претходна
наредна


373.3/.4 ОСНОВНЕ ШКОЛЕ


1531
        GODIŠNJI koncert Muzičke škole "Andre Navara" u Podgorici / J. N.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 72, br. 18125 (8. jun 2016), str. 18.

373.3/4:78(497.16)

COBISS.CG-ID 31072784

1532
РАМУСОВИЋ, Амер
        Po mjeri đaka i 21. vijeka : dvije decenije OŠ "Pavle Rovinski" u Podgorici / Amer Ramusović.

U: Komuna. - ISSN 1800-9379. - Br. 10/11 (mart, 2014), str. 260.

373.3(497.16 Подгорица)(091)

COBISS.CG-ID 28976656

1533
ТОМОВИЋ, Нада
        Razvoj prosvjetnih institucija na području nikšićke kapetanije - oblasti od 1878. do 1912. godine / Nada Tomović. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Rezime.

U: Prosvjetne prilike u Crnoj Gori / [urednik Petar Glendža. - Cetinje : OŠ "Njegoš", 2015. - ISBN 978-9940-9653-0-3. - Str. 23-30.

373.3/.4(497.16 Никшић)"1878/1912"

COBISS.CG-ID 7120653

1534
ЦРНИЋ Пејовић, Марија
        Први објављени школски извјештаји у сјеверозападној Боки Которској / Марија Црнић Пејовић. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Summary.

U: Историски записи. - ISSN 0021-2652. - God. 88, br. 1/2 (2015), str. 147-160.

373.3/.4(497.16 Бока Которска)"18/19"

COBISS.CG-ID 30773776


373.5 ОПШТЕОБРАЗОВНЕ ШКОЛЕ ДРУГОГ СТЕПЕНА


1535
БОЈАНИЋ Лалевић, Зоја
        Duh škole treba da se temelji na uvažavanju : Zoja Bojanić - Lalević, direktorica Gimnazije "Slobodan Škerović" / Igor Mitrović.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 72, br. 17974 (4. januar 2016), str. 21.

373.5(497.16)(047.53)

COBISS.CG-ID 29542672

1536
БОШКОВИЋ, Миомир
        Decenije slave i ponosa : 165 godina Srednje pomorske škole iz Kotora / Miomir Bošković.

U: More Montenegro. - ISSN 2336-9647. - God. 3, br. 4 (septembar, 2015), str. 10-11.

373.5:656.61(497.16 Котор)(091)

COBISS.CG-ID 29154064

1537
КАЛАЧ, Е.
        Pet decenija pedagoške misije : rožajska Gimnazija obilježava značajan jubilej / E. Kalač, A. Halilović.

U: Revija forum. - ISSN 1800-7724. - God. 9, br. 34 (2015), str. 52-54.

373.5(497.16 Рожаје)

COBISS.CG-ID 31030544

1538
KATELAN, Joško
        Jubilej Kotorske gimnazije / Joško Katelan.

U: Hrvatski glasnik. - ISSN 1800-5179. - God. 13, br. 122 (lipanj, 2015), str. 58-59.

373.5(497.16 Котор)

COBISS.CG-ID 28739600

1539
КАЧАР, Рахман
        Medresa će vas štititi od svih iskušenja : obraćanje direktora medrese "Mehmed Fatih" na akademiji povodom ispraćaja druge generacije maturanata / Rahman Kačar.

U: Elif. - ISSN 1800-6175. - God. 13, br. 70 (2013), str. 50-51.

373.5:28(497.16)

COBISS.CG-ID 30983696

1540
КАШЋЕЛАН, Видосава
        Obuka i profesionalni razvoj profesora gimnazija i srednjih mješovitih škola / Vidosava Kašćelan.

U: Profesionalni razvoj nastavnika u Crnoj Gori. - ISSN 1800-833X. - Br. 16 (jun, 2015), str. 9-12.

373.5:371.13

COBISS.CG-ID 30798352

1541
КУСОВАЦ, Мирјана Т.
        Popis učenika Umjetničke škole Cetinje-Herceg Novi 1946-1966 / Mirjana T. Kusovac. - Abstract: List of Art School students Cetinje-Herceg Novi 1946-1966.

U: Архивски записи. - ISSN 0353-7404. - God. 22, br. 2 (2015), str. 109-143.

373.5:73/76(497.16)"1946/1966"

COBISS.CG-ID 31897616

1542
ПЕРОВИЋ, Гојко
        Život i rad Cetinjske bogoslovije od 1863. do 2014. / Gojko Perović.

U: Prosvjetne prilike u Crnoj Gori / [urednik Petar Glendža. - Cetinje : OŠ "Njegoš", 2015. - ISBN 978-9940-9653-0-3. - Str. 71-76.

373:5(497.16 Цетиње)"1863/2014"

COBISS.CG-ID 7121677


374.7 ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ


1543
ПЕРУНОВИЋ-Самарџић, Јелена
        Upravljanje ljudskim resursima i njihov razvoj u obrazovanju / Jelena Perunović-Samardžić. - Bibliografija: str. 80-81. - Rezime ; Abstract.

U: Васпитање и образовање. - ISSN 0350-1094. - God. 40, br. 2 (2015), str. 73-81.

374.7

COBISS.CG-ID 6891021


376 ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ ПОСЕБНИХ СКУПИНА ЉУДИ


1544
БОШКОВИЋ, Зоран
        Vaspitanje, obrazovanje i rehabilitacija djece i omladine sa smetnjama i teškoćama u razvoju u Crnoj Gori = Upbringing, education and rehabilitaqtion of children and youth with difficulties developing Montenegro / Zoran Bošković. - Bibliografija: str.590. - Apstrakt.

U: Medijski dijalozi. - ISSN 1800-7074. - God. 9, br. 23 (2016), str. 573-590.

376.1(497.16)

COBISS.CG-ID 31741456

1545
БОШКОВИЋ, Зоран
        Resursni centar za djecu i mlade Podgorica / Zoran Bošković.

U: MEDICAL cg. - ISSN 1800-7708. - God. 6, br. 70 (5. februar 2015), str. 36-37.

376.1(497.16)

COBISS.CG-ID 30538256

1546
ДАРМАНОВИЋ, Жељко
        Luča za ubogu tišinu mraka : istorijat specijalnog školstva u Crnoj Gori / Željko Darmanović.

U: Komuna. - ISSN 1800-9379. - Br. 18 (mart, 2016), str. 466-467.

376(497.16)(091)

COBISS.CG-ID 30371600

1547
КАДРИЋ, Мерсудин
        Funkcionalna dijagnostika i njena uloga u obrazovanju djece sa smetnjama u razvoju = Functional diagnostic and its role in education of children with special needs / Mersudin Kadrić, Zulfo Ahmetović. - Bibliografija: str. 548-551. - Apstract.

U: Medijski dijalozi. - ISSN 1800-7074. - God. 9, br. 23 (2016), str. 535-551.

376.1

COBISS.CG-ID 31734800

1548
МАРИЋ, Анита
        Edukacija u projektu Rana intervencija u radu sa đecom s autizmom / Anita Marić.

U: Profesionalni razvoj nastavnika u Crnoj Gori. - ISSN 1800-833X. - Br. 16 (jun, 2015), str. 37.

376.1:371.12

COBISS.CG-ID 30801424

1549
МАРИЋ, Анита
        Projekat Evropske unije i Savjeta Evrope: regionalna podrška inkluzivnom obrazovanju u Jugoistočnoj Evropi / Anita Marić.

U: Profesionalni razvoj nastavnika u Crnoj Gori. - ISSN 1800-833X. - Br. 16 (jun, 2015), str. 35-36.

376.1(497.16)

COBISS.CG-ID 30801168

1550
НОВОВИЋ, Татјана
        Inkluzivno obrazovanje na univerzitetskom nivou u Crnoj Gori / Tatjana Novović.

U: Profesionalni razvoj nastavnika u Crnoj Gori. - ISSN 1800-833X. - Br. 16 (jun, 2015), str. 33-35.

376.1:371.12(497.16)

COBISS.CG-ID 30800912


378 ВИСОКО ШКОЛСТВО


1551
БАЦКОВИЋ, Слободан, 1946-
        Obrazovanje inženjerskog kadra / Slobodan Backović.

U: Zbornik uvodnih izlaganja, referata i diskusija / Naučna tribina "Obrazovanje inženjerskog kadra u Crnoj Gori", Podgorica, 2014. - Podgorica : Akademija inženjerskih nauka Crne Gore : Inženjerska komora Crne Gore, 2014. - ISBN 978-9940-9566-0-8. - Str. 14-18.

378.147:62(497.16)

COBISS.CG-ID 6509837

1552
ВЕЉОВИЋ, Зоран, 1968-
        Obrazovanje inženjerskog kadra u oblasti elektrotehnike / Zoran Veljović.

U: Zbornik uvodnih izlaganja, referata i diskusija / Naučna tribina "Obrazovanje inženjerskog kadra u Crnoj Gori", Podgorica, 2014. - Podgorica : Akademija inženjerskih nauka Crne Gore : Inženjerska komora Crne Gore, 2014. - ISBN 978-9940-9566-0-8. - Str. 61-62.

378.147:62(497.16)

COBISS.CG-ID 31251216

1553
ВОЈВОДИЋ, Радмила
        Ne ukidamo fakultete već reformišemo u ime znanja : rektorka Univerziteta Crne Gore Radmila Vojvodić / Marija Jovićević.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 72, br. 18057 (28. mart 2016), str. 4-5.

378(047.53)(497.16)

COBISS.CG-ID 30500624

1554
ВУЈАЧИЋ, Марина
        Kada nesavjesnost odlučuje / Marina Vujačić.

U: Pogled. - ISSN 2336-9175. - God. 6, br. 16 (2016), str. 58-61.

378:364.694-053.81(497.16)

COBISS.CG-ID 31394832

1555
ВУКОТИЋ, Веселин, 1949-
        Obrazovanje inženjerskog kadra / Veselin Vukotić.

U: Zbornik uvodnih izlaganja, referata i diskusija / Naučna tribina "Obrazovanje inženjerskog kadra u Crnoj Gori", Podgorica, 2014. - Podgorica : Akademija inženjerskih nauka Crne Gore : Inženjerska komora Crne Gore, 2014. - ISBN 978-9940-9566-0-8. - Str. 19-22.

378.147:62(497.16)

COBISS.CG-ID 6510093

1556
ВУКСАНОВИЋ, Дарко, 1962-
        Obrazovanje inženjerskog kadra u oblasti metalurgije i tehnologije / Darko Vuksanović.

U: Zbornik uvodnih izlaganja, referata i diskusija / Naučna tribina "Obrazovanje inženjerskog kadra u Crnoj Gori", Podgorica, 2014. - Podgorica : Akademija inženjerskih nauka Crne Gore : Inženjerska komora Crne Gore, 2014. - ISBN 978-9940-9566-0-8. - Str. 67-69.

378.147:62(497.16)

COBISS.CG-ID 6511629

1557
ГЛАВАТОВИЋ, Бранислав
        Uloga Inženjerske komore Crne Gore u obrazovanju inženjerskog kadra / Branislav Glavatović.

U: Zbornik uvodnih izlaganja, referata i diskusija / Naučna tribina "Obrazovanje inženjerskog kadra u Crnoj Gori", Podgorica, 2014. - Podgorica : Akademija inženjerskih nauka Crne Gore : Inženjerska komora Crne Gore, 2014. - ISBN 978-9940-9566-0-8. - Str. 50-56.

378.147:62(497.16)

COBISS.CG-ID 6510605

1558
ГОМИЛАНОВИЋ, Миодраг
        Obrazovanje inženjerskog kadra u oblasti rudarstva i geologije / Miodrag Gomilanović.

U: Zbornik uvodnih izlaganja, referata i diskusija / Naučna tribina "Obrazovanje inženjerskog kadra u Crnoj Gori", Podgorica, 2014. - Podgorica : Akademija inženjerskih nauka Crne Gore : Inženjerska komora Crne Gore, 2014. - ISBN 978-9940-9566-0-8. - Str. 56-60.

378.147:62:55(497.16)

COBISS.CG-ID 6510861

1559
ЂОРОЈЕВИЋ, Адријана
        Radovi studenata UDG u galeriji "Pizana" / A. Đ.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 72, br. 18230 (23. septembar 2016), str. 20.

378:061.4(497.16)

COBISS.CG-ID 31763216

1560
ЂУКАНОВИЋ, Милена
        Dom je tamo gdje je porodica : mjesta koja meni znače: dr Milena Đukanović, direktorica Instituta Konfučije na Univerzitetu Crne Gore i predavač na Mašinskom fakultetu / [razgovarala] Sanja Golubović.

U: Caffe Montenegro. - ISSN 1800-5748. - Br. 121 (mart, 2016), str. 38-44.

378(047.53)

COBISS.CG-ID 31378192

претходна
наредна