претходна
наредна
301
ДРАШКОВИЋ, Марушка
        Rad sa LGBT populacijom : priručnik za psihologe / [autorke Maruška Drašković, Aleksandra Kovačević]. - 2. izd. - Podgorica : Juventas, [s. a.] ([s. l. : s. n.]). - 73 str. : ilustr. ; 23 cm

Podatak o autorima preuzet sa poleđine nasl. str.

(Broš.)

342.726-055.3:159.9(497.16)(035)
COBISS.CG-ID 21470736

302
ДРАШКОВИЋ, Марушка
        Rad sa LGBT populacijom : priručnik za psihologe / [autorke Maruška Drašković, Aleksandra Kovačević]. - Podgorica : Juventas, [2011] ([s. l. : s. n.]). - 73 str. : ilustr. ; 23 cm

Podatak o autorima preuzet sa poleđine nasl. str.

342.726-055.3:159.9(497.16)(035)
COBISS.CG-ID 21472784

303
        INFORMATOR za povratnike u Republiku Hrvatsku : [aktuelna pravna pitanja i pomoć povratnicima] / [Američki komitet za izbjeglice = American Refugee Committee]. - [Bar] : Američki komitet za izbjeglice = American Refugee Committee, 2001 ([s. l. : s. n.]). - 35 str. : obrasci ; 21 cm

Kor. stv. nasl.: Informator za povratnike u Hrvatsku.

342.726-054.75(497.5)(036)
364.65-054.75(497.5)(036)
COBISS.CG-ID 512111287

304
ПЕТРОВИЋ, Јасна А.
        Sindikalne slobode i prava / Jasna A. Petrović. - Beograd : UGS Nezavisnost ; Podgorica : Savez samostalnih sindikata Crne Gore, 2001 (Beograd : Reprograf). - 40 str. ; 21 cm. - (Priručnik za sindikalne aktiviste ; knj. 2)

Tiraž 1000. - Na nasl. str.: Temelj za izradu ovog priručnika je Priručnik o sindikalnim pravima za Srednju i Istočnu Europu ICFTU-a. - P. o.: Zbornik brošura za sindikalno obrazovanje.

(Broš.)

342.7(035)
331.105.44(035)
COBISS.CG-ID 7313680


342.8 ИЗБОРНО ПРАВО. ИЗБОРНИ СИСТЕМИ


305
        OKO izbora 6 : izveštaj sa prevremenih parlamentarnih izbora u Republici Crnoj Gori, (22. aprila 2001. godine) / [priredio] Centar za slobodne izbore i demokratiju. - Beograd : Centar za slobodne izbore i demokratiju, 2001 (Beograd : Tipografic). - 95 str. : graf. prikazi ; 23 cm

Tiraž 1 000. - Predgovor / Soraja Soković: str. 7-8. - Bilješke uz tekst.

ISBN 86-83491-01-3 (broš.)

342.849.2(497.16)"2001"
659.3/.4:342.8(497.16)"2001"
32.019.51:342.8(497.16)"2001"
COBISS.CG-ID 93686796


343 КРИВИЧНО ПРАВО


306
БОШКОВИЋ, Мићо
        Криминалистика методика : уџбеник / Мићо Бошковић, Божидар Бановић. - [2. измењено и допуњено изд.]. - Београд [тј.] Земун : Виша школа унутрашњих послова, 2001 (Београд : Грмеч - Привредни преглед). - 448 стр. ; 23 cm

Тираж 1000. - Биљешке уз текст. - Библиографија: стр. 443-448.

ISBN 86-7456-001-6 (Брош.)


343.985(075.8)
COBISS.CG-ID 7380240

307
ЛОПУШИНА, Марко
        Ko je ko u Yu podzemlju / Marko Lopušina. - [2. izd.]. - Niš : Zograf, 2001 (Bor : Bakar). - 207 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Biblioteka Sve o svemu)

Tiraž 2000. - Beleška [o autoru]:str. 207.

(Broš.)

343.22:929(497.1)
COBISS.CG-ID 4132112

308
ЛОПУШИНА, Марко
        Svetska enciklopedija podzemlja / Marko Lopušina, Dušan Lopušina. - Niš : Zograf, 2001 (Bor : Bakar). - 386 str. : fotogr. ; 25 cm. - (Biblioteka Sve o svemu / Zograf, Niš)

Tiraž 100. - Beleška o autorima: str. 385-386.

343.22:929(031)
343.911(031)
COBISS.CG-ID 4400144

309
        NAKNADA nematerijalne štete / uredio Zdravko Petrović : [zbornik radova sa četvrtog savetovanja o naknadi štete]. - Budva : Euromedia, 2001. - 350 str. ; 21 cm

343
COBISS.CG-ID 512093605


343.2 КРИВИЧНО ПРАВО. ОПШТА ПИТАЊА


310
ЦРНА Гора (до 1918). Закони итд.
        Кривични законик за Књажевину Црну Гору / [главни и одговорни уредник Момчило Вујошевић]. - Подгорица : Службени лист РЦГ, 2001 (Подгорица : Ротослог). - III, 187 стр. ; 20 cm. - (Библиотека Законодавна историја Црне Горе ; књ. 4)

Тираж 500. - Недостају стр. 66-67. - Фототипско изд. из 1906.


343.21(497.16)(094.5)
COBISS.CG-ID 4147472


343.3/.7 КРИВИЧНА ДЈЕЛА. ВРСТЕ КРИВИЧНИХ ДЈЕЛА


311
        KORUPCIJA : izvještaj za 2001. godinu / [grupa autora Nebojša Medojević ... et al.]. - [S.l : s.n], 2001 ([S.l. : s.n]). - 247 str. ; 23 cm

"Izvještaj je baziran na aktivnosti Centra za tranziciju..." ---> Uvod. - Podaci o autorima preuzeti iz Uvoda.

(Broš.)

343.352(497.16)
COBISS.CG-ID 8938768

312
ПАВЛОВИЋ, Весна
        Krivično djelo teške krađe / Vesna Pavlović. - Cetinje : Štamparija Obod, 2001 (Cetinje : Obod). - 257 str. : slika autora ; 24 cm

Tiraž 1000. - Biografija: str. [257]. - Bibliografija: str. 249-256.

(Broš.)

343.711
COBISS.CG-ID 3395600

313
FATIĆ, Aleksandar
        A Greco Paper : corruption and anti-corruption policy in Serbia / Aleksandar Fatić. - Beograd : Transparency International Serbia, 2001 (Beograd : Vuletić print). - 53 str. ; 21 cm

Bilješke uz tekst.

(Broš.)

343.352(497.11)
COBISS.CG-ID 6809104


343.8 ПЕНОЛОГИЈА. ИЗВРШАВАЊЕ КАЗНИ. ПРЕВЕНЦИЈА


314
        ANTIKORUPCIJSKI stubovi : Crna Gora / [autori Milorad Ivović ... [et al.] ; urednik Jadranka Kaluđerović]. - Podgorica : Transparency International : Institut za strateške studije i prognoze : Institut za uporedno pravo, 2001 ([Beograd] : Vuletić print). - 57, 60 str. : tabele ; 17 x 24 cm

Nasl. str. prištampanog engl. prevoda: National Integrity System : Montengro. - Oba rada štampana u međusobno obrnutom smeru. - Tiraž 500. - Predgovor / Jadranka Kaluđerović: str. 3

(Broš.)

343.85:343.352
COBISS.CG-ID 97051660

315
БОЖОВИЋ, Ђорђе П.
        Злочин у име народа / Ђорђе П. Божовић. - Андријевица : Комови, 2001 (Подгорица : Принт). - 2 књ. (459 стр.) : илустр. ; 24 cm

Тираж 500.

Садржи:
Књ. 1. - Библиографија: стр. 258. - Резюме ; Summary
Књ. 2. - Библиографија: стр. 449.

(Брош.)
a) Голи оток (концентрациони логор) - У литератури

343.819.7(497.13)
821.163.4-94
343.819.7(497.13=1.497.16)"1948/1956"
COBISS.CG-ID 12276752

316
СТОЈАНОВИЋ, Милинко Б.
        Вјечито на попришту : мемоари, прикази, фотоси / Милинко [Б.] Стојановић. - Београд : Стручна књига, 2001 ([Београд] : Стручна књига). - 614 стр. : илустр. ; 24 cm

Текст ћир. и лат. - Слике аутора. - Тираж 500. - Ријеч о аутору и књизи / Жарко Ђуровић: стр. 11-14. - Биљешка о писцу: стр. 597. - Прилог књизи: стр. 599-[615].

ISBN 86-419-0151-5 (брош.-меки)
a) Голи оток. Затвор, политички затвореници - Резолуција ИБ - Југославија - Документа b) Голи оток. Затвор, политички затвореници - Резолуција ИБ - Југославија - У литератури

343.819.7(497.1Голи оток)(093)
821.163.4-94
COBISS.CG-ID 512133863


343.9 КРИМИНОЛОГИЈА. КРИМИНАЛИСТИКА


317
ГОЛУБОВИЋ, Вукоман
        Крвни деликти малољетника у Црној Гори / Вукоман Голубовић. - Подгорица : Октоих, 2001 (Ужице : Графичар). - 513 str. : statist. tabele ; 21 cm

Тираж 1000. - Стр. 7-9: Предговор / Бора Чејовић. - Literatura: str. 479-504. - Resume ; Rezjume.

ISBN 86-7659-204-7 (Карт.)


343.91(497.16)-053.6
343.61(497.16)
COBISS.CG-ID 512041184

318
ЛОПУШИНА, Марко С.
        Komandant Arkan / Marko Lopušina ; [fotografije Mile Jelisijević]. - 3. dopunjeno izd. - Čačak : Legenda, 2001 (Kragujevac : Prizma). - 291 str. : fotogr. ; 21 cm. - (Biblioteka specijalnih izdanja / [Legenda, Čačak] ; knj. br. 7)

Autorova slika. - Tiraž 1 000. - Beleška o autoru: str. 291-[292]. - Bibliografija: str. 289-290.

(Broš.)

343.91:929 Ражнатовић-Аркан Ж.
COBISS.CG-ID 512100791

319
        NASILJE i krivična odgovornost : pravno-medicinski aspekti agresivnog ponašanja i njegovog suzbijanja, Kopaonik 29-31. marta 2001. / [priredili Đorđe Lazin, Bora Čejović]. - Beograd : Srpsko udruženje za krivično pravo, 2001 (Beograd : Pravno istraživački centar). - 192 str. : tabele ; 30 cm

Kor. nasl. - Tiraž 500. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija uz pojedine radove.

(Plast.)

343.9(082)
616.89-008.444.9(082)
316.647.3(082)
159.923:177.14(082)
COBISS.CG-ID 113134860

320
РЕЏЕПАГИЋ, Хуснија
        Uvod u policijsku kriminalistiku : taktika policijskog postupanja u rasvjetljavanju krivičnih djela, pronalaženju i hvatanju njihovih učinilaca / Husnija Redžepagić. - Podgorica : Ministarstvo unutrašnjih poslova Crne Gore, Služba javne bezbjednosti, 2001 (Cetinje : Obod). - 177 str. : ilustr. ; 24 cm

Tiraž 700. - Bibliografija: str. 171-172.

(Broš.)

343.98(035)
351.74(035)
COBISS.CG-ID 4506128


347.23 СВОЈИНА


321
ВУКЧЕВИЋ, Марио
        Proces privatizacije u Crnoj Gori / Mario Vukčević. - Beograd : UGS Nezavisnost ; Podgorica : Savez samostalnih sindikata Crne Gore, 2001 (Beograd : Reprograf). - 68 str. ; 21 cm. - (Priručnik za sindikalne aktiviste ; knj. 10)

Tiraž 1000. - Bilješke uz tekst. - Bibliografija: str. 67. - P. o.: Zbornik brošura za sindikalno obrazovanje.

(Broš.)

347.23(497.16)(035)
331.105.44(497.16)(035)
COBISS.CG-ID 7370512

322
        MASOVNA vaučerska privatizacija u Crnoj Gori za 2001. godinu : zakonski propisi i plan privatizacije, učesnici i modeli, knjigovodstveni aspekt sprovođenja procesa MVP / Zoran Todorović, Karlo Stipanić, Dragoljub Janković, Milka Lukić. - Podgorica : Savez računovođa i revizora Crne Gore, 2001 (Podgorica : Firmoprom). - 211 str. : statist. tabele ; 24 cm. - (Biblioteka Posebna izdanja / Savez računovođa i revizora Crne Gore, Podgorica)

Tiraž 600. - Bibliografija: str. 210-211.

(broš.)

347.23(497.16)
COBISS.CG-ID 4032525

323
        ПЛАН приватизације за 2000. годину / [главни и одговорни уредник Момчило Вујошевић]. - [Б. м.] : Службени лист Републике Црне Горе, [2001] ([б. м.] : Побједа). - 33 стр. : табеле ; 20 цм. - (Едиција Имовинско право Републике Црне Горе)

Тираж 500.


347.23(497.1)"2000"
COBISS.CG-ID 89213964

324
        УРЕДБА о начину издавања, стицања и коришћења приватизационих ваучера ; Одлука о плану приватизације за 2001. годину / [главни и одговорни уредник Момчило Вујошевић]. - Подгорица : Службени лист Републике Црне Горе, 2001 (Подгорица : Ротослог). - 59 стр. ; 21 cm

Тираж 500.

(Брош.)


347.23(497.16)"2001"(035)
COBISS.CG-ID 3861008


347.4/.5 ОБЛИГАЦИОНО ПРАВО


325
МЕДОЈЕВИЋ, Небојша
        Javne nabavke / Nebojša Medojević ; [prevod Olja Velašević, Uroš Veličković]. - Podgorica : Centar za tranziciju u Crnoj Gori, 2001 (Podgorica : 3M Makarije). - 264 str. ; 24 cm. - (Edicija In the public eye / Centar za tranziciju u Crnoj Gori, Podgorica)

Iz sadržaja: Zakon o javnim nabavkama.

(Broš.)

347.454.3(94)
347.454.3)497.16)(94.5)
COBISS.CG-ID 4037389

326
ЦРНА Гора. Закони итд.
        Закон о облигационим односима : са Конвенцијом Уједињених нација о уговорима о међународној продаји робе, Општим узансама за промет робом, међународним правилима за тумачење трговинских термина (Incotrems`90), уобичајеним скраћеницама у трговини и регистром појмова / приредио Радомир Ђуровић. - 3. измењено и допуњено изд. - Београд : Савремена администрација, 2001 (Београд : "Бранко Ђоновић"). - XLIII, 580 стр. ; 20 cm. - (Правна библиотека / Савремена администрација, Београд)

Тираж 1000. - Дјелимично упоредан текст на срп. и енгл. језику. - Предговор / Радомир Ђуровић: стр.V-XLIII. - Регистар.

ISBN 86-387-0664-2 (брош.)


347.4/.5(497.1)(094.5)
COBISS.CG-ID 4196624


347.7 ТРГОВИНСКО ПРАВО. ПРИВРЕДНО ПРАВО


327
ВЕЛИМИРОВИЋ, Михаило
        Привредно право / Михаило Велимировић. - Српско Сарајево : Правни факултет Универзитета, 2001 (Београд : Чигоја штампа). - 783 стр. ; 24 cm. - (Едиција Уџбеници)

Тираж 400. - Библиографија: стр. 754-756.

ISBN 86-83325-05-9
ISBN 86-83325-04-0 !

347.7(075.8)
COBISS.CG-ID 176538119

328
ИВОШЕВИЋ, Борислав
        Privredno (poslovno) pravo : sa uvodom u pravo i osnovima građanskog prava / Borislav Ivošević, Marija Radulović. - Kotor : Fakultet za pomorstvo ; [Podgorica] : Univerzitet Crne Gore, 2001. - 340 str. ; 24 cm

347.7(075.8)
COBISS.CG-ID 512023778

329
ИЛИЋ, Сретен
        Бокељски омнибус Каменари / [аутори Сретен Илић, Мато Мијајловић ; приређивач Жељко Бојовић ; превод резимеа на енглески Драган Ђурановић]. - Каменари : Друштво за његовање завичајних традиција, 2001 (Игало : Биро Конто). - 106 стр. : илустр. ; 25 cm

Кор. насл. - "Публикација поводом обиљежавања 100 година "Бокељског омнибуса" Каменари" ---> прелим. стр. - Податак о ауторству преузет са прелим. стр. - Тираж 500. - Summary.

(Брош.)
a) Акционарско друштво "Бокељски омнибус" (Каменари) - 1899-1999

347.724:656.121(497.16)"1899/1999"
COBISS.CG-ID 7413776

330
ИНИЋ, Милан Г.
        Основе саобраћајног права / Милан Г. Инић. - 2. допуњено изд. - Нови Сад : Факултет техничких наука, 2001 (Нови Сад : Симбол). - 253 стр. ; 24 cm. - (Едиција "Техничке науке" ; 37)

Тираж 500. - На корицама белешка о аутору и делу. - Библиографија: стр. 252-253.

ISBN 86-80249-36-X (Брош.)


347.763(075.8)
COBISS.CG-ID 171899655

претходна
наредна