претходна
наредна
4621
ШУШАЊ, Јелена
        Razgolićeno licemjerje i lingvistička nepismenost : reagovanja na saopštenje Autorskog tima Rječnika crnogorskog narodnog i književnog jezika / Jelena Šušanj.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 72, br. 18129 (12. jun 2016), str. 11.

811.163.4'374(497.16)

COBISS.CG-ID 31129872

4622
ШУШАЊ, Јелена
        Rajku muče akcenti / Jelena Šušanj.

U: Matica. - ISSN 1450-9059. - God. 17, br. 66 (2016), str. 717-721.

811.163.4'374(497.16)

COBISS.CG-ID 31853840

4623
ШУШАЊ, Јелена
        Sad je jasno zašto CANU čudi negodovanje javnosti : polemika: o odbrani "probnog primjerka" prvoga toma Rječnika crnogorskog jezika / Jelena Šušanj.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 72, br. 18135 (18. jun 2016), str. 16.

811.163.4'374(497.16)

COBISS.CG-ID 31229456

4624
ШУШАЊ, Јелена
        Crnogorci ne ljube namete / Jelena Šušanj.

U: Matica. - ISSN 1450-9059. - God. 17, br. 66 (2016), str. 573-578.

811.163.4'374(497.16)

COBISS.CG-ID 31840528


811.163.42 ХРВАТСКИ ЈЕЗИК


4625
БРАЛА-Мудровчић, Јасминка
        Štokavski toponimi Gacke doline (zapadni dio Like) / Jasminka Brala-Mudrovčić. - Bibliografija: str.101-103. - Abstract.

U: Lingua Montenegrina. - ISSN 1800-7007. - God. 7/2, br. 14 (2014), str. 85-104.

811.163.42'373.21(497.5 Лика)

COBISS.CG-ID 30161424

4626
БРЕШАН-Анчић, Тања
        Pravopisna previranja u Dalmaciji 60-tih i 70-tih godina 19. stoljeća / Tanja Brešan-Ančić. - Bilješke uz tekst. - Bibliografija: str.113-114. - Abstract.

U: Lingua Montenegrina. - ISSN 1800-7007. - God. 8/1, br. 15 (2015), str. 97-114.

811.163.42'354(497.5 Далмација)"18"

COBISS.CG-ID 30180368

4627
ВУКША Наход, Перина
        Frazeologija mjesnoga govora Komazina / Perina Vukša Nahod, Bruno Nahod. - Bibliografija: str.78-80. - Abstract.

U: Lingua Montenegrina. - ISSN 1800-7007. - God. 8/2, br. 16 (2015), str. 41-80.

811.163.42'373.7(497.6 Комазина)

COBISS.CG-ID 30204688

4628
ЛУКИЋ, Милица
        Glagoljanje grafita : (ili o fatičkoj i metajezičkoj funkciji u glagoljskim grafitima) / Milica Lukić, Vera Blažević-Krezić. - Bilješke uz tekst. - Bibliografija: str.60-61. - Abstract.

U: Lingua Montenegrina. - ISSN 1800-7007. - God. 9/1, br. 17 (2016), str. 45-61.

811.163.42'354

COBISS.CG-ID 31812112

4629
ЛУКИЋ, Милица
        Parčićeva koncepcija obnove staroslovenskih liturgijskih knjiga u XIX stoljeću / Milica Lukić, Vera Blažević-Krezić. - Bilješke uz tekst. - Bibliografija: str.81-85. - Abstract.

U: Lingua Montenegrina. - ISSN 1800-7007. - God. 8/1, br. 15 (2015), str. 53-85.

811.163.42:003.349.2(497.5)"18"

COBISS.CG-ID 30179856

4630
МИЛЕТИЋ, Јосип
        Kvalitetna komunikacija na hrvatskom jeziku - ključna kompetencija u poduzetništvu / Josip Miletić, Predrag Bejaković. - Bibliografija: str.118-120. - Abstract.

U: Lingua Montenegrina. - ISSN 1800-7007. - God. 7/2, br. 14 (2014), str. 105-120.

811.163.42:316.7

COBISS.CG-ID 30161680

4631
СИЛИЋ, Јосип
        Struktura i prozodija glagola iskazana konjugacijom / Josip Silić.

U: Crnogorski glasnik. - ISSN 1332-4977. - God. 16, br. 96 (2015), str. 26-30.

811.163.42'367.625

COBISS.CG-ID 30808080

4632
ТОМЕЛИЋ Ћурлин, Маријана
        Čista drugost, drugost od više njih kao informacija / Marijana Tomelić Ćurlin, Anita Runjić-Stoilova. - Abstract.

U: Lingua Montenegrina. - ISSN 1800-7007. - God. 7/2, br. 14 (2014), str. 47-68.

811.163.42'282.2

COBISS.CG-ID 30160912

4633
ЋУРАК, Силвија
        Ima li nezamijenjenoga jata u današnjim govorima našičkoga kraja? / Silvija Ćurak. - Bilješke uz tekst. - Bibliografija: str.70. - Abstract.

U: Lingua Montenegrina. - ISSN 1800-7007. - God. 9/1, br. 17 (2016), str. 63-71.

811.163.42'342

COBISS.CG-ID 31812368

4634
ФАРКАШ, Лоретана
        Klaićevo Bizovačko narječje i današnji podravski govori slavonskog dijalekta / Loretana Farkaš, Silvija Ćurak. - Bilješke uz tekst. - Bibliografija: str.95-96. - Abstract.

U: Lingua Montenegrina. - ISSN 1800-7007. - God. 8/1, br. 15 (2015), str. 87-96.

811.163.42'28(497.5)

COBISS.CG-ID 30180112


82 КЊИЖЕВНОСТ


4635
БЕРНСТИН, Чарлс
        Sve rasprave o poeziji dešavaju se na marginama : intervjui: Čarls Bernstin, pjesnik i profesor Univerziteta Pensilvanije / [razgovarao] Ljubeta Labović.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 73, br. 18319 (21. decembar 2016), str. 20 -21.

82(047.53)

COBISS.CG-ID 32362768

4636
БОУХЛАЛ, Сихам
        Snovi berberske noći ili grob od trnja / Siham Bouhlal ; preveo Mirza Lekić.

U: Script. - ISSN 2337-0491. - Br. 3 (2016), str. 185-186.

82(64)-1

COBISS.CG-ID 31665680

4637
ДИЗДАРЕВИЋ, Фарук
        Gdje raste sazvežđe jagorčevine : Festival priče - Zavičajne staze - Bihor 2015 / Faruk Dizdarević.

U: Revija forum. - ISSN 1800-7724. - God. 9, br. 34 (2015), str. 61-62.

82:06.078(497.16)

COBISS.CG-ID 31032848

4638
ЂОРОЈЕВИЋ, Адријана
        Izabrani novi članovi žirija : otvoren sedmi konkurs "Vranac - najbolja kratka priča 2016" / A. Đ.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 72, br. 18030 (1. mart 2016), str. 18.

82-32:06.07

COBISS.CG-ID 30049296

4639
КАДИРИ, Моурад
        Kafe Crveni trougao / Mourad Kadiri ; preveo Mirza Lekić.

U: Script. - ISSN 2337-0491. - Br. 3 (2016), str. 191-193.

82(64)-1

COBISS.CG-ID 31666448

4640
Ел КАДИРИ, Мохамед
        Crveni upaljač u srcu od M. / Mohammed El Kadiri ; preveo Mirza Lekić.

U: Script. - ISSN 2337-0491. - Br. 3 (2016), str. 187-189.

82(64)-3

COBISS.CG-ID 31665936

4641
        KNJIŽEVNA raskršća kroz prizmu dva velika pisca : zimski salon knjige: predstavljena studija prof. dr Zorana Avramovića.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 73, br. 18314 (16. decembar 2016), str. 19.

82.09:316.722

COBISS.CG-ID 32327184

4642
ЛАРОУИ, Фоуад
        Neobičan slučaj Dasokinovih pantalona / Fouad Laroui ; preveo Mirza Lekić.

U: Script. - ISSN 2337-0491. - Br. 3 (2016), str. 178-184.

82(64)-3

COBISS.CG-ID 31665424

4643
МОУСТАДРАФ, Малика
        Obmana / Malika Moustadraf ; preveo Mirza Lekić.

U: Script. - ISSN 2337-0491. - Br. 3 (2016), str. 175-177.

82(64)-3

COBISS.CG-ID 31665168

4644
МУСИЋ, Кемал
        Graničnici između ovog i onostranog svijeta : Ratkovićeve večeri poezije / K. Musić.

U: Revija forum. - ISSN 1800-7724. - God. 9, br. 34 (2015), str. 57.

82:06.07(497.16)

COBISS.CG-ID 31032336

4645
МУЧАЛИЦА, Росанада
        Nikad se nijesam zapitao jesu li moje pjesme književnosti : na dodjeli Nobelove nagrade pročitan Dilanov govor / priredila R. M.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 73, br. 18310 (12. decembar 2016), str. 13.

82:06.068

COBISS.CG-ID 32316944

4646
МУЧАЛИЦА, Росанда
        "Literitorija" danas i sjutra u Dodestu / R. M.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 72, br. 18084 (25. april 2016), str. 12.

82:06.078(497.16)

COBISS.CG-ID 30730768

4647
МУЧАЛИЦА, Росанда
        Prvi laureat Klaudio Magris : dodijeljena međunarodna nagrada "Književni plamen" / R. M.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 72, br. 18089 (29. april 2016), str. 25.

82:06.068

COBISS.CG-ID 30705424

4648
ПЕРОВИЋ, Сретен
        Moja generacija učinila je dosta : razgovor: akademik Sreten Perović, dobitnik nagrade "Božo Bulatović" / [razgovarao] Vlatko Simunović.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 72, br. 18239 (2. oktobar 2016), str. 13.

82(047.53)

COBISS.CG-ID 31765008

4649
        PJESNIKINJA Mirjana Raković nagrađena u Italiji.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 72, br. 18261 (24. oktobar 2016), str. 19.

82:06.068

COBISS.CG-ID 32023568

4650
РАДОЈЕВИЋ, Данило
        "Ljetopis Popa Dukljanina" istinski je temelj crnogorskog identiteta : razgovor: akademik Danilo Radojević, istoričar književnosti / [razgovarao] Vlatko Simunović.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 73, br. 18309 (11. decembar 2016), str. 13.

82(047.53)

COBISS.CG-ID 32308240

претходна
наредна