претходна
наредна
1051
ФАТИЋ, Славољуб
        Писмо у покушају / Славољуб Фатић. - Краљево : Народна библиотека "Радослав Веснић", 2001 (Краљево : Анаграф). - 47 стр. ; 20 cm. - (Едиција Повеља. Библиотека Поезија, данас ; књ. 8)

Тираж 400. - О песнику: стр. 47.

(Брош.)


821.163.4-1
COBISS.CG-ID 5709584

1052
ХАДРОВИЋ, Сафет
        Lovci na školjke / Safet Hadrović Vrbički. - Pljevlja : Međurepublička zajednica za kulturno-prosvjetnu djelatnost, 2001 (Užice : Grafičar). - 66 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Mostovi / Međurepublička zajednica za kulturno-prosvjetnu djelatost, Pljevlja)

Tiraž 400. - Bilješka o piscu: str. 63.

ISBN 86-7261-289-2 (Broš.)

821.163.4-1
COBISS.CG-ID 4237072

1053
ХАЈДУКОВИЋ, Јеврем Р.
        Звук плаве виолине : (поетски дневник) / Јеврем Р. Хајдуковић. - [изд.1]. - Пожега : Свитак, 2001 (Пожега : Графос). - 52 стр. : слика аутора ; 20 cm

Тираж 300. - Белешка о аутору: стр.49.


821.163.41-1
COBISS.CG-ID 512161961

1054
ХАЈДУКОВИЋ, Јеврем Р.
        Звук плаве виолине : (поетски дневник) / Јеврем Р. Хајдуковић. - Пожега : Свитак, 2001 (Пожега : Графос). - 49 стр. ; 20 cm. - (Библиотека Печат)

Тираж 300. - Белешка о аутору: стр. 49. - Срођеност са морем / Милијан Деспотовић: стр. 5-12.

(Брош.)


821.163.4-1
COBISS.CG-ID 6136592

1055
ЦВИЈЕТИЋ-Караџић, Љиљана
        Goli otok zauvek / Ljiljana Cvijetić-Karadžić. - Beograd : [s. n.], 2001 (Beograd : [s. n.]). - 84 str. ; 21 cm

Tiraž 100. - Poezija - epilog tragediji / Biljana Šobot: str. 84.

(broš.)

821.163.4-1
COBISS.CG-ID 90794764

1056
ЦЕРОВИЋ-Џамоња, Ирена
        И дом и друм : избор и нове песме / Ирена Церовић Џамоња. - Београд : С. Машић, 2000 (Београд : Србоштампа). - 176 стр. ; 18 cm. - (Нова ; 171)

Тираж 500.


821.163.4-1
COBISS.CG-ID 170455815

1057
ЦИЦМИЛ, Милош
        Firija / Miloš Cicmil. - Beograd : Čigoja štampa, 2001 (Beograd : Čigoja štampa). - 101 str. ; 20 cm

Tiraž 300. - Sukob zla i dobra u poeziji Miloša Cicmila / Vaso Pešterac: str. 9-12. - Bilješka o piscu: str. 101.
(Broš.)
ISBN 86-7558-016-9

821.163.4-1
COBISS.CG-ID 5713680

1058
        ЦРНО једро ветра : антологија савремених сонетних вијенаца / [приредио] Љубислав Милићевић. - Бијело Поље : Оѕиви, 2001 (Пријепоље : Графокартон). - 216 стр. : ауторова слика ; 24 cm + Исправке ([1] лист). - (Библиотека Антологије / Оѕиви, Бијело Поље)

Тираж 500. - Музичко преимућство сонета / Љубисав Милићевић: стр. 3-7. - Биљешка о Љ. Милићевићу: стр. 216. - Краћи библиографски подаци о пјесницима: стр. 209-214.


821.163.4-1(082.2)
821.163.4.09-1
929:82(497.11+497.16)
COBISS.CG-ID 3589648

1059
ШАРОЊИЋ, Рабија
        Kapi duše / Rabija Šaronjić ; [predgovor Ljiljana Đorđević ; ilustracije Saša Stojanović]. - Niš : Glas korena, 2001 (Niš : Punta). - 71 str. : ilustr. ; 20 cm. - ([Dela] / Rabija Šaronjić ; knj. 7)

Slika autora. - Tiraž 200. - Ljubav i nespokoj - tuga i efemernost : (jedan pogled na stvaralački identitet poetese): str. 7-8. - Beleška o pesniku: str. 71.

ISBN 86-83119-09-2 (Broš.)

821.163.4-1
COBISS.CG-ID 5734672

1060
ШАРОЊИЋ, Рабија
        Legende mog zavičaja / Rabija Šaronjić ; [pogovor Ljiljana Đorđević ; ilustracije Saša Stojanović]. - Niš : Glas korena, 2001 (Niš : Punta). - 64 str. : ilustr. ; 20 cm. - ([Dela] / Rabija Šaronjić ; knj. 10)

Slika autora. - Tiraž 200. - Između bajke i basne - "Legende" : (osvrt na poeziju Rabije Šaronjić): str. 62-63. - Beleška o pesniku: str. 64.

ISBN 86-83119-10-6 (Broš.)

821.163.4-1
COBISS.CG-ID 5735184

1061
ШАРОЊИЋ, Рабија
        Poljubac sa venčanja / Rabija Šaronjić ; [predgovor Ljiljana Đorđević ; ilustracije Saša Stojanović]. - Niš : Glas korena, 2001 (Niš : Punta). - 75 str. : ilustr. ; 20 cm. - ([Dela] / Rabija Šaronjić ; knj. 9)

Slika autora. - Tiraž 200. - Ljubav i nespokoj - tuga i efemernost : (jedan pogled na stvaralački identitet poetese): str. 7-8. - Beleška o pesniku: str. 75.

ISBN 86-83119-08-4 (Broš.)

821.163.4-1
COBISS.CG-ID 5736464

1062
ШАХМАН, Ибрахим
        Капија за добре људе / [аутор текста и илустрација] Ибрахим Шахман. - Бијело Поље : Центар за дјелатности културе "В.Б. Струњо", 2001 (Бијело Поље : Пегаз). - 99 стр. : илустр. ; 20 cm. - (Едиција Завичајна библиотека / Центар за дјелатности културе "В.Б. Струњо", Бијело Поље)

Слика аутора. - Тираж 500. - Подаци о аутору: стр. 5-6.

(Брош.)


821.163.4-1
COBISS.CG-ID 3472144

1063
ШЕБЕК, Милан Р., 1929-
        Са извора Куманице / Милан Р. Шебек. - Бијело Поље : ТАШ, 2001 (Бијело Поље : ТАШ). - 176 стр. ; 20 cm

(Брош.)


821.163.41-1
COBISS.CG-ID 1024063903

1064
ШИЉАК, Мићун
        Осми Влашић : (избор и новије пјесме) / Мићун Шиљак. - Нови Сад : Прометеј, 2001 (Нови Сад : Прометеј). - 214 стр. : слика аутора ; 21 cm. - (Савременици / Прометеј, Нови Сад)

Тираж 300. - У времену бити или не бити / Бранислав Петровић: стр. 5-6. - О хаику песништву Мићуна Шиљка / Милијан Деспотовић: стр. 178-180. - Пред лирским опусом Мићуна Шиљка / Раде Вучићевић: стр. 181-192. - Садржи и: Био-библиографија Мићуна Шиљка / Добрило Аранитовић: стр. 193-209.

ISBN 86-7639-599-3

821.163.4-1
821.163.4.09-1
012 Шиљак М.
COBISS.CG-ID 6115088

1065
ШОБАЈИЋ, Симо
        Пјесме, кратке приче и анегдоте, приповијетке / Симо Шобајић ; приредио и предговор написао Живко Ђурковић. - Никшић : Центар за културу ; Подгорица : Унирекс, 2001 (Београд : "Симић"). - 159 стр. ; 20 cm. - (Библиотека Културно насљеђе)

Тираж 500. - Књижевно дјело Сима Шобајића: стр. 5-18. - Библиографија: стр. 149-159.

(Брош.)

821.163.4-1
821.163.4-32
821.163.4-36
012 Шобајић, С.
COBISS.CG-ID 3596816

1066
ШОБИЋ, Жарко
        Црна Гора - космичка принцеза : Шехерезадине епске пјесме / Жарко Шобић. - Подгорица : Културно-просвјетна заједница, [2001] (Подгорица : ХКС Спектар). - 175 стр. ; 20 cm. - (Библиотека Свједочанства / [Културно-просвјетна заједница, Подгорица])

На кор. слика аутора. - Тираж 500.


821.163.41-13
COBISS.CG-ID 89579532


821.163.4-2 ДРАМСКА КЊИЖЕВНОСТ


1067
БЈЕЛИЦА, Исидора
        Psovači i druge drame / Isidora Bjelica. - Beograd : Čigoja štampa, 2001 (Beograd : Čigoja štampa). - 250 str. ; 20 cm

Tiraž 500. - Beleška o piscu: str. 250-251.

ISBN 86-7558-026-6 (Broš.)

821.163.4-2
COBISS.CG-ID 7295504

1068
БОЈОВИЋ, Игор
        Мачор у чизмама : херојска комедија / Игор Бојовић. - Београд : Позориште Бошко Буха, 2001 (Београд : Чигоја штампа). - 80 стр. ; 20 cm. - (Библиотека Буха ; 8)

"Јубиларно издање поводом 50-годишњице оснивања Позоришта Бошко Буха"---> прелим. стр. - Тираж 1000.

(Брош.)


821.163.4-22
COBISS.CG-ID 7321104

1069
ЂУКИЋ, Радивоје - Лола
        Budibogsnama : komedije / Radivoje Lola - Đukić ; priredila Jelena Đukić. - Cetinje : Centralna biblioteka "Đurđe Crnojević" ; Podgorica : Kulturno-prosvjetna zajednica, 2001 (Podgorica : Print). - 211 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Posebna izdanja / Centralna narodna biblioteka "Đurđe Crnojević", Cetinje [i] Kulturno- prosvjetna zajednica, Podgorica)

Tiraž 500. - Sadrži i: Usrećitelji ; Jedna ljubav; Pet pokojnika. - Sačulatac u borbi za nemoguće / Miodrag Zupanc: str. 195-207. - Beleška o piscu: str. 209-211.

821.163.4-22
COBISS.CG-ID 1698317

1070
ЕЛЕЗОВИЋ, Слободан
        А ми - живи / Слободан Елезовић. - Нови Сад : Будућност, 2001 (Нови Сад : Будућност). - 143 стр. ; 20 cm

Тираж 500. - Ми живи, стварно / Перо Зубац: стр. 139-141. - Писмо старог пријатеља / Душко Трифуновић: стр. 142-143.


821.163.4-2
COBISS.CG-ID 165745671

1071
КАРАЏИЋ, Миодраг
        Đekna još nije umrla a ka'će ne znamo ; To kad uvati ne pušta ; Što mu je ono na glavu / Miodrag Karadžić. - Novi Sad : Prometej, 2001 (Novi Sad : Prometej). - 177 str. ; 19 cm

Tiraž 500. - Beleška o autoru: str. 175-176.

ISBN 86-7639-572-1

821.163.4-2
COBISS.CG-ID 169971719

1072
КОПРИВИЦА, Стеван
        Bokeška trilogija / Stevan Koprivica. - Beograd : Narodna knjiga - Alfa, 2001 (Beograd : Alfa). - 184 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Alfa. Drama 2001)

Tiraž 500. - Beleška o piscu: str. [185]. - Sadržaj: Bokeški de-mol ; Betula u Malu Valu ; Tre sorelle.

ISBN 86-331-0301-X (broš.)

821.163.4-2
COBISS.CG-ID 5726480

1073
ЛИПОВИНА, Божо В.
        Serdarev san / Božo V. Lipovina - Bjeloš ; [prevod na engleski Orhan Grbović]. - Cetinje : Mediaprint Milenium, 2001 (Cetinje : IVPE). - 112 str. : autorova slika ; 22 cm

Tiraž 5000. - Pogovor ; Epilogue / Sreten Vujović: str. 104-106. - Podaci o autoru: str. 110-112.

821.163.4-2
COBISS.CG-ID 4369424

1074
МАРКОВИЋ, Момир М.
        Zemlja duhova : tri drame / Momir M. Marković. - Podgorica : Izdanje prijatelja, 2001 (Podgorica : Pobjeda). - 198 str. ; 21 cm

Tiraž 500. - Tri bilješke / Peđa Babović, Blagota Eraković, Boris Jovanović: str. 193-198. - Sadržaj: Vladimir i Kosara ; Zemlja u stupu ; Kuća duhova.

821.163.4-2
COBISS.CG-ID 1810445

1075
МУГОША, Предраг В.
        Kralj Nikola I Petrović-Njegoš od Crne Gore : drama u četiri čina / Predrag V. Mugoša. - Podgorica : P. V. Mugoša, 2001 (Podgorica : Roto slog). - 127 str., [2] str. s ilustr. : ilustr. ; 20 cm

Na nasl. str.: Tekst na starocrnogorskom jeziku. - Tiraž 1000. - Bilješke uz tekst.

(Broš.)

821.163.4-2
COBISS.CG-ID 13870864

1076
ОГЊЕНОВИЋ, Вида
        Drame / Vida Ognjenović. - Beograd : Stubovi kulture, 2001-2002 (Sopot : Prizma). - Knj. <1-3> : slika autora ; 21 cm. - (Odabrana dela / Stubovi kulture, Beograd)

Tiraž 1000

Dosadašnji sadržaj:
2. - 2001. - 163 str. - Sadržaj: Kanjoš Macedonović ; Trus i trepet ; Jegorov put.
3. - 2002. - 247 str. - Beleška o autoru: str. 247. - Sadržaj: Mefisto : drama u dva dela ; Mileva Ajnštajn ; Viza.

821.163.4-2
COBISS.CG-ID 7374608

1077
ОСМАНАГИЋ-Тузовић, Аваја
        Ferida : (dramolet) / Avaja Osmanagić-Tuzović. - Podgorica : Kulturno - prosvjetna zajednica, 2001 (Podgorica : 3M Makarije). - 46 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Horizonti)

Na kor.: Ferida - Milica. - Tiraž 500.

821.163.4-2
COBISS.CG-ID 7328016

1078
ПЕЈАНОВИЋ, Ђуро
        Драме / Ђуро Пејановић. - Подгорица : Културно-просвјетна заједница, 2001 (Подгорица : 3М Макарије). - 291 стр. ; 21 cm. - (Библиотека Сцена)

Тираж 500. - Садржај с насл. стр.: Ђурађ Црнојевић ; Аластор ; Господарева драма ; Експеримет ин виво. - Слика аутора са био-библиографским подацима: стр. 289-290.


821.163.4-2
COBISS.CG-ID 1888781

1079
ПЕТРОВИЋ Његош, Петар II
        Лажни цар Шћепан Мали : историческо збитије осамнаестога вијека / Петар II Петровић Његош ; [приредио Гојко Божовић]. - Подгорица : Октоих ; Цетиње : Светигора, 2001 (Београд : "Слободан Јовић"). - 255 стр., [1] лист са сликом аутора : илустр. ; 21 cm. - (Сабрана дјела Петра II Петровића Његоша : у седам књига ; књ. 5)

"Издање поводом сто педесете годишњице Његошеве смрти" ---> прелим. стр. - Тираж 10000. - О овом издању: стр. 255-[256]. - Биљешке уз текст. - Фототипско изд.: У Трсту : А. Стојковић, 1851.

ISBN 86-7659-253-5

821.163.4-2
821.163.4.09-2
COBISS.CG-ID 7406608

1080
РАДОВИЋ, Видак
        Svadba u kafani kod Tamotinje : drama u 4 čina / Vidak Radović. - [1. izd.]. - Novi Sad : Sacen, Centar Pec, 2001 (Novi Sad : Talija). - 96 str. ; 21 cm. - (Edicija Reči leptira ; no 5)

Tiraž 300.

(Broš.)

821.163.4-2
COBISS.CG-ID 3525392

претходна
наредна