претходна
наредна
1081
ТРИФУНОВИЋ, Рале
        Разведена жена ; Моје љубавне авантуре : монодрама / Рале Трифуновић. - Београд : Тимграф, 2001 (Београд : Верзал). - 72 стр. : слика аутора ; 21 cm

Кор. насл. - Тираж 500. - Белешке о писцу: стр. [73].

(Брош.)


821.163.4-27
COBISS.CG-ID 6106128

1082
ТРИФУНОВИЋ, Рале
        Рог : [комедија] / Рале Трифуновић. - Београд : Тимграф, 2001 (Београд : Верзал). - 66 стр. : слика аутора ; 21 cm

Тираж 500. - Белешке о писцу: стр. [67].

(Брош.)


821.163.4-22
COBISS.CG-ID 6090512

1083
ТРИФУНОВИЋ, Рале
        Трговац : [комедија] / Рале Трифуновић. - Београд : Тимграф, 2001 (Београд : Верзал). - 198 стр. : слика аутора ; 21 cm

Тираж 500. - Белешке о писцу: стр. [199].

(Брош.)


821.163.4-22
COBISS.CG-ID 6089744

1084
УСКОКОВИЋ, Драган
        Чомиге : комедије / Драган Ускоковић ; [избор и предговор Ратко Божовић]. - Београд : Д. Ускоковић, 2001 (Београд : Чигоја штампа). - XXV, 161 стр. : илустр. ; 20 cm

Тираж 500. - Предговор: стр. I-XXV.

ISBN 86-902263-1-1 (Брош.)


821.163.4-22
821.163.4.09-22
COBISS.CG-ID 5717264


821.163.4-3 ПРОЗА


1085
ВУКШИЋ-Витошевић, Вјера
        Између неба и земље / Вјера Вукшић Витошевић. - 3. допуњено изд. - Подгорица : Октоих, 2001 (Нови Сад : Артпринт). - 278 стр. : илустр. ; 18 cm

Слике аутора. - Тираж 2000. - Биљешка о писцу: стр. 271-273.

ISBN 86-7659-240-3

821.163.4-3
821.163.4-1
COBISS.CG-ID 6327824

1086
МИЉАНОВ, Марко
        Примјери чојства и јунаштва / Марко Миљанов ; предговор Матија Бећковић. - Подгорица : Културни центар "Свети Сава" ; Нова Пазова : Бонарт, 2001 (Нова Пазова : Бонарт). - 106 стр. ; 18 cm

Тираж 1000. - Пером као језиком: стр. 5-9. - Додатак Примјерима чојства и јунаштва: стр. 79-101. - Биљешке уз текст. - Речник: стр. 102-104.


821.163.4-3
821.163.4.09-3
COBISS.CG-ID 5810960

1087
МИЉАНОВ, Марко
        Примјери чојства и јунаштва / Марко Миљанов Поповић ; приредио Милорад Стојовић. - Подгорица : Народна библиотека "Радосав Љумовић", 2001 (Подгорица : Принт). - 166 стр. : илустр. ; 21 cm. - (Едиција Јубиларна издања)

Слика аутора. - Тираж 500. - Предговор / Милорад Стојовић: стр. 7-28. - Туђе и мање познате ријечи и изрази: стр. 143-148. - Прилози / М.[Милорад] С.[Стојовић]: стр. 149-163.

ISBN 86-7260-040-1

821.163.4-3
821.163.4.09-3
COBISS.CG-ID 4496656

1088
МИЉАНОВ, Марко
        Примјери чојства и јунаштва / Марко Миљанов Поповић. - Цетиње : Обод, 2001 (Подгорица : 3М Макарије). - 286 стр. : ауторова слика ; 23 cm. - (Едиција Вјечна зубља)

Тираж 1000. - Марко Миљанов у своме и нашем времену / Јован Чађеновић: стр. 9-27. - Рјечник мање познатих ријечи: стр. 275-276. - Био-библиографија Марка Миљанова: стр. 277-279. - Литература о Марку Миљанову: стр. 281-284.

ISBN 86-305-0365-3

821.163.4-3
821.163.4.09-3
016:929 Миљанов М.
COBISS.CG-ID 3540752

1089
MILJANOV, Marko
        Shembuj burrërie dhe trimërie ; Dhe Jeta dhe zakonet e Shqiptarëve / Mark Milani ; e përgatiti për shtyp Vukale Gjerkoviq. - Podgoricë : Bashkësia kulturoro-arsimore, 2001 (Podgorica : Roto slog). - 311 str. : ilustr. ; 20 cm

Prevod djela: Primjeri čojstva i junaštva i Život i običaji arbanasa. - Mbi shembjut e burrërisë dhë të trimërisë dhe mbi Jetën dhe zakonet e shqiptarëve: str. 7-12. - Biografija: Kush është Mark Milani / Vukale P. Gjerkoviq: str. 305-308.

(Broš.)

821.163.4-3
39(497.16=919.83)
COBISS.CG-ID 3517712

1090
ПОЛЕКСИЋ, Љубо В.
        Ружење живота / Љубо В. Полексић. - Никшић : Коло, 2001 (Београд : Цицеро). - 137 стр. : слика аутора ; 18 cm. - (Библиотека Проза / Коло, Никшић)

Тираж 500. - Биљешка о писцу: стр. 137.
На прелим. стр. посвета аутора.: Р1 605: ЦНБЦТ


821.163.41-3
COBISS.CG-ID 7306256

1091
ПОПОВИЋ, Радосав М.
        Што је ово ђедо Марко / Радосав Милетин Поповић. - Подгорица : Медеон, 2001 (Цетиње : ИВПЕ). - 151 стр. : илустр. ; 21 cm. - (Библиотека Сцена / Медеон, Подгорица)

Слике аутора. - Тираж 1500. - Озбиљни запис о аутору: стр. 149.

(Брош.)


821.163.4-3
COBISS.CG-ID 6029840

1092
РАДОВИЋ, Видак
        Sveti brak / Vidak Radović. - [1. izd.]. - Novi Sad : SACEN, Centar Pec, 2001 (Novi Sad : Talija). - 47 str. ; 21 cm. - (Edicija Reči leptira ; No 3)

Tiraž 300.

(Broš.)

821.163.4-3
COBISS.CG-ID 4728080

1093
РАДОВИЋ, Видак
        Sedam numera / Vidak Radović. - [1. izd.]. - Novi Sad : SACEN, Centar Pec, 2001 (Novi Sad : Talija). - 47 str. ; 21 cm. - (Edicja Reči leptira ; No 2)

Tiraž 300.

(broš.)

821.163.4-3
COBISS.CG-ID 6083856

1094
ЧВОРОВИЋ, Горан
        Плакат / Горан Чворовић. - Београд : Триптих, 2001 (Београд : Мрљеш). - 145 стр. ; 21 cm

Тираж 500. - Прибелешка о писцу: стр. [147].

(Брош.)


821.163.4-3
COBISS.CG-ID 5723408


821.163.4-31 РОМАНИ


1095
АЛВИРОВИЋ, Хаџи-Иван В.
        Шеталиште : роман / Хаџи-Иван В. Алвировић. - Херцег Нови : Х. В. Алвировић, 2001 (Ниш : Викторија). - 120 стр. ; 21 cm. - (Библиотека Сећања ; 20)

Тираж 300.

(Брош.)


821.163.4-31
COBISS.CG-ID 4348944

1096
АСАНОВИЋ, Сретен
        Putnik / Sreten Asanović. - 4. izd. - Ulcinj : Plima, 2001 (Ulcinj : Plima Plus). - 134 str. ; 20 cm. - (Biblioteka Novi crnogorski roman / Plima, Ulcinj)

Tiraž 300.

(Broš.)

821.163.4-31
COBISS.CG-ID 5716496

1097
БАЛЕТИЋ, Хајдана
        Vodi me na drugo mesto / Hajdana Baletić. - Beograd : Stubovi kulture, 2001 (Sopot : Prizma). - 207 str. : slika autora ; 17 cm. - (Biblioteka Minut ; knj. 76)

Tiraž 1000. - Beleška o autoru: str. 207.

(Broš.)

821.163.4-31
COBISS.CG-ID 7282192

1098
БАНИЋЕВИЋ-Фенцл, Вјера
        Vjetreni mlin / Vjera Banićević Fencl ; [fotografija Mia Kovačević]. - Podgorica : Граматик, 2001 (Bor : Bakar). - 182 str. : slika autora ; 21 cm. - (Biblioteka Savremena / Граматик, Podgorica ; knj. 3)

Tiraž 1000. - Vjera Banićević Fencl: str. 181. - Na nasl. str. pečat darodavca: Narodna biblioteka "Radosav Ljumović", Podgorica: ЦНБЦТ: I227579

821.163.4-31
COBISS.CG-ID 6162448

1099
БЈЕЛИЦА, Исидора
        Veštice ili svetice / Isidora Bjelica. - [1. izd.]. - Beograd : Jugoslovenska knjiga, 2001 (Beograd : Publikum). - 253 str. ; 18 cm. - (Džepna knjiga Jugoslovenske knjige)

Tiraž 3000.

ISBN 86-7411-047-9 (Broš.)

821.163.4-31
COBISS.CG-ID 7281424

1100
БЈЕЛИЦА, Исидора
        Virtuelna kurva : sajber noar roman / Isidora Bjelica. - Beograd : Narodna knjiga - Alfa, 2001 (Beograd : Alfa). - 158 str. ; 20 cm. - (Biblioteka Megahit ; knj. br. 269)

Beleška o piscu: str. 156-158.

(Broš.)

821.163.4-31
COBISS.CG-ID 7325200

1101
БЈЕЛИЦА, Исидора
        [Сто један]
        101 мушкарац у четири годишња доба / Исидора Бјелица. - 3. изд. - Београд : Народна књига - Алфа, 2001 (Београд : Арт График). - 175 стр. ; 21 cm. - (Библиотека Мегахит ; књ. бр. 66)

Белешка о писцу: стр. 173-174.

(брош.)


821.163.4-31
COBISS.CG-ID 9081872

1102
БОЖОВИЋ, Зоран
        Omnia vincit amor / Зоран Божовић. - Београд : Народна књига - Алфа, 2001 (Београд : Алфа). - 202 стр. ; 21 cm. - (Библиотека Алфа. Проза 2001)

(Брош.)


821.163.4-31
COBISS.CG-ID 4210704

1103
БОЈИЧИЋ, Радивоје
        Седмица у недељи / Радивоје Бојичић. - Београд : Мрљеш, 2001 (Београд : Мрљеш). - 136 стр. ; 20 cm

Тираж 500.

ISBN 86-82271-62-1 (Брош.)


821.163.4-31
COBISS.CG-ID 7298320

1104
БОШКОВИЋ, Слободан
        Obdukcija / Slobodan Bošković. - Podgorica : CID, 2001 (Bijelo Polje : Grafolis). - 219 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Posebna izdanja / CID, Podgorica)

Tiraž 500. - Bilješke uz tekst.

ISBN 86-495-0168-0

821.163.4-31
COBISS.CG-ID 4487952

1105
БРКОВИЋ, Бранислав
        Pejsaž prepun svijeta / Branislav Brković. - Podgorica : UP "Tekst", 2001 (Podgorica : HKS Spektar). - 99 str. : slika autora ; 17 cm. - (Biblioteka Savremeni roman / Tekst, Podgorica)

Tiraž 500. - Sudbonosna svakodnevnica / Bogić Rakočević: str. 7-14. - Bilješka o piscu: str. 99.

821.163.4-31
COBISS.CG-ID 4110096

1106
БРКОВИЋ, Јеврем
        Jakvintine uzorite kćeri : (dukljanski erotikon) / Jevrem Brković. - Podgorica : DUKS, 2001 (Cetinje : CICERO). - 390 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Biblioteka Sintagma ; knj. 2)

Slika autora. - Tiraž 1500. - Erotski brevijar ili kraj mačističke tradicije u Crnoj Gori / Andrej Nikolaidis: str. 7-17. - Bilješka o piscu / Ml.[Mladen L.[Lompar]: str. 383-387.

821.163.4-31
COBISS.CG-ID 3526416

1107
БРКОВИЋ, Јеврем
        Kamenštaci / Jevrem Brković. - Podgorica : DUKS, 2001 (Cetinje : Cicero). - 2 knj. u 1 (345 str. ; Str. 349-734) : slika autora ; 23 cm. - (Biblioteka Sintagma ; knj. 4)

Tiraž 1000. - Rječnik manje poznatih riječi / izradio Drago Ćupić: str. 699-729. - Bio-bibliografski podaci o piscu / Ml.[Mladen] L.[Lompar]: str. 731-734.

821.163.4-31
COBISS.CG-ID 1938445

1108
БРКОВИЋ, Јеврем
        Kneževi ljudi / Jevrem Brković. - 2. izd. - Podgorica : DUKS, 2001 (Cetinje : Cicero). - 325 str. : slika autora ; 21 cm. - (Biblioteka Sintagma ; knj. 8)

Tiraž 1000. - Zamka za sveznajućeg pripovjedača / Vanja Švaćko: str.7-15. - Bilješka o piscu / Ml.[Mladen] L.[Lompar]: str.319-324.

821.163.4-31
821.163.4.09-31
COBISS.CG-ID 1723917

1109
БРКОВИЋ, Јеврем
        Monigreni : roman dokumentarne fikcije / Jevrem Brković. - 2. izd. - Podgorica : DUKS, 2001 (Cetinje : Cicero). - 746 str. : slika J. Brkovića ; 23 cm. - (Biblioteka Sintagma ; knj. 5)

1. izd. u izdanju Vitagraf, Rijeka 1992. - Tiraž 1000. - Monigreni Jevrema Brkovića kao poietika Slobode / Milenko A. Perović: str. 9-20. - Monigreni Jevrema Brkovića ili otkrivanje crnogorske atlantide / Borislav Jovanović : str. 21-28. - Dokumentarnost fikcije Jevrema Brkovića / Ivan Salečić: str. 731-739. - Bio-bibliografski podaci o piscu / Ml.[Mladen] L.[Lompar]: str. 741-744.

821.163.4-31
COBISS.CG-ID 1938189

1110
БРКОВИЋ, Јеврем
        Pantelej na drijenu / Jevrem Brković. - 2. izd. - Podgorica : DUKS, 2001 (Cetinje : Cicero). - 277 str. : slika autora ; 20 cm. - (Biblioteka Sintagma ; knj. 7)

Tiraž 1000. - Umjesto predgovora ili sudbina rukopisa / Jevrem Brković: str. 7-11. - Bilješkao piscu / Ml.[Mladen] L.[Lompar]: str. 271-276.

(Kart.)

821.163.4-31
COBISS.CG-ID 1722637

претходна
наредна