претходна
наредна
2881
БОШКОВИЋ, Радојко
        Sastavljanje iskaza o tokovima gotovine / Radojko Bošković.

U: RRF magazin. - ISSN 1800-718X. - God. 10, br. 1 (2016), str. 123-148.

657.422

COBISS.CG-ID 30816016

2882
БОШКОВИЋ, Радојко
        Statistički aneks / Radojko Bošković.

U: RRF magazin. - ISSN 1800-718X. - God. 10, br. 1 (2016), str. 155-159.

657.41/.45

COBISS.CG-ID 30816528

2883
БРАЈОВИЋ, Драгана
        Lokalne komunalne takse sa osvrtom na Glavni grad Podgorica / Dragana Brajović.

U: Računovodstvo i revizija. - ISSN 1800-6159. - God. 7, br. 11-12 (2015), str. 124-128.

657:336.23(497.16)

COBISS.CG-ID 30702352

2884
ВАСОВИЋ, Васо
        Planiranje sistemski bazirane revizije u javnom sektoru / Vaso Vasović.

U: Računovodstvo i revizija. - ISSN 1800-6159. - God. 7, br. 11-12 (2015), str. 132-144.

657.16

COBISS.CG-ID 30702864

2885
ВАСОВИЋ, Васо
        Sistemski bazirana revizija u javnom sektoru - II dio / Vaso Vasović.

U: Računovodstvo i revizija. - ISSN 1800-6159. - God. 7, br. 9-10 (2015), str. 65-84.

657.6(497.16)

COBISS.CG-ID 29164304

2886
ВЛАХОВИЋ, Младен
        Primjena MRS 18 - prihodi / Mladen Vlahović, Igor Pavićević.

U: Računovodstvo i revizija. - ISSN 1800-6159. - God. 7, br. 11-12 (2015), str. 105-116.

657:006.032

COBISS.CG-ID 30702096

2887
ВУКОВИЋ, Бојана
        Organizaciono pozicioniranje i regulatorni okvir državnih revizorskih institucija u regionu / Bojana Vuković, Mirko Andrić. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija: str. 24-25. - Rezime ; Abstract.

U: Finansijsko izvještavanje u funkciju unapređenja procesa menadžmenta / X Kongres računovođa i revizora Crne Gore, Bečići, 2015. godine. - Podgorica : Institut sertifikovanih računovođa Crne Gore, 2015. - ISBN 978-9940-9399-5-3. - Str. 7-26.

657.6

COBISS.CG-ID 7202061

2888
ВУКЧЕВИЋ, Влатко
        Program osiguranja i unapređenja unutrašnje revizije / Vlatko Vukčević.

У: RRF magazin. - ISSN 1800-718X. - God. 10, br. 1 (2016), str. 164-174.

657.6(497.16)

COBISS.CG-ID 30817040

2889
ВУКЧЕВИЋ, Влатко
        Unutrašnja revizija programa i projekata finansiranih iz sredstava Evropske unije / Vlatko Vukčević.

U: RRF magazin. - ISSN 1800-718X. - God. 10, br. 2 (2016), str. 72-85.

657.6

COBISS.CG-ID 31361808

2890
ГОЛУБОВИЋ, Милена
        Pitanja i odgovori iz poreske i računovodstvene prakse / Milena Golubović.

U: Računovodstvo i revizija. - ISSN 1800-6159. - God. 7, br. 11-12 (2015), str. 129-131.

657

COBISS.CG-ID 30702608

2891
ДЕЉАНИН, Љатифа
        MRS 10 događaji poslije izvještajnog perioda / Ljatifa Deljanin.

U: RRF magazin. - ISSN 1800-718X. - God. 10, br. 1 (2016), str. 114-122.

657:006.032

COBISS.CG-ID 30815760

2892
ДЕЉАНИН, Љатифа
        MRS 21 efekti promjena deviznih kurseva / Ljatifa Deljanin.

U: RRF magazin. - ISSN 1800-718X. - God. 9, br. 3 (2015), str. 56-63.

657:006.032

COBISS.CG-ID 30757648

2893
ДЕЉАНИН, Љатифа
        MRS 40 investicione nekretnine / Ljatifa Deljanin.

U: RRF magazin. - ISSN 1800-718X. - God. 10, br. 2 (2016), str. 57-71.

657:332.21:006.032

COBISS.CG-ID 31361552

2894
ДЕЉАНИН, Љатифа
        Popis imovine i obaveza sa stanjem na dan 31.12.2015. godine / Ljatifa Deljanin.

U: RRF magazin. - ISSN 1800-718X. - God. 9, br. 4 (2015), str. 24-39.

657.375.1(497.16)

COBISS.CG-ID 30757904

2895
ДЕЉАНИН, Љатифа
        Procjenjivanje pozicija iskaza o finansijskoj poziciji /bilans stanja/ na dan 31. 12. 2015. godine / Ljatifa Deljanin.

U: RRF magazin. - ISSN 1800-718X. - God. 10, br. 1 (2016), str. 66-103.

657.375.1(497.16)"2014"

COBISS.CG-ID 30815248

2896
ДЕЉАНИН, Љатифа
        Rokovi zastarjelosti potraživanja i obaveza / Ljatifa Deljanin.

U: RRF magazin. - ISSN 1800-718X. - God. 9, br. 4 (2015), str. 61-69.

657.433

COBISS.CG-ID 30758928

2897
ДЕЉАНИН, Љатифа
        Sastavljanje iskaza o promjenama na kapitalu za period od 01.01. - 31.12.2015. godine / Ljatifa Deljanin.

U: RRF magazin. - ISSN 1800-718X. - God. 10, br. 1 (2016), str. 149-154.

657.422(497.16)"2014"

COBISS.CG-ID 30816272

2898
ДУХОВНИК, Мета
        Šta je novo u IFAC? / Meta Duhovnik. - Napomene i bibliografske reference uz tekst.

U: Računovodstvo i revizija. - ISSN 1800-6159. - God. 7, br. 11-12 (2015), str. 20-23.

657:006.032

COBISS.CG-ID 30701840

2899
ЈАКШИЋ, Дејан
        Prisustvovanje popisu zaliha od strane revizora / Dejan Jakšić.

U: RRF magazin. - ISSN 1800-718X. - God. 9, br. 4 (2015), str. 70-79.

657.635

COBISS.CG-ID 30759184

2900
ЈОВИЋ, Дијана
        Vijesti iz IFAC-a i IASB / Dijana Jović. - Tekst uporedo na crnogorskom i engl. jeziku.

U: RRF magazin. - ISSN 1800-718X. - God. 10, br. 2 (2016), str. 9-27.

657:006.032

COBISS.CG-ID 31360784

2901
ЈОВИЋ, Дијана
        IFAC - međunarodni kreator vrijednosti u računovodstvenoj profesiji / Dijana Jović.

U: RRF magazin. - ISSN 1800-718X. - God. 9, br. 4 (2015), str. 91-97.

657:061(100)

COBISS.CG-ID 30759952

2902
ЈОВИЋ, Дијана
        Najveće računovodstvene i korporativne prevare u svijetu - II dio / Dijana Jović. - Bibliografija: str.86.

U: Poreski savjetnik. - ISSN 1800-8321. - God. 6, br. 2 (jul, 2015), str. 80-86.

657:343(100)

COBISS.CG-ID 30704912

2903
ЈОВИЋ, Дијана
        Postupak donošenja međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja (MSFI) / Dijana Jović.

U: RRF magazin. - ISSN 1800-718X. - God. 9, br. 3 (2015), str. 71-78.

657:006.032

COBISS.CG-ID 7221517

2904
ЈОВОВИЋ, Радислав, 1956-
        Uticaj računovodstvenih manipulacija na finansijsko izvještavanje / Radislav Jovović, Dragoljub Janković, Nebojša Jovović. - Bibliografija: str. 50. - Rezime ; Abstract.

U: Finansijsko izvještavanje u funkciju unapređenja procesa menadžmenta / X Kongres računovođa i revizora Crne Gore, Bečići, 2015. godine. - Podgorica : Institut sertifikovanih računovođa Crne Gore, 2015. - ISBN 978-9940-9399-5-3. - Str. 39-51.

657.3

COBISS.CG-ID 7202573

2905
КАПЕТАНОВИЋ, Санда
        Upravljanje rizicima prijevare s aspekta poslovne forenzike / Sanda Kapetanović.

U: Poreski savjetnik. - ISSN 1800-8321. - God. 6, br. 3 (2015), str. 51-57.

657.15:343.37

COBISS.CG-ID 7217165

2906
КЛЕПО, Првослава
        Evaluacija uspješnosti kandidata za profesionalna zvanja u ispitnom roku / Prvoslava Klepo.

U: Računovodstvo i revizija. - ISSN 1800-6159. - God. 7, br. 9-10 (2015), str. 15-19.

657(497.16)

COBISS.CG-ID 29163280

2907
ЛОЈПУР, Анђелко С., 1955-
        Mjerenje performansi i efikasnost kontrole u funkciji poboljšanja kvaliteta revizije / Anđelko S. Lojpur, Anja A. Lojpur. - Bibliografija: str. 92. - Rezime ; Abstract.

U: Finansijsko izvještavanje u funkciju unapređenja procesa menadžmenta / X Kongres računovođa i revizora Crne Gore, Bečići, 2015. godine. - Podgorica : Institut sertifikovanih računovođa Crne Gore, 2015. - ISBN 978-9940-9399-5-3. - Str. 82-93.

657.6

COBISS.CG-ID 7203341

2908
ЉУТИЋ, Бранко Ж.
        Revizija programa i finansijskih instrumenata IPA Evropske Unije u Crnoj Gori u funkciji unapređenja efikasnosti upravljanja / Branko Ž. Ljutić. - Bibliografija: str. 111. - Abstract.

U: Finansijsko izvještavanje u funkciju unapređenja procesa menadžmenta / X Kongres računovođa i revizora Crne Gore, Bečići, 2015. godine. - Podgorica : Institut sertifikovanih računovođa Crne Gore, 2015. - ISBN 978-9940-9399-5-3. - Str. 94-112.

657.6

COBISS.CG-ID 7203597

2909
МАРКИШИЋ, Омер
        Racio analiza - finansijsko-računovodstveni i revizijski aspekt / Omer Markišić.

U: Računovodstvo i revizija. - ISSN 1800-6159. - God. 7, br. 9-10 (2015), str. 85-86.

657.6

COBISS.CG-ID 29165072

2910
МАРТИЋ, Владан
        Finansijsko izvještavanje posredstvom Cloud computinga kao informaciona podrška upravljanju savremenim preduzećem / Vladan Martić, Tatjana Stevanović. - Bibliografija: str. 124. - Rezime ; Abstract.

U: Finansijsko izvještavanje u funkciju unapređenja procesa menadžmenta / X Kongres računovođa i revizora Crne Gore, Bečići, 2015. godine. - Podgorica : Institut sertifikovanih računovođa Crne Gore, 2015. - ISBN 978-9940-9399-5-3. - Str. 113-125.

657.3:004

COBISS.CG-ID 7203853

претходна
наредна