претходна
наредна
4591
        TENDENCIOZNO pisanje neće umanjiti značaj Rječnika : reagovanje Autorskog tima Rječnika crnogorskog narodnog i književnog jezika.

U: Matica. - ISSN 1450-9059. - God. 17, br. 66 (2016), str. 533-535.

811.163.4'374(497.16)

COBISS.CG-ID 31837456

4592
        TO ne služi na čast ni državi ni parlamentu : Jevrem Brković osudio recikliranje Rječnika crnogorskog jezika.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 72, br. 18128 (11. jun 2016), str. 15.

811.163.4'374(497.16)

COBISS.CG-ID 31108368

4593
        CANU: Đeljošajev performans je nezapamćen presedan.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 72, br. 18128 (11. jun 2016), str. 15.

811.163.4'374(497.16)

COBISS.CG-ID 31109904

4594
        ČASTAN izlazak za CANU može biti samo povlačenje : borci NOR-a i atifašisti reagovali povodom Rječnika crnogorskog jezika.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 72, br. 18126 (9. jun 2016), str. 15.

811.163.4'374(497.16)

COBISS.CG-ID 31075856

4595
ЧИРГИЋ, Аднан
        Anticivilizacijska upornost CANU / Adnan Čirgić.

U: Matica. - ISSN 1450-9059. - God. 17, br. 66 (2016), str. 702-704.

811.163.4'374(497.16)

COBISS.CG-ID 31852048

4596
ЧИРГИЋ, Аднан
        Glušica podmeće kukavičje jaje / Adnan Čirgić.

U: Matica. - ISSN 1450-9059. - God. 17, br. 66 (2016), str. 677-682.

811.163.4'374(497.16)

COBISS.CG-ID 31850512

4597
ЧИРГИЋ, Аднан
        Zar su za sve krivi bosanski leksikografi i albanski rječnici!? : reakcija na poruke CANU da povlačenje Rječnika ne dolazi u obzir / Adnan Čirgić.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 72, br. 18134 (17. jun 2016), str. 18.

811.163.4'374(497.16)

COBISS.CG-ID 31205904

4598
ЧИРГИЋ, Аднан
        Ispunićemo dug struci i provjeriti mjeru bestiđa : reagovanje Adnana Čirgića na saopštenje Savjeta za izradu Rječnika CANU / Adnan Čirgić.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 72, br. 18119 (2. jun 2016), str. 2-3.

811.163.4'374(497.16)

COBISS.CG-ID 30948880

4599
ЧИРГИЋ, Аднан
        Lamentiranje sa "mjedenoga guvna" : polemika: reagovanje na tekst "Struka u sudaru sa politikantstvom" Rajke Glušice / Adnan Čirgić.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 72, br. 18130 (13. jun 2016), str. 11.

811.163.4'374(497.16)

COBISS.CG-ID 31149584

4600
ЧИРГИЋ, Аднан
        Leksikografski poduhvat dostojan Crnogorske akademije nauka i umjetnosti / Adnan Čirgić. - Bilješke uz tekst. - Abstract.

U: Lingua Montenegrina. - ISSN 1800-7007. - God. 9/1, br. 17 (2016), str. 383-395.

811.163.4'374(497.16)

COBISS.CG-ID 31821328

4601
ЧИРГИЋ, Аднан
        Naučna jalovost traži zaklon na političkom polju : reagovanja na Rječnik crnogorskog narodnog i književnog jezika u izdanju CANU / Adnan Čirgić.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 72, br. 18122 (5. jun 2016), str. 13.

811.163.4'374(497.16)

COBISS.CG-ID 31025680

4602
ЧИРГИЋ, Аднан
        Nema nade da će se CANU izviniti građanima : čekajući da nadležni reaguju na "naučne" uvrede Rječnika / Adnan Čirgić.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 72, br. 18140 (23. jun 2016), str. 16.

811.163.4'374(497.16)

COBISS.CG-ID 31312656

4603
ЧИРГИЋ, Аднан
        Ova bruka osta dovijeka / Adnan Čirgić.

U: Matica. - ISSN 1450-9059. - God. 17, br. 66 (2016), str. 784-789.

811.163.4'374(497.16)

COBISS.CG-ID 31856144

4604
ЧИРГИЋ, Аднан
        Odbrana CANU po svaku cijenu : taksa za nostrifikaciju akademika Šerba Rastodera / Adnan Čirgić.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 72, br. 18133 (16. jun 2016), str. 14.

811.163.4'374(497.16)

COBISS.CG-ID 31201296

4605
ЧИРГИЋ, Аднан
        Predśednik Đurović i njegova CANU : šezdeset pitanja o Rječniku crnogorskoga narodnog i književnog govora / Adnan Čirgić.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 72, br. 18144 (27. jun 2013), str. 12-13.

811.163.4'374(497.16)

COBISS.CG-ID 31375120

4606
ЧИРГИЋ, Аднан
        Rječnik je privatni projekat jedne državne ustanove : polemika: odgovor Adnana Čirgića Autorskom timu Rječnika crnogorskog jezika / Adnan Čirgić.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 72, br. 18128 (11. jun 2016), str. 15.

811.163.4'374(497.16)

COBISS.CG-ID 31107344

4607
ЧИРГИЋ, Аднан
        Rječnik CANU crnogorskoj nezavisnosti na dar / Adnan Čirgić.

U: Matica. - ISSN 1450-9059. - God. 17, br. 66 (2016), str. 526-532.

811.163.4'374(497.16)

COBISS.CG-ID 31837200

4608
ЧИРГИЋ, Аднан
        Učena doministrica Kipling / Adnan Čirgić.

U: Matica. - ISSN 1450-9059. - God. 17, br. 66 (2016), str. 728-732.

811.163.4'374(497.16)

COBISS.CG-ID 31854352

4609
ЧИРГИЋ, Аднан
        Učena doministrica Kipling : reagovanje na tekst "Bumerang" Tatjane Bečanović / Adnan Čirgić.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 72, br. 18137 (20. jun 2016), str. 12.

811.163.4'374(497.16)

COBISS.CG-ID 31257360

4610
ЧИРГИЋ, Аднан
        Čirgić: CANU je manje griješila dok se bavila serbistikom : kakav je rječnik crnogorskog jezika CANU darivala crnogorskoj nezavisnosti / Adnan Čirgić.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 72, br. 18080 (20. april 2016), str. 24.

811.163.4.09'374(497.16)

COBISS.CG-ID 31066896

4611
        ŠERBO Rastoder: Ne dolazi u obzir povlačenje Rječnika.

U: Matica. - ISSN 1450-9059. - God. 17, br. 66 (2016), str. 701.

811.163.4'374(497.16)

COBISS.CG-ID 31851792

4612
ШУШАЊ, Јелена
        Biseri od A do Vuščija : (Rječnik crnogorskog narodnog i književnog jezika I (A-V), Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Institut za jezik i književnost "Petar II Petrović Njegoš", Podgorica, 2016) / Jelena Šušanj. - Abstract.

U: Lingua Montenegrina. - ISSN 1800-7007. - God. 9/1, br. 17 (2016), str. 397-411.

811.163.4'374(497.16)

COBISS.CG-ID 31821584

4613
ШУШАЊ, Јелена
        Greške su bar načelno sa skenera i softvera ipak pomjerene naviše / Jelena Šušanj.

U: Matica. - ISSN 1450-9059. - God. 17, br. 66 (2016), str. 617-621.

811.163.4'374(497.16)

COBISS.CG-ID 31846672

4614
ШУШАЊ, Јелена
        Danajski darovi državi Crnoj Gori / Jelena Šušanj.

U: Matica. - ISSN 1450-9059. - God. 17, br. 66 (2016), str. 539-542.

811.163.4'374(497.16)

COBISS.CG-ID 31837968

4615
ШУШАЊ, Јелена
        Zašto je grčka etimologija religijska, a turska islamska : odgovor Jelene Šušanj na reagovanje autorskog tima "Rječnika crnogorskog jezika" / Jelena Šušanj.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 72, br. 18107 (19. maj 2016), str. 20.

811.163.4'374(497.16)

COBISS.CG-ID 30591504

4616
ШУШАЊ, Јелена
        Kako to da je albanizacija nametnuta, a amerikanizacija i balkanizacija nijesu / Jelena Šušanj.

U: Matica. - ISSN 1450-9059. - God. 17, br. 66 (2016), str. 548-552.

811.163.4'374(497.16)

COBISS.CG-ID 31838992

4617
ШУШАЊ, Јелена
        Nije grijeh griješiti, grijeh je ne izviniti se : reagovanja na Rječnik crnogorskog narodnog i književnog jezika u izdanju CANU / Jelena Šušanj.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 72, br. 18122 (5. jun 2016), str. 12.

811.163.4'374(497.16)

COBISS.CG-ID 31026448

4618
ШУШАЊ, Јелена
        O ljubavi i drugim demonima : vizija objektivne stvarnosti CANU na primjerima iz Rječnika crnogorskog jezika / Jelena Šušanj.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 72, br. 18124 (7. jun 2016), str. 16.

811.163.4'374(497.16)

COBISS.CG-ID 31047696

4619
ШУШАЊ, Јелена
        O ljubavi i drugim demonima u Rječniku CANU / Jelena Šušanj.

U: Matica. - ISSN 1450-9059. - God. 17, br. 66 (2016), str. 628-632.

811.163.4'374(497.16)

COBISS.CG-ID 31847440

4620
ШУШАЊ, Јелена
        Razgolićeno licemerje Autorskog tima za izradu Rječnika / Jelena Šušanj.

U: Matica. - ISSN 1450-9059. - God. 17, br. 66 (2016), str. 661-666.

811.163.4'374(497.16)

COBISS.CG-ID 31849744

претходна
наредна