претходна
наредна
241
MANOJLOVIĆ, Mišela
        Employment and eptrepreneurship in Montenegro : meetings with users of credit for self-employment / [readings Mišela Manojlović, Darko Kuzmanović, Goran Bubanja ; photographs Velibor Spajević, Boris Spalević ; translation into englisch Branka Racković]. - [2nd. ed.]. - Podgorica : Employment agency of Montenegro, 2001 ([s. l. : s. n.]). - 158 str. : ilustr. ; 30 cm

Podaci o autorima preuzeti sa poleđine nasl. str. - Tiraž 300.

331.5.024.5(497.16)
334.722(497.16)
COBISS.CG-ID 6110992

242
МАНОЈЛОВИЋ, Мишела
        Privatni biznis i zapošljavanje u Crnoj Gori : susreti sa korisnicima kredita za samozapošljavanje / [tekst Mišela Manojlović, Darko Kuzmanović, Goran Bubanja ; fotografije Velibor Spajević, Boris Spalević]. - [2. izd.]. - Podgorica : Zavod za zapošljavanje Crne Gore, 2001 (Beograd : Publikum). - 155 str. : ilustr. ; 30 cm

Podaci o autorima preuzeti sa poleđine nasl. str. - Kor. stv. nasl.: Zapošljavanje i privatni biznis u Crnoj Gori. - Tiraž 500.

331.5.024.5(497.16)
334.722(497.16)
COBISS.CG-ID 6106384

243
МАРИНКОВИЋ, Дарко
        Sindikat i štrajkovi / Darko Marinković. - Beograd : UGS Nezavisnost ; Podgorica : Savez samostalnih sindikata Crne Gore, 2001 (Beograd : Reprograf). - 45 str. ; 21 cm. - (Priručnik za sindikalne aktiviste ; 16)

Tiraž 1000. - Bibliografija: str. 43-44. - P.o.: Zbornik brošura za sindikalno obrazovanje.

(Broš.)

331.105.44(035)
331.109.32(035)
COBISS.CG-ID 7372816

244
ОСТОЈИЋ, Жељко П.
        Pojam i sadržina slobode rada / Željko P. Ostojić. - Podgorica : DOB, 2001 (Požega : Žiravac). - 151 str. : slika autora ; 21 cm. - (BibliotekaNaučna knjiga)

Tiraž 500. - Predgovor / Vlajko Brajić: str. 7-9. - Literatura: str. 142-150. - Bilješka o piscu: str. 151.

(Kart.)

331.101.21
COBISS.CG-ID 1811469

245
ПАВЛОВИЋ, Вукашин
        Sindikat i civilno društvo / Vukašin Pavlović. - Beograd : UGS Nezavisnost ; Podgorica : Savez samostalnih sindikata Crne Gore, 2001 (Beograd : Reprograf). - 23 str. ; 21 cm. - (Priručnik za sindikalne aktiviste ; knj. 3)

Tiraž 1000. - Bibliografija: str. 23. - P. o.: Zbornik brošura za sindikalno obrazovanje.

(Broš.)

331.105.44(497.16)(035)
321.011.5(035)
COBISS.CG-ID 7313168

246
САВЈЕТОВАЊЕ Стручно оспособљавање из заштите на раду (2000 ; Тиват)
        Zbornik radova sa savjetovanja Stručno osposobljavanje iz zaštite na radu, Tivat, 9-10. novembar, 2000. godine. - Podgorica : Udruženje zaštite na radu Crne Gore, [2001] ([s. l. : s. n.]). - 52 str. ; 24 cm

Kor. nasl. - Napomene uz tekst. - Bibliografija: str. 52.

331.45/.46(497.16)(082)
COBISS.CG-ID 92477196

247
СТОЈИЉКОВИЋ, Зоран
        Sindikat - osnovne odrednice / Zoran Stojiljković. - Beograd : UGS Nezavisnost ; Podgorica : Savez samostalnih sindikata Crne Gore, 2001 (Beograd : Reprograf). - 56 str. ; 21 cm. - (Priručnik za sindikalne aktiviste ; knj. 1)

Tiraž 1000. - Bilješke uz tekst. - Bibliografija: str. 51-53. - P. o.: Zbornik brošura za sindikalno obrazovanje.

(Broš.)

331.105.44(035)
COBISS.CG-ID 7314192


332 РЕГИОНАЛНА ПРИВРЕДА. ТЕРИТОРИЈАЛНА ПРИВРЕДА. ЗЕМЉА И ИМАЊЕ


248
ЦРНА Гора. Закони итд.
        Закон о грађевинском земљишту ; Закон о експропријацији ; Закон о државном премјеру, катастру и уписима права на непокретностима ; Закон о шумама / [приредио] Рајко Миловић. - Подгорица : Новинско издавачка установа Службени лист Републике Црне, 2001 (Подгорица : Ротослог). - 146 стр. ; 20 cm. - (Едиција Имовинско право ; књ. 4)

Тираж 500. - Предговор / Рајко Миловић : стр. 3-21.

(Брош.)


332(497.16)(094.5)
332.264(497.16)(094.5)
630*(497.16)(094.5)
COBISS.CG-ID 3404048


336 ФИНАНСИЈЕ. ЈАВНЕ ФИНАНСИЈЕ. БАНКАРСТВО И НОВЧАРСТВО


249
АЛЕКСИЋ, Данило
        Финансије и финансијско право / Данило Алексић, Гордана Паовић-Јекнић. - Подгорица : Универзитет Црне Горе ; Цетиње : Штампарија Обод, 2001 (Цетиње : Обод). - 361 стр. ; 24 cm

Тираж 500. - Биљешке уз текст. - Библиографија: стр. 359-361.

ISBN 86-81039-49-0 (Брош.)


336(075.8)
347.73(075.8)
COBISS.CG-ID 1702925

250
БЈЕЛИЦА, Војин
        Bankarstvo : teorija i praksa / Vojin Bjelica. - Novi Sad : Budućnost : Stylos, 2001 (Novi Sad : Budućnost). - [20], 506 str. : graf. prikazi ; 24 cm

Prema predgovoru, ovo je izmenjeno i dopunjeno izd. - Tiraž 1 000. - Bibliografija: str. 477-494.

(Karton)

336.71(075.8)
COBISS.CG-ID 164927751

251
ЂОКОВИЋ, Драгиша
        Ogledi iz monetarne ekonomije Crne Gore / Dragiša Đoković. - Podgorica : Univerzitet Crne Gore ; Cetinje : Štamparija Obod, 2001 (Cetinje : Obod). - 3 knj. : slika autora ; 24 cm. - (Biblioteka Posebna izdanja / Univerzitet Crne Gore, Podgorica [i] Štamparija Obod, Cetinje)

Tiraž 500. - Bilješke uz tekst.

Sadržaj:
Knj. 1. - 281 str. - Bilješka o D. Đokoviću: str. 282-283
Knj. 2 . - Str. 282-574 . - Bilješka o D. Đokoviću: str. 573-574.
Knj. 3 . - Str. 575-900 . - Bilješka o D. Đokoviću: str. 899-900.

ISBN 86-81039-89-X (Broš.)

336(497.16)
330.34(497.16)
338(497.16)(091)
COBISS.CG-ID 4361488

252
        EURO naš novac = The Euro our money / [priređivač] Centralna banka Crne Gore. - [Podgorica : Montenegropublic], 2001 ([Podgorica : Rotoslog]). - [16] str. : ilustr. u boji ; 27 cm

Kor. nasl. - "[Euro] dan - 1. januar 2002." --> kor. - "Specijalni dodatak "Monitora" napravljen u saradnji sa Centralnom bankom Crne Gore." --> str. [14]. - Štampano pretežno trostubačno. - Tiraž 15 000. - Spremni za euro / Ljubiša Krgović: str. 4-5. - Specijalni dodatak: Monitor, ISSN 0353-8354, br. 583, god. XII, 21.12. 2001.

(Broš.)

336.74(4-41:497.16)
COBISS.CG-ID 89796098

253
КАСТРАТОВИЋ, Милош Р.
        Finansije za menadžere / Miloš R. Kastratović. - 2. izmenjeno i dopunjeno izd. - Beograd : Fakultet za internacionalni menadžment = Faculty of International Management, 2001 (Aranđelovac : GrafoPak). - VII, 286, [57] str. : graf. prikazi ; 24 cm

Tiraž 300. - Bilješke uz tekst. - Srpsko-engleski rečnik ključnih finansijskih termina i kategorija: str. 267-278. - Bibliografija: str. 279-282. - Registar.

ISBN 86-82915-20-0 (Broš.)

336(075.8)
COBISS.CG-ID 7372304

254
        КАТАЛОГ акција = Catalogue of Shares / [аутори Ненад Омеровић, Небојша Митровић, Драган Павловић, Зоран Илић]. - Београд : Српско нумизматичко друштво = Serbian Numismatics Society, 2001 (Београд : Панграф). - 314 стр. : илустр. ; 30 cm

Подаци о ауторима преузети са полеђине насл. стр. - Тираж 800.


336.763.2(497.1)"1869/1945"(064)
COBISS.CG-ID 5775632

255
ЛАЈОВИЋ, Драган
        Mogućnost razvoja zajedničkih fondova u našim uslovima : doktorska disertacija / Dragan Lajović. - Podgorica : [s. n.], 2001 ([s. l. : s. n.]). - 337 str. : graf. prikazi ; 30 cm

Kompjuterski slog. - Bilješke uz tekst. - Bibliografija: str. 332-337. - Apstrakt ; Abstract. - Umnoženo za odbranu. - Ekonom. fak., Podgorica. - Na spor. nasl. i nsl. str. rukopisne bilješke: M 28436: ЦНБЦТ


336.76(043.3)
336.763(043.3)
336.66(043.3)
COBISS.CG-ID 2170381

256
МИЛИЋ, Василије Ј.
        Novac, kredit i banke Crbe Gore : privredne finansije Crne Gore do kraja XX vijeka / Vasilije J. Milić. - Podgorica : Istorijski institut Crne Gore, 2001 (Cetinje : Obod). - 419 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Posebna izdanja / Istorijski institut Crne Gore, Podgorica)

Na spor. nasl. str.: Mony, creditt and Banks in Montenegro = Den'gi, kredit i banki černogorii. - Tiraž 1000. - Prilozi: str. 323-405. - Bilješke uz tekst. - Bibliografija: str. 407-410. - Rezime ; Summary ; Rezjume. - Registar.

(Broš.)

336.74(497.16)(091)
336.717(497.16)(091)
COBISS.CG-ID 4231184

257
МИХАИЛОВИЋ, Ковиљка
        Priručnik o akcizama i porezu na promet / Koviljka Mihailović, Dušanka Rudović. - Podgorica : Crnogorsko udruženje radnika računovodstvene i finansijske struke, 2001 (Beograd : Kosmos). - 286 str. ; 24 cm

Tiraž 1200.

(Broš.)

336.2(035)
COBISS.CG-ID 3283472

258
ОГЊАНОВИЋ, Вук
        Javne finansije : teorija, institucije, menadžment / Vuk Ognjanović. - Podgorica : Grifon - group ; Novi Beograd : Fakultet za trgovinu i bankarstvo, 2001-. - Knj. <1-> ; 24 cm

Dosadašnji sadržaj:
1. - 2001 (Novi Sad : Lito studio). - XVI, 310 str. - Tiraž 500. - Bilješke uz tekst. - Bibliografija: str. 296-305 i uz tekst. - Registar.

(1)

336.1/.5
COBISS.CG-ID 6074384

259
ПЕРОВИЋ, Милан
        Kako do platnog bilansa Crne Gore / Milan Perović. - Podgorica : Pokret, 2001 (Podgorica : Pokret). - 124 str. : tabele ; 21 cm

Tiraž 500. - Milan Perović: str. 124. - Bibliografija: str. 122. - Rezime.

(Broš.)

336.717.1(497.16)
COBISS.CG-ID 1811213

260
РАДУСИНОВИЋ, Зденка
        Modeli za optimizaciju investicionog odlučivanja u banci : magistarski rad / Zdenka Radusinović. - Podgorica : [s. n.], 2001. - 215 listova : matemat. formule, tabele ; 30 cm

Bibliografija: 213-215 lista. - Mag. rad, Ekonom. fak., Podgorica, 2001.

336.71:65.012.123(043.2)
COBISS.CG-ID 2172429

261
        FINANSIJE : teorija i praksa / Vojin Bjelica, Božidar Raičević, Stanko Radmilović, Blagoje Babić, Marko Radičić. - Novi Sad : Budućnost : Stylos, 2001 (Novi Sad : Budućnost). - 448 str. : graf. prikazi ; 24 cm

Prema predgovoru, ovo je izmenjeno i dopunjeno izd. - Tiraž 1 000. - Bibliografija uz svako poglavlje i uz tekst.

(Karton)

336(075.8)
COBISS.CG-ID 165317639

262
ЦРНА Гора. Закони итд.
        Zbirka poreskih zakona : prečišćeni tekstovi / [priređivač Momčilo Vujošević]. - Podgorica : Službeni list RCG : Zavod za udžbenike i nastavna sredstva RCG, 2001 (Cetinje : "Obod"). - 165 str. ; 24 cm. - (Edicija Javni prihodi Republike Crne Gore)

Tiraž 1000. - Sadržaj: Zakon o porezu na promet ; Zakon o porezu na dobit preduzeća ; Zakon o porezu na dohodak građana ; Zakon o porezima na imovinu.

(Broš.)

336.2(497.16)(094.5)
COBISS.CG-ID 3669264

263
ШЕЋКОВИЋ, Дамјан
        Berzansko pravo : (finansijsko tržište, berze i berzansko pravo) / Damjan Šećković. - Podgorica : Univerzitet Crne Gore ; Cetinje : Štamparija Obod, 2001 (Cetinje : Obod). - 185 str. ; 24 cm

Tiraž 500. - Prilozi: str. 139-182. - Pojmovnik: str. 127-133. - Bibliografija: str. 136-137.

ISBN 86-81039-54-7 (Broš.)

336.76(075.8)
COBISS.CG-ID 1702669

264
ШОШКИЋ, Дејан Б., 1967-
        Hartije od vrednosti : upravljanje portfoliom i investicioni fondovi / Dejan B. Šoškić. - 2. izd. - Beograd : Ekonomski fakultet : Čigoja štampa, 2001 (Beograd : Čigoja štampa). - 394 str. : graf. prikazi ; 24 cm

Tiraž 350. - Slika autora i bilješka o autoru na koricama. - Bibliografija: str. 375-394.

ISBN 86-403-0381-9 (broš.)

336.763
COBISS.CG-ID 512045755

265
        YU - žiro registar 2001 : poslovnih žiro računa, matičnih brojeva, šifara delatnosti, telefona i telefaxa / [redakcija Lidija Stamenović, Sanja Mitrović, Tamara Marković]. - [Jubilarno izd. za 2001]. - Beograd : Jedinstveni poslovni centar, 2001 (Beograd : Vojna štamparija). - XXII, 1300 str. ; 30 cm

(Broš.)

336.717.1(497.1)(094.9)
351.755.2(497.1)(094.9)
COBISS.CG-ID 6132496


338 ПРИВРЕДНА СИТУАЦИЈА. ЕКОНОМСКА ПОЛИТИКА.УПРАВЉАЊЕ У ПРИВРЕДИ. ПРИВРЕДНО ПЛАНИРАЊЕ. ПРИВРЕДНИ СЕКТОРИ. ЦИЈЕНЕ


266
ДАШИЋ, Давид Ђ.
        Tržišna ekonomija : makro i mikro razmatranja / David Đ. Dašić. - Beograd : Evropski univerzitet za internacionalni menadžment i biznis, 2001 (Beograd : Štamparija Zagorac). - XVII, 264 str. : ilustr. ; 24 cm

Na spor. nasl. str.: A Market Economy: macro & micro approaches. - Slika autora. - Tiraž 250. - O autoru: str. I. - Bibliografija: str. 259-264. - Summary.

ISBN 86-7582-004-6 (Broš.)

338.242.2(075.8)
338.1(075.8)
339.92(075.8)
COBISS.CG-ID 7386896

267
МЕДОЈЕВИЋ, Небојша
        Privatizacija i korupcija u Crnoj Gori / Nebojša Medojević ; prevod Olja Velašević, Uroš Veličković. - Podgorica : Centar za tranziciju u Crnoj Gori, 2001 (Podgorica : 3M Makarije). - 244 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Edicija In the Public Eye)

Tiraž 1000.

(Broš.)

338.242.2(497.16)
343.352
COBISS.CG-ID 3612944


338.48(497.16) ТУРИЗАМ ЦРНЕ ГОРЕ


268
ЛЕКОВИЋ, Слободан М.
        Karakteristike turističkog prometa Crne Gore u drugoj polovini XX vijeka / Slobodan M. Leković. - Podgorica[i.e.]Cetinje : Informativno izdavački centar "Cetinje", 2001 (Podgorica : Montkarton). - 54 str., [4] str. s tablama : ilustr. ; 21 cm

Tiraž 500. - Bibliografija: str. 49-50. - Summary: Tourist Tournover Characteristics.

(Broš.)

338.48(497.16)"19"
COBISS.CG-ID 6093328

269
ОТАШЕВИЋ, Бранислав
        Проклетијски заљубљеник : (скице за портрет Марка Кнежевића) / Бранислав Оташевић ; [цртежи Марко Кнежевић]. - Андријевица : Комови, 2001 (Подгорица : Покрет). - 133 стр. : илустр. ; 21 cm. - (Библиотека Портрети / Комови, Андријевица. Савремени есеји)

Тираж 500. - Лепота природних реткости / Јован Чворо: стр. 125-127. - Разноврсност тематике / Славољуб-Славо Шошкић: стр. 128-130. - Биљешка о писцу: стр. 131. - Библиографија радова [М. Кнежевића] из домена туристичко-географских истраживања: стр. 117-121.

(Брош.)

338.483:929 Кнежевић М.
908(497.16 Проклетије)
COBISS.CG-ID 227872775


339 ТРГОВИНА. МЕЂУНАРОДНИ ПРИВРЕДНИ ОДНОСИ. СВЈЕТСКА ПРИВРЕДА


270
ЗЕЧЕВИЋ, Слободан
        Evropska unija : institucije i pravo / Slobodan Zečević. - Beograd : Fakultet za internacionalni menadžment, 2001 (Beograd : Beopres). - XI, 275 str. : slika autora ; 24 cm

Tiraž 300. - O autoru: str. 275. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija: str. 263-265.
a) Европска унија - Правни аспект

339.923:061.1(4)]:34
COBISS.CG-ID 97533964

претходна
наредна