претходна
наредна


159.92 ПСИХИЧКЕ СПОСОБНОСТИ И РАЗВОЈ. КАРАКТЕРОЛОГИЈА. СТВАРАЛАШТВО


271
КАПИЧИЋ, Илија
        Sopstvo kao nasilno drugo u nama : problem definisanja sopstva / Ilija Kapičić. - Bilješke uz tekst. - Abstract.

U: Matica. - ISSN 1450-9059. - God. 17, br. 66 (2016), str. 363-384.

159.92

COBISS.CG-ID 31833104


159.922.7/.8 ДЈЕЧЈА ПСИХОЛОГИЈА. ПСИХОЛОГИЈА АДОЛЕСЦЕНЦИЈЕ


272
ЋОРОВИЋ, Миланка
        Previše ugađanja stvara materine maze : kako vaspitati dijete, a ne praviti greške u koracima / Milanka Ćorović.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 72, br. 18096 (8. maj 2016), str. 9.

159.922.7:17.023.32

COBISS.CG-ID 30558480


159.93/.94 ЧУЛНО ОПАЖАЊЕ. НИЖИ МЕНТАЛНИ ПРОЦЕСИ


273
ЂУКАНОВИЋ, Наташа
        Lomljenje predrasuda o poslovnim ženama : o knjizi "Korak naprijed" Šeril Sandberg / Nataša Đukanović.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 72, br. 17974 (4. januar 2016), str. 22.

159.947.3

COBISS.CG-ID 29545232

274
ПЕРИЋ, Игор
        Od jadikovanja vajde nema : nijesmo svi jednako otporni na stres i životne probleme, ali predaja je najgore "rješenje" / Igor Perić.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 73, br. 18295 (27. novembar 2016), str. 9.

159.942.5

COBISS.CG-ID 32270864


159.95 ВИШИ МЕНТАЛНИ ПРОЦЕСИ. МИШЉЕЊЕ


275
БОГИЋЕВИЋ, Чедомир
        Проф. др Душан Ичевић: мисаона по(и)етика / Чедомир Богићевић.

U: Гласник. - ISSN 0354-799X. - Год. 18-19, бр. 22-23 (2014/2015), стр. 187-190.

159.955

COBISS.CG-ID 30344720

276
РАДОЊИЋ, Радован
        Изазовни мислилац : уз књигу Душана Ичевића Мисао, Подгорица, 2013. / Радован Радоњић.

U: Гласник. - ISSN 0354-799X. - Год. 18-19, бр. 22-23 (2014/2015), стр. 181-186.

159.955

COBISS.CG-ID 30344464


165 ТЕОРИЈА САЗНАЊА. ЕПИСТЕМОЛОГИЈА


277
КНЕЖЕВИЋ, Радуле
        Načelo humanizma u postmodernoj političkoj teoriji: Lyotard, Derrida, Agamben / Radule Knežević. - Bilješke uz tekst. - Bibliografija: str.124-129. - Apstrakt.

U: Humanističke studije. - ISSN 2337-0718. - Br. 1 (2015), str. 89-129.

165.74

COBISS.CG-ID 29410320

278
СТИПЧЕВИЋ, Александар
        Ilirski kulturni simboli / Aleksandar Stipčević.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 72, br. 18074 - br. 18081 (14. april 2016 - 21.аpril 2016), str. 20.

165.212(398)

COBISS.CG-ID 31023120


17 ЕТИКА. МОРАЛ. ПРАКТИЧНА ФИЛОЗОФИЈА


279
ДОЛГУШИН, Димитриј В.
        Светоназорни аспекти савремене медицине и етика доброчинства / Димитриј В. Долгушин, Димитриј А. Циплаков ; избор и превод Добрило Аранитовић.

U: Свевиђе. - ISSN 1800-5209. - Год. 13, бр. 100 (2015), стр. 32-35.

17

COBISS.CG-ID 29338384

280
ЗЕКОВИЋ, Сретен
        Etika i sloboda / Sreten Zeković. - Napomene i bibliografske reference uz tekst.

U: Crnogorski anali. - ISSN 1800-9972. - God. 3, br. 9 (2016), str. 67-94.

17

COBISS.CG-ID 30388752

281
ЈАНКОВИЋ, Анте
        Prikupljanje sredstava i filantropija u Crnoj Gori : intervju sa menadžerom programa filantropije u Fondu za aktivno građanstvo, Antom Jankovićem / [razgovor vodila] Milena Đurović Stanojević.

U: Recept za aktivizam. - ISSN 2337-0726. - Br. 1 (2015), str. 8-10.

177.72(497.16)(047.53)

COBISS.CG-ID 29128720

282
ПЕРИЋ, Игор
        Sreća je stvar odluke : koliko nas gledanje na život kroz stereotipe čini (ne)sposobnim da prepoznamo istinske vrijednosti / Igor Perić.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 72, br. 18042 (13. mart 2016), str. 6-7.

17.023.34

COBISS.CG-ID 30240016

283
ТОМОВИЋ Шундић, Соња, 1964-
        Etika informisanja u personalističkom ključu = Information ethics in personalistic key / Sonja Tomović Šundić. - Bibliografija: str. 57. - Abstract; Apstrakt.

U: Media and communication. - ISSN 2336-9981. - God. 1, br. 2 (novembar, 2014), str. 49-57.

174:070

COBISS.CG-ID 6502925


179 РАЗЛИЧИТА ЕТИЧКА ПИТАЊА


284
ЋОРОВИЋ, Миланка
        Batina, ipak, nije iz raja : fizičko kažnjavanje djece - od roditeljske nemoći do zlostavljanja / Milanka Ćorović.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 72, br. 18122 (5. jun 2016), str. 7.

179.2-053.2

COBISS.CG-ID 31025424

285
ЧИЗМОВИЋ, Миодраг
        Хришћани и проблем самоубиства / Миодраг Чизмовић. - Биљешке уз текст. - Библиографија: стр.16.

U: Свевиђе. - ISSN 1800-5209. - Год. 13, бр. 101 (2016), стр. 15-16.

179.7:27

COBISS.CG-ID 30913040


2 РЕЛИГИЈА. ТЕОЛОГИЈА


286
БЕЛАДА, Никола
        Zakon o slobodi vjeroispovijesti je pravno utemeljen / Nikola Belada. - Abstract.

U: Matica. - ISSN 1450-9059. - God. 16, br. 64 (2015), str. 73-80.

2(497.16)(094.5)

COBISS.CG-ID 30106128

287
БОГИЋЕВИЋ, Чедомир
        Sugestije na nacrt Zakona o slobodi vjeroispovijesti / Čedomir Bogićević. - Abstract.

U: Matica. - ISSN 1450-9059. - God. 16, br. 64 (2015), str. 81-86.

2(497.16)(094.5)

COBISS.CG-ID 30106640

288
ЈОВАНОВИЋ, Слободан
        Stoljeće političkih zloupotreba religije / Slobodan Jovanović. - Abstract.

U: Matica. - ISSN 1450-9059. - God. 16, br. 63 (2015), str. 7-94.

2:32(497.16)

COBISS.CG-ID 30094096

289
ЈОВАНОВИЋ, Слободан
        Crkveno politikanstvo (povodom primjedbi SPC na nacrt Zakona o slobodi vjeroispovijesti) / Slobodan Jovanović. - Abstract.

U: Matica. - ISSN 1450-9059. - God. 16, br. 64 (2015), str. 43-72.

2(497.16)(094.5)

COBISS.CG-ID 30105360

290
ЈУСИЋ, Мухамед
        Religije u ulozi zaštite civila / Muhamed Jusić.

U: Elif. - ISSN 1800-6175. - God. 15, br. 79 (2015), str. 54-55.

2

COBISS.CG-ID 28724496

291
ОМЕРАГИЋ, Зејно
        Služba za odgoj / Zejno Omeragić.

U: Elif. - ISSN 1800-6175. - God. 14, br. 73 (2014), str. 53-54.

2-584.5-053.81

COBISS.CG-ID 28686608

292
SINANI, Shaban
        Giovanni Cimbalo, Pluralizmi i besimit dhe komitetet fetare në shqipëri, Shtëpia botuese "Naimi", Tiranë 2014. / Shaban Sinani.

U: Malësia. - ISSN 1800-5764. - Nr. 10 (2015), str. 491-495.

2(496.5)

COBISS.CG-ID 28791312

293
ШАБАНРЕЏОВИЋ, Сабина
        Duhovni odgoj mladih / Sabina Šabanredžović.

U: Elif. - ISSN 1800-6175. - God. 14, br. 73 (2014), str. 48-49.

2-584.5-053.81

COBISS.CG-ID 28686096


2-55 САКРАМЕНТИ (СВЕТЕ ТАЈНЕ). САКРАМЕНТАЛНИ ОБРЕДИ


294
ПЕРИЋ, Игор
        Istjerivanje đavola između obreda i tabua : egzorcizam u fokusu javnosti / igor Perić.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 72, br. 18029 (6. mart 2016), str. 6-7.

2-548.5:616.89-008.444

COBISS.CG-ID 30120720


26 ЈУДАИЗАМ


295
        AKTIVNOSTI u Jevrejskoj zajednici Crne Gore između dva Almanaha / priredila J. Đ.

U: Almanah Jevrejske zajednice Crne Gore. - ISSN 2337-0157. - God. 2, br. 4 (2016), str. 15-17.

26-1(497.16)

COBISS.CG-ID 30951440

296
АЛБАХАРИ, Арон
        Jevrejska kultura tradicija i istorija : antički Izrael u dokumentima susednih naroda i zemalja / Aron Albahari.

U: Almanah Jevrejske zajednice Crne Gore. - ISSN 2337-0157. - God. 2, br. 4 (2016), str. 76-93.

26-1(091)

COBISS.CG-ID 30955024

297
АЛФАНДАРИ, Јаша
        Sajmište, neobeleženo stratište : otvoreno pismo predsjednika Jevrejske zajednice Crne Gore gospodi iz Komisije za gradnju Memorijalnog centra Sajmište / Jaša Alfandari.

U: Almanah Jevrejske zajednice Crne Gore. - ISSN 2337-0157. - God. 2, br. 3 (2015), str. 19-21.

26-1(497.16)

COBISS.CG-ID 30945296

298
БОГУНОВИЋ, Данијел
        Intervju: Danijel Bogunović, predsjednik Jevrejske opštine Beograd.

U: Almanah Jevrejske zajednice Crne Gore. - ISSN 2337-0157. - God. 2, br. 3 (2015), str. 37-39.

26-1(497.11)(047.53)

COBISS.CG-ID 30947088

299
ВЕСЕЛИНОВИЋ, Срђан
        Položaj Jevreja u Osmanskom carstvu / Srđan Veselinović. - Bilješke i bibliografske napomene uz tekst.

U: Almanah Jevrejske zajednice Crne Gore. - ISSN 2337-0157. - God. 2, br. 4 (2016), str. 36-48.

26-1:323.1"1453/1683"

COBISS.CG-ID 30953488

300
ЂУРОВИЋ, Јелена
        Poslije raspada Juge vratila sam se otadžbini : Jelena Đurović, spisateljica i potpredsjednica Jevrejske zajednice Crne Gore / [razgovarao] Dragan Banjac.

U: Almanah Jevrejske zajednice Crne Gore. - ISSN 2337-0157. - God. 2, br. 3 (2015), str. 13-16.

26-1(047.53)

COBISS.CG-ID 30945040

претходна
наредна