претходна
наредна
2911
МИЛОШЕВИЋ, Момчило
        Zaštita interesa korisnika finansijskih izvještaja elektroprivrednih preduzeća / Momčilo Milošević. - Bibliografija: str. 175. - Rezime ; Abstract.

U: Finansijsko izvještavanje u funkciju unapređenja procesa menadžmenta / X Kongres računovođa i revizora Crne Gore, Bečići, 2015. godine. - Podgorica : Institut sertifikovanih računovođa Crne Gore, 2015. - ISBN 978-9940-9399-5-3. - Str. 160-176.

657

COBISS.CG-ID 7204621

2912
НОВИЋЕВИЋ, Благоје
        Upravljačko računovodstvo i poslovna izvrsnost preduzeća / Blagoje Novićević. - Bibliografija: str. 208. - Rezime ; Abstract.

U: Finansijsko izvještavanje u funkciju unapređenja procesa menadžmenta / X Kongres računovođa i revizora Crne Gore, Bečići, 2015. godine. - Podgorica : Institut sertifikovanih računovođa Crne Gore, 2015. - ISBN 978-9940-9399-5-3. - Str. 196-209.

657

COBISS.CG-ID 7205389

2913
НОВИЧИЋ, Александра
        Implementacija EVA analize u Crnoj Gori / Aleksandra Novičić. - Bibliografija: str. 194. - Rezime ; Abstract.

U: Finansijsko izvještavanje u funkciju unapređenja procesa menadžmenta / X Kongres računovođa i revizora Crne Gore, Bečići, 2015. godine. - Podgorica : Institut sertifikovanih računovođa Crne Gore, 2015. - ISBN 978-9940-9399-5-3. - Str. 188-195.

657

COBISS.CG-ID 7205133

2914
ОРСАГ, Силвије
        Ponašanje ljudi u ulaganjima / Silvije Orsag, Dejan Mikerević. - Bibliografija: str. 225-228. - Rezime ; Abstract.

U: Finansijsko izvještavanje u funkciju unapređenja procesa menadžmenta / X Kongres računovođa i revizora Crne Gore, Bečići, 2015. godine. - Podgorica : Institut sertifikovanih računovođa Crne Gore, 2015. - ISBN 978-9940-9399-5-3. - Str. 210-229.

657.1

COBISS.CG-ID 7205645

2915
ПАВЛОВИЋ, Владан
        Zakonska regulativa i praksa izveštavanja o sopstvenim akcijama u Crnoj Gori / Vladan Pavlović. - Bibliografija: str. 261-262. - Rezime ; Abstract.

U: Finansijsko izvještavanje u funkciju unapređenja procesa menadžmenta / X Kongres računovođa i revizora Crne Gore, Bečići, 2015. godine. - Podgorica : Institut sertifikovanih računovođa Crne Gore, 2015. - ISBN 978-9940-9399-5-3. - Str. 245-263.

657.3

COBISS.CG-ID 7206157

2916
ПОЉАШЕВИЋ, Јелена
        Finansijski i revizorski izvještaji kao osnova za donošenje odluka na tržištu kapitala - iskustva u Crnoj Gori, Republici Srpskoj i Republici Srbiji / Jelena Poljašević, Kristina Mijić. - Bibliografija: str. 140-141. - Rezime ; Abstract.

U: Finansijsko izvještavanje u funkciju unapređenja procesa menadžmenta / X Kongres računovođa i revizora Crne Gore, Bečići, 2015. godine. - Podgorica : Institut sertifikovanih računovođa Crne Gore, 2015. - ISBN 978-9940-9399-5-3. - Str. 126-141.

657.3

COBISS.CG-ID 7204109

2917
РАДУЛОВИЋ, Бранислав
        Do kraja marta izvještaj revizije Fonda zdravstva : dr Branislav Radulović, senator DRI / Mira Popović-Milović.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 70, br. 18050 (21. mart 2016), str. 5.

657.6(497.16)(047.53)

COBISS.CG-ID 30402832

2918
РАКОЧЕВИЋ, Славко
        "Nova" uloga internih revizora nakon ekonomske krize / Slavko Rakočević.

U: RRF magazin. - ISSN 1800-718X. - God. 9, br. 3 (2015), str. 82-86.

657.6:338.124.4

COBISS.CG-ID 7222285

2919
РАКОЧЕВИЋ, Славко
        Program pružanja usluga uvjeravanja u kvalitet rada i unapređenje interne revizije / Slavko Rakočević. - Bibliografija: str. 299. - Rezime ; Abstract.

U: Finansijsko izvještavanje u funkciju unapređenja procesa menadžmenta / X Kongres računovođa i revizora Crne Gore, Bečići, 2015. godine. - Podgorica : Institut sertifikovanih računovođa Crne Gore, 2015. - ISBN 978-9940-9399-5-3. - Str. 290-300.

657.6

COBISS.CG-ID 7207693

2920
СТАНОВЧИЋ, Татјана, 1971-
        Revizija konceptualnog okvira za sastavljanje i prezentaciju finansijskih izvještaja / Tatjana Stanovčić, Tanja Laković. - Bibliografija: str. 80. - Rezime ; Abstract.

U: Finansijsko izvještavanje u funkciju unapređenja procesa menadžmenta / X Kongres računovođa i revizora Crne Gore, Bečići, 2015. godine. - Podgorica : Institut sertifikovanih računovođa Crne Gore, 2015. - ISBN 978-9940-9399-5-3. - Str. 75-81.

657.3

COBISS.CG-ID 7203085

2921
СТЕВАНОВИЋ, Татјана
        Informaciona podrška strategijskog upravljačkog računovodstva kreiranju korporativne strategije / Tatjana Stevanović, Vladan Martić. - Bilješke uz tekst. - Bibliografija: str.40-41. - Apstrakt.

U: RRF magazin. - ISSN 1800-718X. - God. 10, br. 2 (2016), str. 28-41.

657.6

COBISS.CG-ID 31361040

2922
ТОДОРОВИЋ, Зоран
        Uloga profesionalnog računovođe u funkciji unapređenja procesa menadžmenta / Zoran Todorović. - Bibliografija: str. 379. - Rezime ; Abstract.

U: Finansijsko izvještavanje u funkciju unapređenja procesa menadžmenta / X Kongres računovođa i revizora Crne Gore, Bečići, 2015. godine. - Podgorica : Institut sertifikovanih računovođa Crne Gore, 2015. - ISBN 978-9940-9399-5-3. - Str. 357-380.

657-05

COBISS.CG-ID 7209229

2923
ЋИРОВИЋ, Ратомир
        Računovodstvo proizvodnje u živinarstvu / Ratomir Ćirović.

U: RRF magazin. - ISSN 1800-718X. - God. 9, br. 3 (2015), str. 43-55.

657:636.5

COBISS.CG-ID 30757392

2924
ШКАРИЋ Јовановић, Ката
        Uticaj primene mešovite osnove na interpretaciju merila performansi izveštajnih entiteta / Kata Škarić Jovanović. - Bibliografija: str. 342. - Rezime ; Abstract.

U: Finansijsko izvještavanje u funkciju unapređenja procesa menadžmenta / X Kongres računovođa i revizora Crne Gore, Bečići, 2015. godine. - Podgorica : Institut sertifikovanih računovođa Crne Gore, 2015. - ISBN 978-9940-9399-5-3. - Str. 326-343.

657:006

COBISS.CG-ID 7208461

2925
ШЊЕГОТА, Душко
        Revizija učinka kao supstitut tržišno vođenim modelima upravljanja u javnom sektoru / Duško Šnjegota. - Bibliografija: str. 355. - Rezime ; Abstract.

U: Finansijsko izvještavanje u funkciju unapređenja procesa menadžmenta / X Kongres računovođa i revizora Crne Gore, Bečići, 2015. godine. - Podgorica : Institut sertifikovanih računovođa Crne Gore, 2015. - ISBN 978-9940-9399-5-3. - Str. 344-356.

657.6

COBISS.CG-ID 7208717

2926
ШЋЕКИЋ, Радe
        Izračunavanje odbitnog dijela ulaznog PDV kod obavljanja oporezivog i oslobođenog prometa - srazmjerni odbitak / Rade Šćekić.

U: RRF magazin. - ISSN 1800-718X. - God. 9, br. 4 (2015), str. 86-90.

657:336.226.322(497.16)

COBISS.CG-ID 30759696

2927
ШЋЕКИЋ, Раде
        Razvrstavanje pravnih lica u skladu sa odredbama Zakona o računovodstvu i reviziji / Rade Šćekić.

У: RRF magazin. - ISSN 1800-718X. - God. 10, br. 1 (2016), str. 160-163.

657(497.16)(094.5)

COBISS.CG-ID 30816784

2928
ШЋЕКИЋ, Раде
        Sastavljanje iskaza o ukupnom rezultatu : bilans uspjeha / Rade Šćekić.

U: RRF magazin. - ISSN 1800-718X. - God. 10, br. 1 (2016), str. 43-65.

657.375.1

COBISS.CG-ID 30814992

2929
ШЋЕКИЋ, Раде
        Smanjenje osnovnog kapitala / Rade Šćekić.

U: Poreski savjetnik. - ISSN 1800-8321. - God. 6, br. 2 (jul, 2015), str. 10-19.

657.421

COBISS.CG-ID 30703120

2930
ШЋЕКИЋ, Радe
        Usaglašavanje potraživanja i obaveza / Rade Šćekić.

U: RRF magazin. - ISSN 1800-718X. - God. 9, br. 4 (2015), str. 54-60.

657.478.2

COBISS.CG-ID 30758672

2931
ШУКАРОВА-Савовска, Калина
        Revizija manjih subjekata: izazovi i preporuke / Kalina Šukarova-Savovska, Džon Hodž ; prevela Dijana Jović.

U: RRF magazin. - ISSN 1800-718X. - God. 10, br. 2 (2016), str. 86-93.

657.6

COBISS.CG-ID 31362064


658 ЕКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЈА ПРЕДУЗЕЋА


2932
VIRGLEROVÁ, Zuzana
        Influence of selected factors on financial risk management in SMEs in the Czech Republic / Zuzana Virglerová, Ludmila Kozubíková, Sergej Vojtovič. - Bibliografija: str.33-36. - Abstract.

U: Montenegrin Journal of Economics. - ISSN 1800-5845. - Vol. 12, nu. 1 (2016), str. 21-36.

658:336(437.3)

COBISS.CG-ID 31333904

2933
ВУЛИЋ, Никола
        Društvene mreže u funkciji unapređenja poslovanja : mr Nikola Vulić, suvlasnik portala Digitalizuj.me = Social Networks Aimed at Improving Business Operations : mr Nikola Vulic, co-owner of the portal Digitalizuj.me.

U: Glasnik. - ISSN 0350-5340. - God. 51, br. 11 (2015), str. 48-51.

658:004.738.4(497.16)(047.53)

COBISS.CG-ID 30899984

2934
КОВАЧЕВИЋ, Нада
        Sve vrste biznisa mogu da se promovišu na Fejsbuku : Milan Maglov, marketing stručnjak, o prednosti reklamiranja na društvenim mrežema / N. Kovačević.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 72, br. 18063 (3. april 2016), str. 14.

658:004.738.4

COBISS.CG-ID 30918672

2935
ЛУБОДЕР, Мирза
        Budi nadu u život : nekadašnji gigant "Gornji Ibar" se vraća u život / Mirza Luboder.

U: Bošnjačke novine. - ISSN 1800-6426. - God. 9, br. 50 (decembar, 2015), str. 7-9.

658.511.5(497.16 Рожаје)

COBISS.CG-ID 29309200

2936
NEKOLOVÁ, Jana
        The Changing Determinants of New Business Formation in the Czech Republic / Jana Nekolová, Jiři Novosák, Oldřich Hájek. - Bibliografija: str.18-20. - Abstract.

U: Montenegrin Journal of Economics. - ISSN 1800-5845. - Vol. 12, nu. 1 (2016), str. 7-20.

658:347.72.02(437.3)

COBISS.CG-ID 31333648

2937
ПРАШНИКАР, Јанез
        The Puzzle of State Ownership in Slovenia / Janez Prašnikar, Polona Domadenik, Matjaz Koman. - Bilješke uz tekst. - Bibliografija: str.60-63. - Abstract.

U: Montenegrin Journal of Economics. - ISSN 1800-5845. - Vol. 12, nu. 1 (2016), str. 37-63.

658:005(497.4)

COBISS.CG-ID 31334160

2938
РАИЧКОВИЋ, Анђела
        E-upravljanje i uticaj na razvoj ekonomije XXI vijeka / Anđela Raičković, Igor Pavićević. - Bibliografija: str. 243. - Rezime ; Abstract.

U: Finansijsko izvještavanje u funkciju unapređenja procesa menadžmenta / X Kongres računovođa i revizora Crne Gore, Bečići, 2015. godine. - Podgorica : Institut sertifikovanih računovođa Crne Gore, 2015. - ISBN 978-9940-9399-5-3. - Str. 230-244.

658:004

COBISS.CG-ID 7205901

2939
ЋУЗОВИЋ, Сретен
        Neoliberalna (re)industrijalizacija Srbije / Sreten Ćuzović.

U: Ekonomski eseji. - ISSN 2337-0645. - God.=Vol. 1, br.=no. 1-2 (novembar=november, 2015), str. 47-49.

658.115(497.11)

COBISS.CG-ID 29298192

2940
ЧЕЛЕБИЋ, Томислав
        Najbolje je ulaganje u znanje : Tomislav Čelebić, predsjednik Kompanije Čelebić = Investment in knowledge pays off the best : Tomislav Celebic, President of Celebic Company.

U: Glasnik. - ISSN 0350-5340. - God. 51, br. 12 (2015), str. 46-48.

658(047.53)

COBISS.CG-ID 30902032

претходна
наредна