претходна
наредна
481
МИТРОВИЋ, Дарко
        Linearne i kvazilinearne eliptičke parcijalne diferencijalne jednačine i njihova uopštena rešenja : magistarska teza / Darko Mitrović. - Novi Sad : s.n., 2001. - 84 str. ; 30 cm

Kompjuterski slog. - Bibliografija: str. 82-84. - Umnoženo za odbranu. - Prirodno-matematički fak., Institut za mat.,

(broš.)

517.956(043.2)
COBISS.CG-ID 10997264


519.6 НУМЕРИЧКИ РАЧУН. НУМЕРИЧКА АНАЛИЗА. ПРОГРАМИРАЊЕ


482
ЧАБАРКАПА, Милан
        Osnovi programiranja u PASCAL-u / Milan Čabarkapa. - Beograd : Krug, 2001 (Bor : Grafomed). - 2. knj. (166; 186 str.) ; 24 cm

Sadržaj:
Knj. 1. - Tiraž 1000. - Bibliografija: str. 167.
Knj. 2. + Delphi . - Tiraž 500 . - Bibliografija: 187.

ISBN 86-7136-071-7 (Knj. 1)
ISBN 86-7136-072-5 (Knj. 2)

519.682
681.32.06
COBISS.CG-ID 5770000


519.8 ОПЕРАЦИОНА ИСТРАЖИВАЊА


483
БАЦКОВИЋ, Марко
        Operaciona istraživanja / Marko Backović, Jovo Vuleta. - Podgorica : Ekonomski fakultet, 2001 ([s.l. : s.n.]). - 345 str. : graf. prikazi ; 24 cm

Tiraž 200.

ISBN 86-403-0427-0 (Broš.)

519.8(075.8)
COBISS.CG-ID 1674509

484
ЗЕЧЕВИЋ, Томислав М.
        Kvantitativni modeli optimizacije / Tomislav M. Zečević, Milan N. Drašković. - [1. izd.]. - Beograd : Evropski univerzitet za internacionalni biznis i menadžment, 2001 (Kula : Sitografika). - III, 323 str. : graf. prikazi ; 24 cm + ispravke

Na vrhu nasl. str.: Fakultet za menadžment malih preduzeća. - Tiraž 120. - Beleške o autorima: str. 323. - Bibliografija: str. 321-322.

ISBN 86-82915-18-9

519.8
COBISS.CG-ID 91129100

485
ЧУПИЋ, Милутин
        Odlučivanje : formalni pristup / Milutin Čupić, V. M. Rao Tummala, Milija Suknović. - 4. prerađeno i dopunjeno izd. - Beograd : Fakultet organizacionih nauka, 2001 (Beograd : "Simić Zuhra"). - XXV, 584 str. : graf. prikazi ; 24 cm

1. izd. 1990. - Tiraž 500. - O autorima: str. 582-584. - Rečnik i leksikon: str. 563-570. - Bibliografija: str. 525-562. - Registri.

ISBN 86-80239-69-0 (Broš.)

519.816(075.8)
COBISS.CG-ID 1909517


528 ГЕОДЕЗИЈА. ФОТОГРАМЕТРИЈА. КАРТОГРАФИЈА


486
ЉЕШЕВИЋ, Милутин А.
        Kartografija / Milutin A. Lješević, Dragica M. Živković. - Beograd [i.e.] Smederevska Palanka : Magic Map, 2001 (Beograd : BIGZ). - 303 str. : ilustr. ; 24 cm

Na spor. nasl. str.: Cartography. - Tiraž 500. - Bibliografija: str. 302-304. - Summary.

ISBN 86-83501-06-X (Broš.)

528.9(075.8)
COBISS.CG-ID 6096400


53 ФИЗИКА


487
СТАНИЋ, Божидар В.
        Testovi iz fizike : rešeni testovi za pripremu prijemnog ispita : rešeni testovi sa svih dosadašnjih prijemnig ispita 1990-2000. : Elektrotehnički fakultet , Fizički fakultet , Saobraćajni fakultet , Građevinski fakultet , Tehnološko-metalurški fakultet , Rudarsko-geološki fakultet - Fakultet fizičke hemije / Božidar V. Stanić, Jovan M. Cvetić. - 2. izd. - Beograd : "Mrlješ", 2001 (Beograd : "Mrlješ"). - 301 str. : graf. prikazi ; 24 cm

1. izd. 2000. - Tiraž 500. - Bibliografija: str. 301.

(Broš.)

53(079.1)
COBISS.CG-ID 5771536


531/534 МЕХАНИКА. АКУСТИКА


488
ЂУКИЋ, Здравко
        Razvoj aerodinamičkog tunela sa promjenljivim brzinama i temperaturskim strujnim poljem : magistarski rad / Zdravko Đukić. - Podgorica : [s. n.], 2001. - 85, [6] listova : graf. prikazi, ilustr. ; 30 cm

Literatura: list 83-85. - Rezime; Abstract. - Umnoženo za odbranu. - Univerzitet Crne Gore, Mašinski fakultet, Podgorica, 2001.

533.6.011.08(043.2)
533.6.071(043.2)
COBISS.CG-ID 2179085

489
        MEHANIKA fluida : teorija i praksa / Svetislav Čantrak ... [et. al.]. - 7. izd. - Beograd : Mašinski fakultet Univerziteta, 2001 (Beograd : Zavod za grafičku tehniku Tehnološko-matalutškog fakulteta). - 538 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Biblioteka Mehanika fluida i hidraulične mašine)

Tiraž 300. - Bibliografija: str. 538.

ISBN 86-7083-422-7 (Broš.)

532/533(075.8)
COBISS.CG-ID 6078224

490
ЦРНОЈЕВИЋ, Цветко
        Klasična i uljna hidraulika / Cvetko Crnojević. - 2. izd. - Beograd : Mašinski fakultet Univerziteta, 2001 (Beograd : Zavod za grafičku tehniku Tehnološko-metalurškog fakulteta). - IX, 375 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Edicija Mehanika fluida i hidraulične mašine)

Tiraž 250. - Bibliografija: str. 373-375.

ISBN 86-7083-423-5 (Broš.)

532/533(075.8)
621.6(075.8)
COBISS.CG-ID 6053648


536 НАУКА О ТОПЛОТИ.ТЕРМОДИНАМИКА


491
ВУШАНОВИЋ, Игор, 1968-
        Analiza fenomena faznog prelaza u višekomponentnim sistemima sa aspektima tehničke primjene : doktorska disertacija / Igor Vušanović. - Podgorica : [s. n.], 2001. - 260 str. : graf. prikazi, ilustr. ; 30 cm

Literatura: str. 200-209. - Bibliografija: str. 206-216. - Umnoženo za odbranu. - Univerzitet Crne Gore, Mašinski fakultet, Podgorica, 2001.

536.242:519.6(043.3)
COBISS.CG-ID 2181389


54 ХЕМИЈА


492
КАСТРАТОВИЋ, Влатко Р.
        Analitičko određivanje malih količina metala u legurama primjenom anodne linearne voltametrije : magistarska teza / Vlatko R. Kastratović ; [mentori Nedeljko Krstajić, Ljubinka Rajaković]. - Beograd : [s. n.], 2001 ([s. l. : s. n.]). - 76 listova : graf. prikazi ; 30 cm

Na vrhu nasl. str.: Univerzitet u Beogradu. - Bibliografija: str. 74-76. - Umnoženo za odbranu. - Univ. Beograd.

543.552:669.055(043.2)
COBISS.CG-ID 10763792

493
КРГОВИЋ, Милун
        Neorganska hemijska tehnologija : praktikum / Milun Krgović, Ljiljana Kostić-Gvozdenović, Rozalija Ninković. - Podgorica : Institut Crne Gore ; Cetinje : Štamparija Obod, 2001 (Cetinje : Obod). - IV, 222 str. : ilustr. ; 24 cm

Tiraž 600. - Bibliografija: str. [223-225].

ISBN 86-81039-84-9 (Broš.)

543.06(075.8)(076.5)
COBISS.CG-ID 1707021

494
KRSMANOVIĆ, Radenka
        Heavy metal phases in fly ashes an investigation by scanning electron microscopy / Radenka Krsmanovic ; tutor Amelia Montone, Luigi Paoletti. - Lecce : [autor], 2001. - 39 lista : ilustr. ; 29 cm

Abstract. - Bibliografija: str. 39. - Instituto Superiore di Formazione Interdisciplinare, Univ. degli Studi di Lecce.

546.7/.8(043)
COBISS.CG-ID 11576848

495
МУРИЋ, Леила
        Sinteza i biološka aktivnost dimera 4-hidroksikumarina : diplomski rad / Leila Murić ; mentor Marica Medić-Šarić. - Sarajevo : [s. n.], 2001 ([s. l. : s. n.]). - [42] str. : graf. prikazi ; 30 cm

Kor. nasl. - Bibliografija: str. [38-39]. - Umnoženo za odbranu. - Univ. u Sarajevu, Farmaceutski fak., Sarajevo.

(Broš.)

547.487.51:616.98
616.98:578.828ХИВ
COBISS.CG-ID 11728912

496
ПЈЕШЧИЋ, Јелена М.
        Korozija titanika u alkalnoj sredini : doktorska disertacija / Jelena M. Pješčić ; [mentor Slavko Mentus]. - Beograd : [s. n.], 2001 ([s. l. : s. n.]). - 103 lista : graf. prikazi ; 30 cm

Na vrhu nasl. str.: Univerzitet u Beogradu, Fakultet za fizičku hemiju, PMF, Beograd. - Bibliografija: str. 101-103. - Umnoženo za odbranu. - Fak. za fizičku hemiju, Beograd.

546.82(043.3)
COBISS.CG-ID 10921232


55 ГЕОЛОГИЈА. МЕТЕОРОЛОГИЈА. ХИДРОЛОГИЈА


497
ДУБЉЕВИЋ, Владан
        Hidrogeološke karakteristike sliva Bokokotorskog zaliva : (magistarski rad) / Vladan Dubljević. - Beograd : Univerzitet, Rudarsko-geološki fakultet, 2001 ([S. l. : s. n.]). - 198 listova, [1] presavijeni list s geograf. kartom : ilustr. ; 29 cm

Umnoženo za odbranu. - Bibliografija: 195-198 listova. - Mag. rad, Rud.-geol. fak., Beograd, 2001.

556(497.16)(043.3)
COBISS.CG-ID 9467664

498
        REPUBLIČKI zavod za geološka istraživanja : 1945-2001 / [autori monografije Mirko Mirković ... et al.]. - Podgorica : Republički zavod za geološka istraživanja, 2001 (Podgorica : 3M-Makarije). - 193 str. : ilustr. ; 31 cm. - (Posebna izdanja geološkog glasnika / Republički zavod za geološka istraživanja, Podgorica ; knj. 20)

Na vrhu nasl. str.: Republika Crna Gora. - Podatak o autorima preuzet sa str. 5. - Štampano dvostubačno. - Tiraž 500. - Bibliografija: str. 190-193.

ISBN 86-902033-1-1
a) Републички завод за геолошка истраживања (Подгорица) - 1945-2001

550.8:061.6(497.16)"1945/2001"
COBISS.CG-ID 6442512


56 ПАЛЕОНТОЛОГИЈА. СИСТЕМАТСКА ПАЛЕОБОТАНИКА. СИСТЕМАТСКА ПАЛЕОЗООЛОГИЈА


499
КАМБУРНАК, Лор
        Диносаури и друге изумрле животиње / текст Лор Камбурнак ; слике Мари-Кристин Лемејер, Бернар Алуни ; концепција Емили Бомон ; превод Ивана Вилић, Нада Милошевић. - Нови Сад : Змај : Атлантис ; Подгорица : Завод за уџбенике и наставна средства, 2001 ([б. м. : б. и.]). - 123 стр. : илустр. ; 25 cm. - (Откривање света)

Превод дјела: Dinosaures et animaux disparus / Laure Cambournac. - Штампано у Словачкој. - Тираж 3.000. - Индекс: стр. [124-125].

ISBN 86-489-0306-8 (картон)


568.19(02.062)
562/569(02.062)
COBISS.CG-ID 165060871


57 БИОЛОГИЈА. БИОЛОШКЕ НАУКЕ


500
КИКОВИЋ, Драган
        Praktikum iz mikrobiologije / Dragan Kiković, Miomir Nikšić. - Beograd : Stručna knjiga, 2001 (Beograd : Stručna knjiga). - 83 str. : ilustr. ; 24 cm

Tiraž 100. - Bibliografija: str. 83.

(Broš.)

579(076.58)
COBISS.CG-ID 169160199

501
МАЧИЋ, Весна
        Taksonomska, morfološko-anatomska i fiziološka ispitivanja morskih cvjetnica Posidonía oceanica (L) Del. i Cymodecea nodosa (Ucria) Asch. u Bokokotorskom zalivu, u cilju zaštite : magistarska teza / Vesna Mačić ; [mentor Boža Pal]. - Novi Sad : [s. n.], 2001 ([s. l. : s. n.]). - 97 listova : graf. prikazi ; 30 cm

Na vrhu nasl. str.: Univerzitet u Novom Sadu, Centar za interdisciplinarne i multidisciplinarne studije i razvojna istraživanja za potrebe privrede - CIMSI. - Bibliografija: listovi 88-97. - Umnoženo za odbranu. - Mag. rad, Univ., Novi Sad.

574.587(497.16)(043.2)
COBISS.CG-ID 207498759

502
РАДОВИЋ, Ивица
        Raznovrsnost života. 1, Struktura i funkcija / Ivica Radović, Brigita Petrov. - (2. izd.). - Beograd : Biološki fakultet Univerziteta ; Novi Sad : Stylos, 2001 (Beograd : Stylos print). - XI, 423 str. : ilustr. ; 28 cm

Tiraž 500. - Bibliografija: str. 403-406. - Registar.

ISBN 86-7078-022-4

578/579(075.8)
59(075.8)
COBISS.CG-ID 90476812

503
ШЋЕПАНОВИЋ, Анђелка
        Populaciono-genetičke analize antropometrijskih i morfofizioloških karakteristika kod ispitanika različitog uzrasta stanovnika Pljevalja i Kotora : magistarski rad / Anđelka Šćepanović ; [mentori Božina Ivanović i Dragoslav Marinković]. - Beograd : [s. n.], 2001 ([s. l. : s. n.]). - 72 lista : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: list. 66-72. - Mag. rad., Biol. fak., Beograd, 2001.

575.17(497.16)(043.2)
COBISS.CG-ID 9538064


572 АНТРОПОЛОГИЈА


504
ИВАНОВИЋ, Божина
        Неке новине у антропогенези на почетку новог миленијума / Божина М. Ивановић. - Подгорица : [б. и.], 2001. - Стр. 70-78 : граф. приказ ; 24 cm

Литература: стр. 77-78. - П.о.: Васпитање и образовање ; 4, 2001, стр.70-78.


572
COBISS.CG-ID 512484326


58 БОТАНИКА


505
MIJUŠKOVIĆ, Milorad
        Hyperparasitic fungi in mycopopulation of Montenegro / Milorad Mijušković & Zora Vučinić. - Podgorica : Montenegrien Mycological Center, 2001 (Podgorica : 3M Makarije). - 107 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Mycologia applicata)

Tiraž 400. - Bibliografija uz većinu radova. - Résumés ; Summaries ; Rezimei.

ISBN 86-835-89-02- (Broš.)

582.28(497.16)(082)
COBISS.CG-ID 1712909

506
МИЛИКИЋ, Снежана
        Flora mahovina kanjona Mrtvice : magistarski rad / Milikić Snežana ; [mentor Petar Marin]. - Beograd : [s. n.], 2001 ([s. l. : s. n.]). - 73 lista, [2] presav. lista s geološkom kartom : ilustr. ; 30 cm

Na vrhu nasl. str.: Univerzitet u Beogradu, Biološki fakultet. - Bibliografija: listovi 70-73. - Umnoženo za odbranu. - Mag. rad, Biološki fak., Beograd, 2001.

(Broš.)

582.32(497.16 Кањон Мртвице)(043.2)
COBISS.CG-ID 10768656

507
ПЕРИЋ, Бранислав
        Ugroženost i zaštita gljiva u Crnoj Gori, Makedoniji i Hrvatskoj / Branislav Perić, Mitko Karadelev, Zdenko Tkalčec. - Podgorica : Crnogorski mikološki centar, 2001 (Podgorica : 3M). - 105 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Mala mikološka edicija)

Lat. i ćir. - Bibliografija: str. 97-100. - Summary.

ISBN 86-83589-01-3 (broš.)

582.28
COBISS.CG-ID 22004751

508
СТЕШЕВИЋ, Данијела
        Flora kraških polja u Piperima i Crnoj Gori : magistarska teza / Stešević Danijela. - Beograd : Autor, 2001 ([s. l. : s. n.]). - 95 listova : graf. prikazi ; 30 cm

Na vrhu nasl. str.: Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu. - Bibliografija: listovi 93-95. - Rezime; Summary. - Umnoženo za odbranu. - Biološ. fak., Beograd.

(Broš.)

581.9:551.435.83(043.2)
COBISS.CG-ID 10764048


59 ЗООЛОГИЈА


509
АНЂУС, Радослав К.
        Општа физиологија и биофизика : модули 6 и 7 : чулни рецептори / Радослав К. Анђус. - Београд : Центар за мултидисциплинарне студије Универзитета : Биолошки факултет, 2001 (Београд : Беопрес). - 1 Књ. [разл. паг] : илустр. ; 24 cm

Део 1 и 2 штампани заједно. - Текст штампан двостубачно. - Тираж 500. - Библиографија: стр. 111-112. - Регистри.

ISBN 86-80109-09-6 (Брош.)


591.185(075.8)
591.185.6(075.8)
612.84(075.8)
COBISS.CG-ID 96310540

510
АНЂУС, Радослав К.
        Општа физиологија и биофизика : модули 6 и 7 : чулни рецептори / Радослав К. Анђус. - Београд : Центар за мултидисциплинарне студије Универзитета : Биолошки факултет, 2001 (Београд : Беопрес). - VIII, 112 str. : илустр. ; 24 cm

Тираж 500. - Биљешке уз текст. - Библиографија: стр. 111-112. - Регистар.

ISBN 86-80109-09-6 (Брош.)


591.185(075.8)
591.185.6(075.8)
612.84(075.8)
COBISS.CG-ID 7408912

претходна
наредна