претходна
наредна


37.016:63(075.3) УЏБЕНИЦИ ПОЉОПРИВРЕДЕ


331
БУЛАТОВИЋ, Спасоје
        Опште воћарство : за III разред пољопривредне школе / Спасоје Булатовић, Мирјана Булатовић-Даниловић. - 3. изд. - Београд : Завод за уџбенике и наставна средства, 2002 (Суботица : Минерва). - 227 стр. : илустр. ; 24 cm

Тираж 850.

ISBN 86-17-09735-3 (Брош.)


37.016:634.1/.7(075.3)
COBISS.CG-ID 194217479


37.016:64(075.2/.3) УЏБЕНИЦИ ДОМАЋИНСТВА


332
БАКИЋ, Огњен
        Агенцијско и хотелијерско пословање : за I разред угоститељско-туристичке школе / Огњен Бакић, Миодраг Николић, Бојан Зечевић. - 6, прерађено изд. - Београд : Завод за уџбенике и наставна средства, 2002 (Бор : Бакар). - 148 стр. : илустр. ; 24 cm

Тираж 1000. - Биљешке уз текст. - Библиографија: стр. 148.

ISBN 86-17-09712-4 (Брош.)


372.833.848(075.3)
372.833.848:656.07(075.3)
COBISS.CG-ID 6012944


37.016:73/76(075.2/.3) УЏБЕНИЦИ ЛИКОВНИХ УМЈЕТНОСТИ


333
KARLAVARIS, Bogomil
        Edukimi i artit figurativ : për kläsen I dhe II të shkollës fillore / Bogomill Karllavaris, Dragolub Brajoviq ; [përkthyes Zarija Brajoviq]. - Podgorice : Enti i Teksteve dhe i Mjeteve Mësimore, 2002 (Cetinjë : Obod). - 88 str. : ilustr. ; 24 cm

Tiraž 1200.

ISBN 86-303-0522-3 (Broš.)

37.016:73/76(075.2)
COBISS.CG-ID 5507344

334
КАРЛАВАРИС, Богомил
        Ликовно васпитање : за I и II разред основне школе / Богомил Карлаварис, Драгољуб Брајовић. - 20. изд. - Подгорица : Завод за уџбенике и наставна средства, 2002 (Цетиње : Обод). - 88 стр. : илустр. ; 24 cm

Тираж 4500.

ISBN 86-303-0511-8 (Брош.)


37.016:73/76(075.2)
COBISS.CG-ID 4513808

335
КАРЛАВАРИС, Богомил
        Ликовно васпитање : за III и IV разред основне школе / Богомил Карлаварис, Драгољуб Брајовић. - 20. изд. - Подгорица : Завод за уџбенике и наставна средства, 2002 (Цетиње : Обод). - 86 стр. : илустр. ; 24 cm

Тираж 4000.

ISBN 86-303-0546-0 (Брош.)


37.016:73/76(075.2)
COBISS.CG-ID 4846352


37.016:78(075.2/.3) УЏБЕНИЦИ МУЗИКЕ


336
ЗАКРАЈШЕК, Рудолф
        Музичке радости : уџбеник музичког васпитања : за III и IV разред основне школе / Рудолф Закрајшек, Радоња Вучековић, Никола Греговић ; [илустратори Боривој Ликић, Славко Шчепановић]. - 20. изд. - Подгорица : Завод за уџбенике и наставна средства, 2002 (Цетиње : Штампарија Обод). - 100 стр. : илустр. ; 24 cm

Тираж 6000.

ISBN 86-303-0551-7 (Брош.)


37.016:78(075.2)
COBISS.CG-ID 4832528


37.016:8(075.2/.3) УЏБЕНИЦИ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ


337
ВУЧО, Јулијана
        Il mio italiano : italijanski jezik : druga godina učenja / Julijana Vučo, Saša Moderc ; [ilustrator Bosiljka Kićevac-Popović]. - 4. izd. - Podgorica : Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 2002 (Cetinje : Obod). - 215 str. : ilustr. ; 24 cm

Tiraž 5000. - Rječnik: str. 198-216.

ISBN 86-303-0611-4 (Broš.)

37.016:811.131.1(075.2)
COBISS.CG-ID 4504592

338
ВУЧО, Јулијана
        Il mio italiano : italijanski jezik : treća godina učenja / Julijana Vučo, Saša Moderc ; [ilustrator Bosiljka Kićevac-Popović]. - 3. izd. - Podgorica : Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 2002 (Cetinje : Obod). - 190 str. : ilustr. ; 24 cm

Tiraž 5000. - Rječnik: str. 174-190.

ISBN 86-303-0626-2 (Broš.)

37.016:811.131.1(075.2)
COBISS.CG-ID 4824080

339
ВУЧО, Јулијана
        Il mio italiano : italijanski jezik : četvrta godina učenja / Julijana Vučo, Saša Moderc ; [ilustrator Bosiljka Kićevac-Popović]. - 2. izd. - Podgorica : Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 2002 (Cetinje : Obod). - 228 str. : ilustr. ; 24 cm

Tiraž 5000. - Rječnik: str. 207-228.

ISBN 86-303-0492-8 (Broš.)

37.016:811.131.1(075.2)
COBISS.CG-ID 4826384

340
ВУЧО, Јулијана
        Il mio italiano : radna sveska : italijanski jezik : druga godina učenja / Julijana Vučo, Saša Moderc ; [ilustrator Bosiljka Kićevac-Popović]. - 4. izd. - Podgorica : Zavod za udžbenike i nastavna sredsva, 2002 (Cetinje : Obod). - 83 str. : ilustr. ; 24 cm

Tiraž 4500.

ISBN 86-303-0616-5 (Broš.)

COBISS.CG-ID 4505104

341
ВУЧО, Јулијана
        Il mio italiano : radna sveska : italijanski jezik : treća godina učenja / Julijana Vučo, Saša Moderc ; [ilustrator Bosiljka Kićevac-Popović]. - 3. izd. - Podgorica : Zavod za udžbenike i nastavna sredsva, 2002 (Cetinje : Obod). - 83 str. : ilustr. ; 24 cm

Tiraž 4500.

ISBN 86-303-0482-0 (Broš.)

COBISS.CG-ID 4825616

342
ВУЧО, Јулијана
        Il mio italiano : radna sveska : italijanski jezik : četvrta godina učenja / Julijana Vučo, Saša Moderc ; [ilustrator Bosiljka Kićevac-Popović]. - 2. izd. - Podgorica : Zavod za udžbenike i nastavna sredsva, 2002 (Cetinje : Obod). - 93 str. : ilustr. ; 24 cm

Tiraž 4500.

ISBN 86-303-0497-9 (Broš.)

COBISS.CG-ID 4826896

343
ИВАНОВИЋ, Петко
        Српски језик : радна свеска : први разред / Петко Ивановић ; [илустратор Данило-Дашо Отовић]. - 8. изд. - Подгорица : Завод за уџбенике и наставна средства, 2002 (Подгорица : Побједа). - 49 стр. : илустр. ; 29 cm

Тираж 8500. - Рјечник ријечи у чијем се изговарању и писању најчешће гријеши: стр. 47-48. - Текстови из читанке коришћени за радну свеску: стр. 46.

ISBN 86-303-0506-1 (Брош.)


COBISS.CG-ID 6120208

344
ЈОВАНОВИЋ, Славица
        Од речи до реченице : српски језик за 2. разред основне школе / Славица Јовановић, Вук Милатовић ; илустрације Михаило Писањук. - 7. изд. - Београд : Завод за уџбенике и наставна средства, 2002 (Београд : БИГЗ). - 95 стр. : илустр. ; 24 cm

Тираж 72.000

ISBN 86-17-09405-2 (Брош.)


37.016:811.163.41(075.2)
COBISS.CG-ID 6041360

345
КУЧ, Јагош
        Буквар / Јагош Куч, Војислав Обрадовић ; илустровао Бошко Одаловић. - 10. изд. - Подгорица : Завод за уџбенике и наставна средства, 2002 (Цетиње : Обод). - 119 стр. : илустр. ; 24 cm + прилог ([8] стр.)

Тираж 8500.

ISBN 86-303-0491-X (Брош.)


37.016:811.163.4(075.2)
COBISS.CG-ID 4828432

346
МЕЖИНСКИ, Марија
        Руски језик : за IV разред гимназије / Марија Межински, Александар Терзић ; [илустрације Варвара Межински]. - 9. изд. - Београд : Завод за уџбенике и наставна средства, 2002 (Крагујевац : "Никола Николић"). - 224 стр. : илустр. ; 24 cm

Тираж 3000.

ISBN 86-17-09730-2 (Брош.)


37.016:811.161.1(075.3)
COBISS.CG-ID 6079248

347
МИЛАТОВИЋ, Вук
        Наставни листови : за српски језик : за 3. разред основне школе / Вук Милатовић ; [илустратор Ирен Путник]. - 16. прерађено изд. - Београд : Завод за уџбенике и наставна средства, 2002 (Ниш : Просвета). - 78 стр. : илустр. ; 26 cm

Тираж 68000.

ISBN 86-17-09395-1 (Брош.)


COBISS.CG-ID 6132240

348
НИКОЛИЋ, Милија
        Граматика српског језика за V разред основне школе / Милија Николић, Момир С. Секулић ; [илустратор Перица Мартиновић]. - 8. изд. - Подгорица : Завод за уџбенике и наставна средства, 2002 (Цетиње : Обод). - 103 стр. : илустр. ; 24 cm

Тираж 3000.

ISBN 86-303-0586-X (Брош.)


37.016:811.163.41'36(075.2)
COBISS.CG-ID 4502544

349
НИКОЛИЋ, Милија
        Граматика српског језика за VI разред основне школе / Милија Николић, Момир С. Секулић ; [илустратор Перица Мартиновић]. - 8. изд. - Подгорица : Завод за уџбенике и наставна средства, 2002 (Цетиње : Обод). - 110 стр. : илустр. ; 24 cm

Тираж 3000.

ISBN 86-303-0601-7 (Брош.)


37.016:811.163.41'36(075.2)
COBISS.CG-ID 4502032

350
ПИПЕР, Предраг
        Davajte družit'! 2 : уџбеник руског језика за 6. разред основне школе / Предраг Пипер, Марина Петковић, Светлана Мирковић ; [илустрације Михаил Писањук]. - 8. изд. - Београд : Завод за уџбенике и наставна средства, 2002 (Ниш : Просвета). - 143 стр. : илустр. ; 24 cm

Хрпт. ств. насл.: Руски језик 6. - На кор. и у колофону поднасл.: Руски језик за 6. разред основне школе. - Текст на срп. и рус. језику. - Тираж 12000. - Русско-сербскиј словар': стр. 127-140.

ISBN 86-17-09092-8 (Брош.)


37.016:811.161.1(075.2)
COBISS.CG-ID 7330320

351
РАТКОВИЋ, Десанка
        Српски језик : радна свеска : други разред / Десанка Ратковић ; [илустратор Сабахета - Бека Масличић]. - 8. изд. - Подгорица : Завод за уџбенике и наставна средства, 2002 (Подгорица : Побједа). - 60 стр. : илустр. ; 29 cm

Тираж 8000.

ISBN 86-303-0521-5 (Брош.)


COBISS.CG-ID 6097936

352
РАТКОВИЋ, Миленко
        Поуке о језику : за III разред основне школе / Миленко Ратковић, Милија Николић ; [илустратор Михаило Писањук]. - 9. изд. - Подгорица : Завод за уџбенике и наставна средства, 2002 (Цетиње : Обод). - 71 стр. : илустр. ; 24 cm

Тираж 6000.

ISBN 86-303-0536-3 (Брош.)


37.016:811.163.4(075.2)
COBISS.CG-ID 4827664

353
СЕКУЛИЋ, Момир
        Поуке о језику : за IV разред основне школе / Момир Секулић ; [илустратор Живојин Ковачевић]. - 9. изд. - Подгорица : Завод за уџбенике и наставна средства, 2002 (Цетиње : Обод). - 77 стр. : илустр. ; 24 cm

Тираж 5000.

ISBN 86-303-0561-4 (Брош.)


37.016:811.163.4(075.2)
COBISS.CG-ID 4826640

354
ТЕРЗИЋ, Александар
        Руски језик : за III разред гимназије / Александар Терзић, Марија Межински, Ивана Секицки ; [илустрације Варвара Межински]. - 10. изд. - Београд : Завод за уџбенике и наставна средства, 2002 (Нови Београд : Графичка школа). - 209 стр. : илустр. ; 24 cm

Тираж 1500.

ISBN 86-17-09724-8 (Брош.)


37.016:811.161.1(075.3)
COBISS.CG-ID 6130704

355
ТОСКИЋ, Иван
        Moro angluno alfabeto = [Romski bukvar] / Ivan Toskić. - Podgorica : Demokratski romski centar, 2002 ([s. l. : s. n.]). - 90 str. : ilustr. ; 30 cm

Kor. nasl.

(Broš.)

37.016:811.214.58(075.2)
COBISS.CG-ID 6281488

356
        ЧИТАНКА : за V разред основне школе / [приредио] Миленко Ратковић ; [илустратор Витомир Лекић]. - 7. изд. - Подгорица : Завод за уџбенике и наставна средства, 2002 (Подгорица : Побједа). - 180 стр. : илустр. ; 24 cm

Текст ћир. и лат. - Према изворима ван књиге, 1. изд. 1996. - Тираж 4000.

ISBN 86-303-0581-9 (Брош.)


37.016:821-82(075.2)
COBISS.CG-ID 4498192

357
        ЧИТАНКА : за VI разред основне школе / [приредио] Момир С. Секулић ; [илустратор Велибор Буцко Радоњић]. - 6. изд. - Подгорица : Завод за уџбенике и наставна средства, 2002 (Подгорица : Побједа). - 175 стр. : илустр. ; 24 cm

Текст ћир. и лат. - Тираж 3000. - Рјечник мање познатих ријечи и израза: стр. 167-170.

ISBN 86-303-0596-7 (Брош.)


37.016:821-82(075.2)
COBISS.CG-ID 4498448

358
        ЧИТАНКА : за VII разред основне школе / [приредио] Миленко Ратковић ; [илустратор Витомир Лекић]. - 6. изд. - Подгорица : Завод за уџбенике и наставна средства, 2002 (Подгорица : Побједа). - 182 стр. : илустр. ; 24 cm

Текст ћир. и лат. - Тираж 2000. - Рјечник мање познатих ријечи и израза: стр. 176-179.

ISBN 86-303-0621-1 (Брош.)


37.016:821-82(075.2)
COBISS.CG-ID 4329232

359
        ЧИТАНКА : за други разред основне школе / [приредила] Десанка Ратковић ; [илустратор Сабахета-Бека Масличић]. - 8. изд. - Подгорица : Завод за уџбенике и наставна средства, 2002 (Цетиње : Обод). - 130 стр. : илустр. ; 24 cm

Тираж 7500.

ISBN 86-303-0516-9 (Брош.)


37.016:821-82(075.2)
COBISS.CG-ID 4513296

360
        ЧИТАНКА : за IV разред средње школе / [приредили] Загорка Калезић, Слободан Калезић. - 3. изд. - Подгорица : Завод за уџбенике и наставна средства, 2002 (Подгорица : Побједа). - 154 стр. : илустр. ; 24 cm

Текст ћир. и лат. - Тираж 2000. - Биографије аутора с њиховим сликама уз текст. - Рјечник књижевно-теоријских појмова: стр. 147-151.

ISBN 86-303-0517-7 (Брош.)


37.016:821-82(075.3)
COBISS.CG-ID 4499472

претходна
наредна