претходна
наредна
1681
МАЏГАЉ, Жељко
        Kraljica crnogorskoga krša : istraživanja najdublje jame u Crnoj Gori / Željko Madžgalj.

U: Planinarske novine. - ISSN 2337-0653. - God. 1, br. 1 (novembar 2015), str. 18.

551.44(497.16)

COBISS.CG-ID 30905872

1682
МАЏГАЉ, Жељко
        Sedam dana kamena : u srcu tame: istraživanja najdublje jame u Crnoj Gori / Željko Madžgalj.

U: Jutro. - ISSN 2337-0327. - God. 1, br. 2 (maj 2015), str. 60-63.

551.44(497.16)

COBISS.CG-ID 30877200

1683
ПАВЛОВИЋ, Цветко
        Humanost bez granica - pomoć Rumunije Crnoj Gori / Cvetko Pavlović.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379.
God. 72, br. 18041 (12. mart 2016), str. 20.
God. 72, br. 18045 (16. mart 2016), стр. 25.

550.34(497.16:498)

COBISS.CG-ID 30599952

1684
ПАЈОВИЋ, Марко
        Stratigrafija boksita Crne Gore / Marko Pajović, Slobodan Radusinović. - Bibliografija: str.53-57. - Abstract; Summary.

U: Геолошки гласник. - ISSN 0435-4249. - Knj. 16 (2016), str. 27-57.

553.492.1(497.16)

COBISS.CG-ID 30965264

1685
        PREDGOVOR jubilarnom izdanju. - Bibliografija: str.25.

U: Геолошки гласник. - ISSN 0435-4249. - Knj. 16 (2016), str. 7-25.

55/56:061(497.16)

COBISS.CG-ID 30965008

1686
РАДИЋ, Валентина
        Djeci ostavljamo svijet u velikoj klimatskoj krizi : Valentina Radić, naučnica koja istražuje klimatske promjene i otapanje leda / Igor Perić.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 72, br. 18218 (11. septembar 2016), str. 6-7.

551.583:504.7(047.53)

COBISS.CG-ID 31550992

1687
РАДУЛОВИЋ, Драган С.
        Limestone deposit "Maljat" - Danilovgrad - potential raw material for obtaing fillers / Dragan S. Radulović, Darko Božović, Slavica R. Mihajlović. - Bibliografija: str.171. - Abstract; Summary.

U: Геолошки гласник. - ISSN 0435-4249. - Knj. 16 (2016), str. 163-171.

551.7(29)(497.16)

COBISS.CG-ID 30966800

1688
РАДУЛОВИЋ, Драган С.
        Usage of the fine grained limestone for neutralization of acid soil - application of pelletizing metods / Dragan S. Radulović, Darko Božović. - Bibliografija: str.180. - Abstract; Summary.

U: Геолошки гласник. - ISSN 0435-4249. - Knj. 16 (2016), str. 173-180.

551.7(29)(497.16)

COBISS.CG-ID 30967056

1689
РАДУЛОВИЋ, Милан М.
        Procjena autogenog prihranjivanja karstne izdani na primjerima iz sliva Skadarskog jezera / Milan M. Radulović. - Bibliografija: str.243-244. - Abstract; Summary.

U: Геолошки гласник. - ISSN 0435-4249. - Knj. 16 (2016), str. 223-244.

551.7(29)(497.16)

COBISS.CG-ID 30967824

1690
РАДУЛОВИЋ, Мићко
        Inženjersko geološki uslovi izgradnje brane i akumulacije "Andrijevo" i njihov uticaj na životnu sredinu / Mićko Radulović, Goran Sekulić, Milan Radulović. - Bibliografija: str.284-285. - Abstract; Summary.

U: Геолошки гласник. - ISSN 0435-4249. - Knj. 16 (2016), str. 267-285.

556.3(497.16)

COBISS.CG-ID 30968592

1691
СИМУНОВИЋ, Влатко
        Tragovima Crnojevića : obavljena geofizička istraživanja nekadašnjeg grada Oboda / V. S.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 72, br. 17983 (14. januar 2016), str. 17.

550.83(497.16)

COBISS.CG-ID 29677584

1692
        SNAP-see projekat u Crnoj Gori / Slobodan Radusinović, Božica Jovanović, Darko Božović, Radosav Čović, Dragan Asanović, Ivana Radošević. - Bibliografija: str.205-206. - Abstract; Summary.

U: Геолошки гласник. - ISSN 0435-4249. - Knj. 16 (2016), str. 183-206.

551.08(497.16)

COBISS.CG-ID 30967312

1693
        SPECIFIČNOSTI geoloških i hidrogeoloških karakteristika terena Crne Gore i njihov uticaj na realizaciju malih hidroelektrana (MHE) / Mićko Radulović, Maksim Matović, Mila Krulanović, Milan Radulović. - Bibliografija: str.219-220. - Abstract; Summary.

U: Геолошки гласник. - ISSN 0435-4249. - Knj. 16 (2016), str. 209-220.

556.3(497.16)

COBISS.CG-ID 30967568

1694
ТЕРАН, Клемен
        Litostratigrafska interpretacija područja Višnjice i Žutih prla - Razvršja, rudno polje Brskovo / Klemen Teran, Maša Teran, Uroš Herlec. - Bibliografija: str.128-129. - Abstract; Summary.

U: Геолошки гласник. - ISSN 0435-4249. - Knj. 16 (2016), str. 111-129.

551.7(497.16 Брсково)

COBISS.CG-ID 30966032

1695
        HIDROGEOLOŠKE odlike i svojstva voda glacijalnih sedimenata rejona Vojnik - Maganik / Neda Dević, Milan Radulović, Dragan Radojević, Milica Zečević. - Bibliografija: str. 265. - Apstrakt ; Abstract.

U: Геолошки гласник. - ISSN 0435-4249. - Knj. 16 (2016), str. 257-265.

556.3(497.16)

COBISS.CG-ID 30968336

1696
ХРВАЧЕВИЋ, Славко
        Vodni resursi su naše najveće blago : razgovor: mr Slavko Hrvačević, dipl. inž. geol. laureat Godišnje nagrade IKCG.

U: Pogled. - ISSN 2336-9175. - God. 5, br. 14 (oktobar, 2015), str. 24-27.

551(047.53)

COBISS.CG-ID 29265680

1697
ХРВАЧЕВИЋ, Славко
        Vodni resursi Crne Gore : ekonomičnost, raspoloživost, iskorišćenost, prioriteti... / Slavko Hrvačević.

U: Pogled. - ISSN 2336-9175. - God. 4, br. 9 (jun, 2014), str. 46-51.

556.02(497.16)

COBISS.CG-ID 29210384

1698
ЦВЕЈИЋ, Виолета
        Stari nemar donio nove ljudske nesreće : Srbija se opet bori sa poplavama / V. Cvejić.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 72, br. 18042 (13. mart 2016), str. 10-11.

556.166(497.11)

COBISS.CG-ID 30242064

1699
ЧАЂЕНОВИЋ, Дамјан
        Депозиционе секвенце (3 и 4 орбитални ред) оолитних карбоната Црмнице и Црногорског приморја / Чађеновић Дамјан. - Bibliografija: str.92-93. - Abstract; Summary.

U: Геолошки гласник. - ISSN 0435-4249. - Knj. 16 (2016), str. 59-93.

551.7(29)(497.16)

COBISS.CG-ID 30965520

1700
ЧАЂЕНОВИЋ, Никола
        Q klasifikacija na bazi registrovanih brzina VP talasa duž trase tunela Vitanovice / Nikola Čađenović, Veselin Blečić. - Bibliografija: str.308. - Abstract; Summary.

U: Геолошки гласник. - ISSN 0435-4249. - Knj. 16 (2016), str. 301-308.

550.3(497.16)

COBISS.CG-ID 30969104

1701
ШАКОВИЋ, Драгица
        Velike obaveze malih država : direktor Direktorata za klimatske promjene Srđan Mugoša o primjeni pariskog sporazuma / D. Š.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 72, br. 17980 (11. januar 2016), str. 8-9.

551.5

COBISS.CG-ID 29638928

1702
ШАКОВИЋ, Драгица
        Do zdrave klime preko zelenog fonda : Crna Gora za ispunjavanje obaveza iz Pariskog sporazuma računa na međunarodnu pomoć / D. Š.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 72, br. 18282 (14. novembar 2016), str. 6-7.

551.583(497.16)

COBISS.CG-ID 32107792

1703
ШЉИВИЋ, Александра
        Kanjon Cijevne za prvi korak : u naručju prirode / Aleksandra Šljivić.

U: Jutro. - ISSN 2337-0327. - God. 1, br. 1 (april, 2015), str. 56-58.

551.435.11(497.16)

COBISS.CG-ID 30869008

1704
        QUALITY assessment of waters from south-east Serbia in respect to major dissolved elements / Z. S. Stojanović, J. V. Švarc-Gajić, M. Ž. Đorđević, N. L. Grahovac.

U: Book of Abstract / 14 th European Meeting on Envoronmental Chemistry, december 4-7 2013, Budva, Montenegro. - Podgorica : Chemical Society, 2013. - ISBN 978-9940-9059-1-0. - Str. 103-104.

556.53:504.5(497.11)

COBISS.CG-ID 28795664


56 ПАЛЕОНТОЛОГИЈА. СИСТЕМАТСКА ПАЛЕОБОТАНИКА. СИСТЕМАТСКА ПАЛЕОЗООЛОГИЈА


1705
ЂАКОВИЋ, Мартин
        Anizijska fauna Nautiloida iz han buloških krečnjaka Crmnice (JI Crna Gora) / Martin Đaković, Damjan Čađenović, Novo Radulović. - Bibliografija: str.104-105. - Abstract; Summary.

U: Геолошки гласник. - ISSN 0435-4249. - Knj. 16 (2016), str. 95-109+table.

56(497.16 Црмница)

COBISS.CG-ID 30965776


57 БИОЛОГИЈА. БИОЛОШКЕ НАУКЕ


1706
БАСАРА, Надежда
        Ne treba čuvati matične ćelije iz pupčane vrpce : direktorka Interne klinike "Maltezer franziskus" u Flenzburgu, dr Nadežda Basara / [razgovarala] Sl. Radonjić.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 72, br. 18109 (21, 22. i 23. maj 2016), str. 13.

576.35(047.53)

COBISS.CG-ID 30594064

1707
ДРАЖИЋ, Гордана
        Biomass as a driving force for rural development - miscanthus best practices / Gordana Dražić, Jelena Milovanović, Mirjana Aranđelović. - Bibliografija: str.122-123. - Summary.

U: Poljoprivreda i šumarstvo. - ISSN 0554-5579. - Vol. 60, Iss. 2 (2014), str. 115-124.

577.337:502.174.2

COBISS.CG-ID 29188880

1708
ПЕРИЋ, Игор
        Rivalstvo u dubinama : istraživanja morskog svijeta: monografija "Alohtone vrste istočne obale Južnog Jadrana" / Igor Perić.

U: Jutro. - ISSN 2337-0327. - God. 1, br. 1 (april, 2015), str. 54-55.

574(497.16 Јадран)

COBISS.CG-ID 30868752


572 АНТРОПОЛОГИЈА


1709
ЈОВАНОВИЋ, Владимир
        The Old Montenegrin type - Crnogorci kao poseban rasni tip na Jugoistoku Evrope : skrivani nalazi Karltona S. Kuna iz 1939. godine / Vladimir Jovanović.

U: Ars. - ISSN 0352-6739. - God. 18, br. 1/2 (2016), str. 217-224.

572(=1.497.16)

COBISS.CG-ID 31773712


58 БОТАНИКА


1710
ADEGOKE, Folashade
        Effect of seed size and source on early seedling growth of Terminalia ivorensis (chev.) / Folashade Adegoke, Adejoke Akinyele, Olushola Ogunwande. - Bibliografija: str.164. - Summary.

U: Poljoprivreda i šumarstvo. - ISSN 0554-5579. - Vol. 60, Iss. 2 (2014), str. 157-165.

582.776.7(669)

COBISS.CG-ID 29189648

претходна
наредна