претходна
наредна
211
БЖЕЖИНСКИ, Збигњев
        Velika šahovska tabla / Zbignjev Bžežinski ; preveli s engleskog Slobodan Divjak, Rade Kalik ; [izrada registra imena i pojmova Tea Palčić]. - Podgorica : CID ; Banja Luka : Romanov, 2001 (Beograd : Vojna štamparija). - 208 str. ; 24 cm : ilustr. - (Biblioteka Posebna izdanja / CID, Podgorica)

Prevod djela: The Grand Chessboard / Zbigniew Brzezinski. - Tiraž 500. - Bilješke uz tekst. - Registar.

ISBN 86-495-0093-5

327(73)
COBISS.CG-ID 7374864

212
ЗЕЧЕВИЋ, Милија
        Internacionalne relacije / Milija Zečević, Miroslav Stojanović. - Beograd : Evropski univerzitet za internacionalni menadžment i biznis, 2001 (Beograd : Beopres). - 351 str., [3] lista s tablama : geogr. karte ; 23 cm

Na nasl. str.: Fakultet za internacionalni menadžment, Fakultet za evropski biznis, Fakultet za menadžment malih preduzeća. - Bibliografija: str. 348-351.

ISBN 86-82915-1504 (Broš.)

327
COBISS.CG-ID 5744912

213
КНЕЖЕВИЋ, Саша
        Crna Gora i Velika Britanija : odabrani radovi / Saša Knežević. - Podgorica : Istorijski institut Crne Gore, 2001 (Podgorica : Grafo Crna Gora). - 270 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Biblioteka Posebna izdanja / Istorijski institut, Podgorica)

Tiraž 300. - Na spor. nasl. str. : Montenegro and Great Britain. - Predgovor / Autor = Foreword / Author: str.7-13. - Bibliografija i bilješke uz tekst. - Summaries.

(Broš.)

327(497.16:410)"18/19"
94(497.16)"18/19"
94(410)"18/19"
930.85(410:497.16)"18/19"
COBISS.CG-ID 1702157

214
ЛОПУШИНА, Марко
        CIA protiv Jugoslavije / Marko Lopušina. - 3. dopunjeno izd. - Beograd : Evro, 2001 (Bor : Bakar). - 473 str. ; 20 cm. - (Biblioteka Tajne)

Tiraž 1000. - Beleška o autoru: str. 469-470. - Bibliografija: str. 465-467.

ISBN 86-505-0001-3 (Broš.)

327(73:497.1)"1943/2001
327.84(497.1)"1943/2001"
COBISS.CG-ID 4031248

215
MITROVIĆ, Ratomir V.
        Milosevic down fall and collapse of orthodox militarism and communism in Serbia : Diary Serbia 2000 / by R.[Ratomir] V. Mitrović. - Beograd : R. Mitrović, 2001 (Beograd : Gea). - 224 str. : slika autora ; 20 cm

Tiraž 300.

ISBN 86-902723-2-1 (Broš.)

327.7/.8(497.1)
323(497.11)"2000"
COBISS.CG-ID 4140304

216
МИЋОВИЋ, Војислав
        Globalizacija i novi svetski poredak / Vojislav Mićović. - Beograd : Čigoja štampa, 2001 (Beograd : Čigoja štampa). - 220 str. : slika autora ; 20 cm

Tiraž 1000. - Beleška o autoru: str. [221]. - Bilješke uz tekst. - Summary.

ISBN 86-7558-048-7 (Broš.)

327
327.3
COBISS.CG-ID 6127888


327.3 ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАМ. МЕЂУНАРОДНИ ПОКРЕТИ


217
КОМНЕНИЋ-Џаковић, Јелисавка
        Под сводом мрклина / Јелисавка Комненић-Џаковић. - Београд : Стручна књига, 2001 (Београд : Стручна књига). - 145 стр. : фотогр. ; 20 cm. - (Библиотека Извори / Стручна књига, Београд)

Слика аутора. - Потрес из темеља / Миле Кордић: стр. 5-6. - Критичари о писцу и дјелу: стр. 91-128. - Биљешка о аутору: стр. 143-144. - Библиографија радова Јелисавке Комненић-Џаковић: стр. 129-142.
Печат: Поклон библиотека Вукоман и Јелисавка Џаковић: ЦНБЦТ: Р1 618

(Брош.)

327.323.32(497.1)(093.3)
343.819.7(497.1)(093.3)
821.163.41-94
929:82 Комненић-Џаковић Ј.
COBISS.CG-ID 1870093


327.7/.8 АКТИВНОСТИ МЕЂУНАРОДНИХ И МЕЂУВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА. ПОЛИТИЧКИ УТИЦАЈ, ПРИТИСАК НА ДРУГЕ ДРЖАВЕ


218
ЛОПУШИНА, Марко
        OVK protiv Jugoslavije : kako smo izgubili Kosovo i Metohiju / Marko Lopušina. - 2. izd. - Čačak : Legenda, 2001 (Kragujevac : Prizma). - 477 str. : autorova slika ; 21 cm. - (Biblioteka "Specijalnih izdanja" ; knj. br. 3)

Tiraž 1000. - Beleška o autoru: str. 475-476. - Bibliografija: str. 474.

327.7/.8(497.115)
341.311(497.1)"1999"
323(497.115)
COBISS.CG-ID 181641991

219
ЛОПУШИНА, Марко
        Tajne srpske policije / Marko Lopušina. - Beograd : Evro, 2001 (Bor : Bakar). - 298 str. : fotogr. ; 21 cm

Tiraž 2000. - Beleška o autoru: str. 295-296.

(Broš.)
a) Служба државне безбедности - Србија

327.84(497.11)
COBISS.CG-ID 91864588


329 ПОЛИТИЧКЕ ПАРТИЈЕ И ПОКРЕТИ


220
ЦЕНЧИЋ, Вјенцеслав
        Obdukcija jedne izdaje / Vjenceslav Cenčić. - Cetinje : Grafos ; Bar : Ecological World Media ; Beograd : Orfelin, 2001 (Kraljevo : ADM Grafika). - 109 str. : faks. ; 21 cm

Tiraž 1000.

329.15:929 Рибар И. Л.
COBISS.CG-ID 5811984


329.78(05) ОМЛАДИНСКА ГЛАСИЛА


221
КОВАЧЕВИЋ, Млађен Ј.
        Magistrala naše mladosti / Mlađen J. Kovačević. - Podgorica : Kulturno-prosvjetna zajednica, 2001 (Podgorica : 3M Makarije). - 247 str. : ilustr. ; 24 cm

Tiraž 1000. - Bilješka o autoru: str. 244. - Bibliografija: str. 241-242. - Rezime ; Abstract: Highway of our youth / prevela na engleski jezik Vesna Bulatović.

329.78(497.1)
COBISS.CG-ID 3502608


33 ПРИВРЕДА. ЕКОНОМСКЕ НАУКЕ


222
КОСТИЋ, Милица
        Institut za društveno-ekonomska istraživanja-IDEI : 1965-2000 : 35 / Milica Kostić ; [prevodioci Slavica Perović - engleski, Deljfuza Kuznjecova - ruski]. - Podgorica : Ekonomski fakultet, Institut za društveno-ekonomska istraživanja, 2001 (Cetinje : Obod). - 213 str. : ilustr. ; 24 cm

Tekst uporedo na srp. i na engl. jeziku. - Tiraž 500. - Selektivni izbor najznačajnijih kolektivnih radova Instituta ; A selection of. most important collective works of the Institute: str. 157-164. - Rezime ; Summary ; Rezjume.

ISBN 86-81033-27-2
a) Институт за друштвено-економска истраживања (Подгорица) - 1965-2000

33:061.6(497.16)"1965/2000"
COBISS.CG-ID 4251152

223
МАРКОВИЋ, Брана
        Radna i socijalna prava u Evropskoj uniji / Brana Marković. - Beograd : UGS Nezavisnost ; Podgorica : Savez samostalnih sindikata Crne Gore, 2001 (Beograd : Reprograf). - 31 str. ; 21 cm. - (Priručnik za sindikalne aktiviste ; knj. 5)

Tiraž 1000. - Bilješke uz tekst. - Bibliografija: str. 29-30. - P. o.: Zbornik brošura za sindikalno obrazovanje.

(Broš.)

339.923:061.1(4)]:331.104(035)
339.923:061.1(4)]:304(035)
339.923:061.1(4)]:349.2(035)
COBISS.CG-ID 7383824

224
СТАМАТОВИЋ, Александар
        Војна привреда друге Југославије : (1945-1991) / Александар Стаматовић. - Београд : Војноиздавачки завод, 2001 (Београд : Војна штампарија). - 146 стр. : граф. прикази ; 25 cm. - (Редакција Војна књига ; књ. 1301)

Тираж 600. - Биљешке уз текст. - Библиографија: стр. 145-146.

ISBN 86-335-0102-3

33:623.4(497.1)"1945/1991"
COBISS.CG-ID 5742352

225
ЦРНА Гора. Закони итд.
        Pregled crnogorskih zakona ujednačenih sa pravom Evropske unije = Review of Montenegrin Laws that have been Harmonized with Law of the European Union / [priređivači Rajko M. Milović i Republički sekretarijat za zakonodavstvo = the edition prepared by Rajko Milovic and The Republic Sekretariat for Legislation]. - Podgorica : Republički sekretarijat za informisanje, 2001 (Podgorica : Pobjeda). - 125 str. ; 20 cm. - (Edicija Komparativno pravo = Edition Comparative Law)

Tiraž 1000.

(Broš.)

33/35(497.16)(094.5)
COBISS.CG-ID 3396368


330 ЕКОНОМСКЕ НАУКЕ УОПШТЕ. ПОЛИТИЧКА ЕКОНОМИЈА


226
ВОЈИНОВИЋ, Данијела П.
        Međunarodna kretanja kapitala u finansiranju privrednog razvoja : doktorska disertacija / Danijela P. Vojinović ; [mentor Oskar Kovač ; članovi komisije Predrag Joavanović-Gavrilović, Sonja Bjeletić]. - Beograd : [s. n.], 2001. - 204, [6] str. : graf. prikazi ; 30 cm

Rezime; Ressume. - Bibliografija: str. [1-6]. - Umnoženo za odbranu. - EKONOMSKI FAKULTET, Univerzitet u Beogradu.

330.34:339.727.22(043.3)
COBISS.CG-ID 24838415

227
ВУКОТИЋ, Веселин
        Makroekonomski računi i modeli / Veselin Vukotić. - Podgorica : CID, 2001 (Beograd : Vojna štamparija). - 854 str. : graf. prikazi ; 27 cm. - (Biblioteka Posebna izdanja / CID, Podgorica)

Tiraž 1000. - Važniji pojmovi: str. 795-822. - Bibliografija: str. 827-834. - Summary: The Concept or Philosophy of this Book. - Registar.

ISBN 86-495-0192-3

330.101.541
519.86
COBISS.CG-ID 7380752

228
ВУКЧЕВИЋ, Марио
        Tranzicija, privatizacija i sindikat / Mario Vukčević. - Beograd : UGS Nezavisnost ; Podgorica : Savez samostalnih sindikata Crne Gore, 2001 (Beograd : Reprograf). - 62 str. : graf. prikazi, tabele ; 21 cm. - (Priručnik za sindikalne aktiviste ; 9)

Tiraž 1000. - Bilješke uz tekst. - Bibliografija: str. 59. - P.o.: Zbornik brošura za sindikalno obrazovanje.

(Broš.)

330.342(035)
347.23(035)
COBISS.CG-ID 7325968

229
ДРАШКОВИЋ, Веселин
        Međunarodni biznis : osnovi i okruženje / Veselin Drašković. - Kotor : Fakultet za pomorstvo, 2001. - 119 str. : ilustr. ; 29 cm

Podaci o knjizi preuzeti sa korica. - Bibliografija: str. 113-119

330(075.8)
COBISS.CG-ID 512073698


331 РАД. ПОСЛОДАВЦИ. РАДНИЦИ. СИНДИКАТИ


230
ВЕЉАНОВСКИ, Раде
        Sindikat i javno mnjenje / Rade Veljanovski. - Beograd : UGS Nezavisnost ; Podgorica : Savez samostalnih sindikata Crne Gore, 2001 (Beograd : Reprograf). - 32 str. ; 21 cm. - (Priručnik za sindikalne aktiviste ; knj. 7)

Tiraž 1000. - Bibliografija: str. 30. - P. o.: Zbornik brošura za sindikalno obrazovanje.

(Broš.)

331.105.44:32.019.5(035)
COBISS.CG-ID 7312656

231
ГРОЗДАНИЋ, Станислав
        Industrijska demokratija i uloga sindikata / Stanislav Grozdanić. - Beograd : UGS Nezavisnost ; Podgorica : Savez samostalnih sindikata Crne Gore, 2001 (Beograd : Reprograf). - 35 str. ; 21 cm. - (Priručnik za sindikalne aktiviste ; knj. 4)

Tiraž 1000. - Bibliografija: str. 33-34. - P. o.: Zbornik brošura za sindikalno obrazovanje.

(Broš.)

331.105.44(497.16)(035)
331.107(035)
COBISS.CG-ID 7383568

232
ЂУКИЋ, Петар
        Sindikat, tranzicija i globalne ekonomske promene / Petar Đukić. - Beograd : UGS Nezavisnost ; Podgorica : Savez samostalnih sindikata Crne Gore, 2001 (Beograd : Reprograf). - 68 str. : graf. prikazi ; 21 cm. - (Priručnik za sindikalne aktiviste ; 8)

Tiraž 1000. - Bibliografija: str. 66-67. - P.o.: Zbornik brošura za sindikalno obrazovanje.

(Broš.)

331.105.44(497.16)(035)
330.342(497.16)(035)
COBISS.CG-ID 7325712

233
ЂУРИЋ, Драган
        Organizaciono ustrojstvo Saveza samostalnih sindikata Crne Gore / Dragan Đurić. - Beograd : UGS Nezavisnost ; Podgorica : Savez Samostalnih Sindikata Crne Gore, 2001 (Beograd : Reprograf). - 60 str. : graf. prikazi ; 21 cm. - (Priručnik za sindikalne aktiviste ; knj. 6)

Tiraž 1000. - Bibliografija: str. 58. - P. o.: Zbornik brošura za sindikalno obrazovanje.

(Broš.)
a) Савез самосталних синдиката Црне Горе (Подгорица) - Организација - Приручници

331.105.44(497.16)(035)
COBISS.CG-ID 7358224

234
ЂУРОВИЋ, Данило А.
        Pomorska ergosofologija / Danilo A. Đurović ; [summary Kovačević Sanela]. - Cetinje ; Kotor : D. A. Đurović, 2001 (Cetinje : Obod). - 283 str. ; 23 cm

Tiraž 500. - Bibliografija: str. 278-281. - Sažetak ; Summary.

(Broš.)

331.4:656.61
331.101.1:656.61
COBISS.CG-ID 1712397

235
        ZBORNIK brošura za sindikalno obrazovanje / [redakcioni odbor Čedanka Andrić ... et al.]. - Beograd : UGS Nezavisnost ; Podgorica : Savez samostalnih sindikata Crne Gore, 2001 (Beograd : Reprograf). - 1 knj. (razl. pag.) : graf. prikazi ; 21 cm

Tiraž 1000. - Bilješke uz tekst. - Bibliografija uz sve radove.

ISBN 86-7430-010-3

331.105.44(082)
331.105.44(497.16)(082)
COBISS.CG-ID 7365904

236
КУЛИЋ, Живко
        Колективни радни спорови / Живко Кулић. - Београд : Радничка штампа, 2001 (Крагујевац : "Никола Николић"). - 317 стр. ; 24 cm

Тираж 500. - Библиографија: стр. 313-315.

ISBN 86-7073-085-5

331.109
COBISS.CG-ID 177702663

237
ЛАКОВИЋ, Славољуб
        Sindikati i zaštita na radu / Slavoljub Luković. - Beograd : UGS Nezavisnost ; Podgorica : Savez samostalnih sindikata Crne Gore, 2001 (Beograd : Reprograf). - 47 str. ; 21 cm. - (Priručnik za sindikalne aktiviste ; 15)

Tiraž 1000. - Bibliografija: str. 46. - P. o.: Zbornik brošura za sindikalno obrazovanje.

(Broš.)

331.45/.46(035)
331.105.44(035)
COBISS.CG-ID 7396368

238
ЛАКУШИЋ, Радоје
        Zarade u Crnoj Gori / Radoje Lakušić. - Beograd : UGS Nezavisnost ; Podgorica : Savez samostalnih sindikata Crne Gore, 2001 (Beograd : Reprograf). - 47 str. : tabele ; 21 cm. - (Priručnik za sindikalne aktiviste ; 12)

Tiraž 1000. - Bibliografija: str. 43-45. - P. o.: Zbornik brošura za sindikalno obrazovanje.

(Broš.)

331.2(497.16)(035)
COBISS.CG-ID 7396112

239
ЛАКУШИЋ, Радоје
        Kolektivni ugovori u Crnoj Gori / Radoje Lakušić. - Beograd : UGS [i.e.] Ujedinjeni granski sindikati Nezavisnost ; Podgorica : Savez samostalnih sindikata Crne Gore, 2001 (Beograd : Reprograf). - 56 str. : tabele ; 21 cm. - (Priručnik za sindikalne aktiviste / [UGS, Beograd] ; 11)

Tiraž 1000. - Bibliografija: str. 53-55. - P.o.: Zbornik brošura za sindikalno obrazovanje.

(Broš.)

331.106.24(497.16)(035)
349.222.4(497.16)(035)
COBISS.CG-ID 7323152

240
ЛАЛОВИЋ, Слободан
        Radno i socijalno zakonodavstvo / Slobodan Lalović. - Beograd : UGS Nezavisnost ; Podgorica : Savez samostalnih sindikata Crne Gore, 2001 (Beograd : Reprograf). - 51 str. ; 21 cm. - (Priručnik za sindikalne aktiviste ; knj. 14)

Tiraž 1000. - Bibliografija: str. 50. - P. o.: Zbornik brošura za sindikalno obrazovanje.

ISBN 86-7430-010-3 (Broš.)

331.105.44(497.16)(082)
COBISS.CG-ID 7395856

претходна
наредна