Predgovor / Slobodan Divjak: str. 5-16. - Bilješke uz tekst. - Bibliografija: str. 367-373.

ISBN 86-495-0032-3

930.1
316.334.3
32:1
COBISS.CG-ID 7366672


930.25 АРХИВИСТИКА. АРХИВИ


1197
        PROPISI o arhivskoj službi u Knjaževini Crnoj Gori / [priredile] Slavka Jovićević, Ljiljana Milunović. - Cetinje : Udruženje arhivskih radnika Crne Gore, 2002 (Cetinje : IVPE). - 116 str. : ilustr., faks. ; 24 cm

Tiraž 500. - Briga o dokumentima / Slavka Jovićević, Ljiljana Milunović: str. 5-21. - Bilješke uz tekst. - Bibliografija: str. 105-108.

(Broš.)

930.25(497.16)(093.2)
COBISS.CG-ID 2137613


930.85 КУЛТУРНА ИСТОРИЈА. ИСТОРИЈА ЦИВИЛИЗАЦИЈЕ


1198
        ДУХОВНО и политичко биће Црне Горе / аутори митрополит Амфилохије ... [и др.] ; [главни уредник Милутин Мићовић]. - Подгорица : Културни центар Свети Сава ; Никшић : Духовни центар Исаија од Оногошта, 2002 (Никшић : Свети Василије Острошки). - 258 стр. ; 20 cm. - (Библиотека Етнос)

Тираж 1000. - Предговор / Милутин Мићовић: стр. 5-9. - Биљешке уз текст. - Заступлени аутори: Митрополит Амфилохије, Матија Бећковић, монах Никодим Богосављевић, Бећир Вуковић, Епископ Јоаникије, Ранко Јововић, Жарко Команин, Горан Комар, Васко Костић, Драган Лакићевић, Милутин Мићовић, Желидраг Никчевић, протојереј Радомир Никчевић, Радивоје Паповић, Коста Радовић, Андрија Радуловић, Веселин Ђуретић, Богољуб Шиљаковић.

(Брош.)


930.85(497.16)(082)
323(497.16)(082)
271.22(497.16)(082)
COBISS.CG-ID 6164496

1199
КОМАР, Горан Ж.
        Бока Которска : културно-историјски водич / Горан Ж. Комар. - [1. изд.]. - Београд : Слободна књига Владимира Максимовића, 2002 (Београд : Јуниор). - 113 стр. ; 20 cm. - (Библиотека Етно ; књ. 1)

Тираж 300.

ISBN 86-83727-10-6 (Брош.)


930.85(497.16)
726(497.16)
COBISS.CG-ID 7353872

1200
КУЈОВИЋ, Драгиња
        Културно насљеђе Колашина / Драгиња Кујовић ; [цртежи Милан Ракочевић, Иван Ракочевић]. - Подгорица : Унирекс, 2002 (Београд : "Симић"). - 223 стр. : илустр. ; 20 cm

Тираж 500. - Библиографија: стр. 206-223. - Summary ; Резиме.

(Брош.)


930.85(497.16)
COBISS.CG-ID 7340048

претходна
наредна