претходна
наредна


51 МАТЕМАТИКА


1651
ТОЛИЋ, Мирела
        Multimedijalno učenje i vrednovanje matematičkih panoa na primjeru geogebre = Multimedia learning and evaluating mathematical billboard on the example of geogebra / Mirela Tolić, Renata Jukić, Vesna Josipović. - Bibliografija: str. 463-464. - Apstract.

U: Medijski dijalozi. - ISSN 1800-7074. - God. 9, br. 23 (2016), str. 439-464.

51:004.451.9 GeoGebra

COBISS.CG-ID 31733264


519.6 НУМЕРИЧКИ РАЧУН. НУМЕРИЧКА АНАЛИЗА. ПРОГРАМИРАЊЕ


1652
ÖDEK, Uğur
        Comparison of two interpolation methods for resampling center of mass velocity data / Uğur Ödek. - Tabele. - Bibliografija: str. 44. - Abstract.

U: Sport Mont. - ISSN 1451-7485. - Vol. 14, no. 1 (2016), str. 43-44.

519.652:796.012

COBISS.CG-ID 7161357


519.7 МАТЕМАТИЧКА КИБЕРНЕТИКА


1653
МИЋКОВИЋ, Биљана
        Entropija i upravljanje / Biljana Mićković.

U: Pogled. - ISSN 2336-9175. - God. 5, br. 11 (januar 2015), str. 22-27.

519.722

COBISS.CG-ID 29231120


52 АСТРОНОМИЈА. АСТРОФИЗИКА. ИСТРАЖИВАЊЕ СВЕМИРА


1654
ПЕРИЋ, Игор
        Posmatraju nebo, sanjaju opservatoriju : astronomi iz dva društva u Crnoj Gori šire interesovanje za ovu naučnu oblast / I. Perić.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 72, br. 18211 (5. septembar 2016), str. 18.

52(497.16)

COBISS.CG-ID 31489040


528 ГЕОДЕЗИЈА. ФОТОГРАМЕТРИЈА. КАРТОГРАФИЈА


1655
ÇEPANI, Anila
        Vështrim historiko-krahasues i toponimeve të ndryshuara në 100 vjet / Anila Çepani, Rozana Rushiti. - Bilješke uz tekst.

U: Malësia. - ISSN 1800-5764. - Nr. 10 (2015), str. 213-220.

528.425

COBISS.CG-ID 28779536


53 ФИЗИКА


1656
ХАЈДУКОВИЋ, Драган
        Od jeretika do vizionara : fizičar Dragan Hajduković o krizi i barijerama da se nove teorije izbore sa glavnim tokovima / [razgovarao] Igor Perić.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 72, br. 18015 (15. februar 2016), str. 8.

53(047.53)

COBISS.CG-ID 30163472

1657
ХАЈДУКОВИЋ, Драган
        Crna Gora je zaslužila da bude bolja država : Dragan Hajduković smatra da decenija nakon referenduma nije iskorišćena na pravi način / I. Perić.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 72, br. 17986 (17. januar 2016), str. 5.

53(047.53)

COBISS.CG-ID 29720336

1658
ЧЕЈОВИЋ, Ирена
        Univerzitet treba da bude mjesto otvorenog uma : Pobjeda predstavlja: prof. dr Gordana Laštovička Medin / Irena Čejović.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 72, br. 18077 (17. april 2016), str. 14.

53:929Лаштовичка Медин Г.

COBISS.CG-ID 31049744


536 НАУКА О ТОПЛОТИ.ТЕРМОДИНАМИКА


1659
ШЕХОВИЋ, Дамир
        Tržišna utakmica za privlačenje potrošača : Crna Gora dobila novi Zakon o energetici / Damir Šehović. - Dostupno i na: http://www.ingkomora.me/ikcg_sajt/cms/public/image/publikacije/2844.pdf.

U: Pogled. - ISSN 2336-9175. - God. 6, br. 15 (januar 2016), str. 20-21.

536.7(497.16)(094.5)

COBISS.CG-ID 30790672


54 ХЕМИЈА


1660
SABAGHNIA, Naser
        Graphic analysis of nano-silicon by salinity stress interaction on germination properties of lentil using the biplot method / Naser Sabaghnia, Mohsen Janmohammadi. - Bibliografija: str.38-39. - Summary.

U: Poljoprivreda i šumarstvo. - ISSN 0554-5579. - Vol. 60, Iss. 3 (2014), str. 29-40.

546.284-31:631.547.1

COBISS.CG-ID 29166864


55 ГЕОЛОГИЈА. МЕТЕОРОЛОГИЈА. ХИДРОЛОГИЈА


1661
        ANOVA and nonparametric alternatives: influence of statistical nuisance factors to the analysis of the relations between the Danube river and its major tributaries / K. Ilijević, M. Obradović, V. Jevremović, I. Gržetić.

U: Book of Abstract / 14 th European Meeting on Envoronmental Chemistry, december 4-7 2013, Budva, Montenegro. - Podgorica : Chemical Society, 2013. - ISBN 978-9940-9059-1-0. - Str. 101-102.

556.53:504.5(497.11)

COBISS.CG-ID 28795408

1662
БАЈИЋ, Борко
        I direktno i posredno klima uzvraća udarac : dr Borko Bajić o uticaju klime i vremenskih prilika na zdravlje / I. Perić.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 72, br. 18281 (13. novembar 2016), str. 8.

551.583(047.53)

COBISS.CG-ID 32044560

1663
BILLI, Paolo
        Field investigation on step-pool morphology and processes in steep mountain streams / Paolo Billi, Emanuele Preciso, Enzo Salemi. - Bibliografija: str.24-27. - Summary.

U: Poljoprivreda i šumarstvo. - ISSN 0554-5579. - Vol. 60, Iss. 3 (2014), str. 7-28.

551.4.042(450)

COBISS.CG-ID 29165840

1664
БЛЕЧИЋ, Веселин
        Postupak procjene potencijala likvefakcije tla na bazi SPT-opita / Veselin Blečić, Nikola Čađenović. - Bibliografija: str.318. - Abstract; Summary.

U: Геолошки гласник. - ISSN 0435-4249. - Knj. 16 (2016), str. 311-318.

550.3(497.16)

COBISS.CG-ID 30969360

1665
БОЖОВИЋ, Дарко
        Ocjena potencijalnosti karbonatnih sirovina na području rudnog rejona Bjelopavlića / Darko Božović, Vladimir Simić. - Bibliografija: str.160-161. - Abstract; Summary.

U: Геолошки гласник. - ISSN 0435-4249. - Knj. 16 (2016), str. 143-161.

551.1/.4(497.16 Бјелопавлићи)

COBISS.CG-ID 30966544

1666
ГЛАВАТОВИЋ, Бранислав
        Mogućnosti primjene savremenih elektromagnetnih geofizičkih metoda u istraživanjima dubokih akvifera u terenima Crne Gore / Branislav Glavatović. - Bibliografija: str.298. - Abstract; Summary.

U: Геолошки гласник. - ISSN 0435-4249. - Knj. 16 (2016), str. 287-298.

556.3(497.16)

COBISS.CG-ID 30968848

1667
ГЛАВАТОВИЋ, Бранислав
        Stanje i potrebe upravljanja seizmičkim rizikom : 35 godina od katastrofalnog zemljotresa u Crnoj Gori / Branislav Glavatović. - Dostupno i na: http://www.ingkomora.me/ikcg_sajt/cms/public/image/publikacije/2387.pdf.

U: Pogled. - ISSN 2336-9175. - Br. 8 (februar 2014), str. 10-13.

550.344(497.16)

COBISS.CG-ID 30782224

1668
ГОМИЛАНОВИЋ, Миодраг
        Istorijat razvoja geoloških istraživanja i rudarske proizvodnje u Crnoj Gori do kraja XX vijeka / Miodrag Gomilanović, Dušan Dragović. - Bibliografija: str.140. - Abstract; Summary.

U: Геолошки гласник. - ISSN 0435-4249. - Knj. 16 (2016), str. 131-140.

551.1/.4(497.16)"19"

COBISS.CG-ID 30966288

1669
        GROUNDWATER quality assessment with graphical methods and GQI index in Haraz Alluvial fan, northern Iran / Atikeh Afzali, Kaka Shahedi, Mahmood Habib Nezhad Roshan, Karim Solaimani. - Bibliografija: str.209-210. - Summary.

U: Poljoprivreda i šumarstvo. - ISSN 0554-5579. - Vol. 60, Iss. 3 (2014), str. 197-211.

556.34(55)

COBISS.CG-ID 29179920

1670
        DETERMINATION of polycyclic aromatic hydrocarbons by gas chromatography - mass spectrometry in sediments of the river Danube through Serbia / M. Stupavski, N. Šenk, M. Vojinović Miloradov, J. Radonić, I. Mihajlović.

U: Book of Abstract / 14 th European Meeting on Envoronmental Chemistry, december 4-7 2013, Budva, Montenegro. - Podgorica : Chemical Society, 2013. - ISBN 978-9940-9059-1-0. - Str. 97-98.

556.53:504.5(497.11)

COBISS.CG-ID 28795152

1671
ДОДЕРОВИЋ, Мирослав
        Morska so - vječita tajna : salinitet morske vode / Miroslav Doderović.

U: More Montenegro. - ISSN 2336-9647. - God. 3, br. 4 (septembar 2015), str. 22-24.

551.464.5

COBISS.CG-ID 29155856

1672
ДРАГАШЕВИЋ, Тихомир
        Crna Gora je interesantno naftnogeološko područje / Tihomir Dragašević.

U: Glasnik. - ISSN 0350-5340. - God. 51, br. 4 (2015), str. 43.

553.982.23(497.16)

COBISS.CG-ID 30897936

1673
ДРАШКОВИЋ, Дражен
        Obale Crne Gore i Italije svake godine bliže 7 milimetara : inženjer Zoran Ilinčić tvri da se mjerenjem pomjeranja tla može prognozirati zemljotres / Dr. Drašković.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 72, br. 18218 (11. septembar 2016), str. 7.

550.348.098

COBISS.CG-ID 31560464

1674
ЗЕЧЕВИЋ, Милица
        Praćenje režima podzemnih voda u Crnoj Gori na primjeru izvora Jasenice / M. Zečević, D. Radojević, N. Dević. - Bibliografija: str.255. - Abstract; Summary.

U: Геолошки гласник. - ISSN 0435-4249. - Knj. 16 (2016), str. 247-255.

556.32(497.16)

COBISS.CG-ID 30968080

1675
ИВАНОВИЋ, Станиша
        Živimo na trusnom području i moramo biti na oprezu : prof. dr Staniša Ivanović, profesor inžinjerske geologije i seizmologije / D. Šaković.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 72, br. 18244 (6. novembar 2016), str. 8.

550.348.436(047.53)(497.16)

COBISS.CG-ID 31920144

1676
ЈАКОВЉЕВИЋ, Мирко
        Vječna ljepota (H)ridskog jezera : bajkovita ljepota Crne Gore / Mirko Jakovljević.

U: Planinarske novine. - ISSN 2337-0653. - God. 1, br. 1 (novembar 2015), str. 13.

556.55(497.16)

COBISS.CG-ID 30905104

1677
ЈАКОВЉЕВИЋ, Мирко
        Tajnovita i čudesna Hajla / Mirko Jakovljević.

U: Planinarske novine. - ISSN 2337-0653. - God. 1, br. 1 (novembar 2015), str. 14.

551.4.035(497.16)

COBISS.CG-ID 30905360

1678
ЛУКОВИЋ, Синиша
        Najsavremenija hidrografska oprema uskoro u Crnoj Gori / Siniša Luković. - Dostupno i na: http://www.ingkomora.me/ikcg_sajt/cms/public/image/publikacije/2844.pdf.

U: Pogled. - ISSN 2336-9175. - God. 6, br. 15 (januar 2016), str. 25-29.

556.1(497.16)

COBISS.CG-ID 30791184

1679
МАЏГАЉ, Жељко
        Dobri div Jeti : u srcu tame: pećina Osoja, jedna od najljepših u opštini Bijelo Polje / Željko Madžgalj.

U: Jutro. - ISSN 2337-0327. - God. 1, br. 1 (april 2015), str. 68-70.

551.435.84(497.16 Бијело Поље)

COBISS.CG-ID 30869776

1680
МАЏГАЉ, Жељко
        Zavjet ćutanja o čudesnoj pećini : speleolozi pronašli novu pećinu na sjeveru Crne Gore / Željko Madžgalj.

U: Jutro. - ISSN 2337-0327. - God. 1, br. 3 (ljeto 2015), str. 66-71.

551.44(497.16)

COBISS.CG-ID 30885136

претходна
наредна