претходна
наредна


070 НОВИНЕ. ШТАМПА. НОВИНАРСТВО


31
МИЉАНИЋ, Михаило П.
        Novinarske poduke i douke : vodič kroz novinarstvo / Mihailo P. Miljanić. - Podgorica : Radio Crne Gore : Inpropex, 2001 (Novi Beograd : Tropical print). - 340 str. : ilustr. ; 21 cm

Tiraž 1500. - Predgovor / Radovan Miljanić: str. 10-11. - Bibliografija: str. 321-323. - Registar.

(Broš.)

070(035)
COBISS.CG-ID 4486928

32
МОЈАШЕВИЋ, Миљан
        Јужнословенске теме у Котином листу "Allgemeine Zeitung" по дописима Вилхелма Хопеа : (1831-1844) : везе немачко-српске Вукове и Вуковог доба / Миљан Мојашевић ; уредник Мирослав Пантић. - Београд : Српска академија наука и уметности, 2001 (Београд : Нови дани). - X, 605 str.,[19] str. s tablama : faksim. ; 24 cm. - (Посебна издања / Српска академија наука и уметности, ISSN 0352-1850 ; књ. 649. Одељење језика и књижевности ; књ. 53)

Na spor. nasl. str.: Südslawische Themen in Cottas "Allgemeiner Zeitung" nach Wilhelm Hoppes berichten. - Тираж 500. - Уместо поговора / М.[Миљан] М.[Мојашевић]: стр. 579. - Bilješke uz tekst. - Zusammenfassung. - Регистар.

ISBN 86-7025-306-2 (Брош.)
a) Алгемајне цајтунг (лист) - 1831-1844

070.48(430)"1831/1844"
930.85(=163)"18"
811:929 Караџић В. С.
COBISS.CG-ID 2051853


087.5 ПУБЛИКАЦИЈЕ ЗА ДЈЕЦУ И ОМЛАДИНУ


33
РАДОЊИЋ, Чила
        Моји љубимци / Чила Радоњић ; [илустрације Вјекослав Бојат]. - [1. изд.]. - Подгорица : Књижевни лист за дјецу "Осмијех", 2001 (Подгорица : Покрет). - 16 стр. : илустр. ; 20 cm. - (Библиотека Сликовнице)

Тираж 300.

(Брош.)


087.5
COBISS.CG-ID 4114192


09 РУКОПИСИ. РИЈЕТКА И ЗНАЧАЈНА ДЈЕЛА


34
        MONUMENTA Montenegrina. Knj. 8, t. 1, Razni spisi / priredio i predgovor napisao Vojislav D. Nikčević ; prevela Ana Klikovac. - Podgorica : Istorijski institut Crne Gore, 2001 (Cetinje : Obod). - 169 str. ; 29 cm. - (Iz prošlosti Crne Gore. Posebna izdanja. Istorijski institut Crne Gore, Podgorica)

Tekst na srp. i lat. jeziku. - Tiraž 500. - Grčki, latinski, ćirilica : skriptoriji u Zeti: str. 7-22. - Bilješke uz tekst. - Rezimei na više stranih jezika.

ISBN 86-305-0329-7 (karton.)

091(497.16)"13"
COBISS.CG-ID 1941773

35
СИНДИК, Надежда Р.
        Latinske reči iz Dečanskog rukopisa br. 111 / Nadežda R. Sindik. - Praha : [s.n.], 2001 ([s.l. : s.n.]). - Str. 479-484 ; 24 cm

Nasl. nad. tekstom. - Bilješke uz tekst. - Bibliografija: str. 483-484. - P.o.: Slavia: časopis pro slovanskou filologii; roč. 70, 2001, Praha.

(Broš.)

091=163.4:811.124(497.11)"1375/1385"
COBISS.CG-ID 6287888


1 ФИЛОЗОФИЈА


36
ПЕКИЋ, Борислав
        Političke sveske / Borislav Pekić ; priredila Ljiljana Pekić. - 1. izd. - Novi Sad : Solaris : Stylos, 2001 (Loznica : Proleter). - 226 str. ; 21 cm

Tiraž 1000. - Borislav Pekić kao politički mislilac / Nikola Milošević: str. 7-11. - Bilješke uz tekst.

ISBN 86-7560-006-2

1:32
COBISS.CG-ID 1769485


111.852 ЕСТЕТИКА


37
ДЕРИДА, Жак
        Истина у сликарству / Жак Дерида ; с француског превео Спасоје Ћузулан. - Никшић : Јасен, 2001 (Ужице : Графичар). - 417 стр. : илустр. ; 21 cm. - (Философска библиотека АЛЕТХЕИА ; 8)

Превод дјела: Le vérité en peinture / Jacques Derrida. - Деконструкција и критика ума / Спасоје Ћузулан: стр. 399-417

(Брош.)


111.852
111
75.01
COBISS.CG-ID 105617164


113/119 КОСМОЛОГИЈА. ФИЛОЗОФИЈА ПРИРОДЕ


38
АРИСТОТЕЛ
        Rasprava o duši / Aristotel ; [sa starohelenskog preveo, uvodnu studiju i komentare napisao Marko Višić]. - Podgorica : Oktoih, 2001 (Užice : "Lapčević"). - XL, 116 str. ; 19 cm. - (Biblioteka Aletheia)

Tiraž 1000. - Bibliografija: str. 105-106. - Registar.

ISBN 86-7659-227-0 !

13 Аристотел
159.9
COBISS.CG-ID 3272973

39
ФАБИЈАН, Јоханес
        Вријеме и друго : како антропологија прави свој предмет / Јоханес Фабијан ; с енглеског превео Лазар Мацура. - Никшић : Јасен, 2001 (Ужице : Графичар). - 219 стр. : илустр. ; 21 cm. - (Философска библиотека Aletheia ; 10)

Превод дјела: Time and the other / Johannes Fabian. - Кор. и хрпт. ств. насл.: Вријеме и други. - О аутору / Б.[Богољуб] Ш.[Шијаковић]: стр. 209-210. - Библиографија: стр. 194-208. - Регистри.

(брош.)


115
316.72
COBISS.CG-ID 183111431


133 ОКУЛТИЗАМ. АСТРОЛОГИЈА


40
GOJ, Karanjit
        Duhovnost i zdravlje / Charanjit Ghooi ; prevela Tatjana Petrović. - Rijeka : Adamić, 2001 (Rijeka : Liniavera). - 299 str. : ilustr. ; 24 cm

Prevod djela: Spirituality and Health / written by Charanjit Ghoii. - Rječnik / priredile Tatjana Petrović, Gordana Ožbolt: str. 287-298.

ISBN 953-219-011-2 (broš.)

133.2:615.851.8
COBISS.CG-ID 10379024

41
        СУЈЕВЕРЈЕ - клањање ђаволу : Свети Оци Цркве о сујеверју - празноверју / [са руског превео Милан Радовановић]. - Цетиње : Светигора, 2001 (Никшић : "Свети Василије Острошки"). - 151 стр. ; 17 cm. - (Библиотека Свети Петар Цетињски. коло Православна џепна књига ; књ. 8)

(Брош.)


133.4:27
398.3:27
COBISS.CG-ID 103546636


14 А/Ш ФИЛОЗОФИ


42
НИЧЕ, Фридрих
        Rođenje tragedije / Fridrih Niče ; [prevod Vera Stojić]. - Podgorica : Gramatik, 2001 ([s.l.] : [s.n.]). - 142 str. ; 20 cm

Prevod djela: Die Geburt der Tragödie / Friedrich Nietzsche. - Tiraž 500. - Str. 125-141: Fridrih Niče i helenska kultura / Miloš N.Đurić

(Broš.)

14 Ниче Ф.
929:14 Ниче Ф.
111.852(38)
COBISS.CG-ID 1726989

43
ХЕРАКЛИТ Ефешки
        O prirodi / Heraklit ; [fragmente sa starohelenskog preveo i komentare napisao Marko Višić]. - Podgorica : Oktoih, 2001 (Užice : "Lapčević"). - 113 str. ; 17 cm. - (Biblioteka Aletheia / Oktoih, Podgorica)

Prevod djela: Erakleitoy ephesioy peri toy pantos. - Tekst na srp. i starohelenskom jeziku. - Tiraž 1000. - Predgovor / Marko Višić: str. 5-7. - Bilješke uz tekst. - Bibliografija: str. 113. - Sadržaj: Heraklit, život i ličnost / Miloš Đurić.

ISBN 86-7659-246-2 (broš.)

14 Хераклит
14:929 Хераклит
101
COBISS.CG-ID 6171408


141 ФИЛОЗОФСКИ СИСТЕМИ


44
МИЋУНОВИЋ, Драгољуб
        Filozofija minima / Dragoljub Mićunović. - Beograd : "Filip Višnić", 2001 (Beograd : Vojna štamparija). - 354 str. ; 21 cm. - (Libertas)

Tiraž 700. - Bibliografija: str. 41-46.

ISBN 86-7363-298-6

14 Мићуновић Д.
316.2 Мићуновић М.
172
140.8"18/19"
COBISS.CG-ID 5680912


159.9 ПСИХОЛОГИЈА


45
КОВАЧЕВИЋ, Павле
        Upravljanje sobom : PA-KO metod / Pavle Kovačević. - 11. izd. - Beograd : Kalekom ; Sopot : Biblioteka "Milovan Vidaković", 2001 (Beograd : Kalekom). - 305 str. : slika autora ; 20 cm. - (Edicija Psihologija)

Kor. stv. nasl.: PA-KO metod. - Tiraž 1000. - Izazov upravljanja sobom / Jovica Stojanović: str. 277-305. - Biografija: str. 255-258.

(Broš.)

159.98
COBISS.CG-ID 6134032


159.922.7/.8 ДЈЕЧЈА ПСИХОЛОГИЈА. ПСИХОЛОГИЈА АДОЛЕСЦЕНЦИЈЕ


46
        The PSYCHOSOCIAL effects of war on children and parents / Žarko Trebješanin, Nataša Hanak, Nada Dragojević, Irena Stojković. - Beograd : Clio, 2001 (Beograd : AB Taš). - 115 str. ; 21 cm

(Broš.)

159.922.74/.75:355.469.2
616.89-088.44-053.2:355.469.2(497.11)"1999"
821.163.4-84-053.2
COBISS.CG-ID 6094608


159.95 ВИШИ МЕНТАЛНИ ПРОЦЕСИ. МИШЉЕЊЕ


47
ИВИЋ, Иван
        Активно учење : приручник за примену метода активног учења / наставе / Иван Ивић, Ана Пешикан, Слободанка Антић. - 2. [допуњено] изд. - Београд : Институт за психологију, 2001 (Београд : Публикум). - 257 стр. : илустр. ; 29 cm

1. изд. 1997. год. - На врху насл. стр.: Министарство просвете и спорта Републике Србије, Министарство за просвјету и науку Црне Горе, Институт за психологију [и] УНИЦЕФ, Београд. - Тираж 10000. - Библиографија: стр. 203-205.

ISBN 86-80269-55-7 (Брош.)


159.953.5(035)
37.022/.026(035)
371.314.6(035)
373.311.3(035)
COBISS.CG-ID 6128656


159.964 ДУБИНСКА ПСИХОЛОГИЈА. ПСИХОАНАЛИЗА


48
        PSIHOANALIZA i rat : [zbirka psihoanalitičkih eseja] / Frojd, Ajnštajn, Glover, Moni-Kerli, Vinikot, Sig, Varvin, Volkan, Štajner - Popović, Kadvila, Vučo, Fonda ; urednici Ž.[Žarko] Martinović i M.[Milica] Martinović ; [prevodilac (s nemačkog, engleskog i francuskog) Žarko Martinović]. - Beograd : Čigoja štampa, 2001 (Beograd : Čigoja štampa). - 217 str. ; 24 cm

Kor. nasl. - Tiraž 500. - Doprinos psihoanalize proučavanju i sprečavanju rata / Milica Martinović i Žarko Martinović: str. 167-187. - Napomene: str. 209-217. - Bibliografija: str. 189-199. - Summary: Psyhoanalysis and War.

ISBN 86-902227-1-5 (Broš.)

355.01:159.964.2(082)
COBISS.CG-ID 3450640


165 ТЕОРИЈА САЗНАЊА. ЕПИСТЕМОЛОГИЈА


49
ХЕМЛИН, Дејвид В.
        Теорија сазнања / Дејвид В. Хемлин ; с енглеског превела Светлана Зечевић ; с изворником упоредио и редиговао [и приредио библиографију] Александар Гордић. - Никшић : Јасен, 2001 (Ужице : Графичар). - 319 стр. ; 20 cm. - (Философска библиотека Алетхеиа ; 11)

Превод дјела: The Theory of Knowledge / David W. Hamlyn. - Биљешка о аутору: стр. 319. - Биљешке уз текст. - Библиографија: стр. 275-306. - Регистар.

(Брош.)


165
016:165
165:159.9
1"19"
COBISS.CG-ID 5720848


17 ЕТИКА. МОРАЛ. ПРАКТИЧНА ФИЛОЗОФИЈА


50
БОДРИЈАР, Жан
        О завођењу / Жан Бодријар ; превео Дејан Илић. - Подгорица : Октоих, 2001 ([Подгорица] : Графо - Црна Гора). - 213 стр. ; 20 cm. - (Грифон)

Превод дјела: De la séduction / Jean Baudrillard. - Тираж 1 000.

ISBN 86-7659-067-2 (брош.)


176:396.6
COBISS.CG-ID 1024021376

51
КРОПОТКИН, Петар Алексејевич
        Етика / Петар Кропоткин ; уводна студија и коментари Латинка Перовић ; превео с руског Вук Минић. - Подгорица : ЦИД, 2001 (Београд : Војна штампарија). - XXVI, 592 стр. ; 21 cm. - (Библиотека Коријени)

Превод дјела:Étika / P. A. Kropotkin. - Тираж 500. - Петар Алексејевич Кропоткин: стр. I-XXVI. - Биљешке уз текст. - Примједбе: стр. 545-566. - Библиографија дјела П. А. Кропоткина: стр. 589. - Библиографија и биљешке уз текст. - Регистар.

ISBN 86-495-0217-2 (брош.)

17
32:929 Кропоткин П. А.
COBISS.CG-ID 4492048

52
ПЕРОВИЋ, Миленко А.
        Etika / Milenko A. Perović. - Novi Sad : Grafomedia, 2001 (Novi Sad : Grafomedia). - 488, VI str. ; 23 cm. - (Edicija filozofske literature)

Tiraž 500. - Bilješka o autoru: str. I. - Bilješke uz tekst.

(Broš.)

17(075.8)
COBISS.CG-ID 172676615

53
        САМОУБИСТВО - грех без опроштаја / [са руског превео Милан Радовановић]. - Цетиње : Светигора, 2001 (Никшић : "Свети Василије Острошки"). - 124 стр. ; 17 cm. - (Библиотека Свети Петар Цетињски. Православна џепна књига ; књ. 7)

Дио текста преведен са рус. језика.

(брош.)


179.7:241.41
27-423.57
COBISS.CG-ID 186156295

54
СИЛУЈАНОВА, Ирина В.
        Православље и савремена медицина / Ирина В. Силујанова ; [са руског Петар Буњак]. - Цетиње : Светигора, 2001 (Никшић : "Свети Василије Острошки"). - 223 стр. ; 21 cm. - (Библиотека Свети Петар Цетињски. Коло Православље и наука ; књ. 2)

Превод дјела: Современная медицина и Православие / И. В. Силуянова. - Уводна реч - благослов / Патријарх московски и целе Русије Алексеј: стр. 5. - Напомене: стр. 205-220.


174:61]:271.2
614.253:271.2
COBISS.CG-ID 103292172


2 РЕЛИГИЈА. ТЕОЛОГИЈА


55
        MONUMENTA Montenegrina. Knj. 2, [t. 1], Arhiepiskopije Duklja i Prevalitana - Scriptores ecclesiastici / priredio i predgovor napisao Vojislav D. Nikčević ; prevela Ana Klikovac. - Podgorica : Istorijski institut Crne Gore, 2001 (Cetinje : Obod). - 162 str. ; 29 cm. - (Iz prošlosti Crne Gore. Posebna izdanja)

Tekst na srp. i lat. jeziku. - Tiraž 500. - Arhiepiskopije Duklja i Prevalitana : od Konstantina do Vasilija / Vojislav D. Nikčević: str. 5-32. - Bilješke uz tekst. - Rezimei na više stranih jezika.

ISBN 86-305-0330-0

271.222(497.16)(091)(093.2)
949.716(093.2)
COBISS.CG-ID 3983376

56
        MONUMENTA Montenegrina. Knj. 4, t.1, Arhiepiskopija barska / priredio i predgovor napisao Vojislav D. Nikčević ; preveo Mile Bogeski. - Podgorica : Istorijski institut Crne Gore, 2001 (Cetinje : Obod). - 394 str. ; 29 cm. - (Iz prošlosti Crne Gore. Posebna izdanja / Istorijski Institut Crne Gore, Podgorica)

Tekst na srp. i lat. jez. - Tiraž 500. - Prvosveštena stolica u Baru : tri oltara jedne vjere: str. 7-24. - Bilješke uz tekst. - Rezimei na više stranih jezika.

ISBN 86-305-0330-0 (karton.)
a) Барска епископија - Историјска грађа

262.3(497.1)(091)(093.2)
23/28(497.16)(091)(093.2)
COBISS.CG-ID 1939213

57
        MONUMENTA Montenegrina. Knj. 5, t. 1, Crkve podložnice Barske arhieskopije / priredio i predgovor napisao Vojislav D. Nikčević ; preveo Mile Bogeski. - Podgorica : Istorijski institut Crne Gore, 2001 (Cetinje : Obod). - 202 str. ; 29 cm. - (Iz prošlosti Crne Gore. Posebna izdanja / Istorijski institut Crne Gore, Podgorica)

Tekst na srp. i lat. jeziku. - Tiraž 500. - Bilješke uz tekst. - Crkve Barskog arhiepiskopata : granica dva svijeta: str. 7-18. - Rezimei na više stranih jezika.

ISBN 86-305-0330-0 (karton.)
a) Барска епископија - Историјска грађа

262.3(497.16)(093.2)
COBISS.CG-ID 1940493

58
        MONUMENTA Montenegrina. Knj. 6, t. 1, Episkopi Kotora i Episkopija i Mitropolija Risan / priredio i predgovor napisao Vojislav D. Nikčević ; prevela Ana Klikovac. - Podgorica : Istorijski institut Crne Gore, 2001 (Cetinje : Obod). - 329 str. ; 29 cm. - (Iz prošlosi Crne Gore. Posebna izdanja / Istorijski institut Crne Gore, Podgorica)

Tekst na srp. i lat. jeziku. - Tiraž 500. - Episkopije Kotora i Risna : svijet Antiohije i Akvileje: str. 7-26. - Bilješke uz tekst. - Rezimei na više stranih jezika

ISBN 86-305-0330-0 (karton.)
a) Рисанска Митрополија - Историјска грађа

271.2(497.16)(093.2)
COBISS.CG-ID 1940749

59
        MONUMENTA Montenegrina. Knj.1, [t. 1], Arhiepiskopije Duklja i Prevalitana - Acta metropolitana / priredio i predgovor napisao Vojislav D. Nikčević ; prevela Ana Klikovac. - Podgorica : Istorijski institut Crne Gore, 2001 (Cetinje : Obod). - IX, 249 str. ; 29 cm. - (Iz prošlosti Crne Gore. Posebna izdanja / Istorijski institut Crne Gore, Podgorica)

Tekst na srp. i lat. jeziku. - Tiraž 500. - Između pape i cara u Konstantinopolju: Duklja i Prevalitana: str. 7-34. - Bilješke uz tekst. - Rezimei na više stranih jezika.

ISBN 86-305-0329-7 (karton.)

27-772(497.16)(091)(093.2)
27(497.16)(091)(093.2)
94(497.16)(093.2)
COBISS.CG-ID 3878160


2-7 ВЈЕРСКА ОРГАНИЗАЦИЈА И АДМИНИСТРАЦИЈА. ВЈЕРСКО И КАНОНСКО ПРАВО


60
ФОЛИЋ, Звездан
        Вјерске заједнице у Црној Гори : 1918-1953 : прилози за историју / Звездан Фолић. - Подгорица : Историјски институт Црне Горе : Друштво историчара Црне Горе, 2001 (Цетиње : ИВПЕ). - 214 стр. ; 24 cm. - (Библиотека Посебна издања / Историјски институт Црне Горе, Подгорица)

Тираж 500. - Биљешке уз текст. - Биљешка о аутору: стр. [215]. - Библиографија: стр. 197-205. - Регистар.

(Брош.)


2-78:061.2(497.16)"1918/1953"(082)
061.234(497.16)"1918/1953"(082)
COBISS.CG-ID 1711117

претходна
наредна