претходна
наредна


37.016:37(075.3) УЏБЕНИЦИ ПЕДАГОГИЈЕ


1501
БАНИЋ, Мартина
        Doseg medija kod osnovnoškolaca = Reach of the media on children at primary school / Martina Branić. - Bibliografija: str. 240. - Abstract; Apstrakt.

U: Media and communication. - ISSN 2336-9981. - God. 1, br. 2 (novembar 2014), str. 229-240.

37.016:373.3

COBISS.CG-ID 6521101


37.06 ДРУШТВЕНИ ОДНОСИ


1502
БУЛАТОВИЋ, Веселин
        Multidisciplinarni pristup u afirmaciji saradnje škole, porodice i sredine u kojoj se škola nalazi / Veselin Bulatović. - Bibliografija: str. 96-97. - Rezime ; Abstract.

U: Васпитање и образовање. - ISSN 0350-1094. - God. 40, br. 2 (2015), str. 83-97.

37.064.1

COBISS.CG-ID 6891277


371 ОРГАНИЗАЦИЈА ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА. ШКОЛСТВО


1503
ВУКМАНОВИЋ, Биљана
        O programima obuke : iz mog ugla: odgovornost, rad, kreativnost, druženje i razmjena iskustava / Biljana Vukmanović.

U: Profesionalni razvoj nastavnika u Crnoj Gori. - ISSN 1800-833X. - Br. 16 (jun 2015), str. 13-16.

371.13:811.163.4(497.16)

COBISS.CG-ID 30798608

1504
ПАНТЕЛИЋ, Матеја
        Значај едукације наставника на смањење предрасуда о породичном насиљу / Матеја Пантелић, Србислава Павлов. - Библиографија: стр.54-55. - Abstract.

U: Васпитање и образовање. - ISSN 0350-1094. - God. 40, br. 2 (2015), str. 47-55.

371.132:364.632

COBISS.CG-ID 29086992

1505
ТЕРИЋ, Маријана
        Божидар Шекуларац: Развој писмености у Црној Гори, ФЦЈК, Цетиње, 2014. / Маријана Терић.

U: Гласник. - ISSN 0354-799X. - Год. 18-19, бр. 22-23 (2014/2015), стр. 283-285.

371(497.16)(091)

COBISS.CG-ID 30353936


371.12 НАСТАВНИЧКО ОСОБЉЕ


1506
БАНИЋЕВИЋ, Марија
        Ljetnja škola: pedagogija pravi razliku / Marija Banićević.

U: Profesionalni razvoj nastavnika u Crnoj Gori. - ISSN 1800-833X. - Br. 16 (jun 2015), str. 25-26.

371.12(4)

COBISS.CG-ID 30799888

1507
ВУЈОВИЋ, Татијана
        Treneri u obrazovanju i profesionalni razvoj nastavnika u školi / Tatijana Vujović.

U: Profesionalni razvoj nastavnika u Crnoj Gori. - ISSN 1800-833X. - Br. 16 (jun 2015), str. 30-32.

371.12(497.16)

COBISS.CG-ID 30800656

1508
ВУКИЋЕВИЋ, Марија
        Podučavanje kao odmor i razonoda / Marija Vukićević.

U: Profesionalni razvoj nastavnika u Crnoj Gori. - ISSN 1800-833X. - Br. 16 (jun 2015), str. 47.

371.12:811.111(497.16)

COBISS.CG-ID 30803472

1509
ДАНИЛОВИЋ, Милена
        Proslava Dana nastavnika / Milena Danilović.

U: Profesionalni razvoj nastavnika u Crnoj Gori. - ISSN 1800-833X. - Br. 16 (jun, 2015), str. 46-47.

371.12:811.111(497.16)

COBISS.CG-ID 30803216

1510
ИВАНКОВИЋ, Маја
        PISA - čitalačka pismenost / Maja Ivanković.

U: Profesionalni razvoj nastavnika u Crnoj Gori. - ISSN 1800-833X. - Br. 16 (jun 2015), str. 42.

371.12:81(497.16)

COBISS.CG-ID 30802192

1511
НИКОЛИЋ, Рајка
        Put stvaraoca - od ideje do teksta / Rajka Nikolić.

U: Profesionalni razvoj nastavnika u Crnoj Gori. - ISSN 1800-833X. - Br. 16 (jun 2015), str. 40.

371.12(497.16)

COBISS.CG-ID 30801936

1512
НУМАНОВИЋ, Елза
        Put stvaraoca - pomoć i najmlađim piscima / Elza Numanović.

U: Profesionalni razvoj nastavnika u Crnoj Gori. - ISSN 1800-833X. - Br. 16 (jun 2015), str. 38-39.

371.12(497.16)

COBISS.CG-ID 30801680

1513
ОСМАНОВИЋ, Адмира
        Obrazovanje za mir / Admira Osmanović.

U: Profesionalni razvoj nastavnika u Crnoj Gori. - ISSN 1800-833X. - Br. 16 (jun 2015), str. 43-44.

371.12(497.16)

COBISS.CG-ID 30802448

1514
ПЕРОШЕВИЋ, Славица
        Važnost obrazovnih posjeta u profesionalnom usavršavanju nastavnika / Slavica Perošević.

U: Profesionalni razvoj nastavnika u Crnoj Gori. - ISSN 1800-833X. - Br. 16 (jun 2015), str. 20-21.

371.12

COBISS.CG-ID 30799376

1515
ПЕТРОВИЋ, Марина
        Pestaloci vrijednosti u vaspitanju i obrazovanju / Marina Petrović.

U: Profesionalni razvoj nastavnika u Crnoj Gori. - ISSN 1800-833X. - Br. 16 (jun 2015), str. 26-27.

371.12(4)

COBISS.CG-ID 30800144

1516
РАДОМАН, Драгана
        Udruženje nastavnika engleskog jezika Crne Gore ELTAM / Dragana Radoman.

U: Profesionalni razvoj nastavnika u Crnoj Gori. - ISSN 1800-833X. - Br. 16 (jun 2015), str. 44.

371.12:811.111(497.16)

COBISS.CG-ID 30802704

1517
САХЛБЕРГ, Паси
        Odakle dolaze najbolji nastavnici? / Pasi Sahlberg ; prevela Danijela Đilas.

U: Profesionalni razvoj nastavnika u Crnoj Gori. - ISSN 1800-833X. - Br. 16 (jun 2015), str. 28-29.

371.12(480)

COBISS.CG-ID 30800400

1518
ЦЕРОВИЋ, Милка
        E-teacher program "Engleski za liderstvo u lokalnom obrazovanju" / Milka Cerović.

U: Profesionalni razvoj nastavnika u Crnoj Gori. - ISSN 1800-833X. - Br. 16 (jun 2015), str. 45-46.

371.12:811.111(497.16)

COBISS.CG-ID 30802960

1519
ЦРНОГОРЧЕВИЋ, Злата
        Fizičko vaspitanje i sport za demokratiju i ljudska prava / Zlata Crnogorčević.

U: Profesionalni razvoj nastavnika u Crnoj Gori. - ISSN 1800-833X. - Br. 16 (jun 2015), str. 23-24.

371.12:796/799(497.16)

COBISS.CG-ID 30799632


371.2 ОРГАНИЗАЦИЈА ОБРАЗОВНИХ ИНСТИТУЦИЈА И НАСТАВЕ


1520
МИЛИЋ, Тамара
        Podrška nastavnicima u radu s đecom s autizmom / Tamara Milić. - Bibliografija: str. 70-71. - Rezime ; Abstract.

U: Васпитање и образовање. - ISSN 0350-1094. - God. 40, br. 2 (2015), str. 57-71.

371.2:371.322:159.963.37

COBISS.CG-ID 6890765


371.3 НАСТАВНЕ МЕТОДЕ И ПОСТУПЦИ. ОБЛИЦИ НАСТАВЕ


1521
БОЈИЋ, Марија
        Inovacije u nastavi engleskog jezika / Marija Bojić.

U: Profesionalni razvoj nastavnika u Crnoj Gori. - ISSN 1800-833X. - Br. 16 (jun, 2015), str. 49.

371.3:811.111

COBISS.CG-ID 30803984

1522
ГЛЕНЏА, Петар
        Nacionalna istorija u udžbenicima za istoriju 1945-1989. / Petar Glendža. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija: str. 201-202.

U: Prosvjetne prilike u Crnoj Gori / [urednik Petar Glendža. - Cetinje : OŠ "Njegoš", 2015. - ISBN 978-9940-9653-0-3. - Str. 185-202.

371.3:94(497.16)"1945/1989"

COBISS.CG-ID 7123725

1523
ОРБОВИЋ, Нада
        Primjena MS powerpoint (prezentacije) u nastavi geografije / Nada Orbović, Dragica Mijanović. - Ilustr. - Bibliografija: str. 152. - Rezime ; Abstract.

U: Васпитање и образовање. - ISSN 0350-1094. - God. 40, br. 2 (2015), str. 141-153.

371.3:91:004.9

COBISS.CG-ID 6892557

1524
ПЕТРОВИЋ, Марина
        RWCT tehnike u nastavi fizike / Marina Petrović. - Bibliografija: str. 127. - Rezime ; Abstract.

U: Васпитање и образовање. - ISSN 0350-1094. - God. 40, br. 2 (2015), str. 115-128.

371.3:53

COBISS.CG-ID 6892045

1525
ПОПОВИЋ, Радован
        Istorija kroz nastavni plan i program od 2000. do 2014. godine / Radovan Popović.

U: Prosvjetne prilike u Crnoj Gori / [urednik Petar Glendža. - Cetinje : OŠ "Njegoš", 2015. - ISBN 978-9940-9653-0-3. - Str. 175-183.

371.3:94(497.16)"2000/2014"

COBISS.CG-ID 7123469


371.6 ПОЛОЖАЈ ШКОЛА. ШКОЛСКА ОПРЕМА


1526
РАДОМАН, Александар
        Udžbenici Jova Ljepave u crnogorskoj prosvjetnoj istoriji / Aleksandar Radoman. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija: str. 156-157.

U: Prosvjetne prilike u Crnoj Gori / [urednik Petar Glendža. - Cetinje : OŠ "Njegoš", 2015. - ISBN 978-9940-9653-0-3. - Str. 145-157.

371.64/.69(497.16)(091)

COBISS.CG-ID 7122957

1527
ЧОГУРИЋ, Данка
        Sadržaji orijentalno-islamske kulture u srednjoškolskim čitankama za prvi razred / Danka Čogurić. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija: str. 172-173.

U: Prosvjetne prilike u Crnoj Gori / [urednik Petar Glendža. - Cetinje : OŠ "Njegoš", 2015. - ISBN 978-9940-9653-0-3. - Str. 159-173.

371.64/.69(497.16)

COBISS.CG-ID 7123213


373 ВРСТЕ ОПШТЕОБРАЗОВНИХ ШКОЛА


1528
ЛАТИЋ, Афан
        Medresa "Mehmed Fatih" ispratila treću generaciju maturanata / Afan Latić.

U: Elif. - ISSN 1800-6175. - God. 14, br. 74 (2014), str. 35-37.

373.5:28(497.16)

COBISS.CG-ID 30996752


373.2 ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ


1529
КАВАРИЋ, Сандра
        Školica po internacionalnim standardima : Montesori program već dvije godine prisutan u predškolskom obrazovanju djece u Crnoj Gori / Sandra Kavarić.

U: MEDICAL cg. - ISSN 1800-7708. - God. 7, br. 78 (5. oktobar 2015), str. 46-47.

373.2:006(497.16)

COBISS.CG-ID 30628112

1530
САУЛАЧИЋ Ломпар, Мартина
        Devedeset godina vrtića "Radost" - Kotor : tri generacije kotorske djece / Martina Saulačić Lompar.

U: Kotoranka. - ISSN 2337-0696. - Br. 1 (decembar, 2015), str. 12-13.

373.2(497.16 Котор)

COBISS.CG-ID 30916624

претходна
наредна